הגדרות תקשורת סלולארית ב- Windows 10

מחשבים מסוימים הפועלים באמצעות Windows 10 כוללים כרטיס SIM המאפשר להתחבר לרשת נתונים סלולאריים, כך שתוכל לעבוד במצב מקוון בכל מקום שבו יש אות סלולארי. גם אם המחשב שלך אינו כולל כרטיס SIM, עדיין תוכל להתחבר לרשת סלולארית גם בדרכים אחרות, כגון על-ידי חיבור התקן סלולארי חיצוני (המכונה גם מודם סלולארי או התקן פס רחב למכשירים ניידים). בכל מקרה, כדי להתחבר יהיה עליך להשיג תוכנית גלישה ממפעיל סלולארי.

התחברות לרשת נתונים סלולאריים בפעם הראשונה

 1. בפינה השמאלית התחתונה של שורת המשימות, בחר בסמל רשת (
  ??? Wi-Fi
  או
  ??? Ethernet
  ) ולאחר מכן ברשימה, בחר את הרשת הסלולארית  > התחבר.

  פעמים רבות תראה את השם של המפעיל הסלולארי שלך לצד סמל הרשת .

 2. אם תתבקש, הקלד את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך ואת שם נקודת הגישה (APN).

  אם יש צורך, בדוק את המידע שאולי הגיע עם המחשב, עם כרטיס ה- SIM או עם המכשיר הסלולארי שלך לקבלת מידע נוסף על ההגדרות שבהן יש להשתמש.

ברוב המקרים, אין צורך לשנות את הגדרות התקשורת הסלולארית אם חיבור הנתונים הסלולאריים פועל באופן הרצוי לך. אולם, אם אתה נתקל בבעיות בחיבור הסלולארי, שינוי הגדרה אחת או יותר עשוי לעזור. ההגדרות המופיעות משתנות בהתאם לדגם המחשב ולמפעיל הסלולארי.

 הגדרה מבצעת פעולה זו
התחבר אוטומטית

קביעה אם המחשב שלך יתחבר באופן אוטומטי לרשת הנתונים הסלולאריים כאשר היא תהיה זמינה. נקה את תיבת הסימון אם ברצונך להתחבר באופן ידני בכל פעם שברצונך להשתמש בחיבור הנתונים הסלולאריים.

כדי להגיע להגדרה זו, בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות > רשת ואינטרנט > סלולארי > שם החיבור הסלולארי > התחבר אוטומטית. הגדרה זו זמינה כאשר אתה מנותק מרשת הנתונים הסלולאריים, והיא חלה כאשר בוחרים באפשרות התחבר.

אפשר נדידה

קובעת אם חיבור הנתונים הסלולאריים נשאר פועל כאשר המחשב נמצא מחוץ לרשת של המפעיל הסלולארי. השארת תיבת סימון זו ריקה יכולה לעזור למנוע חיובי נדידה.

אם תאפשר נדידה, תוכל להשתמש בנתונים סלולאריים כאשר המחשב יהיה באזור נדידה. בהתאם לתוכנית הגלישה שלך, ייתכן שתשלם יותר על נתונים שבהם תשתמש בזמן נדידה.

כדי להגיע להגדרה זו, בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות > רשת ואינטרנט > סלולארי > שם החיבור הסלולארי > אפשר נדידה. הגדרה זו זמינה כאשר אתה מנותק מרשת הנתונים הסלולאריים, והיא חלה כאשר בוחרים באפשרות התחבר.

בחירת רשת

הגדרה זו מופיעה בעת נדידה וקובעת באיזה חיבור רשת סלולארי ייעשה שימוש. הגדרת ברירת המחדל היא אוטומטי.

אם אתה מנסה להתחבר לרשת סלולארית ואתה מקבל הודעה המציינת שהרשת שנבחרה אינה זמינה, תוכל לבחור באפשרות חפש רשתות ולאחר מכן לבחור רשת סלולארית אחרת.

כדי להגיע להגדרה זו, בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > רשת ואינטרנט > סלולארי > שם החיבור הסלולארי > אפשרויות מתקדמות.

רשת פעילה

הצגת שם הרשת הסלולארית שבה אתה משתמש.

כדי להגיע להגדרה זו, בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > רשת ואינטרנט > סלולארי > שם החיבור הסלולארי > אפשרויות מתקדמות.

עדכן הגדרות

קבלת הגדרות הרשת הסלולארית העדכניות ביותר מהמפעיל הסלולארי. שימוש בהגדרות העדכניות ביותר יכול לסייע לשמירה על פעולה תקינה של חיבור הנתונים הסלולארי.

כדי להגיע להגדרה זו, בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > רשת ואינטרנט > סלולארי > שם החיבור הסלולארי > אפשרויות מתקדמות > עדכן הגדרות.

הוסף נקודת גישה לאינטרנט

שם נקודת הגישה (APN) לאינטרנט הוא הכתובת שבה המחשב משתמש כדי להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור הנתונים הסלולאריים. בדרך כלל, נקודת הגישה לאינטרנט מוגדרת באופן אוטומטי.

אם חיבור הנתונים הסלולאריים שלך אינו פועל, נסה להזין נקודה חדשה של גישה לאינטרנט בהתבסס על המיקום ועל המפעיל הסלולארי שלך. אם באפשרותך להתחבר לרשת Wi-Fi במחשב או אם יש לך טלפון בהישג יד, נסה לחפש באינטרנט את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט של המפעיל הסלולארי שלך.

כדי להוסיף נקודת גישה לאינטרנט עליך להזין כתובת בתיבה נקודת גישה. שאר ההגדרות הן אופציונליות, ותלויות במפעיל הסלולרי.

 1. בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > רשת ואינטרנט > סלולארי > בחר את שם החיבור הסלולארי > אפשרויות מתקדמות > הוסף נקודת גישה לאינטרנט.
 2. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • בתיבה שם פרופיל, הקלד שם עבור פרופיל נקודת הגישה.
  • בתיבה נקודת גישה, הקלד את הכתובת של נקודת הגישה שבה יש להשתמש.
  • בתיבה שם משתמש, הקלד את שם המשתמש של חשבון המכשיר הנייד.
  • בתיבה סיסמה, הקלד את הסיסמה של חשבון המכשיר הנייד.
  • בחר באפשרות סוג פרטי כניסה ולאחר מכן בחר את שיטת האימות שבה נעשה שימוש.
  • בחר סוג IP ולאחר מכן בחר את סוג כתובת ה- IP שבה יש להשתמש.
 3. בחר בתיבת הסימון החל פרופיל זה אם ברצונך שייעשה שימוש בפרופיל ה-APN מיד לאחר שתשמור אותו.
 4. בחר שמור > אישור.
 5. כדי לחזור ולהציג את הרשימה של פרופילי נקודות הגישה שיש לך, בחר בלחצן חזור וחפש במקטע נקודת גישה לאינטרנט.
מאפיינים

הגדרה זו מציגה מידע על ה-SIM ועל חיבור הנתונים הסלולאריים שלך. בחר באפשרות העתק כדי להעתיק את המידע להדבקתו בדואר אלקטרוני או במקום אחר. אפשרות זו יכולה להועיל אם אתה נתקל בבעיות בחיבור ועליך לשלוח מידע אל המפעיל הסלולארי או אל איש תמיכה.

כדי להגיע להגדרה זו, בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > רשת ואינטרנט > סלולארי > שם החיבור הסלולארי > אפשרויות מתקדמות.

השתמש ב- PIN של ה-SIM

קביעה אם ברצונך להשתמש ב- PIN של ה- SIM במחשב כדי למנוע מאנשים אחרים את השימוש בחיבור הנתונים הסלולאריים ללא הרשאה. לאחר שהגדרת את ה- PIN של ה- SIM, תתבקש להזין את ה- PIN של ה- SIM כאשר תנסה להתחבר.

כאשר תתבקש לעשות זאת, הקלד את ה-PIN של ה-SIM. אם זו הפעם הראשונה שבה אתה משתמש בו, הקלד את ה-PIN של ה-SIM המוגדר כברירת מחדל. אם אינך יודע מהו מספר הזיהוי האישי של ה-SIM המוגדר כברירת מחדל, בקר באתר האינטרנט של המפעיל הסלולארי שלך כדי לראות אם הוא מופיע שם. יהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי שחיבור הנתונים הסלולאריים יינעל עם ה-PIN של ה-SIM.

אם כבר הגדרת PIN עבור ה- SIM, הקלד את v- PIN של ה- SIM כאשר תתבקש לעשות זאת ולאחר מכן בחר אישור.

כדי להגיע להגדרה זו של ה- PIN של ה- SIM, בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > רשת ואינטרנט > סלולארי > שם החיבור הסלולארי > אפשרויות מתקדמות > השתמש ב- PIN של ה- SIM במקטע אבטחה.

הסרת ה-PIN של ה-SIM

הגדרה זו מופיעה כאשר אתה משתמש ב-PIN של SIM. אם אתה משתמש ב-PIN של SIM והחלטת שאינך מעוניין עוד להשתמש ב-PIN, בחר באפשרות הסר את ה-PIN של ה-SIM, הקלד את ה-PIN הנוכחי של ה-SIM ולאחר מכן בחר אישור.

כדי למצוא הגדרה זו של ה- PIN של ה- SIM, בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > רשת ואינטרנט > סלולארי > שם החיבור הסלולארי > אפשרויות מתקדמות > הסר את ה- PIN של ה- SIM במקטע אבטחה.

שנה את ה-PIN של ה-SIM

הגדרה זו מופיעה כאשר אתה משתמש ב-PIN של ה-SIM. אם אתה משתמש ב- PIN של ה- SIM ואתה מעוניין לשנות אותו, בחר באפשרות שנה את ה-PIN של ה-SIM, הקלד את ה-PIN הנוכחי של ה-SIM בתיבה PIN נוכחי של ה-SIM, הקלד PIN חדש עבור ה-SIM בתיבה PIN חדש של SIM, הקלד את אותו PIN חדש של ה-SIM בתיבה אשר PIN חדש של ה-SIM ולאחר מכן בחר אישור.

כדי למצוא הגדרה זו, בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > רשת ואינטרנט > סלולארי > שם החיבור הסלולארי > אפשרויות מתקדמות > שנה את ה- PIN של ה- SIM במקטע אבטחה.

שחרר את נעילת ה-PIN של ה-SIM

הגדרה זו מוצגת אם אתה משתמש ב- PIN של ה-SIM והוזן PIN שגוי שלוש פעמים. במקרה כזה, ה- SIM ייחסם ולא תהיה אפשרות להשתמש בו עד לשחרור הנעילה שלו. כדי לבטל את חסימתו, תחילה יהיה עליך ליצור קשר עם המפעיל הסלולארי שלך לקבלת מפתח ביטול חסימה של מספר זיהוי אישי (PUK). לאחר מכן בחר באפשרות בטל את חסימת ה-PIN של ה-SIM ולאחר מכן הזן את קוד ה-PUK. אם תזין קוד PUK שגוי פעמים רבות מדי, כרטיס ה- SIM ייחסם לצמיתות, ותצטרך להשיג כרטיס SIM חדש מהמפעיל הסלולרי.

כדי למצוא הגדרה זו אם ה- SIM שלך נחסם, בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > רשת ואינטרנט > סלולארי > שם החיבור הסלולארי > אפשרויות מתקדמות > שחרר את נעילת ה- PIN של ה- SIM במקטע אבטחה.
מאפיינים:

מזהה פריט: 10739 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב