קיצורי מקשים ב- Windows לצורך נגישות

Windows 10

קיצורי מקשים של נגישות יכולים לעזור לך להשתמש במחשב באמצעות לוח מקשים או התקן מסייע.

הרשימה הבאה כוללת קיצורי מקשים עבור טכנולוגיות מסייעות ב- Windows 10, כולל 'זכוכית מגדלת', 'חדות גבוהה' ועוד.

כדי להציג רשימה של קיצורי מקשים ומחוות מגע עבור 'קורא טקסטים' ב- Windows 10, ראה פקודות לוח מקשים ומחוות מגע ב'קורא טקסטים'.

קיצורי מקשים של 'זכוכית מגדלת'

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
מקש סמל Windows  + סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)הגדלת תצוגה או הקטנת תצוגה
Ctrl + Alt + מקש רווחתצוגה מקדימה של שולחן העבודה במצב מסך מלא
Ctrl + Alt + Dמעבר למצב מעוגן
Ctrl + Alt + Fמעבר למצב מסך מלא
Ctrl + Alt + Iהיפוך צבעים
Ctrl + Alt + Lמעבר למצב עדשה
Ctrl + Alt + Rשינוי גודל העדשה
Ctrl + Alt + מקשי חציםגלילה מקבילה בכיוון מקשי החצים
מקש סמל Windows  + Escיציאה מ'זכוכית מגדלת'

קיצורי מקשים נוספים של Windows לצורך נגישות

הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו
Shift ימני למשך שמונה שניותהפעלה וכיבוי של מקשי סינון
Alt שמאלי + Shift שמאלי + PrtScnהפעלה או כיבוי של 'חדות גבוהה'
Alt שמאלי + Shift שמאלי + Num Lockהפעלה וביטול של מקשי העכבר
חמש הקשות על Shiftהפעלה או כיבוי של מקשים דביקים
Num Lock למשך חמש שניותהפעלה או כיבוי של מקשים דו-מצביים
מקש סמל Windows + Uפתיחת 'מרכז נוחות הגישה'

קיצורי מקשים נוספים

‏‏Windows 8.1


קיצורי מקשים כדי לשלוט Windows 8.1 באמצעות המקלדת.

קיצורי מקשים של נוחות גישה

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים שיכולים להפוך את המחשב לקל יותר לשימוש.

הקש על מקש זהכדי לבצע פעולה זו
Shift ימני למשך שמונה שניות
הפעלה וכיבוי של מקשי סינון
Alt שמאלי + Shift שמאלי + PrtScn
הפעלה או כיבוי של 'חדות גבוהה'
Alt שמאלי + Shift שמאלי + Num Lock
הפעלה וביטול של מקשי העכבר
חמש הקשות על Shift
הפעלה או כיבוי של מקשים דביקים
Num Lock למשך חמש שניות
הפעלה או ביטול של מקשים דו-מצביים
מקש סמל Windows  + U
פתיחת 'מרכז נוחות הגישה'


קיצורי מקשים של 'זכוכית מגדלת'

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם 'זכוכית מגדלת'.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
מקש סמל Windows  + סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)
הגדלת תצוגה או הקטנת תצוגה
Ctrl + Alt + מקש רווח
תצוגה מקדימה של שולחן העבודה במצב מסך מלא
Ctrl + Alt + D
מעבר למצב מעוגן
Ctrl + Alt + F
מעבר למצב מסך מלא
Ctrl + Alt + I
היפוך צבעים
Ctrl + Alt + L
מעבר למצב עדשה
Ctrl + Alt + R
שינוי גודל העדשה
Ctrl + Alt + מקשי חצים
גלילה רציפה בכיוון מקשי החצים
מקש סמל Windows  + Esc
יציאה מ'זכוכית מגדלת'


קיצורי מקשים של 'קורא טקסטים'

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם 'קורא טקסטים'.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
Enter או מקש רווח
הפעלת הפריט הנוכחי
מקש TAB ומקשי החצים
ניווט במסך
‎Ctrl
הפסקת הקראה
Caps Lock + D
הקראת פריט
Caps Lock + M
התחלת הקראה
Caps Lock + H
הקראת מסמך
Caps Lock + V
חזרה על צירוף מילים
Caps Lock + W
הקראת חלון
‎Caps Lock‏+Page Up‏ או Page Down
הגברה או הנמכה של עוצמת הקול
Caps Lock+סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)
הגברה או הנמכה של מהירות ההקראה
Caps Lock + מקש רווח
ביצוע פעולת ברירת מחדל
Caps Lock+חצים שמאלה או ימינה
מעבר לפריט הקודם/הבא
Caps Lock + F2
הצגת פקודות עבור הפריט הנוכחי
הקשה על Caps Lock פעמיים ברצף
הפעלה או כיבוי של מקש Caps Lock
Caps + Escיציאה מקורא הטקסטים


קיצורי מקשים של מקלדת מגע עבור 'קורא טקסטים'

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם 'קורא טקסטים' בטאבלט של ארבע נקודות.

הקש על מקש זהכדי לבצע פעולה זו
הקשה פעם אחת בשתי אצבעות
הפסקת ההקראה של 'קורא טקסטים'
הקשה שלוש פעמים בארבע אצבעות
הצגת כל הפקודות של 'קורא טקסטים' (לרבות אלה שאינן ברשימה זו)
הקשה פעמיים
הפעלת הפעולה העיקרית
הקשה שלוש פעמים
הפעלת הפעולה המשנית
נגיעה או גרירה באצבע אחת
הקראה של הטקסט שמתחת לאצבעותיך
החלקה ימינה/שמאלה באצבע אחת
מעבר אל הפריט הבא או הקודם
החלקה מהירה ימינה/שמאלה/למעלה/למטה בשתי אצבעות
גלילה
החלקה מהירה למטה בשלוש אצבעות
התחלת הקראה בטקסט הניתן לגילוי


קיצורי מקשים נוספיםWindows 7


קיצורי מקשים כדי לשלוט Windows 7 באמצעות המקלדת.

קיצורי מקשים של נוחות גישה

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים שיכולים להפוך את המחשב לקל יותר לשימוש.

הקש על מקש זהכדי לבצע פעולה זו
Shift ימני למשך שמונה שניות
הפעלה וכיבוי של מקשי סינון
Alt שמאלי + Shift שמאלי + PrtScn
הפעלה או כיבוי של 'חדות גבוהה'
Alt שמאלי + Shift שמאלי + Num Lock
הפעלה וביטול של מקשי העכבר
חמש הקשות על Shift
הפעלה או כיבוי של מקשים דביקים
Num Lock למשך חמש שניות
הפעלה או ביטול של מקשים דו-מצביים
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ U
פתיחת 'מרכז נוחות הגישה'


קיצורי מקשים של 'זכוכית מגדלת'

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם 'זכוכית מגדלת'.

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)
הגדלת תצוגה או הקטנת תצוגה
Ctrl + Alt + מקש רווח
תצוגה מקדימה של שולחן העבודה במצב מסך מלא
Ctrl + Alt + D
מעבר למצב מעוגן
Ctrl + Alt + F
מעבר למצב מסך מלא
Ctrl + Alt + I
היפוך צבעים
Ctrl + Alt + L
מעבר למצב עדשה
Ctrl + Alt + R
שינוי גודל העדשה
Ctrl + Alt + מקשי חצים
גלילה רציפה בכיוון מקשי החצים
מקש סמל Windows
תמונה של מקש סמל Windows
+ Esc

יציאה מ'זכוכית מגדלת'


יצירת קיצורי מקשים לפתיחת תוכניות

יצירת קיצורי מקשים לפתיחת תוכניות לפני שתתחיל, עליך ליצור קיצור דרך לתוכנית שאליה ברצונך להקצות קיצור מקשים. לשם כך, פתח את התיקיה המכילה את קובץ ההפעלה של התוכנית, לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על צור קיצור דרך.

לקבלת מידע נוסף על יצירת קיצורי דרך של תוכניות, ראה 'יצירה או מחיקה של קיצור דרך'.

  1. אתר את קיצור הדרך לתוכנית שברצונך ליצור קיצור מקשים.
  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  3. בתיבת הדו-שיח 'מאפיינים', לחץ על הכרטיסיה קיצור דרך.
  4. לחץ בתיבה מקש קיצור דרך, הקש על המקש בלוח המקשים שבו ברצונך להשתמש ביחד עם Ctrl+Alt (מקשי קיצור מתחילים אוטומטית ב-Ctrl+Alt) כדי לפתוח אפליקציה זו ולאחר מכן הקש או לחץ על אישור.
    ????? ????? ???? ?????
    אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

    אם אתה משתמש בתוכנית שכוללת קיצור מקשים באמצעות אותו צירוף מקשים כמו קיצור הדרך שיצרת, ייתכן שהקיצור שלך לא יפעל.


קיצורי מקשים נוספים

מאפיינים:

מזהה פריט: 13810 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 4

משוב