קיצורי מקשים של Windows לצורך נגישות

חל על: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


קיצורי מקשים של נגישות יכולים לעזור לך להשתמש במחשב באמצעות לוח מקשים או התקן מסייע.

הרשימה הבאה כוללת קיצורי מקשים עבור טכנולוגיות מסייעות ב- Windows 10, כולל 'זכוכית מגדלת', 'חדות גבוהה' ועוד.

כדי להציג רשימה של קיצורי מקשים ומחוות מגע עבור 'קורא טקסטים' ב- Windows 10, ראה פקודות לוח מקשים ומחוות מגע ב'קורא טקסטים'.

קיצורי מקשים של 'זכוכית מגדלת'

הקש על מקש זה לביצוע הפעולה
מקש סמל Windows  + סימן חיבור (+) הפעלת זכוכית מגדלת
מקש סמל Windows  +‏ Esc כיבוי זכוכית מגדלת
מקש סמל Windows  + סימן חיבור sign (+) או סימן חיסור (-) כאשר 'זכוכית מגדלת' מופעלת, הגדלה או הקטנה של התצוגה
Alt + ‏Ctrl + גלגל הגלילה של העכבר הגדלה והקטנה של התצוגה באמצעות גלגל הגלילה של העכבר
מקש סמל Windows  +‏ Ctrl + M פתיחת הגדרות 'זכוכית מגדלת'
Ctrl + Alt + מקשי חצים גלילה מקבילה בכיוון מקשי החצים
Ctrl + Alt + I היפוך צבעים
Ctrl + Alt + F מעבר לתצוגת מסך מלא
Ctrl + Alt + L מעבר לתצוגת עדשה
Ctrl + Alt + D מעבר לתצוגה מעוגנת
Ctrl + Alt + M מעבר בין תצוגות
Ctrl + Alt + R שינוי גודל העדשה באמצעות העכבר
Shift‏ + Alt + מקשי חצים שינוי גודל העדשה באמצעות לוח המקשים
Ctrl + Alt + מקש רווח הצגת שולחן העבודה השלם במהירות בעת שימוש בתצוגת מסך מלא

 

קיצורי מקלדת נוספים של Windows לצורך נגישות

הקש על מקש זה  כדי לבצע פעולה זו
Shift ימני למשך שמונה שניות הפעלה וכיבוי של מקשי סינון
Alt שמאלי + Shift שמאלי + Print screen הפעלה או כיבוי של 'חדות גבוהה'
Alt שמאלי + Shift שמאלי + Num lock הפעלה וביטול של מקשי העכבר
חמש הקשות על Shift הפעלה או כיבוי של מקשים דביקים
Num lock למשך חמש שניות הפעלה או כיבוי של מקשים דו-מצביים
מקש סמל Windows  + ‏U פתיחת 'מרכז נוחות הגישה'
מקש סמל Windows  +‏ Ctrl‏ + C הפעלה או ביטול של מסנני צבעים
מקש סמל Windows  +‏ Ctrl + N פתיחת הגדרות 'קורא טקסטים'
מקש סמל Windows  +‏ Ctrl ‏+ S הפעלת זיהוי דיבור של Windows
מקש סמל Windows  + ‏Ctrl‏ + O הפעלת ‎‎לוח מקשים על המסך

 

קיצורי מקלדת נוספים