הפעלת Windows 10

חל על: Windows 10

ההפעלה עוזרת לוודא שעותק Windows שברשותך מקורי ולא היה בשימוש במכשירים רבים יותר מכפי שתנאי רישיון התוכנה של Microsoft מתירים.
 

בדיקת מצב ההפעלה


תחילה תרצה לבדוק אם Windows 10 מופעלת ומקושרת לחשבון Microsoft שלך.

חשוב לקשר את חשבון Microsoft שלך לרישיון Windows 10 במכשיר שלך. קישור חשבון Microsoft לרישיון הדיגיטלי שלך מאפשר לך לבצע הפעלה מחדש של Windows בכל פעם שאתה מבצע שינוי חומרה משמעותי.

שיטת הפעלה


בהתאם לאופן שבו קיבלת את העותק של Windows 10 שברשותך, דרוש לך רישיון דיגיטלי או מפתח מוצר בן 25 תווים כדי להפעילו. ללא אחת מאפשרויות אלה, לא תוכל להפעיל את המכשיר שלך.

  • רישיון דיגיטלי (נקרא 'זכאות דיגיטלית' בגרסה 1511 של Windows 10) הוא שיטת הפעלה חדשה ב- Windows 10 שאינה מחייבת הזנה של מפתח מוצר. 
  • מפתח מוצר הוא קוד בן 25 תווים המשמש להפעלת Windows. אתה תראה מפתח מוצר בתבנית הבאה: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

לאחר שתקבע באיזו שיטת הפעלה תשתמש, בצע את השלבים הבאים להפעלה באמצעות רישיון דיגיטלי או להפעלה באמצעות מפתח מוצר.

 

הפעלה באמצעות רישיון דיגיטלי


רישיונות דיגיטליים משויכים לחומרה ומקושרים לחשבון Microsoft שלך, לכן אין צורך לחפש שום דבר במחשב שלך. תוכל להתחיל ברגע שהמחשב יחובר לאינטרנט ותתחבר לחשבון Microsoft שלך. 

אם אין ברשותך רישיון דיגיטלי, תשתמש במפתח מוצר כדי להפעיל לבצע הפעלה.  

הפעלה באמצעות מפתח מוצר


מפתח מוצר הוא קוד בן 25 תווים שנראה כך:

מפתח מוצר: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

במהלך ביצוע ההתקנה, תתבקש להזין מפתח מוצר. לחלופין, לאחר ההתקנה, כדי להזין את מפתח המוצר, לחץ על הלחצן התחל  ולאחר מכן בחר באפשרות עדכון ואבטחה  > הפעלה  > עדכון מפתח מוצר > שינוי מפתח מוצר.

כדי לאתר את מפתח המוצר שלך, עיין בטבלת מפתח המוצר בשיטות ההפעלה, באיזו שיטת הפעלה אני משתמש, רישיון דיגיטלי או מפתח מוצר?

אם יש לך מפתח מוצר, תוכל להשתמש באפשרות שינוי מפתח מוצר כדי להפעיל את Windows 10 בכל אחד מהתרחישים הבאים. להלן מידע נוסף שעשוי לעזור לך במהלך ההפעלה:

זקוק למידע נוסף?


קישורים קשורים