שינוי הגדרות TCP/IP

חל על: Windows 10Windows 8.1Windows 7

TCP/IP מגדיר כיצד המחשב שלך מתקשר עם מחשבים אחרים.

כדי להקל על ניהול הגדרות TCP/IP, מומלץ להשתמש בפרוטוקול תצורת מארח דינאמית (DHCP). DHCP מקצה באופן אוטומטי כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP) למחשבים ברשת, אם הרשת שלך תומכת בכך. אם אתה משתמש ב- DHCP, לא תידרש לשנות את הגדרות ה- TCP/IP אם תעביר את המחשב שלך למיקום אחר, ו- DHCP לא מחייב אותך לקבוע את תצורת ה- TCP/IP באופן ידני, כגון מערכת שמות תחומים (DNS) ו- Windows Internet Name Service (‏WINS).

Windows 10


כדי להפוך את DHCP לזמין או כדי לשנות הגדרות TCP/IP

 1. לחץ על הלחצן התחל  ולאחר מכן בחר הגדרות  > רשת ואינטרנט .
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • עבור רשת Wi-Fi, בחר Wi-Fi  > נהל רשתות ידועות. בחר את הרשת שעבורה ברצונך לשנות את ההגדרות ולאחר מכן בחר מאפיינים.
  • עבור רשת Ethernet, בחר Ethernet‎ ולאחר מכן בחר את רשת ה- Ethernet‎ שאליה אתה מחובר. 
 3. תחת הקצאת IP, בחר ערוך.
 4. תחת עריכת הגדרות IP, בחר אוטומטית (DHCP) או ידנית.
  • כשאתה בוחר אוטומטית (DHCP), הגדרות כתובת ה- IP והגדרת הכתובת של שרת DNS נקבעות אוטומטית על-ידי הנתב או נקודת גישה אחרת (מומלץ).
  • כשאתה בוחר ידנית, באפשרותך לקבוע ידנית את הגדרות כתובת ה- IP ואת כתובת שרת ה- DNS.
 5. בסיום בחר שמור.