שימוש בכלי החיתוך ללכידת צילומי מסך

חל על: Windows 10Windows 8.1Windows 7

לעתים, הדרך הקלה ביותר ליצור עותק של פריט כלשהו היא לצלם את המסך - זהו תפקידו של כלי החיתוך. השתמש בו כדי לשמור ולשתף מאמרי חדשות, ביקורות סרטים או מתכונים.

ניתן ללכוד חלק ממסך המחשב או את כולו, להוסיף הערות, לשמור את החיתוך או לשלוח אותו בדואר מחלון כלי החיתוך. אפשר ללכוד את סוגי החיתוכים הבאים:

 • חיתוך חופשי. שרטוט צורה באופן חופשי מסביב לאוביקט.
 • חיתוך מלבני. גרור את הסמן מסביב לאובייקט כדי ליצור מלבן.
 • חיתוך חלון. בחר חלון, כגון חלון הדפדפן או תיבת דו-שיח שברצונך ללכוד.
 • חיתוך מסך מלא. לכידה של המסך כולו.

לאחר לכידת המסך, החיתוך מועתק באופן אוטומטי לחלון כלי החיתוך. כאן ניתן להוסיף ביאור, לשמור או לשתף את החיתוכים. בהמשך מופיעה הדגמה של השימוש בכלי החיתוך.

פתח את כלי החיתוך

עבור Windows 10בחר את לחצן התחל  הקלד כלי חיתוך בתיבת החיפוש בשורת המשימות ולאחר מכן בחר כלי חיתוך מרשימת התוצאות.
עבור Windows 8.1 / Windows RT 8.1החלק במהירות מהקצה הימני של המסך, הקש על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה הימנית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחץ על חיפוש), הקלד כלי חיתוך בתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר כלי חיתוך מרשימת התוצאות.
עבור Windows 7בחר את לחצן התחל , הקלד כלי חיתוך בתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר כלי חיתוך מרשימת התוצאות.

לכידת חיתוך

בכלי החיתוך, בחר מצב (בגירסאות קודמות, בחר את החץ ליד לחצן 'חדש' ), בחר את סוג החיתוך הרצוי ולאחר מכן בחר את האזור במסך שברצונך ללכוד.

אפשרויות מצב של כלי החיתוך

לכידת חיתוך של תפריט

 1. לאחר פתיחת כלי החיתוך, פתח את התפריט שברצונך לצלם תמונה שלו. (עבור Windows 7, הקש על מקש Esc לפני פתיחת התפריט.)
 2. הקש על המקשים Ctrl + PrtScn. כך המסך כולו נלכד, כולל תפריט הפתיחה.
 3. בחר מצב (בגירסאות קודמות, בחר את החץ ליד לחצן חדש), בחר את סוג החיתוך הרצוי ולאחר מכן בחר את האזור הרצוי בלכידת המסך.
 

הוספת ביאור לחיתוך

לאחר לכידת חיתוך, ניתן לכתוב או לצייר משהו עליו או מסביבו על-ידי בחירת הלחצנים עט או עט סימון. בחר מחק כדי להסיר את הקווים שציירת.

שמירת חיתוך

 1. לאחר לכידת חיתוך, בחר בלחצן שמור חיתוך.
 2. בתיבה 'שמירה בשם', הקלד את שם הקובץ, המיקום והסוג של הקובץ, ולאחר מכן בחר שמור.
 

הסרת כתובת ה- URL

כאשר אתה לוכד חיתוך מחלון דפדפן ושומר אותו כקובץ HTML, כתובת ה- URL מופיעה מתחת לחיתוך. כדי למנוע את הופעת כתובת האינטרנט:

 1. בכלי החיתוך, בחר בלחצן אפשרויות .
 2. בתיבה 'אפשרויות כלי החיתוך', נקה את תיבת הסימון כלול כתובת URL מתחת לחיתוכים (HTML בלבד) ולאחר מכן הקש או לחץ על אישור.
 

שיתוף חיתוך

לאחר לכידת חיתוך, בחר את החץ לצד לחצן שלח חיתוך ולאחר מכן בחר באפשרות מהרשימה.

קיצורי מקשים לשימוש בכלי החיתוך

 
 הקש על מקשים אלה כדי לבצע פעולה זו
 Alt + M בחירת מצב חיתוך
 Alt + N יצירת חיתוך חדש באותו מצב כמו המצב האחרון
 Shift + מקשי חצים הזזת הסמן לבחירת אזור חיתוך מלבני
 Alt + D השהיית הלכידה בשניה אחת עד 5 שניות
 Ctrl + C העתקת החיתוך ללוח
 Ctrl +  שמירת החיתוך