קיצורי מקשים ב- Windows

חל על: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


קיצורי מקלדת הם מקשים או צירופי מקשים המספקים דרך חלופית לביצוע פעולות שבדרך כלל מבוצעות באמצעות עכבר.

קיצורי מקלדת נוספים

העתקה, הדבקה וקיצורי מקלדת כלליים אחרים

הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו
Ctrl + X גזירת הפריט שנבחר
Ctrl + C (או Ctrl + Insert) העתקת הפריט שנבחר
Ctrl + V (או Shift + Insert) הדבקת הפריט שנבחר
Ctrl + Z ביטול פעולה
Alt + Tab מעבר בין אפליקציות פתוחות
Alt + F4 סגירת הפריט הפעיל או יציאה מהאפליקציה הפעילה
מקש סמל Windows  + ‏L נעילת המחשב
מקש סמל Windows + ‏D הצגה והסתרה של שולחן העבודה
F2 שינוי שם הפריט שנבחר
F3 חיפוש קובץ או תיקיה בסייר הקבצים
F4 הצגת הרשימה של שורת הכתובת בסייר הקבצים
F5 רענון החלון הפעיל
F6 מעבר בין רכיבי המסך בחלון או בשולחן העבודה
F10 הפעלת שורת התפריטים באפליקציה הפעילה
Alt + F8 הצגת הסיסמה במסך הכניסה
Alt + Esc מעבר בין פריטים בסדר שבו הם נפתחו
Alt + אות המסומנת בקו תחתון ביצוע הפקודה עבור אותה אות
Alt + Enter הצגת מאפיינים עבור הפריט שנבחר
Alt + מקש רווח פתיחת תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל
Alt + חץ שמאלה חזרה
Alt + חץ ימינה מעבר קדימה
Alt + Page Up מעבר מסך אחד למעלה
Alt + Page Down מעבר מסך אחד למטה
Ctrl + F4 סגירת המסמך הפעיל (באפליקציות במסך מלא המאפשרות לך לפתוח מסמכים מרובים בו-זמנית)
Ctrl + A בחירת כל הפריטים במסמך או בחלון
Ctrl + D (או Delete) מחיקת הפריט שנבחר והעברתו אל סל המיחזור
Ctrl + R (או F5) רענון החלון הפעיל
Ctrl + Y ביצוע פעולה מחדש
Ctrl + חץ ימינה העברת הסמן לתחילת המילה הבאה
Ctrl + חץ שמאלה העברת הסמן לתחילת המילה הקודמת
Ctrl + חץ למטה העברת הסמן לתחילת הפיסקה הבאה
Ctrl + חץ למעלה העברת הסמן לתחילת הפיסקה הקודמת
Ctrl + Alt + Tab שימוש במקשי החצים כדי לעבור בין כל אפליקציות הפתוחות
Alt‏ + Shift‏ + מקשי חצים כאשר קבוצה או אריח נמצאים במוקד בתפריט 'התחלה', הם מועברים בכיוון שצוין
Ctrl + ‏Shift + מקשי חצים כאשר אריח נמצא cמוקד בתפריט התחלה, העבר אותו לאריח אחר כדי ליצור תיקיה
Ctrl + מקשי חצים שינוי הגודל של תפריט התחלה כאשר הוא פתוח
Ctrl + מקש חץ (כדי לעבור לפריט) + מקש רווח בחירת פריטים בודדים מרובים בחלון או בשולחן העבודה
Ctrl + Shift עם מקש חץ בחירת בלוק של טקסט
Ctrl + Esc פתיחת 'התחל'
Ctrl + Shift + Esc פתיחת מנהל המשימות
Ctrl + Shift החלפת פריסת לוח המקשים כאשר יש כמה פריסות לוח מקשים זמינות
Ctrl + מקש רווח הפעלה או ביטול של עורך שיטות הקלט (IME) בסינית
Shift + F10 הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר
Shift עם מקש חץ כלשהו בחירת יותר מפריט אחד בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט במסמך
Shift + Delete מחיקת הפריט שנבחר מבלי להעביר אותו תחילה אל סל המיחזור
חץ ימינה פתיחת התפריט הבא מימין, או פתיחה של תפריט משנה
חץ שמאלה פתיחת התפריט הבא משמאל, או סגירה של תפריט משנה
Esc הפסקת המשימה הנוכחית או יציאה ממנה

 

קיצורי מקשים עם מקש סמל של Windows

הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו
מקש סמל Windows  פתיחה או סגירה של 'התחל'
מקש סמל Windows  + ‏A פתיחת מרכז הפעולות
מקש סמל Windows  + B הגדרת מוקד באזור ההודעות
מקש סמל Windows  + ‏C
פתיחת Cortana במצב האזנה

הערות
  • קיצור דרך זה כבוי כברירת מחדל. כדי להפעיל אותו, בחר התחל > הגדרות > Cortana, והפעל את הבורר הדו-מצבי תחת אפשר ל- Cortana להאזין לפקודות שלי כאשר אני מקיש על מקש סמל Windows‏ + C.
  • Cortana זמינה במדינות/אזורים מסוימים בלבד, וייתכן שחלק מהתכונות של Cortana לא יהיו זמינות בכל מקום. אם Cortana אינה זמינה או אינה פעילה, עדיין תוכל להשתמש בחיפוש.
מקש סמל Windows  + ‏Shift + ‏C פתיחת תפריט הצ'ארמס
מקש סמל Windows  + ‏D הצגה והסתרה של שולחן העבודה
מקש סמל Windows  + ‏Alt + ‏D הצגה והסתרה של התאריך והשעה בשולחן העבודה
מקש סמל Windows  +‏ E פתיחת סייר קבצים
מקש סמל Windows  + ‏F פתיחת מרכז המשוב ויצירת צילום מסך
מקש סמל Windows  + ‏G פתיחת סרגל המשחקים כאשר משחק פתוח
מקש סמל Windows  +‏ H הפעלת הכתבה
מקש סמל Windows  +‏ I פתיחת הגדרות

מקש סמל Windows  + ‏J

 ‏‫העברת המוקד לעצה של Windows כאשר היא זמינה.

כשמופיעה עצה של Windows, המוקד עובר לעצה.‬  הקשה נוספת על קיצורי המקשים תעביר את המוקד לרכיב במסך שאליו מעוגנת העצה של Windows.
מקש סמל Windows  +‏ K פתיחת הפעולה המהירה 'התחבר'
מקש סמל Windows  + ‏L נעילת המחשב או החלפת חשבונות
מקש סמל Windows  +‏ M ‏‏מזעור כל החלונות
מקש סמל Windows  + ‏O נעילת כיוון המכשיר
מקש סמל Windows  +‏ P בחירת מצב תצוגת מצגת
מקש סמל Windows  +‏ R פתיחת תיבת הדו-שיח 'הפעלה'
מקש סמל Windows  + ‏S פתיחת חיפוש
מקש סמל Windows  + ‏T מעבר בין אפליקציות בשורת המשימות
מקש סמל Windows  + ‏U פתיחת 'מרכז נוחות הגישה'
מקש סמל Windows  + ‏V מעבר בין הודעות
מקש סמל Windows  + ‏Shift + ‏V מעבר בין הודעות בסדר הפוך
מקש סמל Windows  +‏ X פתיחת תפריט 'קישור מהיר'
מקש סמל Windows  +‏ Y העברת קלט בין Windows Mixed Reality לשולחן העבודה שלך
מקש סמל Windows  +‏ Z הצגת הפקודות הזמינות באפליקציה במצב מסך מלא
מקש סמל Windows  + נקודה (.) או נקודה ופסיק (;) פתיחת לוח ה- Emoji
מקש סמל Windows  + פסיק (,) הצצה מהירה וזמנית לשולחן העבודה
מקש סמל Windows  + ‏Pause הצגת תיבת הדו-שיח 'מאפייני מערכת'
מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + ‏F חיפוש מחשבים (אם אתה נמצא ברשת)
מקש סמל Windows  + ‏Shift + ‏M שחזור חלונות ממוזערים בשולחן העבודה
מקש סמל Windows  + מספר ‏‫פתח את שולחן העבודה והפעל את האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.‬ אם האפליקציה כבר פועלת, עבור לאפליקציה.
מקש סמל Windows  + ‏Shift + מספר פתיחת שולחן העבודה והפעלת מופע חדש של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.
מקש סמל Windows + ‏Ctrl + מספר פתיחת שולחן העבודה ומעבר לחלון הפעיל האחרון של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר
מקש סמל Windows  + ‏Alt + מספר פתיחת שולחן העבודה ופתיחת רשימת הקפיצה עבור האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר
מקש סמל Windows  ‏+ Ctrl ‏+ ‏Shift + מספר פתיחת שולחן העבודה ופתיחת מופע חדש של האפליקציה הממוקמת במיקום הנתון בשורת המשימות כמנהל מערכת
מקש סמל Windows  + ‏Tab פתיחת תצוגת המשימות
מקש סמל Windows  + חץ למעלה הגדלת החלון
מקש סמל Windows + חץ למטה הסרת האפליקציה הנוכחית מהמסך או מזעור חלון שולחן העבודה
מקש סמל Windows + חץ שמאלה הגדלת האפליקציה או חלון שולחן העבודה משמאל למסך
מקש סמל Windows + חץ ימינה הגדלת האפליקציה או חלון שולחן העבודה מימין למסך
מקש סמל Windows  + ‏Home מזעור כל החלונות למעט החלון הפעיל של שולחן העבודה (שחזור כל החלונות בהקשה השנייה)
מקש סמל Windows + ‏Shift + חץ למעלה מתיחת חלון שולחן העבודה כלפי מעלה וכלפי מטה במסך
מקש סמל Windows + ‏Shift + חץ למטה שחזור/מזעור חלונות שולחן העבודה הפעילים באופן אנכי, תוך שמירה על הרוחב
מקש סמל Windows + ‏Shift + חץ שמאלה או חץ ימינה העברת אפליקציה או חלון בשולחן העבודה מצג אחד לאחר
מקש סמל Windows  + מקש רווח החלפת שפת קלט ופריסת לוח מקשים
מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + מקש רווח שינוי לקלט שנבחר בעבר
מקש סמל Windows  + ‏Ctrl ‏+ Enter פתיחת 'קורא הטקסטים'
מקש סמל Windows  + סימן חיבור (+) פתיחת 'זכוכית מגדלת'
מקש סמל Windows  + קו נטוי (/) התחלת המרה מחדש של IME
מקש סמל Windows  +‏ Ctrl + V פתיחת הודעות מונפשות

 

קיצורי מקלדת של שורת הפקודה

הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו
Ctrl + C (או Ctrl + Insert) העתקת הטקסט שנבחר
Ctrl + V (או Shift + Insert) הדבקת הטקסט שנבחר
Ctrl + M כניסה למצב סימון
Alt + מקש בחירה התחלת בחירה במצב חסימה
מקשי חצים הזזת הסמן בכיוון שצוין
Page up העברת הסמן עמוד אחד למעלה
Page down העברת הסמן עמוד אחד למטה
Ctrl + Home (מצב סימון) הזזת הסמן לתחילת המאגר
Ctrl + End (מצב סימון) הזזת הסמן לסוף המאגר
Ctrl + חץ למעלה מעבר שורה אחת למעלה בהיסטוריית הפלט
Ctrl + חץ למטה מעבר שורה אחת למטה בהיסטוריית הפלט
Ctrl + Home (היסטוריית ניווט) אם שורת הפקודה ריקה, העברת האשנב לראש המאגר. אחרת, מחיקת כל התווים משמאל לסמן בשורת הפקודה.
Ctrl + End (היסטוריית ניווט) אם שורת הפקודה ריקה, העברת האשנב לשורת הפקודה. אחרת, מחיקת כל התווים מימין לסמן בשורת הפקודה.

 

קיצורי מקשים של תיבות דו-שיח

הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו
F4 הצגת הפריטים ברשימה הפעילה
Ctrl + Tab מעבר קדימה בין כרטיסיות
Ctrl + Shift + Tab מעבר אחורה בין כרטיסיות
Ctrl + מספר (1–9) מעבר אל הכרטיסיה ה- n
Tab מעבר קדימה בין אפשרויות
Shift + Tab מעבר אחורה בין אפשרויות
Alt + אות המסומנת בקו תחתון ביצוע הפקודה (או בחירת האפשרות) שבה נעשה שימוש עם אותה אות
מקש רווח בחירה או ניקוי של תיבת הסימון אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון
Backspace פתיחת תיקיה רמה אחת למעלה אם נבחרה תיקיה בתיבת הדו-שיח 'שמירה בשם' או 'פתיחה'
מקשי חצים בחירת לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של לחצני אפשרויות

 

קיצורי מקשים בסייר הקבצים

הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו
Alt + D בחירה בשורת הכתובת
Ctrl + E בחירת תיבת החיפוש
Ctrl + F בחירת תיבת החיפוש
Ctrl + N פתיחת חלון חדש
Ctrl + W סגירת החלון הפעיל
Ctrl + גלגל גלילה של העכבר שינוי הגודל והמראה של סמלי הקובץ והתיקיה
Ctrl + Shift + E הצגת כל התיקיות מעל התיקיה שנבחרה
Ctrl + Shift + N יצירת תיקיה חדשה
Num Lock + כוכבית (*) הצגת כל תיקיות המשנה מתחת לתיקיה שנבחרה
Num Lock + סימן חיבור (+) הצגת התוכן של תיקיה שנבחרה
Num Lock + סימן חיסור (-) כיווץ התיקיה שנבחרה
Alt + P הצגת לוח התצוגה המקדימה
Alt + Enter פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפיינים' עבור הפריט שנבחר
Alt + חץ ימינה הצגת התיקיה הבאה
Alt + חץ למעלה הצגת התיקיה שבה היתה התיקיה
Alt + חץ שמאלה הצגת התיקיה הקודמת
Backspace הצגת התיקיה הקודמת
חץ ימינה הצגת הבחירה הנוכחית (אם היא מכווצת) או בחירת תיקיית המשנה הראשונה
חץ שמאלה כיווץ הבחירה הנוכחית (אם היא מורחבת), או בחירת התיקיה שבה היתה התיקיה
End הצגת התחתית של החלון הפעיל
Home הצגת החלק העליון של החלון הפעיל
F11 הגדלה או מזעור של החלון הפעיל

 

קיצורי מקשים של שולחנות עבודה וירטואליים

הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו
מקש סמל Windows  + ‏Tab פתיחת תצוגת המשימות
מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + ‏D הוספת שולחן עבודה וירטואלי
מקש סמל Windows + ‏Ctrl + חץ ימינה מעבר בין שולחנות עבודה וירטואליים שיצרת מימין
מקש סמל Windows + ‏Ctrl + חץ שמאלה מעבר בין שולחנות עבודה וירטואליים שיצרת משמאל
מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + ‏F4 סגירת שולחן העבודה הווירטואלי שאתה משתמש בו

 

קיצורי מקלדת של שורת המשימות

הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו
Shift + לחיצה על לחצן שורת המשימות פתיחת אפליקציה או פתיחה מהירה של מופע אחר של אפליקציה
Ctrl + ‏Shift + לחיצה על לחצן שורת המשימות פתיחת אפליקציה כמנהל מערכת
Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שורת המשימות הצגת תפריט החלון עבור האפליקציה
Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שורת המשימות של קבוצה הצגת תפריט החלון עבור הקבוצה
Ctrl + לחיצה על לחצן שורת המשימות של קבוצה מעבר בין חלונות הקבוצה

 

קיצורי מקשים של הגדרות

הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו
מקש סמל Windows  +‏ I פתיחת הגדרות
Backspace חזרה אל דף הבית של ההגדרות
הקלד בכל דף באמצעות תיבת החיפוש הגדרות חיפוש