קיצורי מקשים ב- Windows

חל על: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


קיצורי מקלדת הנם מקשים או צירופי מקשים שמספקים דרך חלופית לביצוע פעולות שבדרך כלל מבוצעות באמצעות עכבר. לחץ על אפשרות להלן והיא תיפתח ותציג טבלה של קיצורי דרך קשורים:

קיצורי מקלדת נוספים