TCP/IP מגדיר כיצד המחשב שלך מתקשר עם מחשבים אחרים.

כדי להקל על ניהול הגדרות TCP/IP, מומלץ להשתמש בפרוטוקול תצורת מארח דינאמית (DHCP). DHCP מקצה באופן אוטומטי כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP) למחשבים ברשת, אם הרשת שלך תומכת בכך. אם אתה משתמש ב- DHCP, לא תידרש לשנות את הגדרות ה- TCP/IP אם תעביר את המחשב שלך למיקום אחר, ו- DHCP לא מחייב אותך לקבוע את תצורת ה- TCP/IP באופן ידני, כגון מערכת שמות תחומים (DNS) ו- Windows Internet Name Service (‏WINS). כדי להפוך את DHCP לזמין או כדי לשנות הגדרות TCP/IP נוספות, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ב- Windows 10, בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד הצגת חיבורי רשת, ולאחר מכן בחר הצג חיבורי רשת בחלק העליון של הרשימה.
  • ב- Windows 8.1, בחר בלחצן התחל, התחל להקליד הצג חיבורי רשת ולאחר מכן בחר הצג חיבורי רשת ברשימה.
  • ב- Windows 7, פתח את ’חיבורי רשת’ על-ידי בחירה בלחצן התחל ולאחר מכן בחר בלוח הבקרה. בתיבת החיפוש, הקלד מתאם ולאחר מכן, תחת מרכז הרשת והשיתוף, בחר באפשרות הצג חיבורי רשת.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על החיבור שברצונך לשנות ולאחר מכן בחר מאפיינים. אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
 3. בחר בכרטיסיה עבודה ברשת. תחת חיבור זה משתמש בפריטים הבאים, בחר באפשרות פרוטוקול אינטרנט גירסה 4 (TCP/IPv4) או פרוטוקול אינטרנט גירסה 6 (TCP/IPv6). לבסוף, בחר מאפיינים.
 4. כדי לציין הגדרות כתובת IPv4 IP, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לקבלת הגדרות IP באופן אוטומטי באמצעות DHCP, בחר קבל כתובת IP באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר אישור.
  • כדי לציין כתובת IP, בחר השתמש בכתובת ה- IP הבאה ולאחר מכן, בתיבות כתובת IP, מסיכת משנה ושער ברירת מחדל, הקלד את הגדרות כתובות ה-IP.
 5. כדי לציין הגדרות כתובת IPv6 IP, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לקבלת הגדרות IP באופן אוטומטי באמצעות DHCP, בחר קבל כתובת IPv6 באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר אישור.
  • כדי לציין כתובת IP, בחר השתמש בכתובת ה- IPv6 הבאה ולאחר מכן, בתיבות כתובת IPv6, אורך מסיכת משנה ושער ברירת מחדל, הקלד את הגדרות כתובות ה- IP.
 6. כדי לציין הגדרות כתובת DNS, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לקבלת כתובת שרת DNS באופן אוטומטי באמצעות DHCP, בחר קבל כתובת DNS באופן אוטומטי, ולאחר מכן בחר אישור.
  • כדי לציין כתובת שרת DNS, בחר השתמש בכתובות שרתי DNS הבאות ולאחר מכן, בתיבות שרת DNS מועדף ושרת DNS חלופי, הקלד את כתובות שרת ה- DNS הראשי והמשני.
 7. כדי לשנות הגדרות מתקדמות של DNS, ‏WINS ו- IP, בחר מתקדם.


מאפיינים:

מזהה פריט: 15089 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב