קיצורי מקשים הם מקשים או צירופי מקשים המספקים דרך חלופית לביצוע פעולות שבדרך כלל מבוצעות באמצעות עכבר. אם אתה מנסה לבצע צילום או לכידת מסך, ראה כיצד לצלם ולהוסיף ביאורים לצילומי מסך.

לחץ על אפשרות להלן והיא תיפתח ותציג טבלה של קיצורי דרך קשורים:

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

Ctrl + X

גזור את הפריט שנבחר.

Ctrl + C (או Ctrl + Insert)

העתק את הפריט שנבחר.

Ctrl + V (או Shift + Insert)

הדבק את הפריט שנבחר.

Ctrl + Z

בטל פעולה.

Alt + טאב

עבור בין אפליקציות פתוחות.

Alt + F4

סגור את הפריט הפעיל או צא מהאפליקציה הפעילה.

מקש סמל Windows  +‏ L

נעל את המחשב.

מקש סמל Windows  + ‏D

הצג והסתר את שולחן העבודה.

F2

שנה את שם הפריט הנבחר.

F3

חפש קובץ או תיקיה בסייר הקבצים.

F4

הצג את הרשימה של שורת הכתובת בסייר הקבצים.

F5

רענן את החלון הפעיל.

F6

עבור בין רכיבי המסך בחלון או בשולחן העבודה.

F10

הפעל את שורת התפריטים באפליקציה הפעילה.

Alt + F8

הצג את הסיסמה במסך הכניסה.

Alt + Esc

עבור בין פריטים בסדר שבו הם נפתחו.

Alt + אות המסומנת בקו תחתון

בצע את הפקודה עבור אותה אות.

Alt + Enter

הצג מאפיינים עבור הפריט שנבחר.

Alt + מקש רווח

פתח את תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל.

Alt + חץ שמאלה

חזור.

Alt + חץ ימינה

עבור קדימה.

Alt + Page Up

עבור מסך אחד למעלה.

Alt + Page Down

עבור מסך אחד למטה.

Ctrl + F4

סגור את המסמך הפעיל (באפליקציות במסך מלא המאפשרות לך לפתוח מסמכים מרובים בו-זמנית).

Ctrl + A

בחר את כל הפריטים במסמך או בחלון.

Ctrl + D (או Delete)

מחק את הפריט שנבחר והעבר אותו אל סל המיחזור.

Ctrl + E

פתח את חיפוש (ברוב האפליקציות).

Ctrl + R (או F5)

רענן את החלון הפעיל.

Ctrl + Y

בצע פעולה מחדש.

Ctrl + חץ ימינה

העבר את הסמן לתחילת המילה הבאה.

Ctrl + חץ שמאלה

העבר את הסמן לתחילת המילה הקודמת.

Ctrl + חץ למטה

העבר את הסמן לתחילת הפיסקה הבאה.

Ctrl + חץ למעלה

העבר את הסמן לתחילת הפיסקה הקודמת.

Ctrl + Alt + טאב

השתמש במקשי החצים כדי לעבור בין כל אפליקציות הפתוחות.

Alt‏ + Shift‏ + מקשי חצים

כאשר קבוצה או אריח נמצאים במוקד בתפריט 'התחלה', הם מועברים בכיוון שצוין.

Ctrl + ‏Shift + מקשי חצים

כאשר אריח נמצא במוקד בתפריט 'התחלה', העבר אותו לאריח אחר כדי ליצור תיקיה.

Ctrl + מקשי חצים

שנה את הגודל של תפריט 'התחלה' כאשר הוא פתוח.

Ctrl + מקש חץ (כדי לעבור לפריט) + מקש רווח

בחר פריטים בודדים מרובים בחלון או בשולחן העבודה.

Ctrl + Shift עם מקש חץ

בחר בלוק של טקסט.

Ctrl + Esc

פתח את 'התחל'.

Ctrl + Shift + Esc

פתח את 'מנהל המשימות'.

Ctrl + Shift

החלף את פריסת לוח המקשים כאשר יש כמה פריסות לוח מקשים זמינות.

Ctrl + מקש רווח

הפעל או בטל את עורך שיטות הקלט (IME) בסינית.

Shift + F10

הצג את תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר.

Shift עם מקש חץ כלשהו

בחר יותר מפריט אחד בחלון או בשולחן העבודה, או בחר טקסט במסמך.

Shift + Delete

מחק את הפריט שנבחר מבלי להעביר אותו תחילה אל סל המיחזור.

חץ ימינה

פתח את התפריט הבא מימין, או פתח תפריט משנה.

חץ שמאלה

פתח את התפריט הבא משמאל, או סגור תפריט משנה.

Esc

הפסק את המשימה הנוכחית או צא ממנה.

PrtScn

לכוד צילום מסך של החלון השלם שלך והעתק אותו ללוח. 

הערה

  • באפשרותך לשנות את קיצור הדרך כדי שיפתח גם את חיתוך המסך שמאפשר לך לערוך את צילום המסך שלך. בחר התחל > הגדרות > נוחות גישה > מקלדת, והעבר את הלחצן הדו-מצבי שתחת קיצור דרך להדפסת מסך למצב פעיל.

השתמש בלחצן PrtScn כדי לפתוח חיתוך מסך

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

מקש סמל Windows

פתח או סגור את 'התחל'.

מקש סמל Windows  + A

פתח את 'הגדרות מהירות'. עודכן ב- Windows 11.

מקש סמל Windows  + B

העבר את המוקד אל הסמל הראשון בפינה של שורת המשימות.

מקש סמל Windows  + ‏C

פתח את הצ'אט מ- Microsoft Teams. עודכן ב- Windows 11.

מקש סמל Windows + ‏Shift + ‏C

פתח את תפריט הצ'ארמס.

מקש סמל Windows  +‏ Ctrl‏ + C

הפעל מסנני צבע (תחילה, הפוך קיצור דרך זה לזמין בהגדרות של 'מסנני צבע').

מקש סמל Windows  +‏ D

הצג והסתר את שולחן העבודה.

מקש סמל Windows  + E

פתח את סייר הקבצים.

מקש סמל Windows  + ‏F

פתח את מרכז המשוב וצור צילום מסך.

מקש סמל Windows + G

פתיחת Xbox Game Bar כאשר ישנו משחק פתוח.

מקש סמל Windows  + Alt + B

הפעל או כבה את HDR.

הערה: חל על יישום Xbox Game Bar גירסה 5.721.7292.0 ואילך. כדי לעדכן את Xbox Game Bar, עבור אל אפליקציית Microsoft Store ובדוק אם קיימים עדכונים.

מקש סמל Windows  +‏ H

הפעל הקלדה קולית. עודכן ב- Windows 11.

מקש סמל Windows  +‏ I

פתח את 'הגדרות'.

מקש סמל Windows + ‏J

‏‫העבר את המוקד לעצה של Windows כאשר היא זמינה.

כשמופיעה עצה של Windows, המוקד עובר לעצה.  הקשה נוספת על קיצורי המקשים תעביר את המוקד לרכיב במסך שאליו מעוגנת העצה של Windows.

מקש סמל Windows  +‏ K

פתח את Cast מתוך 'הגדרות מהירות'. עודכן ב- Windows 11.

מקש סמל Windows  +‏ L

נעל את המחשב או החלף חשבונות.

מקש סמל Windows  + M

‏‏מזעור כל החלונות.

מקש סמל Windows  + Shift + M

שחזר חלונות ממוזערים בשולחן העבודה.

מקש סמל Windows  + N

פתח את מרכז ההודעות ואת לוח השנה. עודכן ב- Windows 11.

מקש סמל Windows  + O

נעל את כיוון המכשיר.

מקש סמל Windows  + P

בחר מצב תצוגת מצגת.

מקש סמל Windows +‏ Ctrl‏ + Q

פתח את 'סיוע מהיר'.

מקש סמל Windows  + R

פתח את תיבת הדו-שיח 'הפעלה'.

מקש סמל Windows  + Alt + R

הקלט וידאו של חלון המשחק שהמוקד נמצא עליו (באמצעות Xbox Game Bar).

מקש סמל Windows  + S

פתח את החיפוש.

מקש סמל Windows + ‏Shift + ‏S

צור צילום מסך של חלק מהמסך שלך.

מקש סמל Windows  + T

עבור בין אפליקציות בשורת המשימות.

מקש סמל Windows  + ‏U

פתח את 'הגדרות נגישות'.

מקש סמל Windows  + V

פתח את ההיסטוריה של הלוח. 

הערה

  • היסטוריית הלוח אינה מופעלת כברירת מחדל. אם אתה רוצה להפעיל אותה, השתמש בקיצור מקשים זה ולאחר מכן בחר את הבקשה כדי להפעיל את ההיסטוריה. לחלופין, באפשרותך לבחור התחל > הגדרות > מערכת>> לוחוהפעל את הלחצן הדו-מצבי תחת היסטוריית הלוח.

מקש סמל Windows  + Shift + V

העבר את המוקד להודעה.

מקש סמל Windows  + W

פתח ווידג'טים. עודכן ב- Windows 11.

מקש סמל Windows  + X

פתח את התפריט 'קישור מהיר'.

מקש סמל Windows  +‏ Y

העבר קלט בין Windows Mixed Reality לשולחן העבודה שלך.

מקש סמל Windows  + Z

פתח את פריסות הקיבוע. עודכן ב- Windows 11.

מקש סמל Windows  + נקודה (.) או נקודה-פסיק (;)

פתח את לוח ה- Emoji.

מקש סמל Windows  + פסיק (,)

בצע הצצה מהירה וזמנית לשולחן העבודה.

מקש סמל Windows  + Pause

פתיחת הגדרות > מערכת >אודות.

מקש סמל Windows  + Ctrl + F

חפש מחשבים (אם אתה נמצא ברשת).

מקש סמל Windows  + מספר

‏‫פתח את שולחן העבודה והפעל את האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר. אם האפליקציה כבר פועלת, עבור לאפליקציה.

מקש סמל Windows  + Shift + מספר

פתח את שולחן העבודה והפעל מופע חדש של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.

מקש סמל Windows  + Ctrl + מספר

פתח את שולחן העבודה ועבור לחלון הפעיל האחרון של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.

מקש סמל Windows  + Alt + מספר

פתח את שולחן העבודה ופתח את רשימת הקפיצה עבור האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.

מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + ‏Shift + מספר

פתח את שולחן העבודה ופתח מופע חדש של האפליקציה הממוקמת במיקום הנתון בשורת המשימות כמנהל מערכת.

מקש סמל Windows  + ‏טאב

פתח תצוגת משימה.

מקש סמל Windows  + חץ למעלה

הגדלת החלון.

מקש סמל Windows  + Alt + חץ למעלה

הצמד חלון במיקוד למחצית המסך העליונה. חדש עם Windows 11.

מקש סמל Windows + חץ למטה

הסר את האפליקציה הנוכחית מהמסך או מזער את חלון שולחן העבודה.

מקש סמל Windows + ‏Alt + חץ למטה

הצמד חלון במיקוד למחצית התחתונה של המסך. חדש עם Windows 11.

מקש סמל Windows  + חץ שמאלה

הגדל את האפליקציה או חלון שולחן העבודה משמאל למסך.

מקש סמל Windows  + חץ ימינה

הגדל את האפליקציה או חלון שולחן העבודה מימין למסך.

מקש סמל Windows  + Home

מזער את כל החלונות למעט החלון הפעיל של שולחן העבודה (שחזור כל החלונות בהקשה השנייה).

מקש סמל Windows  + Shift + חץ למעלה

מתח את חלון שולחן העבודה כלפי מעלה וכלפי מטה במסך.

מקש סמל Windows + ‏Shift + חץ למטה

שחזר/מזער חלונות שולחן עבודה פעילים באופן אנכי, תוך שמירה על הרוחב.

מקש סמל Windows  + ‏Shift + חץ שמאלה או חץ ימינה

העבר אפליקציה או חלון בשולחן העבודה מצג אחד לאחר.

מקש סמל Windows + Shift + מקש רווח

מעבר אחורה בין שפה ופריסת לוח המקשים.

מקש סמל Windows  + מקש רווח

החלף שפת קלט ופריסת לוח מקשים.

מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + מקש רווח

שנה לקלט שנבחר בעבר.

מקש סמל Windows + ‏Ctrl‏ + Enter

הפעל את קורא הטקסטים.

מקש סמל Windows  + סימן חיבור (+)

פתח את 'זכוכית מגדלת' והגדל את התצוגה.

מקש סמל Windows  + סימן חיסור (-)

הקטן תצוגה באמצעות 'זכוכית מגדלת'.

מקש סמל Windows  +‏ Esc

סגור את 'זכוכית מגדלת'.

מקש סמל Windows  + קו נטוי (/)

התחל המרה מחדש של IME.

מקש סמל Windows + ‏Ctrl + ‏Shift + ‏B

הער את המחשב ממסך ריק או שחור.

מקש סמל Windows  + PrtScn

שמור צילום מסך של מסך מלא בקובץ.

מקש סמל Windows  + Alt‏ + PrtScn

שמור צילום מסך של חלון המשחק שהמוקד נמצא עליו בקובץ (באמצעות Xbox Game Bar).

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

Ctrl + C (או Ctrl + Insert)

העתק את הטקסט שנבחר.

Ctrl + V (או Shift + Insert)

הדבק את הטקסט שנבחר.

Ctrl + M

היכנס למצב סימון.

Alt + מקש בחירה

התחל בחירה במצב חסימה.

מקשי חצים

הזז את הסמן בכיוון שצוין.

Page Up

העבר את הסמן עמוד אחד למעלה.

Page Down

העבר את הסמן עמוד אחד למטה.

Ctrl + Home (מצב סימון)

הזז את הסמן לתחילת המאגר.

Ctrl + End (מצב סימון)

הזז את הסמן לסוף המאגר.

Ctrl + חץ למעלה

עבור שורה אחת למעלה בהיסטוריית הפלט.

Ctrl + חץ למטה

עבור שורה אחת למטה בהיסטוריית הפלט.

Ctrl + Home (היסטוריית ניווט)

אם שורת הפקודה ריקה, העברת האשנב לראש המאגר. אחרת, מחיקת כל התווים משמאל לסמן בשורת הפקודה.

Ctrl + End (היסטוריית ניווט)

אם שורת הפקודה ריקה, העברת האשנב לשורת הפקודה. אחרת, מחיקת כל התווים מימין לסמן בשורת הפקודה.

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

F4

הצג את הפריטים ברשימה הפעילה.

Ctrl + Tab

עבור קדימה בין כרטיסיות.

Ctrl + Shift + Tab

עבור אחורה בין כרטיסיות.

Ctrl + מספר (מספר 1–9)

עבור אל הכרטיסיה ה- n.

טאב

עבור קדימה בין אפשרויות.

Shift + טאב

עבור אחורה בין אפשרויות.

Alt + אות המסומנת בקו תחתון

בצע את הפקודה (או בחר את האפשרות) שבה נעשה שימוש עם אותה אות.

מקש רווח

בחר או נקה את תיבת הסימון אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון.

Backspace

פתח תיקיה רמה אחת למעלה אם נבחרה תיקיה בתיבת הדו-שיח 'שמירה בשם' או 'פתיחה'.

מקשי חצים

בחר לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של לחצני אפשרויות.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Alt + D

בחר את שורת הכתובת.

Ctrl + E

בחר את תיבת החיפוש.

Ctrl + F

בחר את תיבת החיפוש.

Ctrl + N

פתח חלון חדש.

Ctrl + W

סגור את החלון הפעיל.

Ctrl + גלגל גלילה של העכבר

שנה את הגודל והמראה של סמלי הקובץ והתיקיה.

Ctrl + Shift + E

הצג את כל התיקיות מעל התיקיה שנבחרה.

Ctrl + Shift + N

צור תיקיה חדשה.

Num Lock + כוכבית (*)

הצג את כל תיקיות המשנה מתחת לתיקיה שנבחרה.

Num Lock + סימן חיבור (+)

הצג את התוכן של תיקיה שנבחרה.

Num Lock + סימן חיסור (-)

כווץ את התיקיה שנבחרה.

Alt + P

הצג את לוח התצוגה המקדימה.

Alt + Enter

פתח את תיבת הדו-שיח 'מאפיינים' עבור הפריט שנבחר.

Alt + חץ ימינה

הצג את התיקיה הבאה.

Alt + חץ למעלה

הצג את התיקיה שבה היתה התיקיה.

Alt + חץ שמאלה

הצג את התיקיה הקודמת.

Backspace

הצג את התיקיה הקודמת.

חץ ימינה

הצג את הבחירה הנוכחית (אם היא מכווצת) או בחר את תיקיית המשנה הראשונה.

חץ שמאלה

כווץ את הבחירה הנוכחית (אם היא מורחבת), או בחר את התיקיה שבה היתה התיקיה.

End

הצג את התחתית של החלון הפעיל.

Home

הצג את החלק העליון של החלון הפעיל.

F11

הגדל או מזער את החלון הפעיל.

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

מקש סמל Windows  + ‏טאב

פתח תצוגת משימה.

מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + ‏D

הוסף שולחן עבודה וירטואלי.

מקש סמל Windows + ‏Ctrl + חץ ימינה

עבור בין שולחנות עבודה וירטואליים שיצרת מימין.

מקש סמל Windows + ‏Ctrl + חץ שמאלה

עבור בין שולחנות עבודה וירטואליים שיצרת משמאל.

מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + ‏F4

סגור את שולחן העבודה הווירטואלי שאתה משתמש בו.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Shift + לחיצה על לחצן שורת המשימות

פתח אפליקציה או בצע פתיחה מהירה של מופע אחר של אפליקציה.

Ctrl + ‏Shift + לחיצה על לחצן שורת המשימות

פתח אפליקציה כמנהל מערכת.

Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שורת המשימות

הצג את תפריט החלון עבור האפליקציה.

Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שורת המשימות של קבוצה

הצג את תפריט החלון עבור הקבוצה.

Ctrl + לחיצה על לחצן שורת המשימות של קבוצה

עבור בין חלונות הקבוצה.

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

מקש סמל Windows  +‏ I

פתח את 'הגדרות'.

Backspace

חזור אל דף הבית של ההגדרות.

הקלד בכל דף באמצעות תיבת החיפוש

חפש הגדרות.

קיצורי מקשים נוספים

קיצורי מקשים הם מקשים או צירופי מקשים המספקים דרך חלופית לביצוע פעולות שבדרך כלל מבוצעות באמצעות עכבר. לחץ על אפשרות להלן והיא תיפתח ותציג טבלה של קיצורי דרך קשורים:

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

Ctrl + X

גזור את הפריט שנבחר.

Ctrl + C (או Ctrl + Insert)

העתק את הפריט שנבחר.

Ctrl + V (או Shift + Insert)

הדבק את הפריט שנבחר.

Ctrl + Z

בטל פעולה.

Alt + טאב

עבור בין אפליקציות פתוחות.

Alt + F4

סגור את הפריט הפעיל או צא מהאפליקציה הפעילה.

מקש סמל Windows  +‏ L

נעל את המחשב.

מקש סמל Windows  + ‏D

הצג והסתר את שולחן העבודה.

F2

שנה את שם הפריט הנבחר.

F3

חפש קובץ או תיקיה בסייר הקבצים.

F4

הצג את הרשימה של שורת הכתובת בסייר הקבצים.

F5

רענן את החלון הפעיל.

F6

עבור בין רכיבי המסך בחלון או בשולחן העבודה.

F10

הפעל את שורת התפריטים באפליקציה הפעילה.

Alt + F8

הצג את הסיסמה במסך הכניסה.

Alt + Esc

עבור בין פריטים בסדר שבו הם נפתחו.

Alt + אות המסומנת בקו תחתון

בצע את הפקודה עבור אותה אות.

Alt + Enter

הצג מאפיינים עבור הפריט שנבחר.

Alt + מקש רווח

פתח את תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל.

Alt + חץ שמאלה

חזור.

Alt + חץ ימינה

עבור קדימה.

Alt + Page Up

עבור מסך אחד למעלה.

Alt + Page Down

עבור מסך אחד למטה.

Ctrl + F4

סגור את המסמך הפעיל (באפליקציות במסך מלא המאפשרות לך לפתוח מסמכים מרובים בו-זמנית).

Ctrl + A

בחר את כל הפריטים במסמך או בחלון.

Ctrl + D (או Delete)

מחק את הפריט שנבחר והעבר אותו אל סל המיחזור.

Ctrl + R (או F5)

רענן את החלון הפעיל.

Ctrl + Y

בצע פעולה מחדש.

Ctrl + חץ ימינה

העבר את הסמן לתחילת המילה הבאה.

Ctrl + חץ שמאלה

העבר את הסמן לתחילת המילה הקודמת.

Ctrl + חץ למטה

העבר את הסמן לתחילת הפיסקה הבאה.

Ctrl + חץ למעלה

העבר את הסמן לתחילת הפיסקה הקודמת.

Ctrl + Alt + טאב

השתמש במקשי החצים כדי לעבור בין כל אפליקציות הפתוחות.

Alt‏ + Shift‏ + מקשי חצים

כאשר קבוצה או אריח נמצאים במוקד בתפריט 'התחלה', הם מועברים בכיוון שצוין.

Ctrl + ‏Shift + מקשי חצים

כאשר אריח נמצא במוקד בתפריט 'התחלה', העבר אותו לאריח אחר כדי ליצור תיקיה.

Ctrl + מקשי חצים

שנה את הגודל של תפריט 'התחלה' כאשר הוא פתוח.

Ctrl + מקש חץ (כדי לעבור לפריט) + מקש רווח

בחר פריטים בודדים מרובים בחלון או בשולחן העבודה.

Ctrl + Shift עם מקש חץ

בחר בלוק של טקסט.

Ctrl + Esc

פתח את 'התחל'.

Ctrl + Shift + Esc

פתח את 'מנהל המשימות'.

Ctrl + Shift

החלף את פריסת לוח המקשים כאשר יש כמה פריסות לוח מקשים זמינות.

Ctrl + מקש רווח

הפעל או בטל את עורך שיטות הקלט (IME) בסינית.

Shift + F10

הצג את תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר.

Shift עם מקש חץ כלשהו

בחר יותר מפריט אחד בחלון או בשולחן העבודה, או בחר טקסט במסמך.

Shift + Delete

מחק את הפריט שנבחר מבלי להעביר אותו תחילה אל סל המיחזור.

חץ ימינה

פתח את התפריט הבא מימין, או פתח תפריט משנה.

חץ שמאלה

פתח את התפריט הבא משמאל, או סגור תפריט משנה.

Esc

הפסק את המשימה הנוכחית או צא ממנה.

PrtScn

לכוד צילום מסך של החלון השלם שלך והעתק אותו ללוח. 

הערה

  • באפשרותך לשנות את קיצור הדרך כדי שיפתח גם את חיתוך המסך שמאפשר לך לערוך את צילום המסך שלך. בחר התחל > הגדרות> נוחות גישה> מקלדת, והעבר את מקש המצב הדו-מצבי שתחת קיצור דרך להדפסת מסך למצב פעיל.

השתמש בלחצן PrtScn כדי לפתוח חיתוך מסך

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

מקש סמל Windows

פתח או סגור את 'התחל'.

מקש סמל Windows + A

פתח את מרכז הפעולות.

מקש סמל Windows  + B

הגדר מוקד באזור ההודעות.

מקש סמל Windows + C

פתח את Cortana במצב האזנה.

הערות

  • קיצור דרך זה כבוי כברירת מחדל. כדי להפעיל אותו, בחר התחל > הגדרות > Cortana, והפעל את המקש הדו-מצבי תחת אפשר ל- Cortana להאזין לפקודות שלי כאשר אני מקיש על מקש סמל Windows‏ + C.

  • Cortana זמינה במדינות/אזורים מסוימים בלבד, וייתכן שחלק מהתכונות של Cortana לא יהיו זמינות בכל מקום. אם Cortana אינה זמינה או כבויה, עדיין תוכל להשתמש בחיפוש.

מקש סמל Windows + ‏Shift + ‏C

פתח את תפריט הצ'ארמס.

מקש סמל Windows + ‏D

הצג והסתר את שולחן העבודה.

מקש סמל Windows + ‏Alt + ‏D

הצג והסתר את התאריך והשעה בשולחן העבודה.

מקש סמל Windows + E

פתח את סייר הקבצים.

מקש סמל Windows + ‏F

פתח את מרכז המשוב וצור צילום מסך.

מקש סמל Windows + G

פתח את סרגל המשחק כאשר משחק פתוח.

מקש סמל Windows +‏ H

הפעל הכתבה.

מקש סמל Windows  +‏ I

פתח את 'הגדרות'.

מקש סמל Windows + ‏J

‏‫העבר את המוקד לעצה של Windows כאשר היא זמינה.

כשמופיעה עצה של Windows, המוקד עובר לעצה.  הקשה נוספת על קיצורי המקשים תעביר את המוקד לרכיב במסך שאליו מעוגנת העצה של Windows.

מקש סמל Windows + K

פתח את הפעולה המהירה 'התחבר'.

מקש סמל Windows +‏ L

נעל את המחשב או החלף חשבונות.

מקש סמל Windows + M

‏‏מזער את כל החלונות.

מקש סמל Windows + ‏O

נעל את כיוון המכשיר.

מקש סמל Windows +‏ P

בחר מצב תצוגת מצגת.

מקש סמל Windows +‏ Ctrl‏ + Q

פתח את 'סיוע מהיר'.

מקש סמל Windows +‏ R

פתח את תיבת הדו-שיח 'הפעלה'.

מקש סמל Windows  + S

פתח את החיפוש.

מקש סמל Windows + ‏Shift + ‏S

צור צילום מסך של חלק מהמסך שלך.

מקש סמל Windows + ‏T

עבור בין אפליקציות בשורת המשימות.

מקש סמל Windows + ‏U

פתח את 'מרכז נוחות הגישה'.

מקש סמל Windows + ‏V

פתח את הלוח. 

הערה

  • כדי להפעיל את קיצור הדרך, בחר התחל > הגדרות > מערכת  > לוח, והעבר את המקש הדו-מצבי תחת היסטוריית לוח למצב פעיל.

מקש סמל Windows + Shift + V

עבור בין הודעות.

מקש סמל Windows + X

פתח את התפריט 'קישור מהיר'.

מקש סמל Windows  +‏ Y

העבר קלט בין Windows Mixed Reality לשולחן העבודה שלך.

מקש סמל Windows + Z

הצג את הפקודות הזמינות באפליקציה במצב מסך מלא.

מקש סמל Windows  + נקודה (.) או נקודה-פסיק (;)

פתח את לוח ה- Emoji.

מקש סמל Windows  + פסיק (,)

בצע הצצה מהירה וזמנית לשולחן העבודה.

מקש סמל Windows  + ‏Pause

הצג את תיבת הדו-שיח 'מאפייני מערכת'.

מקש סמל Windows + Ctrl + F

חפש מחשבים (אם אתה נמצא ברשת).

מקש סמל Windows + ‏Shift + ‏M

שחזר חלונות ממוזערים בשולחן העבודה.

מקש סמל Windows + מספר

‏‫פתח את שולחן העבודה והפעל את האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר. אם האפליקציה כבר פועלת, עבור לאפליקציה.

מקש סמל Windows  + Shift + מספר

פתח את שולחן העבודה והפעל מופע חדש של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.

מקש סמל Windows + ‏Ctrl + מספר

פתח את שולחן העבודה ועבור לחלון הפעיל האחרון של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.

מקש סמל Windows + ‏Alt + מספר

פתח את שולחן העבודה ופתח את רשימת הקפיצה עבור האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.

מקש סמל Windows + ‏Ctrl + ‏Shift + מספר 

פתח את שולחן העבודה ופתח מופע חדש של האפליקציה הממוקמת במיקום הנתון בשורת המשימות כמנהל מערכת.

מקש סמל Windows  + ‏טאב

פתח תצוגת משימה.

מקש סמל Windows + חץ למעלה

הגדל את החלון.

מקש סמל Windows + חץ למטה

הסר את האפליקציה הנוכחית מהמסך או מזער את חלון שולחן העבודה.

מקש סמל Windows + חץ שמאלה

הגדל את האפליקציה או חלון שולחן העבודה משמאל למסך.

מקש סמל Windows + חץ ימינה

הגדל את האפליקציה או חלון שולחן העבודה מימין למסך.

מקש סמל Windows + ‏Home

מזער את כל החלונות למעט החלון הפעיל של שולחן העבודה (שחזור כל החלונות בהקשה השנייה).

מקש סמל Windows +‏ Shift‏ + חץ למעלה

מתח את חלון שולחן העבודה כלפי מעלה וכלפי מטה במסך.

מקש סמל Windows + ‏Shift + חץ למטה

שחזר/מזער חלונות שולחן עבודה פעילים באופן אנכי, תוך שמירה על הרוחב.

מקש סמל Windows + ‏Shift + חץ שמאלה או חץ ימינה

העבר אפליקציה או חלון בשולחן העבודה מצג אחד לאחר.

מקש סמל Windows + מקש רווח

החלף שפת קלט ופריסת לוח מקשים.

מקש סמל Windows + ‏Ctrl + מקש רווח

שנה לקלט שנבחר בעבר.

מקש סמל Windows + ‏Ctrl + Enter

הפעל את קורא הטקסטים.

מקש סמל Windows  + סימן חיבור (+)

פתח את 'זכוכית מגדלת'.

מקש סמל Windows + קו נטוי (/)

התחל המרה מחדש של IME.

מקש סמל Windows  +‏ Ctrl + V

פתח הודעות מונפשות.

מקש סמל Windows + ‏Ctrl + ‏Shift + ‏B

הער את המחשב ממסך ריק או שחור.

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

Ctrl + C (או Ctrl + Insert)

העתק את הטקסט שנבחר.

Ctrl + V (או Shift + Insert)

הדבק את הטקסט שנבחר.

Ctrl + M

היכנס למצב סימון.

Alt + מקש בחירה

התחל בחירה במצב חסימה.

מקשי חצים

הזז את הסמן בכיוון שצוין.

Page Up

העבר את הסמן עמוד אחד למעלה.

Page Down

העבר את הסמן עמוד אחד למטה.

Ctrl + Home (מצב סימון)

הזז את הסמן לתחילת המאגר.

Ctrl + End (מצב סימון)

הזז את הסמן לסוף המאגר.

Ctrl + חץ למעלה

עבור שורה אחת למעלה בהיסטוריית הפלט.

Ctrl + חץ למטה

עבור שורה אחת למטה בהיסטוריית הפלט.

Ctrl + Home (היסטוריית ניווט)

אם שורת הפקודה ריקה, העברת האשנב לראש המאגר. אחרת, מחיקת כל התווים משמאל לסמן בשורת הפקודה.

Ctrl + End (היסטוריית ניווט)

אם שורת הפקודה ריקה, העברת האשנב לשורת הפקודה. אחרת, מחיקת כל התווים מימין לסמן בשורת הפקודה.

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

F4

הצג את הפריטים ברשימה הפעילה.

Ctrl + Tab

עבור קדימה בין כרטיסיות.

Ctrl + Shift + Tab

עבור אחורה בין כרטיסיות.

Ctrl + מספר (מספר 1–9)

עבור אל הכרטיסיה ה- n.

טאב

עבור קדימה בין אפשרויות.

Shift + טאב

עבור אחורה בין אפשרויות.

Alt + אות המסומנת בקו תחתון

בצע את הפקודה (או בחר את האפשרות) שבה נעשה שימוש עם אותה אות.

מקש רווח

בחר או נקה את תיבת הסימון אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון.

Backspace

פתח תיקיה רמה אחת למעלה אם נבחרה תיקיה בתיבת הדו-שיח 'שמירה בשם' או 'פתיחה'.

מקשי חצים

בחר לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של לחצני אפשרויות.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Alt + D

בחר את שורת הכתובת.

Ctrl + E

בחר את תיבת החיפוש.

Ctrl + F

בחר את תיבת החיפוש.

Ctrl + N

פתח חלון חדש.

Ctrl + W

סגור את החלון הפעיל.

Ctrl + גלגל גלילה של העכבר

שנה את הגודל והמראה של סמלי הקובץ והתיקיה.

Ctrl + Shift + E

הצג את כל התיקיות מעל התיקיה שנבחרה.

Ctrl + Shift + N

צור תיקיה חדשה.

Num Lock + כוכבית (*)

הצג את כל תיקיות המשנה מתחת לתיקיה שנבחרה.

Num Lock + סימן חיבור (+)

הצג את התוכן של תיקיה שנבחרה.

Num Lock + סימן חיסור (-)

כווץ את התיקיה שנבחרה.

Alt + P

הצג את לוח התצוגה המקדימה.

Alt + Enter

פתח את תיבת הדו-שיח 'מאפיינים' עבור הפריט שנבחר.

Alt + חץ ימינה

הצג את התיקיה הבאה.

Alt + חץ למעלה

הצג את התיקיה שבה היתה התיקיה.

Alt + חץ שמאלה

הצג את התיקיה הקודמת.

Backspace

הצג את התיקיה הקודמת.

חץ ימינה

הצג את הבחירה הנוכחית (אם היא מכווצת) או בחר את תיקיית המשנה הראשונה.

חץ שמאלה

כווץ את הבחירה הנוכחית (אם היא מורחבת), או בחר את התיקיה שבה היתה התיקיה.

End

הצג את התחתית של החלון הפעיל.

Home

הצג את החלק העליון של החלון הפעיל.

F11

הגדל או מזער את החלון הפעיל.

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

מקש סמל Windows  + ‏טאב

פתח תצוגת משימה.

מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + ‏D

הוסף שולחן עבודה וירטואלי.

מקש סמל Windows + ‏Ctrl + חץ ימינה

עבור בין שולחנות עבודה וירטואליים שיצרת מימין.

מקש סמל Windows + ‏Ctrl + חץ שמאלה

עבור בין שולחנות עבודה וירטואליים שיצרת משמאל.

מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + ‏F4

סגור את שולחן העבודה הווירטואלי שאתה משתמש בו.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Shift + לחיצה על לחצן שורת המשימות

פתח אפליקציה או בצע פתיחה מהירה של מופע אחר של אפליקציה.

Ctrl + ‏Shift + לחיצה על לחצן שורת המשימות

פתח אפליקציה כמנהל מערכת.

Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שורת המשימות

הצג את תפריט החלון עבור האפליקציה.

Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שורת המשימות של קבוצה

הצג את תפריט החלון עבור הקבוצה.

Ctrl + לחיצה על לחצן שורת המשימות של קבוצה

עבור בין חלונות הקבוצה.

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

מקש סמל Windows  +‏ I

פתח את 'הגדרות'.

Backspace

חזור אל דף הבית של ההגדרות.

הקלד בכל דף באמצעות תיבת החיפוש

חפש הגדרות.

קיצורי מקשים נוספים

קיצורי מקשים הם מקשים או צירופי מקשים המספקים דרך חלופית לביצוע פעולות שבדרך כלל מבוצעות באמצעות עכבר. לחץ על אפשרות להלן והיא תיפתח ותציג טבלה של קיצורי דרך קשורים:

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים נפוצים עבור Windows 8.1 ו- Windows RT 8.1.

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

Ctrl + C (או Ctrl + Insert)

העתקת הפריט שנבחר

Ctrl + X

גזירת הפריט שנבחר

Ctrl + V (או Shift + Insert)

הדבקת הפריט שנבחר

Ctrl + Z

ביטול פעולה

Alt + טאב

מעבר בין אפליקציות פתוחות

Alt + F4

סגירת הפריט הפעיל או יציאה מהאפליקציה הפעילה

מקש סמל Windows  +‏ L

נעילת המחשב או החלפת חשבונות

מקש סמל Windows  +‏ D

הצגה והסתרה של שולחן העבודה

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים חדשים שבהם באפשרותך להשתמש ב- Windows.

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

מקש סמל Windows + התחל להקליד

חיפוש במחשב שלך

Ctrl + סימן חיבור (+) או Ctrl + סימן חיסור (-)

הגדלה או הקטנה של מספר גדול של פריטים, כגון אפליקציות המוצמדות למסך 'התחל'

Ctrl + גלגל גלילה

הגדלה או הקטנה של מספר גדול של פריטים, כגון אפליקציות המוצמדות למסך 'התחל'

מקש סמל Windows  + ‏C

פתיחת הצ'ארמס

בתוך אפליקציה, פתיחת הפקודות של האפליקציה

מקש סמל Windows  + ‏F

פתיחת צ'ארם החיפוש כדי לחפש קבצים

מקש סמל Windows  +‏ H

פתיחת צ'ארם השיתוף

מקש סמל Windows  +‏ I

פתיחת צ'ארם ההגדרות

מקש סמל Windows  +‏ K

פתיחת צ'ארם המכשירים

מקש סמל Windows‌  + O

נעילת כיוון המסך (לאורך או לרוחב)

מקש סמל Windows  + Q

פתיחת צ'ארם החיפוש כדי לחפש בכל מקום או בתוך אפליקציה פתוחה (אם האפליקציה תומכת בחיפוש באפליקציה)

מקש סמל Windows + S

פתיחת צ'ארם החיפוש כדי לחפש ב- Windows ובאינטרנט

מקש סמל Windows  + W

פתיחת צ'ארם החיפוש כדי לחפש הגדרות

מקש סמל Windows  + Z

הצגת הפקודות הזמינות באפליקציה

הערה: תוכל גם לראות כמה הגדרות ואפשרויות על-ידי מעבר אל הצ'ארם הגדרות כאשר האפליקציה פתוחה.

מקש סמל Windows  + מקש רווח

החלפת שפת קלט ופריסת לוח מקשים

מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + מקש רווח

שינוי לקלט שנבחר בעבר

מקש סמל Windows‌  + Tab

מעבר בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (פרט לאפליקציות בשולחן העבודה)

מקש סמל Windows‌  + Ctrl + Tab

מעבר בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (פרט לאפליקציות בשולחן העבודה)

מקש סמל Windows  + Shift + Tab

מעבר בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (פרט לאפליקציות בשולחן העבודה) בסדר הפוך

מקש סמל Windows‌  + ‏Shift + נקודה (.)

הצמדת אפליקציה שמאלה

מקש סמל Windows  + נקודה (.)

מעבר בין אפליקציות פתוחות

Esc

הפסקת המשימה הנוכחית או יציאה ממנה

מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + ‏Shift + ‏B

הער את המחשב ממסך שחור או ריק.

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים כלליים ב- Windows.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

F1

הצגת עזרה

F2

שינוי שם הפריט שנבחר

F3

חיפוש קובץ או תיקיה

F4

הצגת הרשימה של שורת הכתובת בסייר הקבצים

F5

רענון החלון הפעיל

F6

מעבר בין רכיבי המסך בחלון או בשולחן העבודה

F10

הפעלת שורת התפריטים באפליקציה הפעילה

Alt + F4

סגירת הפריט הפעיל או יציאה מהאפליקציה הפעילה

Alt + Esc

מעבר בין פריטים בסדר שבו הם נפתחו

Alt + אות המסומנת בקו תחתון

ביצוע הפקודה עבור אותה אות

Alt + Enter

הצגת מאפיינים עבור הפריט שנבחר

Alt + מקש רווח

פתיחת תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל

Alt + חץ שמאלה

הקודם

Alt + חץ ימינה

העבר

Alt + Page Up

מעבר מסך אחד למעלה

Alt + Page Down

מעבר מסך אחד למטה

Alt + טאב

מעבר בין אפליקציות פתוחות (למעט אפליקציות של שולחן העבודה)

Ctrl + F4

סגירת המסמך הפעיל (באפליקציות במסך מלא המאפשרות לך לפתוח מסמכים מרובים בו-זמנית)

Ctrl + A

בחירת כל הפריטים במסמך או בחלון

Ctrl + C (או Ctrl + Insert)

העתקת הפריט שנבחר

Ctrl + D (או Delete)

מחיקת הפריט שנבחר והעברתו אל סל המיחזור

Ctrl + R (או F5)

רענון החלון הפעיל

Ctrl + V (או Shift + Insert)

הדבקת הפריט שנבחר

Ctrl + X

גזירת הפריט שנבחר

Ctrl + Y

ביצוע פעולה מחדש

Ctrl + Z

ביטול פעולה

Ctrl + סימן חיבור (+) או Ctrl + סימן חיסור (-)

הגדלה או הקטנה של מספר גדול של פריטים, כגון אפליקציות המוצמדות למסך 'התחל'

Ctrl + גלגל גלילה של העכבר

שינוי הגודל של סמלי שולחן העבודה או הגדלה או הקטנה של מספר רב של פריטים, כגון אפליקציות המוצמדות למסך 'התחל'

Ctrl + חץ ימינה

העברת הסמן לתחילת המילה הבאה

Ctrl + חץ שמאלה

העברת הסמן לתחילת המילה הקודמת

Ctrl + חץ למטה

העברת הסמן לתחילת הפיסקה הבאה

Ctrl + חץ למעלה

העברת הסמן לתחילת הפיסקה הקודמת

Ctrl + Alt + טאב

שימוש במקשי החצים כדי לעבור בין כל אפליקציות הפתוחות

Ctrl + מקש חץ (כדי לעבור לפריט) + מקש רווח

בחירת פריטים בודדים מרובים בחלון או בשולחן העבודה

Ctrl + Shift עם מקש חץ

בחירת בלוק של טקסט

Ctrl + Esc

פתיחת 'התחל'

Ctrl + Shift + Esc

פתיחת מנהל המשימות

Ctrl + Shift

החלפת פריסת לוח המקשים כאשר יש כמה פריסות לוח מקשים זמינות

Ctrl + מקש רווח

הפעלה או ביטול של עורך שיטות הקלט (IME) בסינית

Shift + F10

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר

Shift עם מקש חץ כלשהו

בחירת יותר מפריט אחד בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט בתוך מסמך

Shift + Delete

מחיקת הפריט שנבחר מבלי להעביר אותו תחילה אל סל המיחזור

חץ ימינה

פתיחת התפריט הבא מימין, או פתיחה של תפריט משנה

חץ שמאלה

פתיחת התפריט הבא משמאל, או סגירה של תפריט משנה

Esc

הפסקת המשימה הנוכחית או יציאה ממנה

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים המשתמשים במקש סמל Windows .

הקש על מקש זה

לביצוע פעולה זו

מקש סמל Windows + F1

פתיחת העזרה והתמיכה של Windows

מקש סמל Windows

הצגה או הסתרה של מסך 'התחל'

מקש סמל Windows  + B

הגדרת מוקד באזור ההודעות

מקש סמל Windows  + ‏C

פתיחת הצ'ארמס

מקש סמל Windows  +‏ D

הצגה והסתרה של שולחן העבודה

מקש סמל Windows  + E

פתיחת סייר הקבצים

מקש סמל Windows  + ‏F

פתיחת צ'ארם החיפוש וחיפוש קבצים

מקש סמל Windows  +‏ H

פתיחת צ'ארם השיתוף

מקש סמל Windows  +‏ I

פתיחת צ'ארם ההגדרות

מקש סמל Windows  +‏ K

פתיחת צ'ארם המכשירים

מקש סמל Windows  +‏ L

נעילת המחשב או החלפת אנשים

מקש סמל Windows  + M

‏‏מזעור כל החלונות

מקש סמל Windows  + O

נעילת כיוון המכשיר

מקש סמל Windows  + P

בחירת מצב תצוגת מצגת

מקש סמל Windows  + Q

פתיחת צ'ארם החיפוש כדי לחפש בכל מקום או בתוך האפליקציה הפתוחה (אם האפליקציה תומכת בחיפוש באפליקציה)

מקש סמל Windows  + R

פתיחת תיבת הדו-שיח הפעלה

מקש סמל Windows  + S

פתיחת צ'ארם החיפוש כדי לחפש ב- Windows ובאינטרנט

מקש סמל Windows  + T

מעבר בין אפליקציות בשורת המשימות

מקש סמל Windows  + ‏U

פתיחת 'מרכז נוחות הגישה'

מקש סמל Windows  + V

מעבר בין הודעות

מקש סמל Windows  + Shift + V

מעבר בין הודעות בסדר הפוך

מקש סמל Windows  + X

פתיחת התפריט קישור מהיר

מקש סמל Windows  + Z

הצגת הפקודות הזמינות באפליקציה

הערה: תוכל גם לראות כמה הגדרות ואפשרויות על-ידי מעבר אל הצ'ארם הגדרות כאשר האפליקציה פתוחה.

מקש סמל Windows  + ,

הצצה מהירה וזמנית לשולחן העבודה

מקש סמל Windows  + Pause

הצגת תיבת הדו-שיח מאפייני מערכת

מקש סמל Windows  + Ctrl + F

חיפוש מחשבים (אם אתה נמצא ברשת)

מקש סמל Windows  + Shift + M

שחזור חלונות ממוזערים בשולחן העבודה

מקש סמל Windows  + מספר

‏‫פתח את שולחן העבודה והפעל את האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר. אם האפליקציה כבר פועלת, עבור לאפליקציה.

מקש סמל Windows  + Shift + מספר

פתיחת שולחן העבודה והפעלת מופע חדש של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.

מקש סמל Windows  + Ctrl + מספר

פתיחת שולחן העבודה ומעבר לחלון הפעיל האחרון של האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר

מקש סמל Windows  + Alt + מספר

פתיחת שולחן העבודה ופתיחת רשימת הקפיצה עבור האפליקציה המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר

מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + ‏Shift + מספר

פתיחת שולחן העבודה ופתיחת מופע חדש של האפליקציה הממוקמת במיקום הנתון בשורת המשימות כמנהל מערכת

מקש סמל Windows  + ‏טאב

מעבר בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (פרט לאפליקציות בשולחן העבודה)

מקש סמל Windows  + Ctrl + Tab

מעבר בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (פרט לאפליקציות בשולחן העבודה)

מקש סמל Windows  + Shift + Tab

מעבר בין אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה (פרט לאפליקציות בשולחן העבודה) בסדר הפוך

מקש סמל Windows  + Ctrl + B

מעבר אל האפליקציה שהציגה הודעה באזור ההודעות

מקש סמל Windows  + חץ למעלה

הגדלת החלון

מקש סמל Windows + חץ למטה

הסרת האפליקציה הנוכחית מהמסך או מזעור חלון שולחן העבודה

מקש סמל Windows  + חץ שמאלה

הגדלת האפליקציה או חלון שולחן העבודה משמאל למסך

מקש סמל Windows  + חץ ימינה

הגדלת האפליקציה או חלון שולחן העבודה מימין למסך

מקש סמל Windows  + Home

מזעור כל החלונות למעט החלון הפעיל של שולחן העבודה (שחזור כל החלונות בהקשה השנייה)

מקש סמל Windows  + Shift + חץ למעלה

מתיחת חלון שולחן העבודה כלפי מעלה וכלפי מטה במסך

מקש סמל Windows + ‏Shift + חץ למטה

שחזור/מזעור חלונות שולחן העבודה הפעילים באופן אנכי, תוך שמירה על הרוחב

מקש סמל Windows  + ‏Shift + חץ שמאלה או חץ ימינה

העברת אפליקציה או חלון בשולחן העבודה מצג אחד לאחר

מקש סמל Windows  + מקש רווח

החלפת שפת קלט ופריסת לוח מקשים

מקש סמל Windows  + ‏Ctrl + מקש רווח

שינוי לקלט שנבחר בעבר

מקש סמל Windows  + Enter

פתיחת 'קורא הטקסטים'

מקש סמל Windows‌  + ‏Shift + נקודה (.)

מעבר בין אפליקציות פתוחות

מקש סמל Windows  + נקודה (.)

מעבר בין אפליקציות פתוחות

מקש סמל Windows  + /

הפעלת המרה מחדש של IME

מקש סמל Windows   + Alt + Enter

פתיחת מרכז WindowsMedia

מקש סמל Windows   + סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)

הגדלה או הקטנה באמצעות זכוכית מגדלת

מקש סמל Windows  +‏ Esc

יציאה מ'זכוכית מגדלת'

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים שבהם באפשרותך להשתמש בתיבות דו-שיח.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

F1

הצגת עזרה

F4

הצגת הפריטים ברשימה הפעילה

Ctrl + Tab

מעבר קדימה בין כרטיסיות

Ctrl + Shift + Tab

מעבר אחורה בין כרטיסיות

Ctrl + מספר (מספר בין 1 ל- 9)

מעבר לכרטיסיה ה- n.

טאב

מעבר קדימה בין אפשרויות

Shift + טאב

מעבר אחורה בין אפשרויות

Alt + אות המסומנת בקו תחתון

ביצוע הפקודה (או בחירת האפשרות) שמתאימה לאותה אות

מקש רווח

בחירה או ניקוי של תיבת הסימון אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון

Backspace

פתח תיקיה רמה אחת למעלה אם נבחרה תיקיה בתיבת הדו-שיח שמירה בשם או פתיחה

מקשי חצים

בחירת לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של לחצני אפשרויות

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Alt + D

בחירה בשורת הכתובת

Ctrl + E

בחירת תיבת החיפוש

Ctrl + F

בחירת תיבת החיפוש

Ctrl + N

פתיחת חלון חדש

Ctrl + W

סגירת החלון הנוכחי

Ctrl + גלגל גלילה של העכבר

שינוי הגודל והמראה של סמלי הקובץ והתיקיה

Ctrl + Shift + E

הצגת כל התיקיות מעל התיקיה שנבחרה

Ctrl + Shift + N

יצירת תיקיה חדשה

Num Lock + כוכבית (*)

הצגת כל תיקיות המשנה מתחת לתיקיה שנבחרה

Num Lock + סימן חיבור (+)

הצגת התוכן של תיקיה שנבחרה

Num Lock + סימן חיסור (-)

כיווץ התיקיה שנבחרה

Alt + P

הצגת חלונית התצוגה המקדימה

Alt + Enter

פתיחת תיבת הדו-שיח מאפיינים עבור הפריט שנבחר

Alt + חץ ימינה

הצגת התיקיה הבאה

Alt + חץ למעלה

הצגת התיקיה שבה היתה התיקיה

Alt + חץ שמאלה

הצגת התיקיה הקודמת

Backspace

הצגת התיקיה הקודמת

חץ ימינה

הצגת הבחירה הנוכחית (אם היא מכווצת) או בחירת תיקיית המשנה הראשונה

חץ שמאלה

כיווץ הבחירה הנוכחית (אם היא מורחבת), או בחירת התיקיה שבה היתה התיקיה

End

הצגת התחתית של החלון הפעיל

Home

הצגת החלק העליון של החלון הפעיל

F11

הגדלה או מזעור של החלון הפעיל

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם פריטים בשולחן עבודה מרוחק.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Shift + לחיצה על לחצן שורת המשימות

פתיחת אפליקציה או פתיחה מהירה של מופע אחר של אפליקציה

Ctrl + ‏Shift + לחיצה על לחצן שורת המשימות

פתיחת אפליקציה כמנהל מערכת

Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שורת המשימות

הצגת תפריט החלון עבור האפליקציה

Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שורת המשימות של קבוצה

הצגת תפריט החלון עבור הקבוצה

Ctrl + לחיצה על לחצן שורת המשימות של קבוצה

מעבר בין חלונות הקבוצה

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Alt + Page Up

מעבר בין אפליקציות משמאל לימין

Alt + Page Down

מעבר בין אפליקציות מימין לשמאל

Alt + Insert

מעבר בין אפליקציות לפי הסדר שבו הן הופעלו

Alt + Home

הצגת מסך 'התחל'

Ctrl + Alt + Break

מעבר בין חלון למסך מלא

Ctrl + Alt + End

הצגת תיבת הדו-שיח אבטחת Windows

Ctrl + Alt + Home

במצב מסך מלא, הפעלת סרגל החיבור

Alt + Delete

הצגת תפריט המערכת

Ctrl + Alt + סימן חיסור (-) במקלדת הנומרית

מיקום עותק של החלון הפעיל, בלקוח, בלוח שרת המסוף (פונקציונליות זהה לזו של הקשה על Alt + Print Screen במחשב המקומי)

Ctrl + Alt + סימן חיבור (+) במקלדת הנומרית

מיקום עותק של כל אזור חלון הלקוח בלוח שרת המסוף (פונקציונליות זהה לזו של הקשה על Print Screen במחשב המקומי)

Ctrl + Alt + חץ ימינה

מעבר מפקדי שולחן העבודה המרוחק לשליטה באפליקציה המארחת (לדוגמה, לחצן או תיבת טקסט). אפשרות זו שימושית כאשר הפקדים של שולחן העבודה המרוחק מוטבעים באפליקציה אחרת (מארח אחר).

Ctrl + Alt + חץ שמאלה

מעבר מפקדי שולחן העבודה המרוחק לשליטה באפליקציה המארחת (לדוגמה, לחצן או תיבת טקסט). אפשרות זו שימושית כאשר הפקדים של שולחן העבודה המרוחק מוטבעים באפליקציה אחרת (מארח אחר).

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם מציג העזרה.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

F3

העברת הסמן אל תיבת החיפוש

F10

הצגת תפריט אפשרויות

Home

מעבר לתחילת הנושא

End

מעבר לסוף הנושא

Alt + חץ שמאלה

חזרה לנושא שהוצג קודם לכן

Alt + חץ ימינה

מעבר לנושא הבא (שהוצג קודם לכן)

Alt + Home

הצגת דף הבית של העזרה והתמיכה

Alt + A

הצגת דף תמיכת הלקוחות

Alt + C

הצגת תוכן העניינים

Alt + N

הצגת תפריט הגדרות החיבור

Ctrl + F

חיפוש בנושא הנוכחי

Ctrl + P

הדפסת נושא

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לסידור מחדש של אפליקציות מודרניות.

הערה: המשך ללחוץ על מקש סמל Windows בזמן שאתה מסדר מחדש את האפליקציות, מהרגע שאתה נכנס למצב סידור מחדש ולאורך כל הפקודות השונות לסידור מחדש. כשתסיים לסדר מחדש, שחרר את האצבע ממקש סמל Windows כדי לבחור את הסידור הנוכחי.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

מקש סמל Windows  +. (נקודה)

כניסה למצב סידור מחדש ובחירת אפליקציות או חוצצים בכל הצגים

מקש סמל Windows  + חץ שמאלה

העברת חוצץ אפליקציות שמאלה

מקש סמל Windows  + חץ ימינה

העברת חוצץ אפליקציות ימינה

מקש סמל Windows  + חץ למעלה

הגדלת האפליקציה

מקש סמל Windows  + חץ למטה

סגירת אפליקציה

מקש סמל Windows  +‏ Esc

יציאה ממצב סידור מחדש

קיצורי מקשים נוספים

התמיכה עבור Windows 7 הסתיימה ב- 14 בינואר 2020

מומלץ לעבור למחשב Windows 11 כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה מ- Microsoft.

למד עוד

קיצורי מקשים הם מקשים או צירופי מקשים המספקים דרך חלופית לביצוע פעולות שבדרך כלל מבוצעות באמצעות עכבר. לחץ על אפשרות להלן והיא תיפתח ותציג טבלה של קיצורי דרך קשורים:

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

F1

הצגת עזרה

Ctrl + C (או Ctrl + Insert)

העתקת הפריט שנבחר

Ctrl + X

גזירת הפריט שנבחר

Ctrl + V (או Shift + Insert)

הדבקת הפריט שנבחר

Ctrl + Z

ביטול פעולה

Ctrl + Y

ביצוע פעולה מחדש

Delete (או Ctrl + D)

מחיקת הפריט שנבחר והעברתו אל סל המיחזור

Shift + Delete

מחיקת הפריט שנבחר מבלי להעביר אותו תחילה אל סל המיחזור

F2

שינוי שם הפריט שנבחר

Ctrl + חץ ימינה

העברת הסמן לתחילת המילה הבאה

Ctrl + חץ שמאלה

העברת הסמן לתחילת המילה הקודמת

Ctrl + חץ למטה

העברת הסמן לתחילת הפיסקה הבאה

Ctrl + חץ למעלה

העברת הסמן לתחילת הפיסקה הקודמת

Ctrl + Shift עם מקש חץ

בחירת בלוק של טקסט

Shift עם מקש חץ כלשהו

בחירת יותר מפריט אחד בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט בתוך מסמך

Ctrl עם מקש חץ כלשהו + מקש רווח

בחירת פריטים בודדים מרובים בחלון או בשולחן העבודה

Ctrl + A

בחירת כל הפריטים במסמך או בחלון

F3

חיפוש קובץ או תיקיה

Alt + Enter

הצגת מאפיינים עבור הפריט שנבחר

Alt + F4

סגירת הפריט הפעיל או יציאה מהתוכנית הפעילה

Alt + מקש רווח

פתיחת תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל

Ctrl + F4

סגירת המסמך הפעיל (בתוכניות המאפשרות לפתוח מסמכים מרובים בו-זמנית)

Alt + טאב

מעבר בין פריטים פתוחים

Ctrl + Alt + טאב

שימוש במקשי החצים כדי לעבור בין פריטים פתוחים

Ctrl + גלגל גלילה של העכבר

שינוי הגודל של סמלים בשולחן העבודה

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + ‏טאב

מעבר בין תוכניות בשורת המשימות באמצעות Aero Flip 3-D

Ctrl+מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + Tab

שימוש במקשי החצים כדי לעבור בין תוכניות בשורת המשימות באמצעות Aero Flip 3-D

Alt + Esc

מעבר בין פריטים בסדר שבו הם נפתחו

F6

מעבר בין רכיבי המסך בחלון או בשולחן העבודה

F4

הצגת הרשימה של שורת הכתובת בסייר Windows

Shift + F10

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר

Ctrl + Esc

פתיחה של תפריט ההתחלה

Alt + אות המסומנת בקו תחתון

הצגת התפריט המתאים

Alt + אות המסומנת בקו תחתון

ביצוע פקודת התפריט (או פקודה אחרת המסומנת בקו תחתון)

F10

הפעלת שורת התפריטים בתוכנית הפעילה

חץ ימינה

פתיחת התפריט הבא מימין, או פתיחה של תפריט משנה

חץ שמאלה

פתיחת התפריט הבא משמאל, או סגירה של תפריט משנה

F5 (או Ctrl + R)

רענון החלון הפעיל

Alt + חץ למעלה

הצגת התיקיה רמה אחת כלפי מעלה בסייר Windows

Esc

ביטול המשימה הנוכחית

Ctrl + Shift + Esc

פתיחת מנהל המשימות

Shift בעת הכנסת תקליטור

מניעת הפעלה אוטומטית של התקליטור

Alt שמאלי + Shift

החלפת שפת הקלט כאשר כמה שפות קלט זמינות

Ctrl+Shift

החלפת פריסת לוח המקשים כאשר יש כמה פריסות לוח מקשים זמינות

Ctrl ימני או שמאלי + Shift

שינוי כיוון הקריאה של טקסט בשפות קריאה מימין לשמאל

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לשימוש בתיבות דו-שיח.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Ctrl + Tab

מעבר קדימה בין כרטיסיות

Ctrl + Shift + Tab

מעבר אחורה בין כרטיסיות

טאב

מעבר קדימה בין אפשרויות

Shift + טאב

מעבר אחורה בין אפשרויות

Alt + אות המסומנת בקו תחתון

ביצוע הפקודה (או בחירת האפשרות) שמתאימה לאותה אות

Enter

החלפת לחיצה על העכבר עבור פקודות רבות שנבחרו

מקש רווח

בחירה או ניקוי של תיבת הסימון אם האפשרות הפעילה היא תיבת סימון

מקשי חצים

בחירת לחצן אם האפשרות הפעילה היא קבוצה של לחצני אפשרויות

F1

הצגת עזרה

F4

הצגת הפריטים ברשימה הפעילה

Backspace

פתיחת תיקיה רמה אחת למעלה אם נבחרה תיקיה בתיבת הדו-שיח 'שמירה בשם' או 'פתיחה'

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים המשתמשים במקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows

פתיחה או סגירה של תפריט התחלה.

מקש סמל Windows  תמונה של מקש סמל Windows + ‏Pause

הצגת תיבת הדו-שיח 'מאפייני מערכת'.

מקש סמל Windows  תמונה של מקש סמל Windows + ‏D

הצגת שולחן העבודה.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + M

‏‏מזעור כל החלונות.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + Shift + M

שחזור חלונות ממוזערים לשולחן העבודה.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + E

פתיחת המחשב.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + ‏F

חיפוש מחשבים (אם אתה מחובר לרשת).

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + ‏L

נעילת המחשב או החלפת משתמשים.

מקש סמל Windows  תמונה של מקש סמל Windows +‏ R

פתח את תיבת הדו-שיח 'הפעלה'.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + ‏T

מעבר בין תוכניות בשורת המשימות.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + מספר

הפעלת התוכנית המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר. אם התוכנית כבר פועלת, מעבר לתוכנית זו.

Shift+מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + מספר

הפעלת מופע חדש של התוכנית המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.

Ctrl+מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + מספר

מעבר אל החלון הפעיל האחרון של התוכנית המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.

Alt+מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + מספר

פתיחת רשימת הקפיצה עבור התוכנית המוצמדת לשורת המשימות במיקום שמציין המספר.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + ‏Tab

מעבר בין תוכניות בשורת המשימות באמצעות Aero Flip 3-D.

Ctrl+מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + Tab

שימוש במקשי החצים כדי לעבור בין תוכניות בשורת המשימות באמצעות Aero Flip 3-D.

Ctrl+מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + B

מעבר לתוכנית שהציגה הודעה באזור ההודעות.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + מקש רווח

תצוגה מקדימה של שולחן העבודה.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + חץ למעלה

הגדלת החלון.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + חץ שמאלה

הגדלת החלון בצד השמאלי של המסך.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + חץ ימינה

הגדלת החלון בצד הימני של המסך.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + חץ למטה

מזעור החלון.

מקש סמל Windows  תמונה של מקש סמל Windows+ ‏Home

מזעור כל החלונות מלבד החלון הפעיל.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows +‏ Shift‏ + חץ למעלה

מתיחת החלון כלפי מעלה וכלפי מטה במסך.

מקש סמלWindows תמונה של מקש סמל Windows + ‏Shift + חץ שמאלה או חץ ימינה

העברת חלון מצג אחד לאחר.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows +‏ P

בחר מצב תצוגת מצגת.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + G

מעבר בין גאדג'טים.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + ‏U

פתח את 'מרכז נוחות הגישה'.

מקש סמל Windows תמונה של מקש סמל Windows + X

פתיחת מרכז הניידות של Windows.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Ctrl + N

פתיחת חלון חדש

Ctrl + W

סגירת החלון הנוכחי

Ctrl + Shift + N

יצירת תיקיה חדשה

End

הצגת התחתית של החלון הפעיל

Home

הצגת החלק העליון של החלון הפעיל

F11

הגדלה או מזעור של החלון הפעיל

Ctrl + נקודה (.)

סיבוב תמונה בכיוון השעון

Ctrl + פסיק (,)

סיבוב תמונה נגד כיוון השעון

Num Lock + כוכבית (*) במקלדת נומרית

הצגת כל תיקיות המשנה מתחת לתיקיה שנבחרה

Num Lock + סימן חיבור (+) במקלדת נומרית

הצגת התוכן של תיקיה שנבחרה

Num Lock + סימן חיסור (-) במקלדת נומרית

כיווץ התיקיה שנבחרה

חץ שמאלה

כיווץ הבחירה הנוכחית (אם היא מורחבת), או בחירת תיקיית האב

Alt + Enter

פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפיינים' עבור הפריט שנבחר

Alt + P

הצגת חלונית התצוגה המקדימה

Alt + חץ שמאלה

הצגת התיקיה הקודמת

Backspace

הצגת התיקיה הקודמת

חץ ימינה

הצגת הבחירה הנוכחית (אם היא מכווצת) או בחירת תיקיית המשנה הראשונה

Alt + חץ ימינה

הצגת התיקיה הבאה

Alt + חץ למעלה

הצגת תיקיית האב

Ctrl + Shift + E

הצגת כל התיקיות מעל התיקיה שנבחרה

Ctrl + גלגל גלילה של העכבר

שינוי הגודל והמראה של סמלי הקובץ והתיקיה

Alt + D

בחירה בשורת הכתובת

Ctrl + E

בחירת תיבת החיפוש

Ctrl + F

בחירת תיבת החיפוש

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם פריטים בשולחן עבודה מרוחק.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Shift + לחיצה על לחצן שורת המשימות

פתיחת תוכנית או פתיחה מהירה של מופע אחר של התוכנית

Ctrl + ‏Shift + לחיצה על לחצן שורת המשימות

פתיחת תוכנית כמנהל מערכת

Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שורת המשימות

הצגת תפריט החלון עבור התוכנית

Shift + לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שורת המשימות של קבוצה

הצגת תפריט החלון עבור הקבוצה

Ctrl + לחיצה על לחצן שורת המשימות של קבוצה

מעבר בין חלונות הקבוצה

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם חיבור ל'שולחן עבודה מרוחק'.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Alt + Page Up

מעבר בין אפליקציות משמאל לימין

Alt + Page Down

מעבר בין אפליקציות מימין לשמאל

Alt + Insert

מעבר בין תוכניות לפי סדר הפעלתן.

Alt + Home

הצגת תפריט 'התחלה'.

Ctrl + Alt + Break

מעבר בין חלון למסך מלא

Ctrl + Alt + End

הצגת תיבת הדו-שיחאבטחת Windows

Alt + Delete

הצגת תפריט המערכת.

Ctrl + Alt + סימן חיסור (-) במקלדת הנומרית

מיקום עותק של החלון הפעיל, בלקוח, בלוח שרת המסוף (פונקציונליות זהה לזו של הקשה על Alt + PrtScn במחשב המקומי).

Ctrl + Alt + סימן חיבור (+) במקלדת הנומרית

מיקום עותק של כל אזור חלון הלקוח בלוח שרת המסוף (פונקציונליות זהה לזו של הקשה על PrtScn במחשב המקומי).

Ctrl + Alt + חץ ימינה

מעבר מפקדי שולחן העבודה המרוחק לשליטה בתוכנית המארחת (לדוגמה, לחצן או תיבת טקסט). אפשרות זו שימושית כאשר הפקדים של שולחן העבודה המרוחק מוטבעים בתוכנית אחרת (מארח אחר).

Ctrl + Alt + חץ שמאלה

מעבר מפקדי שולחן העבודה המרוחק לשליטה בתוכנית המארחת (לדוגמה, לחצן או תיבת טקסט). אפשרות זו שימושית כאשר הפקדים של שולחן העבודה המרוחק מוטבעים בתוכנית אחרת (מארח אחר).

הערה: Ctrl+Alt+Break ו- Ctrl+Alt+End זמינים בכל ההפעלות של שולחן עבודה מרוחק, אפילו אם הגדרת את המחשב המרוחק לזהות את קיצורי המקשים של Windows.

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם 'צייר'.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Ctrl + N

יצירת תמונה חדשה

Ctrl + O

פתיחת תמונה קיימת

Ctrl + S

שמירת שינויים בתמונה

F12

שמירת התמונה כקובץ חדש

Ctrl + P

הדפסת תמונה

Alt + F4

סגירת תמונה וחלון 'צייר' שלה

Ctrl + Z

ביטול שינוי

Ctrl + Y

ביצוע חוזר של שינוי

Ctrl + A

בחירת התמונה כולה

Ctrl + X

גזירת קטע שנבחר

Ctrl + C

העתקת קטע שנבחר ללוח

Ctrl + V

הדבקת קטע שנבחר מהלוח

חץ ימינה

הזזת הבחירה או הצורה הפעילה פיקסל אחד ימינה

חץ שמאלה

הזזת הבחירה או הצורה הפעילה פיקסל אחד שמאלה

חץ למטה

הזזת הבחירה או הצורה הפעילה פיקסל אחד למטה

חץ למעלה

הזזת הבחירה או הצורה הפעילה פיקסל אחד למעלה

Esc

ביטול בחירה

למחוק

מחיקת הבחירה

Ctrl + B

הדגשת הטקסט שנבחר

Ctrl + +‎

הרחבת מברשת, קו או מיתאר צורה בפיקסל אחד

‎Ctrl + -‎

הצרת מברשת, קו או מיתאר צורה בפיקסל אחד

Ctrl + U

סימון הטקסט שנבחר בקו תחתון

Ctrl + E

פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפיינים'

Ctrl + W

פתיחת תיבת הדו-שיח 'שינוי גודל והטיה'

Ctrl + Page Up

הגדלת התצוגה

Ctrl + Page Down

הקטנת התצוגה

F11

הצגת תמונה במצב מסך מלא

Ctrl + R

הצגה או הסתרה של הסרגל

Ctrl + G

הצגה או הסתרה של קווי הרשת

F10 או Alt

הצגת תיאורי מקשים

Shift + F10

הצגת תפריט הקיצור הנוכחי

F1

פתיחת העזרה של 'צייר'

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם 'כתבן'.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Ctrl + N

יצירת מסמך חדש

Ctrl + O

פתיחת מסמך קיים

Ctrl + S

שמירת שינויים במסמך

F12

שמירת המסמך כקובץ חדש

Ctrl + P

הדפסת מסמך

Alt + F4

סגירת 'כתבן'

Ctrl + Z

ביטול שינוי

Ctrl + Y

ביצוע חוזר של שינוי

Ctrl + A

בחירת המסמך כולו

Ctrl + X

גזירת קטע שנבחר

Ctrl + C

העתקת קטע שנבחר ללוח

Ctrl + V

הדבקת קטע שנבחר מהלוח

Ctrl + B

הדגש את הטקסט שנבחר

Ctrl + I

הטיית הטקסט שנבחר

Ctrl + U

סימון הטקסט שנבחר בקו תחתון

Ctrl + =

הפיכת הטקסט שנבחר לטקסט בכתב תחתי

Ctrl + Shift + =

הפיכת הטקסט שנבחר לטקסט בכתב עילי

Ctrl + L

יישור הטקסט לשמאל

Ctrl + E

יישור הטקסט למרכז

Ctrl + R

יישור הטקסט לימין

Ctrl + J

יישור הטקסט לשני הצדדים

Ctrl + 1

קביעת מרווח בודד בין שורות

Ctrl + 2

קביעת מרווח כפול בין שורות

Ctrl + 5

קביעת מרווח בין שורות של 1.5

Ctrl + Shift + >

הגדלת הגופן

Ctrl + Shift + <

הקטנת הגופן

Ctrl + Shift + A

שינוי כל התווים לאותיות רישיות

Ctrl + Shift + L

שינוי סגנון התבליטים

Ctrl + D

הוספת ציור של 'צייר' של Microsoft

Ctrl + F

חיפוש טקסט במסמך

F3

חיפוש המופע הבא של הטקסט בתיבת הדו-שיח 'חיפוש'

Ctrl + H

החלפת טקסט במסמך

Ctrl + חץ שמאלה

הזזת הסמן מילה אחת שמאלה

Ctrl + חץ ימינה

העברת הסמן מילה אחת ימינה

Ctrl + חץ למעלה

העברת הסמן לשורה שמעל

Ctrl + חץ למטה

העברת הסמן לשורה שמתחת

Ctrl + Home

מעבר לתחילת המסמך

Ctrl + End

מעבר לסוף המסמך

Ctrl + Page Up

מעבר עמוד אחד למעלה

Ctrl + Page Down

מעבר עמוד אחד למטה

Ctrl + Delete

מחיקת המילה הבאה

F10

הצגת תיאורי מקשים

Shift + F10

הצגת תפריט הקיצור הנוכחי

F1

פתיחת העזרה של 'כתבן'

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם 'מחשבון'.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

‎Alt + 1‎

מעבר למצב רגיל

‎Alt + 2

מעבר למצב מדעי

‎Alt + 3‎

מעבר למצב מתכנת

Alt + 4

מעבר למצב סטטיסטיקה

Ctrl + E

פתיחת חישובי תאריכים

Ctrl + H

הפעלה או ביטול של היסטוריית החישובים

Ctrl + U

פתיחה של המרת יחידות

Alt + C

חישוב או פתרון חישובי תאריכים וגליונות עבודה

F1

פתיחת העזרה של 'מחשבון'

Ctrl + Q

לחיצה על לחצן M-

Ctrl + P

לחיצה על לחצן M+

Ctrl + M

לחיצה על לחצן MS

Ctrl + R

לחיצה על לחצן MR

Ctrl + L

לחיצה על לחצן MC

%

לחיצה על לחצן %

‏‏F9

לחיצה על לחצן +/-‎

/

לחיצה על לחצן /

*

לחיצה על לחצן *

+

לחיצה על לחצן +

-

לחיצה על לחצן

R

לחיצה על לחצן ‎1/×

@

לחיצה על לחצן שורש ריבועי

‎0–9

לחיצה על לחצני הספרות (0-9)

=

לחיצה על לחצן =

.

לחיצה על לחצן . (נקודה עשרונית)

Backspace

לחיצה על לחצן Backspace

Esc

לחיצה על לחצן C

Del

לחיצה על לחצן CE

Ctrl + Shift + D

ניקוי היסטוריית החישובים

F2

עריכת היסטוריית החישובים

מקש חץ למעלה

ניווט כלפי מעלה בהיסטוריית החישובים

מקש חץ למטה

ניווט כלפי מטה בהיסטוריית החישובים

Esc

ביטול העריכה של היסטוריית החישובים

Enter

חישוב מחדש של היסטוריית החישובים לאחר עריכה

F3

בחירה באפשרות מעלות במצב מדעי

F4

בחירה באפשרות רדיאנים במצב מדעי

F5

בחירה באפשרות שיפועים במצב מדעי

I

לחיצה על לחצן Inv במצב מדעי

D

לחיצה על לחצן Mod במצב מדעי

Ctrl + S

לחיצה על לחצן sinh במצב מדעי

Ctrl + O

לחיצה על לחצן cosh במצב מדעי

Ctrl + T

לחיצה על לחצן tanh במצב מדעי

(

לחיצה על לחצן ( במצב מדעי

)

לחיצה על לחצן ) במצב מדעי

N

לחיצה על לחצן ln במצב מדעי

;

לחיצה על לחצן Int במצב מדעי

S

לחיצה על לחצן sin במצב מדעי

O

לחיצה על לחצן cos במצב מדעי

T

לחיצה על לחצן tan במצב מדעי

M

לחיצה על לחצן dms במצב מדעי

P

לחיצה על לחצן pi במצב מדעי

V

לחיצה על לחצן F-E במצב מדעי

X

לחיצה על לחצן Exp במצב מדעי

Q

לחיצה על לחצן x^2 במצב מדעי

Y

לחיצה על לחצן x^y במצב מדעי

#

לחיצה על לחצן x^3 במצב מדעי

L

לחיצה על לחצן log במצב מדעי

!

לחיצה על לחצן n!‎ במצב מדעי

Ctrl + Y

לחיצה על לחצן y√x במצב מדעי

Ctrl + B

לחיצה על לחצן ‎3√x‎ במצב מדעי

Ctrl + G

לחיצה על לחצן 10x במצב מדעי

F5

בחירה באפשרות Hex במצב מתכנת

F6

בחירה באפשרות Dec במצב מתכנת

F7

בחירה באפשרות Oct במצב מתכנת

F8

בחירה באפשרות Bin במצב מתכנת

F12

בחירה באפשרות Qword במצב מתכנת

F2

בחירה באפשרות Dword במצב מתכנת

F3

בחירה באפשרות Word במצב מתכנת

F4

בחירה באפשרות Byte במצב מתכנת

K

לחיצה על לחצן RoR במצב מתכנת

J

לחיצה על לחצן RoL במצב מתכנת

<

לחיצה על לחצן Lsh במצב מתכנת

>

לחיצה על לחצן Rsh במצב מתכנת

%

לחיצה על לחצן Mod במצב מתכנת

(

לחיצה על לחצן ( במצב מתכנת

)

לחיצה על לחצן ) במצב מתכנת

|

לחיצה על לחצן Or במצב מתכנת

^

לחיצה על לחצן Xor במצב מתכנת

~

לחיצה על לחצן Not במצב מתכנת

&

לחיצה על לחצן And במצב מתכנת

A–F

לחיצה על הלחצנים A-F במצב מתכנת

מקש רווח

החלפת המצב של ערך הסיבית במצב מתכנת

A

לחיצה על לחצן ממוצע במצב סטטיסטיקה

Ctrl + A

לחיצה על לחצן ממוצע ריבועים במצב סטטיסטיקה

S

לחיצה על לחצן סכום במצב סטטיסטיקה

Ctrl+S

לחיצה על לחצן סכום ריבועים במצב סטטיסטיקה

T

לחיצה על לחצן סטיית תקן במצב סטטיסטיקה

Ctrl+T

לחיצה על לחצן סטיית תקן הופכית במצב סטטיסטיקה

D

לחיצה על לחצן CAD במצב סטטיסטיקה

הטבלה הבאה כוללת קיצורי מקשים לעבודה עם ה'יומן של Windows'.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Ctrl + N

יצירת פתק חדש

Ctrl + O

פתיחת פתק שהיה בשימוש לאחרונה

Ctrl + S

שמירת שינויים בפתק

Ctrl + Shift + V

העברת פתק לתיקיה ספציפית

Ctrl + P

הדפסת פתק

Alt + F4

סגירת פתק וחלון היומן שלו

Ctrl + Z

ביטול שינוי

Ctrl + Y

ביצוע חוזר של שינוי

Ctrl + A

בחירת כל הפריטים בעמוד

Ctrl + X

גזירת קטע שנבחר

Ctrl + C

העתקת קטע שנבחר ללוח

Ctrl + V

הדבקת קטע שנבחר מהלוח

Esc

ביטול בחירה

למחוק

מחיקת הבחירה

Ctrl + F

הפעלת חיפוש בסיסי

Ctrl + G

מעבר אל עמוד

F5

רענון תוצאות חיפוש

F5

רענון רשימת הפתקים

F6

מעבר בין רשימת פתקים לפתק

Ctrl + Shift + C

הצגת תפריט קיצור עבור כותרות עמודות ברשימת פתקים

F11

הצגת פתק במצב מסך מלא

F1

פתיחת העזרה של היומן

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים לעבודה עם מציג העזרה.

הקש על מקש זה

לביצוע הפעולה

Alt + C

הצגת תוכן העניינים

Alt + N

הצגת תפריט הגדרות החיבור

F10

הצגת תפריט אפשרויות

Alt + חץ שמאלה

חזרה לנושא שהוצג קודם לכן

Alt + חץ ימינה

מעבר לנושא הבא (שהוצג קודם לכן)

Alt + A

הצגת דף תמיכת הלקוחות

Alt + Home

הצגת דף הבית של העזרה והתמיכה

Home

מעבר לתחילת הנושא

End

מעבר לסוף הנושא

Ctrl + F

חיפוש בנושא הנוכחי

Ctrl + P

הדפסת נושא

F3

העברת הסמן אל תיבת החיפוש

קיצורי מקשים נוספים

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×