הגדרות אתחול Windows (כולל מצב בטוח)

באפשרותך להשתמש בהגדרות האתחול של Windows כדי להפעיל את Windows במצבים מתקדמים שונים של פתרון בעיות כדי לעזור לך לאתר ולתקן בעיות במחשב.

מעבר להגדרות האתחול של Windows בהגדרות המחשב

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב).
 2. תחת הגדרות מחשב, הקש או לחץ על עדכון ושחזור ולאחר מכן הקש או לחץ על שחזור.
 3. תחת אפשרויות אתחול מתקדמות, הקש או לחץ על הפעל מחדש כעת.
 4. כשהמחשב מופעל מחדש, במסך בחירת אפשרות, הקש או לחץ על פתור בעיות. אם אינך רואה את האפשרות הגדרות אתחול, הקש או לחץ על אפשרויות מתקדמות.
 5. הקש או לחץ על הגדרות אתחול ולאחר מכן על הפעלה מחדש.
 6. במסך הגדרות אתחול, בחר את הגדרת האתחול הרצויה.
 7. היכנס למחשב עם חשבון משתמש שיש לו הרשאות מנהל.

מעבר אל ‎‎הגדרות השחזור של Windows בסביבת השחזור של Windows

אם אינך מצליח להפעיל את המחשב, בצע הנחיות אלה כדי להגיע אל סביבת השחזור של Windows. יהיה עליך חבר לוח מקשים כדי להשלים את השלבים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למדיית ההתקנה (כגון DVD או כונן הבזק מסוג USB):
  • אם יש לך מדיית התקנה עבור Windows 8.1, הפעל את המחשב ממדיית ההתקנה. הכנס את ה- DVD או את כונן ההבזק מסוג USB והפעל מחדש את המחשב. אם מוצגת הודעה המבקשת "Press any key to boot from DVD" (הקש על מקש כלשהו כדי לאתחל מ- DVD), עשה זאת. אם ההודעה אינה מוצגת, ייתכן שיהיה עליך לשנות את סדר האתחול בהגדרות ה- BIOS של המחשב כך שיתחיל תחילה מה- DVD או מה- USB. כאשר הדף התקנת Windows מוצג, הקש או לחץ על תקן את מחשבך כדי להפעיל את סביבת השחזור של Windows.
  • אם אין ברשותך מדיית התקנה, השתמש בלחצן ההפעלה כדי להפעיל מחדש את המחשב שלוש פעמים. פעולה זו תפעיל את סביבת השחזור של Windows.
 2. בסביבת השחזור של Windows, במסך בחירת אפשרות, הקש או לחץ על פתור בעיות.
 3. הקש או לחץ על הגדרות אתחול. אם אינך רואה את הגדרות אתחול, הקש או לחץ על אפשרויות מתקדמות, ולאחר מכן הקש או לחץ על הגדרות אתחול.
 4. הקש או לחץ על הפעלה מחדש, ולאחר מכן המתן בזמן שהמחשב יופעל מחדש.
 5. בחר אפשרות במסך הגדרות אתחול.
 6. היכנס למחשב עם חשבון משתמש בעל הרשאות מנהל.

אפשרויות מסוימות, כגון מצב בטוח, מפעילות את Windows במצב מוגבל כאשר רק תוכניות חיוניות מופעלות. אפשרויות אחרות מפעילות את Windows עם תכונות מתקדמות (בדרך כלל הן משמשות מנהלי מערכת ומומחי IT). לקבלת מידע נוסף, עבור אל אתר האינטרנט של Microsoft TechNet עבור מומחי IT.

אפשר איתור באגים
הפוך רישום אתחול לזמין
הפוך מצב וידאו ברזולוציה נמוכה (640x480) לזמין
הפוך מצב בטוח לזמין
הפוך אכיפת חתימות מנהלי התקנים ללא זמינה
הפוך הגנה נגד תוכנות זדוניות של הפעלה מוקדמת ללא זמינה
הפוך הפעלה מחדש אוטומטית במצב של כשל ללא זמינה
מצב שחזור שירות ספריות
מאפיינים:

מזהה פריט: 17076 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב