שימוש בלוח המקשים על המסך (OSK) להקלדה

Windows 10

יש כמה סוגים שונים של לוחות מקשים המיועדים למחשבים. הסוג הנפוץ ביותר הוא מקלדת פיזית חיצונית המתחברת למחשב. אולם, ל- Windows יש כלי מוכלל של 'נוחות גישה' שנקרא לוח מקשים על המסך (OSK), שבו אפשר להשתמש במקום בלוח מקשים פיזי כדי לנווט במסך מחשב או להזין טקסט. אין צורך במסך מגע כדי להשתמש בלוח מקשים על המסך. לוח המקשים החזותי כולל את כל המקשים הרגילים, כך שתוכל להשתמש בעכבר או בהתקן הצבעה אחר כדי לבחור מקשים, או להשתמש במקש פיזי בודד או בקבוצת מקשים כדי לעבור בין המקשים על המסך.

כדי לפתוח את לוח המקשים על המסך

עבור אל התחל , לאחר מכן בחר באפשרות הגדרות > נוחות גישה > לוח מקשים ולאחר מכן הזז את המחוון תחת לוח מקשים על המסך. במסך יופיע לוח מקשים שניתן להשתמש בו כדי לנווט במחשב ולהזין טקסט. לוח המקשים יישאר על המסך עד שתסגור אותו.

כדי לשנות את אופן הזנת המידע בלוח מקשים על המסך

כאשר לוח מקשים על המסך פתוח, בחר במקש אפשרויות ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות:
  • השתמש בצליל לחיצה. השתמש באפשרות זו אם ברצונך לשמוע צליל בעת הקשה על מקש.
  • הצג מקשים כדי להקל על התנועה על פני המסך. השתמש באפשרות זו אם ברצונך שהמקשים יוארו בזמן ההקלדה.
  • הפעל מקלדת נומרית. השתמש באפשרות זו כדי להרחיב את לוח המקשים על המסך כך שיציג מקלדת נומרית.
  • לחץ על מקשים. השתמש במצב זה אם אתה מעדיף להקיש או ללחוץ על המקשים על המסך להזנת טקסט.
  • רחף מעל מקשים. השתמש במצב זה אם אתה משתמש בעכבר או במוט היגוי כדי להצביע על מקש. התווים שאתה מצביע עליהם מוזנים באופן אוטומטי כאשר אתה מצביע עליהם עבור פרק זמן שצוין.
  • סרוק באמצעות מקשים. השתמש במצב זה אם ברצונך שלוח המקשים על המסך יסרוק ברציפות את המקלדת. מצב סריקה מדגיש את האזורים שבהם ניתן להקליד תווי מקלדת על-ידי הקשה על קיצור מקשים, באמצעות התקן קלט בעל מתג, או באמצעות התקן המדמה לחיצת עכבר.
  • השתמש בחיזוי טקסט. השתמש באפשרות זו אם ברצונך שלוח המקשים על המסך יציע מילים עבורך בעת ההקלדה כדי שלא תצטרך להקליד כל מילה שלמה.


‏‏Windows 8.1

יש כמה סוגים שונים של מקלדות. המקלדת הנפוצה ביותר היא מקלדת פיזית חיצונית שאתה מחבר למחשב.

Windows כולל גם לוח מקשים על המסך (OSK), כלי נוחות גישה. באפשרותך להשתמש ב- OSK במקום להסתמך על המקלדת הפיזית כדי לנוע במחשב ולהזין טקסט. אין צורך במסך מגע כדי להשתמש בלוח מקשים על המסך. 'לוח מקשים על המסך' (OSK) מציג לוח מקשים חזותי הכולל את כל המקשים הסטנדרטיים. באפשרותך לבחור מקשים באמצעות העכבר או התקן הצבעה אחר, או להשתמש במקש פיזי יחיד או בקבוצת מקשים כדי לעבור בין המקשים שעל המסך.

כדי לפתוח את לוח המקשים על המסך

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למעלה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)
 2. הזן לוח מקשים על המסך בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על לוח מקשים על המסך.

  על המסך מופיע לוח מקשים שניתן להשתמש בו כדי לנוע במחשב ולהזין טקסט. לוח המקשים יישאר על המסך עד שתסגור אותו.

כדי לשנות את אופן הזנת המידע בלוח מקשים על המסך

כאשר לוח המקשים שעל המסך פתוח, הקש או לחץ על מקש אפשרויות בלוח המקשים שעל המסך, ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות:
  • השתמש בצליל לחיצה. השתמש באפשרות זו אם ברצונך לשמוע צליל בעת הקשה על מקש.
  • הצג מקשים כדי להקל על התנועה על פני המסך. השתמש באפשרות זו אם ברצונך שהמקשים יוארו בזמן ההקלדה.
  • הפעל מקלדת נומרית. השתמש באפשרות זו כדי להרחיב את לוח המקשים על המסך כך שיציג מקלדת נומרית.
  • לחץ על מקשים. השתמש במצב זה אם אתה מעדיף להקיש או ללחוץ על המקשים על המסך להזנת טקסט.
  • רחף מעל מקשים. השתמש במצב זה אם אתה משתמש בעכבר או במוט היגוי כדי להצביע על מקש. התווים שאתה מצביע עליהם מוזנים באופן אוטומטי כאשר אתה מצביע עליהם עבור פרק זמן שצוין.
  • סרוק באמצעות מקשים. השתמש במצב זה אם ברצונך שלוח המקשים על המסך יסרוק ברציפות את המקלדת. מצב סריקה מדגיש את האזורים שבהם ניתן להקליד תווי מקלדת על-ידי הקשה על קיצור מקשים, באמצעות התקן קלט בעל מתג, או באמצעות התקן המדמה לחיצת עכבר.
  • השתמש בחיזוי טקסט. השתמש באפשרות זו אם ברצונך שלוח המקשים על המסך יציע מילים עבורך בעת ההקלדה כדי שלא תצטרך להקליד כל מילה שלמה.


Windows 7

במקום להסתמך על המקלדת הפיזית להקלדה ולהזנה של נתונים, באפשרותך להשתמש בלוח המקשים שעל המסך. לוח מקשים על המסך מציג לוח מקשים חזותי הכולל את כל המקשים הסטנדרטיים. באפשרותך לבחור מקשים באמצעות העכבר או התקן הצבעה אחר, או להשתמש במקש יחיד או בקבוצת מקשים כדי לעבור בין המקשים שעל המסך.

הקלדה ללא שימוש בלוח המקשים

כדי לפתוח את לוח המקשים על המסך, לחץ על לחצן התחל

תמונה של לחצן 'התחל'
, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, לחץ על נוחות גישה ולאחר מכן לחץ על לוח מקשים על המסך.

כדי לשנות את אופן הזנת המידע ב'לוח מקשים על המסך'
כדי להגדיר שלוח המקשים על המסך ישמיע צליל לחיצה
כדי להשתמש במקלדת נומרית בלוח המקשים על המסך
כדי לאפשר חיזוי טקסט בלוח מקשים על המסך


מאפיינים:

מזהה פריט: 10762 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב