דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הסכם זה בינך ובין Microsoft Corporation (או, בהתאם למקום מגוריך, אחת מהחברות המסונפות אליה) ("אנו", "אנחנו", "שלנו" או "Microsoft") מתאר את האופן שבו אתה יכול לפדות כרטיס מתנה לחשבון Microsoft שלך ולבצע באמצעותו רכישות בחנויות שבבעלותנו המשתתפות בתוכנית (יחד "חנויות משתתפות"), לרבות, ללא הגבלה, Microsoft Store באינטרנט ו- Microsoft Store ב- Windows 10‏, Xbox One ו- Xbox 360 (נדרש Xbox Live) דרך חשבון Microsoft שלך. כאשר אנו משתמשים במונח "כרטיס מתנה", הכוונה היא לכל כרטיס או שובר פיזי או דיגיטלי בעל ערך שניתן לפדות אותו לחשבון Microsoft ולהשתמש בו לרכישת מוצרים בחנויות משתתפות. למעט באזור הכלכלי האירופי (EEA), היתרה של כרטיס המתנה מונפקת ומנוהלת על-ידי Microsoft Corporation, תאגיד רשום בוושינגטון, ו/או החברות המסונפות אליו. בגבולות האזור הכלכלי האירופי, היתרה של כרטיס המתנה מונפקת ומנוהלת על-ידי Microsoft Ireland Operations Limited.

הסכם זה כולל תנאים חשובים לגבי מערכת היחסים בינינו. בהסכם זה משולב גם הסכם השירותים של Microsoft, אשר כולל את התנאים המכתיבים את השימוש בחשבון Microsoft שלך וכן (לתושבי ארה”ב בלבד) פיסקה מחייבת בדבר ערעורים וכתב-ויתור ביחס לתביעה ייצוגית המשפיע על זכויותיך בנוגע לאופן היישוב של מחלוקות עם Microsoft.

1. היקף ההסכם; קבלת התנאים

1.1 אילו שירותים מכוסים על-ידי הסכם זה? הסכם זה מפקח על השימוש בערך או ביתרה המאוחסנים בחשבון Microsoft שלך לצורך ביצוע רכישות העומדות בדרישות ("מוצרים ") באמצעות מכשירים תואמים בחנויות משתתפות. עד למידה המותרת בחוק החל, ייתכן שנוסיף, נפסיק, נסיר או נשעה את הזמינות, התכונות, המפרטים והמחירים בקשר ליתרת החשבון שלך או למוצרים הזמינים בחנויות המשתתפות, באופן זמני או לצמיתות, בכל עת, ללא חבות, כמתואר בהסכם זה.

1.2 כיצד אני מאשר הסכם זה? רכישה של כרטיס מתנה , מימוש של כרטיס מתנה לחשבון Microsoft שלך או שימוש בכסף המאוחסן בחשבון Microsoft שלך לביצוע רכישות בחנויות משתתפות מהווים הבעת הסכמה להסכם זה.

1.3 האם Microsoft יכולה לשנות את ההסכם הזה לאחר שקיבלתי אותו? אנו עשויים להוסיף, לשנות או להסיר כל חלק של הסכם זה מעת עת. אם נשנה תנאים מהותיים כלשהם שישפיעו לרעה על הזכויות שלך כפי שהן מוצגות לך בהסכם זה, אנו נודיע לך, דרך חשבון Microsoft שלך, בהודעת דואר אלקטרוני או באמצעי אלקטרוני סביר אחר.

2. חשבונות Microsoft

2.1 האם אני זקוק לחשבון Microsoft? כן. כדי לבצע רכישות בחנויות המשתתפות, עליך להחזיק בחשבון Microsoft פעיל. באפשרותך לממש כרטיסי מתנה לחשבון Microsoft, להציג את יתרת החשבון הנוכחית ותאריכי תפוגה כלשהם המשויכים ליתרות של קידומי מכירות הקיימים בחשבון, או לעדכן מידע אישי.

2.2 כיצד אוכל להוסיף כסף לחשבון Microsoft שלי? באפשרותך להוסיף כסף לחשבון Microsoft שלך על-ידי כניסה לחשבון Microsoft שלך ומימוש של כרטיס ו/או קוד מתנה רלוונטי. אנחנו קוראים לזה "מימוש של כרטיס מתנה". עם מימוש הכרטיס, הערך המלא של הכרטיס נוסף לחשבון Microsoft שלך. ייתכן שיחולו על כרטיס המתנה תנאים והתניות נוספים. למעט כפי שנדרש בחוק החל, לא ניתן לממש או להחליף כרטיסי מתנה תמורת כסף מזומן ולא ניתן לטעון אותם מחדש. אם אתה מתגורר במדינה החברה באיחוד האירופי שם החוק המקומי מחייב "תקופת צינון", אתה רשאי להחזיר כרטיסי מתנה שלא מומשו ולקבל תמורתם החזר מלא בתוך 14 יום ממועד הרכישה של כרטיס המתנה. עם זאת, לאחר המימוש, אתה מאשר כי לא יינתן לך החזר כספי. אם אתה רוכש כרטיס מתנה מספק חיצוני שאינו Microsoft, תחול עליך מדיניות ההחזרה של הספק החיצוני. Microsoft אינה אחראית אם כרטיס המתנה שלך אבד, נגנב או מומש ללא רשותך.

2.3 האם יש תאריכי תפוגה או עמלות כלשהם? ליתרות חשבון שאינן יתרות קידום מכירות אין תאריך תפוגה. כל יתרת קידום מכירות שקיימת בחשבון Microsoft שלך כפופה לפקיעת תוקף, כמוגדר בתנאים של מבצע קידום המכירות. אין עמלות על החזקת יתרה בחשבון, בין אם מקור יתרה זו במבצע קידום מכירות או לא.

2.4 כיצד אוכל לבצע רכישות בחנויות המשתתפות? באפשרותך לנצל את יתרת החשבון כדי לרכוש מוצרים בחנויות המשתתפות בלבד. כדי לבצע רכישה, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך. יתרות של קידום מכירות שתוקפן לא פג ינוכו (לפי סדר תאריך התפוגה הקרוב ביותר) מחשבון Microsoft שלך לפני כל יתרה אחרת.

אם אין בחשבון Microsoft שלך מספיק כסף להשלמת רכישה, עליך להשתמש באמצעי תשלום אחר הרשום בחשבון Microsoft שלך כדי לכסות את סכום הרכישה הנותר, לחייב את מלוא סכום הרכישה באמצעי התשלום האחר במקום היתרה בחשבון, או להגדיל את הערך של חשבון Microsoft שלך, בהתאם לאפשרויות הזמינות.

בעת רכישת מוצרים באמצעות הכסף מחשבונך, ננכה סכום שווה ערך לסכום הרכישה מהיתרה בחשבונך. בעת שימוש ביתרה בחשבונך (או היתרה בחשבונך יחד עם אמצעי תשלום נוסף) לרכישת מוצרים של ספקים חיצוניים מחנות משתתפת, התשלום שאנחנו מקבלים ייחשב כתשלום לספק החיצוני, ואתה תהיה פטור מתשלום נוסף לספק החיצוני.

לא ניתן להשתמש ביתרה שבחשבון עבור מנויים או רכישות מתוך אפליקציות או להשגת כסף מזומן או תחליפי מזומן (למשל, כרטיסי מתנה), למעט אם נדרש לפי חוק. כל חנות משתתפת עשויה להציב הגבלות או החרגות נוספות משלה בנוגע לרכישות. Microsoft אינה נותנת החזר כספי על המוצרים שאנו מוכרים בחנויות משתתפות , למעט כאשר החוק מחייב זאת. במקרה שנסכים להנפיק החזר (לרבות מטעם ספק חיצוני שרכשת ממוצריו), נזכה את חשבון Microsoft שלך באותו סכום הכסף ששימש לרכישת המוצרים המוחזרים.

2.5 האם חלות הגבלות כלשהן על השימוש בכסף שבחשבון Microsoft שלי בחנויות המשתתפות? להלן המגבלות והדרישות החלות:

  • היכולת שלך לממש כרטיס מתנה של Microsoft בחשבון Microsoft ולהשתמש בכסף זה בחנויות משתתפות עשויה לחייב שימוש במפרטי חומרה או תוכנה מסוימים, כולל שירות גישה לאינטרנט (עשויים לחול חיובים בגין זמן חיבור).

  • ניתן להוסיף ערכי מטבע ספציפיים רק לחשבון Microsoft הרשום בתחום שיפוט המכיר במטבע זה כמטבע רשמי, ולאחר מכן ניתן להשתמש במטבע זה רק בחנויות משתתפות הזמינות בתחום השיפוט שבו החשבון רשום. לא ניתן להמיר את יתרת החשבון למטבע אחר.

  • לא ניתן להעביר את הכסף הקיים ביתרת חשבון Microsoft לאדם או לחשבון Microsoft אחר.

  • יכולתך לממש כרטיס מתנה או לקבל החזרים לחשבון Microsoft שלך, להשתמש בכסף זה לביצוע רכישות בחנויות משתתפות או לקנות ולשלוח כרטיס מתנה עשויה להיות כפופה להגבלות נוספות כפי שייקבעו על-ידי Microsoft מעת לעת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. לקבלת מידע נוסף על הגבלות נוספות אלה על היתרה בחשבון, ראה מגבלות החלות על הכסף בחשבון Microsoft שלך.

אנו רשאים להגביל אף יותר את היכולת שלך לגשת ליתרת חשבון Microsoft שלך או להשתמש בה, או לחייב אותך להשתמש באפשרות תשלום אחרת לביצוע עסקה מסוימת, כדי למנוע הונאה או שימוש לא מורשה.

3. השעיה; סיום; הפקעה

במקרה שתפר את תנאי הסכם זה, אנו רשאים לנקוט נגדך כל אמצעי שנמצא לנכון, לרבות השעיה או סיום של יכולתך לגשת לחשבון Microsoft שלך או לכל יתרה הקיימת בחשבונך, יכולתך לרכוש או לממש כרטיסי מתנה או יכולתך לרכוש מוצרים. במהלך ההשעיה לא תאבד את הכסף שנמצא בחשבונך, למעט ערך של קידום מכירות שתוקפו עשוי לפוג במהלך תקופת ההשעיה. חשבון Microsoft שלך לא יזוכה בגין כל ערך קידום מכירות שתוקפו פג במהלך תקופת ההשעיה מכל סיבה שהיא.

במקרה שבו נסגור את חשבון Microsoft שלך, אנו נחזיר לך כל יתרה במידה הנדרשת על-פי חוק. עם זאת, לא תוחזר לך יתרה מקידום מכירות. אם יש לך כרטיס מתנה שלא מימשת, לא תוכל להשתמש בכרטיס המתנה למימוש לחשבון Microsoft שלך ולא נחזיר לך את העלות של כרטיס המתנה. כללים אלה כפופים לתנאים נוספים מסוימים ש- Microsoft עשויה להציב מעת לעת.

במקרה שבו יידרש החזר, אנו שומרים את הזכות למשוך כל יתרה הקיימת בחשבונך לצורך כיסוי נזקים שייגרמו לנו. במקרה שבו תסגור את חשבון Microsoft שלך מרצונך, אנו נחזיר לך כל יתרה בחשבונך כאשר הדבר נדרש על-פי חוק, למעט יתרות של קידומי מכירות, בכפוף לתנאים מסוימים ש- Microsoft עשויה להציב מעת לעת, אלא אם נחשוד בך בתום לב בהונאה או בניצול לרעה של חשבון Microsoft שלך, ובמקרה כזה ייתכן שלא תקבל החזר.

4. הודעות לצדדים מעורבים

הסכם זה מוגש באופן אלקטרוני. אנו עשויים לספק לך מידע באופן אלקטרוני לגבי הסכם זה, לגבי היתרה בחשבונך, וכל מידע אחר שהחוק מחייב אותנו לספק. אנו עשויים לספק לך מידע נדרש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שציינת בחשבון Microsoft שלך, או באתרי אינטרנט מסוימים של Microsoft. הודעות שיישלחו אליך בדואר אלקטרוני ייחשבו להודעות שנמסרו והתקבלו במועד שליחת הדואר האלקטרוני. אם אינך מסכים לקבל מידע באופן אלקטרוני, עליך להפסיק להשתמש ביתרת חשבונך.

5. שירות לקוחות

לכל שאלה או מחלוקת בנוגע לרכישות של כרטיסי מתנה, גישה ליתרה בחשבון ושימוש בה, בעיות בנוגע למוצרים שנרכשו באמצעות היתרה בחשבון, או לדיווח על שימוש לא מורשה ביתרת החשבון, צור קשר עם מחלקת התמיכה בלקוחות של Microsoft.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×