הפעלת המחשב במצב בטוח ב- Windows 10

חל על: Windows 10

מצב בטוח מפעיל את Windows במצב בסיסי, עם מספר מוגבל של קבצים ומנהלי התקנים. אם הבעיה לא מתרחשת במצב בטוח, המשמעות היא שההגדרות בברית המחדל ומנהלי ההתקנים הבסיסיים של המכשיר לא גורמים לבעיה. בדיקת Windows במצב בטוח מאפשרת לך למקד את מקור הבעיה, ויכולה לעזור לך לפתור בעיות ב- PC שלך.

יש שתי גירסאות של מצב בטוח: מצב בטוח ומצב בטוח עם עבודה ברשת. מצב בטוח עם עבודה ברשת מוסיף את מנהלי ההתקנים של הרשת ושירותים הנחוצים לצורך גישה לאינטרנט ולמחשבים אחרים ברשת. 
 
בחר מתוך הסעיפים הבאים כדי לגלות כיצד להפעיל את המחשב שלך במצב בטוח מתוך 'הגדרות', מתוך מסך הכניסה או מתוך מסך שחור או ריק.