פתרון בעיות חיבור Wi-Fi ב- Windows

פתרון בעיות רשת ב- Windows 10

אם אינך מצליח לקבל דואר אלקטרוני, לגלוש באינטרנט או להזרים מוסיקה, רוב הסיכויים שאינך מחובר לרשת שלך ואינך מצליח להיכנס לאינטרנט. כדי לפתור את הבעיה, הנה מספר דברים שתוכל לנסות.

תחילה נסה את הפעולות הבאות, שאולי יעזרו לך לפתור או למקד את בעיית החיבור.

 • ודא ש- Wi-Fi מופעל. בחר בסמל "אין חיבור לאינטרנט" No Internet connectionבצד השמאלי של שורת המשימות, וודא ש-Wi-Fi מופעל. אם אפשרות זו אינה מופעלת, בחר בה כדי להפעילה. כמו כן, וודא כי מצב טיסה אינו מופעל.
  Screenshot of Wi-Fi tile

 • לאחר מכן, ראה אם רשת ה- Wi-Fi שאתה מזהה ובוטח בה מופיעה ברשימת הרשתות. אם מוצגת רשת כזו, בחר את רשת ה- Wi-Fi ולאחר מכן נסה להתחבר אליה. אם מופיע הכיתוב מחובר מתחת לשם הרשת, בחר התנתק, המתן רגע, ולאחר מכן בחר התחבר שוב.

 • נסה להתחבר לרשת בפס תדר אחר. נתבי Wi-Fi רבים משדרים בשני פסי תדר שונים של רשת: 2.4 GHz ו-5 GHz. אלה יופיעו כרשתות נפרדות ברשימת רשתות ה- Wi-Fi הזמינות. אם הרשימה של רשתות Wi-Fi זמינות כוללת גם רשת 2.4 GHz וגם רשת 5 GHz, נסה להתחבר לרשת האחרת. לקבלת מידע נוסף על ההבדלים בין רשתות 2.4 GHz לבין רשתות 5 GHz, עיין בסעיף בעיות Wi-Fi והפריסה הביתית שלך.

 • ודא שמתג ה- Wi‑Fi הפיזי במחשב הנישא מופעל. (בדרך כלל דולקת נורת מחוון כאשר הוא מופעל.)

 • הפעל את פותר בעיות הרשת. פותר בעיות הרשת יכול לעזור באבחון ולתקן בעיות חיבור נפוצות.

כדי להפעיל את פותר בעיות הרשת

 1. בחר בלחצן התחל  > הגדרות > רשת ואינטרנט > מצב.
  פתח את הגדרות מצב רשת ואינטרנט

 2. תחת שנה את הגדרות הרשת שלך, בחר פותר בעיות הרשת.

 3. בצע את השלבים בפותר הבעיות, ובדוק אם פעולה זו פותרת את הבעיה.

 • הפעל מחדש את המודם והנתב האלחוטי. פעולה זו עוזרת ליצור חיבור חדש לספק שירות האינטרנט שלך (ISP).


  במהלך ביצוע פעולה זו, כל מי שמחובר לרשת ה- Wi-Fi שלך ינותק באופן זמני. השלבים שתידרש לבצע כדי להפעיל מחדש את המודם והנתב עשויים להשתנות, אך אלו השלבים באופן כללי. (הערה: אם יש לך מכשיר משולב של מודם כבלים/נתב Wi-Fi, כל שעליך לעשות הוא לעקוב אחר השלבים עבור ההתקן היחיד).

  1. נתק את כבל החשמל של הנתב ממקור החשמל.

  2. נתק את כבל החשמל של המודם ממקור החשמל.  

   לחלק מהמודמים יש סוללת גיבוי. אם ניתקת את המודם אך הנורות עדיין דולקות, הוצא את הסוללה מהמודם.

  3. המתן 30 שניות בערך.

   אם הסרת את הסוללה מהמודם, החזר אותה למקומה.

  4. חבר את המודם בחזרה למקור החשמל. נורות המודם יהבהבו. המתן עד שיפסיקו להבהב.

  5. חבר חזרה את הנתב למקור החשמל.

   המתן מספר דקות עד שהמודם והנתב יפעלו. בדרך כלל אפשר לדעת שהם מוכנים כאשר אורות המצב בשני המכשירים דלוקים.

  6. במחשב שלך, נסה להתחבר שוב.

בעיות חיבור יכולות לנבוע ממגוון סיבות-בעיות באתר האינטרנט, במכשיר שלך, בנתב ה- Wi-Fi, במודם או בספק שירותי האינטרנט שלך (ISP). נסה את השלבים הבאים כדי לעזור לצמצם את מקור הבעיה.

 1. אם הסמל "Wi-Fi מחובר" מופיע בצד השמאלי של שורת המשימות, בקר באתר אינטרנט אחר. אם אתר האינטרנט נפתח, ייתכן שיש בעיה באתר האינטרנט הספציפי. אם אינך מצליח להתחבר לאתר אינטרנט אחר, עבור לשלב הבא.

 2. במחשב נייד אחר, נסה שוב להתחבר לאותה רשת. אם באפשרותך להתחבר, ייתכן שמקור הבעיה הינו במכשיר שלך—עבור אל מקטע פתרון בעיות במכשיר שלך. אם אינך מצליח להתחבר לרשת בכל מכשיר שהוא, המשך לשלב הבא.

 3. בדוק אם יש בעיה בחיבור לנתב ה- Wi-Fi שלך. בצע פעולה זו על-ידי שימוש בבדיקת איתות (Ping).

  1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד שורת הפקודה. לחצן שורת הפקודה יופיע. מימין לכך, בחר הפעל כמנהל מערכת > כן.

  2. בשורת הפקודה, הקלד ipconfig, ולאחר מכן בחר הזנה. חפש את שם רשת ה- Wi-Fi שלך בתוצאות, ולאחר מכן מצא את הכתובת IP המופיעה לצד שער ברירת המחדל עבור רשת ה- Wi-Fi. כתוב את הכתובת אם תזדקק לכך. לדוגמה: 192.168.1.1

  3. בשורת הפקודה, הקלד ping <DefaultGateway>ולאחר מכן בחר הזן. לדוגמה, הקלד ping 192.168.1.1 ובחר הזן התוצאות אמורות להיות משהו כזה:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

אם אתה רואה תוצאות כאלו ואתה מקבל תשובה, אז יש לך חיבור לנתב ה-Wi-Fi שלך, כך שייתכן שיש בעיה במודם או בספק שירותי ה-ISP שלך. צור קשר עם ה- ISP שלך או בדוק באופן מקוון במכשיר אחר (אם אתה יכול) כדי לראות אם יש בעיה בשירות.

אם התוצאות של בדיקת האיתות (Ping) מציינות שאינך מקבל תשובה מהנתב, נסה לחבר את המחשב שלך ישירות למודם באמצעות כבל Ethernet (אם תוכל). אם באפשרותך להתחבר לאינטרנט באמצעות כבל Ethernet, אז הדבר מאשר שבעיית החיבור הינה בעקבות נתב ה-Wi-Fi. ודא שהתקנת את הקושחה העדכנית ביותר ועיין בתיעוד של הנתב שלך.

הפעלת פקודות רשת

נסה להפעיל פקודות רשת אלו כדי לאפס באופן ידני את מערום ה-TCP/IP, לשחרר ולחדש את הכתובת IP, ולנקות לאפס את פתרון אחסון במטמון של לקוח DNS:

 1. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד שורת הפקודה. לחצן שורת הפקודה יופיע. מימין לכך, בחר הפעל כמנהל מערכת > כן.

 2. בשורת הפקודה, הפעל את הפקודות הבאות בסדר הרשום ולאחר מכן בדוק כדי לראות אם פעולה זו פותרת את הבעיה בחיבור:

  • הקלד netsh winsock reset והקשהזן.

  • הקלד nesh int ip reset ובחר הזן.

  • הקלד ipconfig /release והקש הזן.

  • הקלד ipconfig /renew‎ והקש הזן.

  • הקלד ipconfig /flushdns‎ ובחר הזן.

הסר את ההתקנה של מנהל ההתקן של מתאם הרשת והפעל את המחשב מחדש

אם השלבים הקודמים לא פעלו, נסה להסיר את ההתקנה של מנהל ההתקן של מתאם הרשת, הפעל מחדש את המחשב. Windows יתקין באופן אוטומטי את מנהל ההתקן העדכני. מומלץ לשקול גישה זו אם החיבור לרשת הפסיק לפעול כראוי לאחר עדכון שבוצע לאחרונה.

לפני הסרת ההתקנה, ודא שיש לך מנהלי התקנים זמינים כגיבוי. בקר באתר האינטרנט של יצרן המחשב והורד את מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור מתאם הרשת שלך. אם אין אפשרות לחבר את המחשב לאינטרנט, יהיה עליך להוריד מנהל התקן במחשב אחר ולשמור את מנהל ההתקן בכונן הבזק מסוג USB כדי להתקין אותו במחשב שלך. יהיה עליך לדעת את יצרן המחשב ואת שם או מספר המודל של המחשב.

 1. בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד מנהל ההתקנים, ולאחר מכן בחר מנהל ההתקנים מרשימת התוצאות.

 2. הרחב את מתאמי הרשת, ואתר את מתאם הרשת עבור המכשיר שלך.

 3. בחר את מתאם הרשת, ולאחר מכן בחר את הסר התקנה > תיבת הסימון מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה > הסר התקנה.

 4. לאחר הסרת ההתקנה של מנהל ההתקן, בחר במקש התחל > הפעלה  > הפעל מחדש.

  לאחר שהמחשב יופעל מחדש, Windows באופן אוטומטי יחפש ויתקין את מנהל ההתקן של מתאם הרשת. בדוק אם פעולה זו פותרת את הבעיה בחיבור. אם Windows אינו מתקין מנהל התקן באופן אוטומטי, נסה להתקין את מנהל ההתקן המשמש כגיבוי ששמרת לפני הסרת ההתקנה.

בדוק אם מתאם הרשת שלך תואם ל- Windows Update העדכני ביותר

אם איבדת את חיבור הרשת מיד לאחר השדרוג או העדכון של Windows 10, ייתכן שמנהל ההתקן הנוכחי של מתאם הרשת שלך עוצב עבור גרסה קודמת של Windows. כדי לבדוק זאת, נסה להסיר באופן זמני את ההתקנה של Windows Update האחרון:

 1. בחר בלחצן התחל , ואז בחר הגדרות  > עדכון ואבטחה > Windows Update  > ראה את היסטוריית העדכונים > הסר עדכונים.

 2. בחר את העדכון העדכני ביותר, ולאחר מכן בחר הסר.

אם הסרת ההתקנה של העדכון האחרון מחזירה לתפקוד את חיבור הרשת שלך, בדוק אם זמין מנהל התקן עדכני:

 1. בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד מנהל ההתקנים, ולאחר מכן בחר מנהל ההתקנים מרשימת התוצאות.

 2. הרחב את מתאמי הרשת, ואתר את מתאם הרשת עבור המכשיר שלך.

 3. בחר את מתאם הרשת, בחר באפשרות עדכון מנהל התקן > חפש אוטומטית אחר תוכנת מנהל התקן מעודכנת, ולאחר כמן בצע את ההוראות.

 4. לאחר התקנת מנהל ההתקן המעודכן, בחר את לחצן התחל > הפעלה > הפעל מחדש אם תתבקש להפעיל מחדש, ובדוק אם פעולה זו פותרת את בעיית החיבור.

אם Windows אינו מוצא מנהל התקן חדש עבור מתאם הרשת שלך, בקר באתר האינטרנט של יצרן המחשב והורד את מנהל ההתקן העדכני ביותר של מתאם הרשת משם. יהיה עליך לדעת את יצרן המחשב ואת שם או מספר המודל של המחשב.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • אם לא הצלחת להוריד ולהתקין מנהל התקן חדש יותר של מתאם רשת, הסתר את העדכון שגורם לך לאבד את חיבור הרשת. כדי ללמוד כיצד להסתיר עדכונים, ראה הסתרת עדכונים של Windows או עדכוני מנהלי התקנים.

 • אם תוכל להתקין בהצלחה מנהלי התקנים מעודכנים עבור מתאם הרשת שלך, התקן מחדש את העדכונים האחרונים. כדיל עשות זאת, בחר בלחצן התחל , ואז בחר הגדרות  > עדכון ואבטחה > Windows Update  > בדוק עדכונים זמינים.

 

השתמש באיפוס רשת

השימוש באיפוס רשת הוא השלב האחרון שעליך לנסות. השתמש באפשרות זו רק אם השלבים הקודמים לא עזרו להתחבר.

פעולה זו עשויה לסייע בפתרון בעיות התחברות שייתכן ויש לך לאחר שדרוג מגרסה קודמת של Windows ל- Windows 10. הוא יכול גם לעזור לפתור את הבעיה שבגינה אתה יכול להתחבר לאינטרנט, אך אין באפשרותך להתחבר להתקני רשת רשת משותפים. איפוס רשת יסיר את כל מתאמי הרשת שהתקנת וההגדרות שלהם. לאחר שתפעיל מחדש את המחשב, כל מתאמי הרשת יותקנו מחדש וההגדרות שלהם ייקבעו לברירת המחדל.

הערה

כדי להשתמש באיפוס רשת, במחשב צריך לפעול Windows 10 בגרסה 1607 ואילך. כדי לראות איזו גרסה של Windows 10 רצה על המכשיר שלך כרגע, בחר בלחצן התחל, ואז בחר הגדרות > מערכת > אודות.

 1. בחר בלחצן התחל , ואז בחר הגדרות  > רשת ואינטרנט  > מצב > איפוס רשת.
  פתח את הגדרות מצב רשת ואינטרנט

 2. במסך איפוס רשת, בחר באפשרות אפס כעת > כן לאישור.

  המתן עד שהמחשב יופעל מחדש, ובדוק אם פעולה זו פותרת את הבעיה.

הערות

לאחר הפעלת איפוס רשת, ייתכן שתצטרך להתקין מחדש ולהגדיר תוכנות רשת אחרות שייתכן שאתה משתמש בהן, כגון תוכנת לקוח VPN או מעברים וירטואליים מ-Hyper‑V (אם אתה משתמש בתוכנה כזו או בתוכנה אחרת של וירטואליזציית רשת).

כאשר מפעילים איפוס רשת, ייתכן שכל אחד מחיבורי הרשת שלך יוגדרו לפרופיל רשת ציבורית. בפרופיל רשת ציבורית, המחשב שלך אינו לניתן לגילוי למחשבים ולהתקנים אחרים ברשת, והודות לכך המחשב שלך מאובטח יותר. עם זאת, אם המחשב שלך מהווה חלק מקבוצה ביתית או משמש לשיתוף קבצים או מדפסות, תצטרך שוב להפוך את המחשב לניתן לגילוי על-ידי הגדרתו לשימוש בפרופיל רשת פרטית. כדי לעשות זאת, בחר בלחצן התחל  ולאחר מכן בחר הגדרות > רשת ואינטרנט‏‎  > Wi-Fi . במסך Wi-Fi, בחר נהל רשתות מוכרות > את חיבור הרשת שברצונך לנהל > מאפיינים. תחת פרופיל רשת, בחר פרטית.

 

בדוק את הגדרות ה-Wi-Fi שלך

יצרנים של מתאמי Wi-Fi עשויים להציע הגדרות מתקדמות שונות שתוכל לשנות בהתבסס על העדפות סביבת הרשת או החיבור.

בדוק את הגדרת 'מצב תקשורת אלחוטית' עבור מתאם הרשת וודא שהוא תואם ליכולות הרשת שאליה אתה מנסה להתחבר. אם הוא אינו תואם, לא תוכל להתחבר וייתכן שהרשת לא תופיע ברשימת הרשתות הזמינות. לעתים קרובות, ההגדרה 'מצב תקשורת אלחוטית' מכוונת למצב 'אוטומטי' או משהו דומה כברירת מחדל, ובכך מאפשרת חיבור לכל סוג רשת נתמכת.

כדי למצוא את הגדרת המצב האלחוטי

 1. ב'מנהל ההתקנים', בחר מתאמי רשת ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על שם מתאם הרשת.

 2. בחר בכרטיסיה מתקדם וחפש את ההגדרה מצב אלחוטי. ודא שהיא מוגדרת למצב שבו הרשת שלך משתמשת.

הגדרות פרופיל Wi-Fi

Windows משתמש בפרופיל ה- Wi-Fi כדי לשמור את ההגדרות הדרושות כדי להתחבר לרשת Wi-Fi. הגדרות אלה כוללות את סוג אבטחה הרשת, המפתח, שם הרשת (SSID) וכן הלאה. אם אינך מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi שאליה יכולת להתחבר בעבר, ייתכן שהגדרות הרשת השתנו או שהפרופיל נפגם.

כדי לפתור בעיה זו, הסר (או "שכח") את חיבור הרשת ולאחר מכן התחבר לרשת מחדש. כשאתה שוכח חיבור רשת, פרופיל רשת ה- Wi-Fi מוסר מהמחשב שלך.

אל תשכח רשת

 1. בחר את סמל רשת Wi-Fi  בצד השמאלי של שורת המשימות, ולאחר מכן בחר הגדרות רשת ואינטרנט.

 2. בחר Wi-Fi , ובחר נהל רשתות ידועות.

 3. בחר את הרשת שברצונך לשכוח ואז בחר שכח.

לאחר מכן, בחר את סמל ה-Wi-Fi בשורת המשימות ונסה להתחבר שוב לרשת הרצויה כדי לחדש את חיבור הרשת.

בדיקת הפריסה הביתית שלך

רשת ה-Wi-Fi עשויה להיות מושפעת מפס התדר של הרשת, מעומס בערוצים, ו/או מעוצמת האות. לקבלת מידע נוסף, ראה בעיות Wi-Fi והפריסה הביתית שלך.

בדוק האם ישנם סימפטומים נוספים עבור סמל "אין חיבור לאינטרנט"No Internet connection

ייתכן שיהיו שלבים נוספים לפתרון בעיות שתוכל לנסות, בהתאם לסימפטומים שאתה נתקל בהם. כדי להציג שלבים אלה, עיין בסמלים של חיבור Wi-Fi ומהי משמעותם.

נושאים קשורים

פתרון בעיות רשת ב- Windows 8.1

 • ודא ש- Wi-Fi מופעל.

  1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, בחר הגדרות, ולאחר מכן בחר בסמל רשת.

  2. הפעל את Wi-Fi.

 • ודא שמתג ה- Wi‑Fi הפיזי במחשב הנישא מופעל. (בדרך כלל דולקת נורת מחוון כאשר הוא מופעל.)

 • ודא שמצב טיסה לא פועל במחשב.

  1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, בחר הגדרות, ולאחר מכן בחר בסמל רשת.

  2. כבה את מצב טיסה.

 • התקרב לנתב או לנקודת הגישה, אם הדבר אפשרי.

 • אם אינך רואה כלל את שם הרשת, ייתכן שהנתב או נקודת הגישה לא הוגדרו לשידור שם הרשת. במקרה כזה, יהיה עליך להתחבר אל הרשת באופן ידני.

  1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן בחר הגדרות.

  2. בחר בסמל רשת ולאחר מכן בחר רשת מוסתרת.

  3. הקלד את שם הרשת ובחר הבא.

  4. הקלד את הסיסמה ובחר הבא.

  5. אם מופיעות הוראות נוספות להתחברות על המסך, בצע אותן.

 • הרשת תתווסף לרשימת הרשתות שלך ותהיה זמינה לחיבור כאשר המחשב יהיה בטווח הרשת. כדי להתחבר לרשת, בצע את השלבים הבאים:

  1. פתח את התחבר לרשת על-ידי בחירת סמל הרשת באזור ההודעות.

  2. בחר רשת ללא שם, בחר התחבר, ולאחר מכן הקלד את מידע הרשת. הרשת תתווסף לרשימת הרשתות שלך ותהיה זמינה לחיבור בעתיד כאשר המחשב יהיה בטווח הרשת.

תן ל- Windows לנסות לעזור לך בפתרון הבעיה. נסה להפעיל את פותר הבעיות של הרשת כדי לראות אם הוא יכול לאבחן ולתקן את הבעיה.

בחר בלחצן התחל , התחל להקליד את המילים בעיות רשת, ולאחר מכן בחר זהה ותקן בעיות רשת ברשימה.

פותר בעיות הרשת (הוזכר לעיל) יכול לעזור באבחון ובתיקון של בעיות חיבור נפוצות. לאחר שתשתמש בפותר בעיות הרשת, נסה להפעיל את פקודות הרשת הבאות. השילוב של שני התהליכים הללו עשוי לעזור לך להתחבר.

אם הבעיה שלך לא נפתרה לאחר שהפעלת את פותר בעיות הרשת, נסה:

 • לאפס את ערימת ה- TCP/IP.

 • לפנות את כתובת ה-IP.

 • לחדש את כתובת ה- IP.

 • לרוקן ולאפס את המטמון של מזהה לקוח ה- DNS.

כך תפעיל את פקודות הרשת בשורת פקודה:

 1. בחר בלחצן התחל , התחל להקליד cmd, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ברשימה, בחר הפעל כמנהל מערכת ולאחר מכן בחר כן.

 2. בשורת הפקודה, הפעל את הפקודות הבאות בסדר הרשום ולאחר מכן בדוק כדי לראות אם פעולה זו פותרת את הבעיה בחיבור:

  • הקלד netsh winsock reset והקש Enter.

  • הקלד netsh int ip reset והקש Enter.

  • הקלד ipconfig /release והקש Enter.

  • הקלד ipconfig /renew והקש Enter.

  • הקלד ipconfig /flushdns והקש Enter.

פעולה זו עוזרת ליצור חיבור חדש לספק שירות האינטרנט שלך (ISP). במהלך ביצוע פעולה זו, כל מי שמחובר לרשת ה- Wi-Fi שלך ינותק באופן זמני.

השלבים שתידרש לבצע כדי להפעיל מחדש את המודם והנתב עשויים להשתנות, אך אלו השלבים באופן כללי:

 1. נתק את כבל החשמל של הנתב ממקור החשמל.

 2. נתק את כבל החשמל של המודם ממקור החשמל.

  לחלק מהמודמים יש סוללת גיבוי. לכן, אם ניתקת את המודם אך הנורות עדיין דולקות, הוצא את הסוללה מהמודם.

 3. המתן 30 שניות בערך.

  אם הסרת את הסוללה מהמודם, החזר אותה למקומה.

 4. חבר את המודם בחזרה למקור החשמל. נורות המודם יהבהבו. המתן עד שיפסיקו להבהב.

 5. חבר חזרה את הנתב למקור החשמל.

  המתן מספר דקות עד שהמודם והנתב יפעלו. בדרך כלל אפשר לדעת שהם מוכנים כאשר אורות המצב בשני המכשירים דלוקים.

 6. במחשב שלך, נסה להתחבר שוב.

ודא שאין בעיה עם ספק שירות האינטרנט (ISP) או במודם הכבלים. אם זה המקרה, פנה לספק האינטרנט שלך.

 1. בחר בלחצן התחל , התחל להקליד cmd, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ברשימה, בחר הפעל כמנהל מערכת, ולאחר מכן בחר כן.

 2. בשורת הפקודה, הקלד ipconfig.

  חפש את כתובת ה-IP שמופיעה לצד שער ברירת המחדל. רשום את הכתובת אם יש צורך. לדוגמה, 192.168.1.1.

 3. בשורת הפקודה, הקלד ping <DefaultGateway>‎ והקש Enter. לדוגמה, הקלד ping 192.168.1.1 והקש Enter.

  התוצאה צריכה להיות משהו כזה:

  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

אם הפינג עובר בהצלחה ואתה רואה תוצאות דומות לתוצאות שמופיעות לעיל, אך אינך מצליח להתחבר לאינטרנט במחשב, ייתכן שיש בעיה עם המודם או אצל ספק שירות האינטרנט (ISP).

אם אתה עדיין נתקל בבעיות בהתחברות לאינטרנט, הדבר עשוי להיות קשור למתאם הרשת.

 • נסה להשתמש בפותר הבעיות של מתאם הרשת כדי לאתר ולתקן בעיות באופן אוטומטי. פותר בעיות זה יהפוך את מתאם הרשת ללא זמין, אחר כך יהפוך אותו שוב לזמין ולבסוף ינסה כמה תיקונים נפוצים אחרים.

  בחר בלחצן התחל , התחל להקליד פתרון בעיות ולאחר מכן בחר פתרון בעיות ברשימה. בחר הצג הכל > מתאם רשת.

 • עדכן את מנהל ההתקן של מתאם הרשת. מנהל התקן של מתאם רשת שאינו מעודכן או שאינו תואם עלול לגרום לבעיות חיבור. בדוק אם יש מנהל התקן מעודכן זמין.

  1. בחר בלחצן התחל , התחל להקליד מנהל ההתקנים ולאחר מכן בחר במנהל ההתקנים מהרשימה.

  2. ב'מנהל ההתקנים', בחר מתאמי רשת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המתאם שלך ולאחר מכן בחר מאפיינים.

  3. בחר בכרטיסיה מנהל התקן ולאחר מכן בחר עדכן מנהל התקן.

  4. בחר באפשרות חפש אוטומטית אחר תוכנת מנהל התקן מעודכנת.

אם Windows אינו מוצא מנהל התקן חדש עבור מתאם הרשת שלך, בקר באתר האינטרנט של יצרן המחשב והורד את מנהל ההתקן העדכני ביותר של מתאם הרשת משם. אם אין אפשרות לחבר את המחשב לאינטרנט, יהיה עליך להוריד מנהל התקן במחשב אחר ולשמור את מנהל ההתקן בכונן הבזק מסוג USB כדי להתקין אותו במחשב שלך. ‏‫יהיה עליך לדעת את יצרן המחשב ואת שם או מספר המודל של המחשב.

הנה כמה דברים שתוכל לבדוק בנתב אם אתה נמצא בבית ונתקל בבעיות בהתחברות.

 • אם אינך רואה את שם הרשת, התחבר לנתב ובדוק אם הוא מוגדר לשידור שם הרשת.

  1. חבר את המחשב לנתב באמצעות כבל Ethernet.

  2. פתח את דפדפן האינטרנט והקלד את כתובת ה-IP של הנתב האלחוטי. (לדוגמה, 192.168.1.1 או 172.16.0.0 - בדוק את מסמכי הנתב כדי לברר את ברירת המחדל של כתובת ה- IP.)

  3. היכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמה, ולאחר מכן ודא שאפשרות בשם הפעל שידור SSID, שידור SSID אלחוטי או משהו דומה מופעלת. הגדרה זו נמצאת בדרך כלל בדף 'הגדרות אלחוטיות'.

 • בדוק אם רשת ה- Wi-Fi שלך משתמשת בסינון כתובת מסוג ’בקרת גישת מדיה’ (MAC) לצורך אבטחה. אם כן, יהיה עליך להוסיף את כתובת ה- MAC של המחשב שלך אל רשימת הגישה בנתב לפני שתוכל להתחבר אליה.

  1. בחר בלחצן התחל . התחל להקליד cmd ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ברשימה. בחר הפעל כמנהל מערכת, ולאחר מכן בחר כן.

  2. בשורת הפקודה, הקלד ipconfig /all.

   כתוב את הכתובת שמופיעה ליד כתובת פיזית עבור מתאם הרשת האלחוטית שלך. זוהי כתובת שיהיה עליך להוסיף לרשימת הגישה בנתב.

  כדי להוסיף את כתובת ה- MAC אל רשימת הגישה בנתב:

  1. פתח את דפדפן האינטרנט והקלד את כתובת ה- IP של הנתב האלחוטי. (לדוגמה, 192.168.1.1 או 172.16.0.0 - בדוק את מסמכי הנתב כדי לברר את ברירת המחדל של כתובת ה- IP.)

  2. היכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך, ולאחר מכן חפש הגדרה בנוסח מסנן כתובת MAC או משהו דומה.

  3. הוסף את כתובת ה- MAC שכתבת עבור המחשב שלך לרשימת הגישה ושמור את השינויים.

  במחשב, נסה שוב להתחבר לרשת ה- Wi-Fi.

פתרון בעיות רשת ב- Windows 7

 • ודא ש- Wi-Fi מופעל.

  1. במחשב נישא, פתח את מרכז הניידות של Windows על-ידי בחירה בלחצן 'התחל' Start button icon ולאחר מכן בחירה באפשרות לוח הבקרה מחשב נייד מרכז הניידות של Windows.

  2. חפש במקטע רשת אלחוטית. אם Wi-Fi פועל, הלחצן אמור לציין בטל מצב אלחוטי.

 • ודא שמתג ה- Wi‑Fi הפיזי במחשב הנישא מופעל. (בדרך כלל דולקת נורת מחוון כאשר הוא מופעל.)

 • בדוק וודא שמצב טיסה לא פועל במחשב.

 • התקרב לנתב או לנקודת הגישה, אם הדבר אפשרי.

 • אם אינך רואה כלל את שם הרשת, ייתכן שהנתב או נקודת הגישה לא הוגדרו לשידור שם הרשת. במקרה כזה, יהיה עליך להתחבר אל הרשת באופן ידני.

  1. פתח את 'נהל רשתות אלחוטיות' על-ידי בחירה בלחצן התחל Start button icon ולאחר מכן בחירה בלוח הבקרה. בתיבת החיפוש, הקלד אלחוטי ולאחר מכן בחר נהל רשתות אלחוטיות.

  2. בחר הוסף, ולאחר מכן בחר צור פרופיל רשת באופן ידני.

  3. הקלד את פרטי הרשת.

  4. אם תרצה ש- Windows יתחבר באופן אוטומטי כאשר הרשת נמצאת בטווח, בחר בתיבת הסימון הפעל חיבור זה אוטומטית.

  5. בחר בתיבת הסימון התחבר גם אם הרשת אינה משדרת, בחר הבא, ולאחר מכן בחר סגור.

 • הרשת תתווסף לרשימת הרשתות שלך ותהיה זמינה לחיבור כאשר המחשב יהיה בטווח הרשת. כדי להתחבר לרשת, בצע את השלבים הבאים:

  1. פתח את התחבר לרשת על-ידי בחירת סמל הרשת באזור ההודעות.

  2. בחר רשת ללא שם, בחר התחבר, ולאחר מכן הקלד את מידע הרשת. הרשת תתווסף לרשימת הרשתות שלך ותהיה זמינה לחיבור בעתיד כאשר המחשב יהיה בטווח הרשת.

תן ל- Windows לנסות לעזור לך בפתרון הבעיה. נסה להפעיל את פותר הבעיות של הרשת כדי לראות אם הוא יכול לאבחן ולתקן את הבעיה.

פתח את פותר בעיות הרשת על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל הרשת באזור ההודעות ולאחר מכן בחר באפשרות פתרון בעיות.

פותר בעיות הרשת (הוזכר לעיל) יכול לעזור באבחון ובתיקון של בעיות חיבור נפוצות. לאחר שתשתמש בפותר בעיות הרשת, נסה להפעיל את פקודות הרשת הבאות. השילוב של שני התהליכים הללו עשוי לעזור לך להתחבר.

אם הבעיה שלך לא נפתרה לאחר שהפעלת את פותר בעיות הרשת, נסה:

 • לאפס את ערימת ה- TCP/IP.

 • לפנות את כתובת ה-IP.

 • לחדש את כתובת ה- IP.

 • לרוקן ולאפס את המטמון של מזהה לקוח ה- DNS.

כך תפעיל את פקודות הרשת בשורת פקודה:

 1. בחר בלחצן התחל Start button icon. הקלד cmd בתיבת החיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על cmd ברשימה, בחר הפעל כמנהל מערכת, ולאחר מכן בחר כן.

 2. בשורת הפקודה, הפעל את הפקודות הבאות בסדר הרשום ולאחר מכן בדוק כדי לראות אם פעולה זו פותרת את הבעיה בחיבור:

  • הקלד netsh winsock reset והקש Enter.

  • הקלד netsh int ip reset והקש Enter.

  • הקלד ipconfig /release והקש Enter.

  • הקלד ipconfig /renew והקש Enter.

  • הקלד ipconfig /flushdns והקש Enter.

פעולה זו עוזרת ליצור חיבור חדש לספק שירות האינטרנט שלך (ISP). במהלך ביצוע פעולה זו, כל מי שמחובר לרשת ה- Wi-Fi שלך ינותק באופן זמני.

השלבים שתידרש לבצע כדי להפעיל מחדש את המודם והנתב עשויים להשתנות, אך אלו השלבים באופן כללי:

 1. נתק את כבל החשמל של הנתב ממקור החשמל.

 2. נתק את כבל החשמל של המודם ממקור החשמל.

  לחלק מהמודמים יש סוללת גיבוי. לכן, אם ניתקת את המודם אך הנורות עדיין דולקות, הוצא את הסוללה מהמודם.

 3. המתן 30 שניות בערך.

  אם הסרת את הסוללה מהמודם, החזר אותה למקומה.

 4. חבר את המודם בחזרה למקור החשמל. נורות המודם יהבהבו. המתן עד שיפסיקו להבהב.

 5. חבר חזרה את הנתב למקור החשמל.

  המתן מספר דקות עד שהמודם והנתב יפעלו. בדרך כלל אפשר לדעת שהם מוכנים כאשר אורות המצב בשני המכשירים דלוקים.

 6. במחשב שלך, נסה להתחבר שוב.

ודא שאין בעיה עם ספק שירות האינטרנט (ISP) או במודם הכבלים. אם זה המקרה, פנה לספק האינטרנט שלך.

 1. בחר בלחצן התחלStart button icon. הקלד cmd בתיבת החיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על cmd ברשימה, בחר הפעל כמנהל מערכת, ולאחר מכן בחר כן.

 2. בשורת הפקודה, הקלד ipconfig.

  חפש את כתובת ה-IP שמופיעה לצד שער ברירת המחדל. רשום את הכתובת אם יש צורך. לדוגמה, 192.168.1.1.

 3. בשורת הפקודה, הקלד ping <DefaultGateway>‎ והקש Enter. לדוגמה, הקלד ping 192.168.1.1 והקש Enter.

  התוצאה צריכה להיות משהו כזה:

  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
  Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

אם הפינג עובר בהצלחה ואתה רואה תוצאות דומות לתוצאות שמופיעות לעיל, אך אינך מצליח להתחבר לאינטרנט במחשב, ייתכן שיש בעיה עם המודם או אצל ספק שירות האינטרנט (ISP).

אם אתה עדיין נתקל בבעיות בהתחברות לאינטרנט, הדבר עשוי להיות קשור למתאם הרשת.

 • נסה להשתמש בפותר הבעיות של מתאם הרשת כדי לאתר ולתקן בעיות באופן אוטומטי. פותר בעיות זה יהפוך את מתאם הרשת ללא זמין, אחר כך יהפוך אותו שוב לזמין ולבסוף ינסה כמה תיקונים נפוצים אחרים.

  פתח את פותר הבעיות של מתאם הרשת על-ידי בחירה בלחצן התחלStart button icon ולאחר מכן בחירה בלוח הבקרה. בתיבת החיפוש, הקלד פותר בעיות ולאחר מכן בחר פתרון בעיות > הצג הכל > מתאם רשת.

 • עדכן את מנהל ההתקן של מתאם הרשת. מנהל התקן של מתאם רשת שאינו מעודכן או שאינו תואם עלול לגרום לבעיות חיבור. בדוק אם יש מנהל התקן מעודכן זמין.

  1. פתח את 'מנהל ההתקנים' על-ידי בחירה בלחצן התחלStart button icon, בחירה באפשרות לוח הבקרה, בחירה באפשרות מערכת ואבטחה, ולאחר מכן, תחת 'מערכת', בחירה באפשרות מנהל ההתקניםסמל מנהל מערכת. אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

  2. ב'מנהל ההתקנים', בחר מתאמי רשת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המתאם שלך ולאחר מכן בחר מאפיינים.

  3. בחר בכרטיסיה מנהל התקן ולאחר מכן בחר עדכן מנהל התקן.

  4. בחר באפשרות חפש אוטומטית אחר תוכנת מנהל התקן מעודכנת.

אם Windows אינו מוצא מנהל התקן חדש עבור מתאם הרשת שלך, בקר באתר האינטרנט של יצרן המחשב והורד את מנהל ההתקן העדכני ביותר של מתאם הרשת משם. אם אין אפשרות לחבר את המחשב לאינטרנט, יהיה עליך להוריד מנהל התקן במחשב אחר ולשמור את מנהל ההתקן בכונן הבזק מסוג USB כדי להתקין אותו במחשב שלך. ‏‫יהיה עליך לדעת את יצרן המחשב ואת שם או מספר המודל של המחשב.

הנה כמה דברים שתוכל לבדוק בנתב אם אתה נמצא בבית ונתקל בבעיות בהתחברות.

 • אם אינך רואה את שם הרשת, התחבר לנתב ובדוק אם הוא מוגדר לשידור שם הרשת.

  1. חבר את המחשב לנתב באמצעות כבל Ethernet.

  2. פתח את דפדפן האינטרנט והקלד את כתובת ה-IP של הנתב האלחוטי. (לדוגמה, 192.168.1.1 או 172.16.0.0 - בדוק את מסמכי הנתב כדי לברר את ברירת המחדל של כתובת ה- IP.)

  3. היכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמה, ולאחר מכן ודא שאפשרות בשם הפעל שידור SSID, שידור SSID אלחוטי או משהו דומה מופעלת. הגדרה זו נמצאת בדרך כלל בדף 'הגדרות אלחוטיות'.

 • בדוק אם רשת ה- Wi-Fi שלך משתמשת בסינון כתובת מסוג ’בקרת גישת מדיה’ (MAC) לצורך אבטחה. אם כן, יהיה עליך להוסיף את כתובת ה- MAC של המחשב שלך אל רשימת הגישה בנתב לפני שתוכל להתחבר אליה.

  1. בחר בלחצן התחל Start button icon. הקלד cmd בתיבת החיפוש ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על cmd ברשימה. בחר הפעל כמנהל מערכת, ולאחר מכן בחר כן.

  2. בשורת הפקודה, הקלד ipconfig /all.

   כתוב את הכתובת שמופיעה ליד כתובת פיזית עבור מתאם הרשת האלחוטית שלך. זוהי כתובת שיהיה עליך להוסיף לרשימת הגישה בנתב.

  כדי להוסיף את כתובת ה- MAC אל רשימת הגישה בנתב:

  1. פתח את דפדפן האינטרנט והקלד את כתובת ה- IP של הנתב האלחוטי. (לדוגמה, 192.168.1.1 או 172.16.0.0 - בדוק את מסמכי הנתב כדי לברר את ברירת המחדל של כתובת ה- IP.)

  2. היכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך, ולאחר מכן חפש הגדרה בנוסח מסנן כתובת MAC או משהו דומה.

  3. הוסף את כתובת ה- MAC שכתבת עבור המחשב שלך לרשימת הגישה ושמור את השינויים.

  במחשב, נסה שוב להתחבר לרשת ה- Wi-Fi.

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×