פתרון בעיות של חיבור רשת ב- Windows 10

אם אתה נתקל בבעיות בהתחברות לרשת ואינך מצליח להתחבר לאינטרנט, הנה כמה פעולות שתוכל לנסות ב- Windows 10.

הפעולות שיש לנסות בתור התחלה

תחילה נסה את הפעולות הבאות, שאולי יעזרו לך לפתור או למקד את בעיית החיבור.

 • עיין בנושא מדוע איני מצליח לעבור למצב מקוון? ונסה כמה מהשלבים הבסיסיים לפתרון הבעיה המתוארים שם.
 • הפק דוח רשת אלחוטית. דוח זה יכול לסייע לך באבחון הבעיה, או לפחות לספק לך מידע נוסף שתוכל לתת למישהו אחר שאולי יוכל לעזור.
  1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד שורת הפקודה, לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני) את שורת הפקודה ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל כמנהל מערכת > כן.
  2. בשורת הפקודה, הקלד netsh wlan show wlanreport.
  3. פעולה זו יוצר קובץ HTML שניתן לפתוח בדפדפן האינטרנט ממיקום שיופיע בשורת הפקודה. לקבלת מידע נוסף על דוח הרשת וכיצד לנתח אותו, ראה ניתוח דוח הרשת האלחוטית בסעיף פתרון בעיות Wi-Fi ב- Windows 10.

 • ודא שאין בעיה עם ספק שירות האינטרנט (ISP) או במודם הכבלים.
  1. אם זה המקרה, פנה לספק האינטרנט שלך. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד שורת הפקודה, לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני) את שורת הפקודה ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל כמנהל מערכת > כן.
  2. בשורת הפקודה, הקלד ipconfig.
  3. חפש את כתובת ה-IP שמופיעה לצד שער ברירת המחדל. רשום את הכתובת אם יש צורך. לדוגמה: 192.168.1.1

  4. בשורת הפקודה, הקלד ping <DefaultGateway> ולאחר מכן הקש Enter. לדוגמה, הקלד ‎ping 192.168.1.1 והקש Enter.
  5. התוצאה צריכה להיות משהו כזה:

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

   Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

   אם הפינג עובר בהצלחה ואתה רואה תוצאות דומות לתוצאות האלה, אך אינך מצליח להתחבר לאינטרנט במחשב שלך, ייתכן שיש בעיה עם המודם או אצל ספק שירות האינטרנט (ISP).

עדכון מנהל ההתקן של מתאם הרשת

מנהל התקן של מתאם רשת שאינו מעודכן או שאינו תואם עלול לגרום לבעיות חיבור. אם שדרגת לאחרונה ל- Windows 10, ייתכן שמנהל ההתקן הנוכחי מיועד לגירסה קודמת של Windows. בדוק אם יש מנהל התקן מעודכן זמין.

 1. הקלד מנהל ההתקנים בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר מנהל ההתקנים מרשימת התוצאות.
 2. ב'מנהל ההתקנים', בחר באפשרות מתאמי רשת > שם מתאם הרשת.
 3. או לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ) על מתאם הרשת, ולאחר מכן בחר באפשרות עדכן תוכנת מנהל התקן > חפש אוטומטית אחר תוכנת מנהל התקן מעודכנת. בצע את השלבים ולאחר מכן בחר באפשרות סגור.
 4. לאחר התקנת מנהל ההתקן המעודכן, בחר בלחצן התחל > הפעלה > הפעל מחדש אם תתבקש להפעיל מחדש, ובדוק אם פעולה זו פותרת את בעיית החיבור.

אם Windows אינו מוצא מנהל התקן חדש עבור מתאם הרשת שלך, בקר באתר האינטרנט של יצרן המחשב והורד את מנהל ההתקן העדכני ביותר של מתאם הרשת משם. אם אין אפשרות לחבר את המחשב לאינטרנט, יהיה עליך להוריד מנהל התקן במחשב אחר ולשמור את מנהל ההתקן בכונן הבזק מסוג USB כדי להתקין אותו באופן ידני במחשב שלך. יהיה עליך לדעת את יצרן המחשב ואת שם או מספר המודל של המחשב.

כדי להתקין באופן ידני את מנהל ההתקן של מתאם הרשת

בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לסוג הקובץ שהורדת מאתר האינטרנט של יצרן המחשב:

 • אם הורדת קובץ הפעלה (‎.exe), פשוט לחץ פעמיים על הקובץ כדי להפעיל אותו ולהתקין את מנהלי ההתקנים. זה כל מה שעליך לעשות.
 • אם הורדת כמה קבצים בודדים, ולאחד הקבצים לפחות יש סיומת שם קובץ ‎.inf ולקובץ אחר יש סיומת ‎.sys, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הקלד מנהל ההתקנים בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר מנהל ההתקנים מרשימת התוצאות.
  2. ב'מנהל ההתקנים', בחר מתאמי רשת > שם מתאם הרשת. (אם אפשרות זו לא מופיעה שם, בדוק במקטע התקנים אחרים).
  3. לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני) על מתאם הרשת, ולאחר מכן בחר באפשרות עדכן תוכנת מנהל התקן > אתר במחשב שלי תוכנת מנהל התקן.
  4. בחר עיון > בחר את המיקום שבו מאוחסנים קבצי מנהל ההתקן > אישור.
  5. בחר הבא > בצע את השלבים להתקנת מנהל ההתקן > סגור.
  6. לאחר שעדכנת את מנהל ההתקן, בחר בלחצן התחל > הפעלה > הפעל מחדש אם תתבקש להפעיל מחדש, ובדוק אם פעולה זו פותרת את בעיית החיבור.

החזר למצב קודם את מנהל ההתקן של מתאם הרשת

אם התחברת בעבר והתקנת לאחרונה מנהל התקן של מתאם רשת חדש, החזרת מנהל ההתקן לגירסה קודמת עשויה לעזור.

 1. הקלד מנהל ההתקנים בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר מנהל ההתקנים מרשימת התוצאות.
 2. במנהל ההתקנים, בחר באפשרות מתאמי רשת > שם מתאם הרשת.
 3. לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני) את מתאם הרשת ולאחר מכן בחר באפשרות מאפיינים.
 4. בחלון 'מאפיינים', בחר בכרטיסיה מנהל התקן, בחר באפשרות חזור לקודם ולאחר מכן בצע את השלבים.
 5. אם הלחצן אינו זמין, אין מנהל התקן שאפשר לחזור אליו.

 6. לאחר החזרה לגירסה קודמת של מנהל ההתקן, בחר בלחצן התחל > הפעלה > הפעל מחדש אם תתבקש להפעיל מחדש, ובדוק אם פעולה זו פותרת את בעיית החיבור.

אם Windows אינו מוצא מנהל התקן חדש עבור מתאם הרשת שלך, בקר באתר האינטרנט של יצרן המחשב והורד את מנהל ההתקן העדכני ביותר של מתאם הרשת משם. אם אין אפשרות לחבר את המחשב לאינטרנט, יהיה עליך להוריד מנהל התקן במחשב אחר ולשמור את מנהל ההתקן בכונן הבזק מסוג USB כדי להתקין אותו באופן ידני במחשב שלך. יהיה עליך לדעת את יצרן המחשב ואת שם או מספר המודל של המחשב.

הפעל את פותר בעיות הרשת ולאחר מכן פקודות רשת

פותר בעיות הרשת יכול לעזור באבחון ולתקן בעיות חיבור נפוצות. הפעלה של פותר הבעיות, ולאחר מכן הפעלת כמה פקודות ברשת אם יש צורך בכך, יכולות לעזור לך להתחבר.

כדי להפעיל את פותר בעיות הרשת

 1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד פותר בעיות רשת ולאחר מכן בחר באפשרות זהה ותקן בעיות ברשת מרשימת התוצאות.
 2. בצע את השלבים בפותר הבעיות ובדוק אם פעולה זו פותרת את הבעיה.

אם בעיית החיבור לא נפתרה, נסה:

 • לאפס את המחסנית TCP/IP
 • לשחרר את כתובת ה-IP
 • לחדש את כתובת ה-IP
 • לרוקן ולאפס את המטמון של פותרן לקוח ה-DNS

כדי להפעיל את פקודות הרשת האלה בחלון שורת פקודה

 1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד שורת הפקודה, לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני) את שורת הפקודה ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל כמנהל מערכת > כן.
 2. בשורת הפקודה, הפעל את הפקודות הבאות בסדר הרשום ולאחר מכן בדוק כדי לראות אם פעולה זו פותרת את הבעיה בחיבור:
  • הקלד netsh winsock reset והקש Enter.
  • הקלד netsh int ip reset והקש Enter.
  • הקלד ipconfig /release והקש Enter.
  • הקלד ipconfig /renew והקש Enter.
  • הקלד ipconfig /flushdns והקש Enter.

כיבוי זמני של חומות אש

לפעמים תוכנת חומת אש עשויה למנוע חיבור. תוכל לראות אם בעיית החיבור נגרמת על-ידי חומת אש כאשר תכבה אותה באופן זמני ולאחר מכן תנסה לבקר באתר אינטרנט שאתה נותן בו אמון.

השלבים לכיבוי חומת אש תלויים בתוכנת חומת האש שבה אתה משתמש. עיין בתיעוד של תוכנת חומת האש שלך כדי ללמוד כיצד לבטל אותה. זכור להפעיל אותה שוב ברגע שזה אפשרי. אם חומת האש לא מופעלת, המחשב שלך פגיע יותר להאקרים, תולעים או וירוסים.

אם אתה נתקל בבעיות בביטול חומת האש שלך, בצע את הפעולות הבאות כדי לבטל את כל תוכנות חומת אש שפועלות במחשב שלך. שוב, זכור להפעיל אותן שוב ברגע שזה אפשרי.

כדי לכבות את כל חומות האש

 1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד שורת הפקודה, לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני) את שורת הפקודה ולאחר מכן בחר באפשרות הפעל כמנהל מערכת > כן.
 2. בשורת הפקודה, הקלד netsh advfirewall set allprofiles state off ולאחר מכן הקש Enter.
 3. פתח את דפדפן האינטרנט ובקר באתר אינטרנט שאתה נותן בו אמון, ובדוק אם אתה מצליח להתחבר אליו.
 4. כדי להפעיל את כל חומות האש שהתקנת, בשורת הפקודה, הקלד netsh advfirewall set allprofiles state on ולאחר מכן הקש Enter.

אם אתה מגלה שתוכנת חומת האש גורמת לבעיות החיבור, פנה ליצרן התוכנה או בקר באתר האינטרנט שלו כדי לבדוק אם יש עדכון תוכנה זמין.

ביטול זמני של תוכנת אנטי-וירוס או תוכנה למניעת תוכנות זדוניות

לפעמים תוכנת אנטי-וירוס או תוכנות למניעת תוכנות זדוניות עשויות למנוע את ההתחברות. תוכל לראות אם בעיית החיבור נגרמת על-ידי אנטי-וירוס ותוכנה למניעת תוכנות זדוניות כאשר תכבה אותן באופן זמני ולאחר מכן תנסה לבקר באתר אינטרנט שאתה נותן בו אמון. אם תגלה שהן גורמות לבעיות החיבור, פנה ליצרן התוכנה או בקר באתר האינטרנט שלו כדי לבדוק אם יש עדכון תוכנה זמין.

השלבים לכיבוי תוכנת אנטי-וירוס או תוכנה למניעת תוכנות זדוניות תלויים בתוכנה שבה אתה משתמש. עיין בתיעוד התוכנה כדי ללמוד כיצד לבטל אותה. זכור להפעיל אותה שוב ברגע שזה אפשרי. אם האנטי-וירוס או התוכנה למניעת תוכנות זדוניות לא מופעלים, המחשב שלך פגיע יותר להאקרים, תולעים או וירוסים.

אם אינך יודע בוודאות איזו תוכנת אנטי-וירוס או תוכנה למניעת תוכנות זדוניות התקנת, ייתכן ש-Windows יוכל לעזור לך.

כדי לברר אילו תוכנת אנטי-וירוס או תוכנה למניעת תוכנות זדוניות מותקנות

 1. בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד מערכת ואבטחה, ולאחר מכן בחר בדוק את מצב המחשב ופתור בעיות.
 2. לחץ על החץ למטה לצד אבטחה.
 3. אם Windows יכול לזהות את תוכנת האנטי-וירוס, היא תופיע תחת הגנה מפני וירוסים. עבור תוכנה למניעת תוכנות זדוניות, עיין במקטע תוכנות ריגול והגנה מפני תוכנות לא רצויות.

 4. אם תוכנת האנטי-וירוס או תוכנה למניעת תוכנות זדוניות פועלת, עיין בתיעוד התוכנה כדי ללמוד כיצד לבטל אותה.

זכור להפעיל שוב את תוכנת האנטי-וירוס או התוכנה למניעת תוכנות זדוניות ברגע שתוכל, כדי להבטיח שהמחשב מוגן.

הסר את ההתקנה של מנהל ההתקן של מתאם הרשת והפעל את המחשב מחדש

אם השלבים הקודמים לא פעלו, נסה להסיר את ההתקנה של מנהל ההתקן של מתאם הרשת, הפעל מחדש את המחשב כדי ש-Windows יתקין באופן אוטומטי את מנהל ההתקן העדכני ביותר. מומלץ לשקול גישה זו אם החיבור לרשת הפסיק לפעול כראוי לאחר עדכון שבוצע לאחרונה.

לפני הסרת ההתקנה, ודא שיש לך מנהלי התקנים זמינים כגיבוי. בקר באתר האינטרנט של יצרן המחשב והורד את מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור מתאם הרשת שלך. אם אין אפשרות לחבר את המחשב לאינטרנט, יהיה עליך להוריד מנהל התקן במחשב אחר ולשמור את מנהל ההתקן בכונן הבזק מסוג USB כדי להתקין אותו במחשב שלך. יהיה עליך לדעת את יצרן המחשב ואת שם או מספר המודל של המחשב.

 1. הקלד מנהל ההתקנים בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר מנהל ההתקנים מרשימת התוצאות.
 2. ב'מנהל ההתקנים', בחר באפשרות מתאמי רשת > שם מתאם הרשת.
 3. לחץ והחזק (לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני) על מתאם הרשת, ולאחר מכן בחר באפשרות הסר התקנה > תיבת הסימון מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה > אישור כדי לאשר שברצונך להסיר את ההתקנה.
 4. לאחר הסרת ההתקנה של מנהל ההתקן, בחר בלחצן התחל > הפעלה > הפעל מחדש.
 5. לאחר שהמחשב יופעל מחדש, Windows באופן אוטומטי יחפש ויתקין את מנהל ההתקן של מתאם הרשת. בדוק אם פעולה זו פותרת את הבעיה בחיבור. אם Windows אינו מתקין מנהל התקן באופן אוטומטי, נסה להתקין את מנהל ההתקן המשמש כגיבוי ששמרת לפני הסרת ההתקנה.

שימוש באיפוס רשת להתקנה מחדש של התקני רשת

השימוש באיפוס רשת הוא השלב האחרון שעליך לנסות. השתמש באפשרות זו רק אם השלבים הקודמים לא עזרו להתחבר.

אפשרות זו יכולה לעזור לפתור בעיות חיבור שעשויות להתעורר לאחר השדרוג מגירסה קודמת של Windows ל- Windows 10, וכן לפתור בעיות בחיבור לאינטרנט, אך לא בכונני רשת משותפים. כאשר תפעיל איפוס רשת, יוסרו כל מתאמי הרשת שהתקנת וההגדרות שלהם. לאחר שתפעיל מחדש את המחשב, כל מתאמי הרשת יותקנו מחדש וההגדרות שלהם ייקבעו לברירת המחדל.

 1. בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > רשת ואינטרנט > מצב > איפוס רשת.
 2. במסך איפוס רשת, בחר באפשרות אפס כעת > כן לאישור.

  המתן עד שהמחשב יופעל מחדש ובדוק אם פעולה זו פותרת את הבעיה.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10741 - סקירה אחרונה: 31 באוק׳ 2016 - תיקון: 7

Windows 10

משוב