גיבוי ושחזור של המחשב

גיבוי

יש כמה דרכים לגבות את המחשב שלך.

 1. בחר בלחצן התחל  ולאחר מכן בחר לוח הבקרה מערכת ותחזוקה > גיבוי ושחזור.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם לא השתמשת מעולם בגיבוי של Windows, או ששדרגת לאחרונה את גירסת Windows שברשותך, בחר הגדר גיבוי, ולאחר מכן בצע את השלבים באשף.
  • אם יצרת גיבוי בעבר, באפשרותך להמתין למועד שבו תזמנת את ביצוע הגיבוי באופן קבוע, או שבאפשרותך ליצור גיבוי חדש באופן ידני על-ידי בחירת גבה כעת.
  • אם יצרת בעבר גיבוי, אך ברצונך ליצור גיבוי מלא חדש במקום לעדכן את הגיבוי הישן, בחר צור חדש, גיבוי מלא, ולאחר מכן בצע את השלבים באשף.

כדי ליצור תמונת מערכת

תמונות מערכת כוללות את כל המידע במחשב שלך במצב מסוים

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל  ולאחר מכן בחר לוח הבקרהמערכת ותחזוקה > גיבוי ושחזור.
 2. בחלונית הימנית, בחר צור תמונת מערכת, ולאחר מכן בצע את השלבים באשף. 
  נדרשת הרשאת מנהל מערכת
   אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

שמירת גירסאות שונות של תמונות מערכת

תוכל לשמור מספר גירסאות של תמונות מערכת. תמונות מערכת ישנות יותר בכוננים קשיחים פנימיים וחיצוניים יימחקו כאשר בכונן לא יהיה די שטח דיסק פנוי. כדי לחסוך שטח דיסק, מחק תמונות מערכת ישנות יותר.

אם אתה שומר את תמונות המערכת שלך במיקום ברשת, באפשרותך לשמור רק את תמונת המערכת העדכנית ביותר עבור כל מחשב. תמונות מערכת נשמרות בתבנית של כונן\WindowsImageBackup\שם המחשב\. אם ברשותך תמונת מערכת קיימת עבור מחשב ואתה יוצר תמונה חדשה עבור אותו מחשב, תמונת המערכת החדשה תחליף את התמונה הקיימת.

אם ברצונך לשמור את תמונת המערכת הקיימת, באפשרותך להעתיק אותה למיקום אחר לפני יצירת תמונת המערכת החדשה, על-ידי ביצוע הפעולות הבאות.

 1. נווט אל המיקום של תמונת המערכת.
 2. העתק את התיקיה WindowsImageBackup למיקום חדש.


יצירת נקודת שחזור

באפשרותך להשתמש בנקודת שחזור כדי לשחזר את קבצי המערכת של המחשב לנקודת זמן קודמת. נקודות שחזור נוצרות באופן אוטומטי כל שבוע על-ידי 'שחזור המערכת' כאשר המחשב מזהה שינוי, כגון בעת התקנת אפליקציה או מנהל ההתקן.

כך תיצור נקודת שחזור.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל ולאחר מכן בחר לוח הבקרהמערכת ותחזוקה > מערכת.
 2. בחלונית הימנית, בחר הגנת מערכת.
 3. בחר הגנת מערכת ולאחר מכן בחר באפשרות צור.
 4. בתיבת הדו-שיח הגנת מערכת, הקלד תיאור ולאחר מכן בחר צור.


שחזור

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל ולאחר מכן בחר לוח הבקרהמערכת ותחזוקה > גיבוי ושחזור.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשחזר את הקבצים שלך, בחר שחזר את הקבצים שלי.
  • כדי לשחזר את הקבצים של כל המשתמשים, בחר שחזר את הקבצים של כל המשתמשים.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לחפש בין תוכן הגיבוי, בחר אתר קבצים או אתר תיקיות. כאשר אתה מחפש אחר תיקיות, לא תוכל לראות את הקבצים הנפרדים בתיקיה. כדי להציג קבצים נפרדים, השתמש באפשרות אתר קבצים.
  • לחיפוש בתוכן של הגיבוי, בחר חיפוש, הקלד את שם הקובץ או חלק ממנו ולאחר מכן בחר חיפוש.


שחזור גיבוי שנוצר במחשב אחר

באפשרותך לשחזר קבצים מתוך גיבוי שנוצר במחשב אחר שבו פועל Windows Vista או Windows 7.

 1. בחר בלחצן התחל  ולאחר מכן בחר לוח הבקרה מערכת ותחזוקה > גיבוי ושחזור.
 2. בחר בחר גיבוי אחר לשחזור קבצים, ולאחר מכן בצע את השלבים באשף. 
  נדרשת הרשאת מנהל מערכת
  אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.

איתור קבצים ששוחזרו מגיבוי שבוצע במחשב אחר

אם אתה משחזר קבצים מתוך גיבוי שנעשה במחשב אחר, הקבצים ישוחזרו בתיקיה תחת שם המשתמש ששימש ליצירת הגיבוי. אם שמות המשתמשים שונים, יהיה עליך לנווט אל התיקיה שבה הקבצים שוחזרו. לדוגמה, אם שם המשתמש שלך היה מיכל במחשב שבו הגיבוי בוצע, אך שם המשתמש במחשב שבו בוצע השחזור הוא מיכלכ, הקבצים המשוחזרים יישמרו בתיקיה עם התווית מיכל.

תוכל למצוא את הקבצים המשוחזרים על-ידי ביצוע הפעולות הבאות.

 1. בחר בלחצן התחל ולאחר מכן בחר באפשרות מחשב.
 2. לחץ פעמיים על סמל הכונן שבו הקבצים שמורים, לדוגמה C:\.
 3. לחץ פעמיים על התיקיה משתמשים. תראה תיקיה עבור כל חשבון משתמש.
 4. לחץ פעמיים על התיקיה עבור שם המשתמש ששימש ליצירת הגיבוי. הקבצים המשוחזרים יהיו בתיקיות שונות בהתבסס על היכן שאותרו במקור.


שחזור קבצים מגיבוי קבצים לאחר שחזור המחשב שלך מגיבוי תמונת מערכת

לאחר שתבצע את השחזור במחשב שלך מגיבוי תמונת מערכת, ייתכן ויהיו גירסאות חדשות יותר של חלק מהקבצים בגיבוי הקבצים שאותו ברצונך לשחזר.

כדי לשחזר את הקבצים מתוך גיבוי קבצים שנוצר לאחר יצירת גיבוי תמונת המערכת, בצע שלבים אלה.

 1. בחר בלחצן התחל  ולאחר מכן בחר לוח הבקרהמערכת ותחזוקה > גיבוי ושחזור.
 2. בחר באפשרות בחר גיבוי אחר לשחזור קבצים
  נדרשת הרשאת מנהל מערכת
   אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
 3. ב- תקופת הגיבוי, בחר את טווח תאריכי הגיבוי המכיל את הקבצים שברצונך לשחזר ולאחר מכן בצע את השלבים באשף.
מאפיינים:

מזהה פריט: 17127 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב