הפעלת המחשב במצב בטוח ב- Windows 10

מצב בטוח מפעיל את Windows במצב בסיסי, עם מספר מוגבל של קבצים ומנהלי התקנים. הוא יכול לעזור לך לפתור בעיות במחשב. לדוגמה, אם הבעיה אינה מתרחשת במצב בטוח, תוכל לדעת שהגדרות ברירת המחדל ומנהלי ההתקנים של התקנים בסיסיים אינם הגורמים לבעיה.

יש שתי גירסאות של מצב בטוח: מצב בטוח ומצב בטוח עם עבודה ברשת. מצבים אלה די דומים, אך מצב בטוח עם עבודה ברשת כולל את מנהלי ההתקנים של הרשת ושירותים הנחוצים לצורך גישה לאינטרנט ולמחשבים אחרים ברשת.

הסעיפים הבאים מתארים כיצד להפעיל את המחשב במצב בטוח.

מ'הגדרות'
ממסך הכניסה


מאפיינים:

מזהה פריט: 12376 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

Windows 10

משוב