קבוצה ביתית מההתחלה ועד הסוף

Windows 10

מהי קבוצה ביתית?

קבוצה ביתית היא קבוצה של מחשבים ברשת ביתית שיכולים לשתף קבצים ומדפסות. השימוש בקבוצה ביתית הופך את השיתוף לקל יותר. באפשרותך לשתף תמונות, מוסיקה, סרטי וידאו, מסמכים ומדפסות עם אנשים אחרים בקבוצה הביתית.

ניתן להגן על הקבוצה הביתית באמצעות סיסמה, שאותה ניתן לשנות בכל עת. אנשים אחרים לא יוכלו לשנות את הקבצים שתשתף אלא אם תעניק להם הרשאה לעשות זאת.

לאחר יצירת קבוצה ביתית או הצטרפות לקבוצה ביתית, עליך לבחור את הספריות (לדוגמה, 'התמונות שלי' או 'המסמכים שלי') שברצונך לשתף. באפשרותך למנוע את השיתוף של תיקיות או קבצים מסוימים, ולשתף ספריות נוספות בשלב מאוחר יותר.

התכונה קבוצה ביתית זמינה ב- Windows 7‏, Windows 8.1‏, Windows RT 8.1 ו- Windows 7. ניתן להצטרף לקבוצה ביתית במחשב שבו פועל Windows RT 8.1, אך לא ניתן ליצור קבוצה ביתית או לשתף תוכן עם הקבוצה הביתית. ב- Windows 7 Starter וב- Windows 7 Home Basic, באפשרותך להצטרף לקבוצה ביתית, אך לא ליצור קבוצה כזו.

יצירת קבוצה ביתית

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי הקלדת קבוצה ביתית בתיבת החיפוש בשורת המשימות ולאחר מכן בחירה בקבוצה ביתית.
 2. בחר יצירת קבוצה ביתית > הבא.
 3. בחר את הספריות וההתקנים שברצונך לשתף עם הקבוצה הביתית ולאחר מכן בחר הבא.
 4. תופיע סיסמה; הדפס אותה או כתוב אותה לעצמך. תזדקק לה כדי להוסיף מחשבים אחרים לקבוצה הביתית.
 5. בחר סיום.

לאחר יצירת קבוצה ביתית, מחשבים אחרים ברשת שבהם פועל Windows 7‏, Windows 8.1‏, Windows RT 8.1 או Windows 7 יכולים להצטרף אליה.

הוספת המחשבים האחרים שלך לקבוצה הביתית

לאחר שאדם אחר ברשת שלך יוצר קבוצה ביתית, השלב הבא הוא להצטרף אליה. תזדקק לסיסמה של הקבוצה הביתית, שאותה תוכל לקבל מכל חבר בקבוצה. כל חשבונות המשתמשים מלבד חשבון 'אורח' ישתייכו לקבוצה הביתית. כל אדם שולט בגישה לספריות הפרטיות שלו.

כדי להצטרף לקבוצה ביתית, בצע את השלבים הבאים במחשב שברצונך להוסיף לקבוצה הביתית:

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי הקלדת קבוצה ביתית בתיבת החיפוש בשורת המשימות ולאחר מכן בחירה בקבוצה ביתית.
 2. בחר הצטרף כעת > הבא.
 3. בחר את הספריות וההתקנים שברצונך לשתף עם הקבוצה הביתית ולאחר מכן בחר הבא.
 4. הקלד את הסיסמה של הקבוצה הביתית בתיבה ולאחר מכן בחר הבא.
 5. בחר סיום.

חיפוש קבצים של הקבוצה הביתית

מחשבים השייכים לקבוצה הביתית שלך יופיעו בסייר הקבצים.

כדי לגשת לספריות משותפות במחשבים אחרים בקבוצה הביתית

 1. פתח את סייר הקבצים על-ידי הקלדת סייר הקבצים בתיבת החיפוש בשורת המשימות ולאחר מכן בחירה בסייר הקבצים.
 2. תחת קבוצה ביתית, בחר את שם חשבון המשתמש של האדם שברצונך לגשת לספריות שלו.
 3. ברשימת הקבצים, הקש פעמיים או לחץ פעמיים על הספריה שאליה ברצונך לגשת ולאחר מכן הקש פעמיים או לחץ פעמיים על הקובץ או על התיקיה הרצויים.

שיתוף ספריות והתקנים, או הפסקת השיתוף שלהם

בעת יצירת קבוצה ביתית או הצטרפות לקבוצה ביתית, אתה בוחר את הספריות וההתקנים שברצונך לשתף עם אנשים אחרים בקבוצה הביתית. ספריות משותפות בתחילה עם גישת קריאה, כלומר אנשים אחרים יכולים להציג את תוכן הספריה או להאזין לו, אך לא לבצע שינויים בקבצים שבספריה. באפשרותך להתאים את רמת הגישה בכל עת, ולקבוע שקבצים ותיקיות מסוימים לא ייכללו בשיתוף.

רק האנשים השייכים לקבוצה הביתית יכולים לראות ספריות והתקנים משותפים. ניתן לבחור לשתף ספריות, התקנים או קבצים ותיקיות ספציפיים עם אנשים ספציפיים בקבוצה הביתית, או עם כולם.

כדי לשתף ספריות שלמות והתקנים

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי הקלדת קבוצה ביתית בתיבת החיפוש בשורת המשימות ולאחר מכן בחירה בקבוצה ביתית.
 2. בחר שנה את הפריטים שאתה משתף עם הקבוצה הביתית.
 3. בחר את הספריות וההתקנים שברצונך לשתף עם הקבוצה הביתית ולאחר מכן בחר הבא > סיום.

כדי לשתף קבצים או תיקיות ספציפיים

 1. פתח את סייר הקבצים על-ידי הקלדת סייר הקבצים בתיבת החיפוש בשורת המשימות ולאחר מכן בחירה בסייר הקבצים.
 2. בחר את הפריט ולאחר מכן בחר את הכרטיסיה שיתוף.
 3. בחר אפשרות בקבוצה שתף עם. קיימות אפשרויות שונות של שתף עם, בהתאם לסוג הרשת שאליה המחשב מחובר, אם בכלל.
  • כדי לשתף פריטים עם אדם מסוים, בחר בחשבון של אדם זה.
  • כדי לשתף עם כל חברי הקבוצה הביתית, בחר אחת מהאפשרויות של קבוצה ביתית. (בחר ספריות לשיתוף עם כל החברים בקבוצה הביתית על-ידי פתיחת 'קבוצה ביתית'.)
  • כדי למנוע שיתוף של קובץ או תיקיה עם כל אחד, בחר את הכרטיסיה שיתוף ולאחר מכן בחר הפסק שיתוף.
  • כדי לשנות את רמת הגישה לקובץ או לתיקיה, בחר את הכרטיסיה שיתוף ולאחר מכן בחר קבוצה ביתית (הצגה)‎ או קבוצה ביתית (הצגה ועריכה)‎.
  • אם עליך לשתף מיקום כגון כונן או תיקיית מערכת, בחר באפשרות שיתוף מתקדם.

שיתוף מדפסת

ניתן לשתף מדפסות המחוברות באמצעות כבל USB עם קבוצה ביתית. לאחר שיתוף המדפסת, באפשרותך לגשת אליה באמצעות תיבת הדו-שיח 'הדפסה' בכל תוכנית, בדיוק כמו מדפסת המחוברת ישירות למחשב שלך.

כדי לשתף או להפסיק לשתף את המדפסת עם הקבוצה הביתית

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי הקלדת קבוצה ביתית בתיבת החיפוש בשורת המשימות ולאחר מכן בחירה בקבוצה ביתית.
 2. בחר שנה את הפריטים שאתה משתף עם הקבוצה הביתית.
 3. לצד מדפסות והתקנים, בחר משותף או לא משותף (אפשרות זו מוגדרת למשותף כברירת מחדל).
 4. בחר הבא > סיום.

כדי להדפיס במדפסת של קבוצה ביתית

פתח את תפריט ההדפסה ביישום שממנו ברצונך להדפיס (למשל Microsoft Word), בחר את מדפסת הקבוצה הביתית ולאחר מכן בחר הדפס.

שינוי הגדרות של קבוצה ביתית במקרה הצורך

בכל שלב לאחר הגדרת הקבוצה הביתית, באפשרותך לשנות הגדרות על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי הקלדת קבוצה ביתית בתיבת החיפוש בשורת המשימות ולאחר מכן בחירה בקבוצה ביתית.
 2. בחר את ההגדרות הרצויות.

להלן ההגדרות שבאפשרותך לשנות:

הגדרה תיאור
שנה את הפריטים שאתה משתף עם הקבוצה הביתית בחר את הספריות, המדפסות וההתקנים שברצונך לשתף עם הקבוצה הביתית.
אפשר לכל המכשירים ברשת, כגון טלוויזיות ומסופי משחקים, להפעיל את התוכן המשותף שלי

השתמש בהגדרה זו כדי לשתף תוכן עם כל ההתקנים ברשת. לדוגמה, באפשרותך לשתף תמונות עם מסגרת תמונה אלקטרונית, או לשתף מוסיקה עם נגן מדיה ברשת.


הצג או הדפס את סיסמת הקבוצה הביתית הצג את הסיסמה של הקבוצה הביתית שלך. אם מישהו אחר מעוניין להצטרף לקבוצה הביתית, ספק לו סיסמה זו.
שנה את הסיסמה שנה את סיסמת הקבוצה הביתית. כל המחשבים האחרים בקבוצה הביתית שלך יצטרכו להקליד את הסיסמה החדשה שיצרת.
עזוב את הקבוצה הביתית צא מהקבוצה הביתית. לא ניתן למחוק קבוצה ביתית, אך אם כל חברי הקבוצה יעזבו אותה, היא תיעלם. לאחר מכן תוכל להגדיר קבוצה ביתית חדשה אם תרצה בכך.
שנה הגדרות שיתוף מתקדמות שנה אפשרויות של גילוי רשת, שיתוף קבצים ומדפסות, חיבור לקבוצה ביתית ואבטחה מתקדמת.
הפעל את 'פותר בעיות בקבוצה ביתית' פתור בעיות בקבוצה הביתית.

Windows 8.1‏, Windows RT 8.1

מהי קבוצה ביתית?

קבוצה ביתית היא קבוצה של מחשבים ברשת ביתית שיכולים לשתף קבצים ומדפסות. השימוש בקבוצה ביתית הופך את השיתוף לקל יותר. באפשרותך לשתף תמונות, מוסיקה, סרטי וידאו, מסמכים ומדפסות עם אנשים אחרים בקבוצה הביתית.

ניתן להגן על הקבוצה הביתית באמצעות סיסמה, שאותה ניתן לשנות בכל עת. אנשים אחרים לא יוכלו לשנות את הקבצים שתשתף אלא אם תעניק להם הרשאה לעשות זאת.

לאחר יצירת קבוצה ביתית או הצטרפות לקבוצה ביתית, עליך לבחור את הספריות (לדוגמה, 'התמונות שלי' או 'המסמכים שלי') שברצונך לשתף. באפשרותך למנוע את השיתוף של תיקיות או קבצים מסוימים, ולשתף ספריות נוספות בשלב מאוחר יותר.

קבוצה ביתית זמינה ב- Windows 10‏, Windows 8.1‏, Windows RT 8.1 ו- Windows 7. ניתן להצטרף לקבוצה ביתית במחשב שבו פועל Windows RT 8.1, אך לא ניתן ליצור קבוצה ביתית או לשתף תוכן עם הקבוצה הביתית. ב- Windows 7 Starter וב- Windows 7 Home Basic, באפשרותך להצטרף לקבוצה ביתית, אך לא תוכל ליצור קבוצה ביתית.

יצירת קבוצה ביתית

בעת הגדרת מחשב שבו פועל Windows 8.1 או Windows RT 8.1, קבוצה ביתית נוצרת באופן אוטומטי. אם כבר קיימת קבוצה ביתית ברשת הביתית שלך, תוכל להצטרף אליה.

כדי ליצור קבוצה ביתית

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי החלקה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על הגדרות (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחיצה על הגדרות), הקשה או לחיצה על שנה הגדרות מחשב, הקשה או לחיצה על רשת ולאחר מכן הקשה או לחיצה על קבוצה ביתית.
 2. הקש או לחץ על צור.
 3. בחר את הספריות וההתקנים שברצונך לשתף עם הקבוצה הביתית.

לאחר יצירת קבוצה ביתית, המחשבים האחרים ברשת שבהם פועל Windows 10‏, Windows 8.1‏, Windows RT 8.1 או Windows 7 יכולים להצטרף אליה.

הוספת המחשבים האחרים שלך לקבוצה הביתית

לאחר שאדם אחר ברשת שלך יוצר קבוצה ביתית, השלב הבא הוא להצטרף אליה. תזדקק לסיסמה של הקבוצה הביתית, שאותה תוכל לקבל מכל חבר בקבוצה. כל חשבונות המשתמשים מלבד חשבון 'אורח' ישתייכו לקבוצה הביתית. כל אדם שולט בגישה לספריות הפרטיות שלו.

כדי להצטרף לקבוצה ביתית, בצע את השלבים הבאים במחשב שברצונך להוסיף לקבוצה הביתית:

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי החלקה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על הגדרות (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחיצה על הגדרות), הקשה או לחיצה על שנה הגדרות מחשב, הקשה או לחיצה על רשת ולאחר מכן הקשה או לחיצה על קבוצה ביתית.
 2. הזן את סיסמת הקבוצה הביתית ולאחר מכן הקש או לחץ על הצטרף.

 3. בחר את הספריות וההתקנים שברצונך לשתף עם הקבוצה הביתית.
 4. הקש או לחץ על הפקד תחת התקני מדיה אם ברצונך לאפשר להתקנים ברשת, כגון טלוויזיות ומסופי משחקים, להפעיל את התוכן המשותף.

חיפוש קבצים של הקבוצה הביתית

מחשבים השייכים לקבוצה הביתית שלך יופיעו בסייר הקבצים.

כדי לגשת לספריות משותפות במחשבים אחרים בקבוצה הביתית

 1. פתח את 'סייר הקבצים' על-ידי החלקה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת סייר הקבצים בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על סייר הקבצים.
 2. תחת קבוצה ביתית, הקש או לחץ על שם חשבון המשתמש של האדם שברצונך לגשת לספריות שלו.
 3. ברשימת הקבצים, הקש פעמיים או לחץ פעמיים על הספריה שאליה ברצונך לגשת ולאחר מכן הקש פעמיים או לחץ פעמיים על הקובץ או על התיקיה הרצויים.

שיתוף ספריות והתקנים, או הפסקת השיתוף שלהם

בעת יצירת קבוצה ביתית או הצטרפות לקבוצה ביתית, אתה בוחר את הספריות וההתקנים שברצונך לשתף עם אנשים אחרים בקבוצה הביתית. ספריות משותפות בתחילה עם גישת 'קריאה', כלומר אנשים אחרים יכולים להציג את תוכן הספריה או להאזין לו, אך לא לבצע שינויים בקבצים שבספריה. באפשרותך להתאים את רמת הגישה בכל עת, ולקבוע שקבצים ותיקיות מסוימים לא ייכללו בשיתוף.

רק האנשים השייכים לקבוצה הביתית יכולים לראות ספריות והתקנים משותפים. ניתן לבחור לשתף ספריות, התקנים או קבצים ותיקיות ספציפיים עם אנשים ספציפיים בקבוצה הביתית, או עם כולם.

כדי לשתף ספריות שלמות והתקנים

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי החלקה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על הגדרות (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחיצה על הגדרות), הקשה או לחיצה על שנה הגדרות מחשב, הקשה או לחיצה על רשת ולאחר מכן הקשה או לחיצה על קבוצה ביתית.
 2. בחר את הספריות וההתקנים שברצונך לשתף עם הקבוצה הביתית.

כדי לשתף קבצים או תיקיות ספציפיים

 1. פתח את 'סייר הקבצים' על-ידי החלקה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על חיפוש (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחיצה על חיפוש), הזנת סייר הקבצים בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקשה או לחיצה על סייר הקבצים.
 2. בחר את הפריט ולאחר מכן הקש או לחץ על הכרטיסיה שיתוף.
 3. בחר אפשרות בקבוצה שתף עם. קיימות אפשרויות שונות של שתף עם, בהתאם לסוג הרשת שאליה המחשב מחובר, אם בכלל.
  • כדי לשתף פריטים עם אדם מסוים, בחר בחשבון של אדם זה.
  • כדי לשתף עם כל חברי הקבוצה הביתית, בחר אחת מהאפשרויות של קבוצה ביתית. כדי לבחור ספריות לשיתוף עם כל חברי הקבוצה הביתית, החלק מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב.) לאחר מכן, הקש או לחץ על קבוצה ביתית.
  • כדי למנוע שיתוף של קובץ או תיקיה עם כל אחד, הקש או לחץ על הכרטיסיה שיתוף ולאחר מכן הקש או לחץ על הפסק שיתוף.
  • כדי לשנות את רמת הגישה לקובץ או לתיקיה, הקש או לחץ על הכרטיסיה שיתוף ולאחר מכן בחר קבוצה ביתית (הצגה)‎ או קבוצה ביתית (הצגה ועריכה)‎.
  • אם עליך לשתף מיקום כגון כונן או תיקיית מערכת, השתמש באפשרות שיתוף מתקדם.

שיתוף מדפסת

ניתן לשתף מדפסות המחוברות באמצעות כבל USB עם קבוצה ביתית. לאחר שיתוף המדפסת, באפשרותך לגשת אליה באמצעות תיבת הדו-שיח 'הדפסה' בכל תוכנית, בדיוק כמו מדפסת המחוברת ישירות למחשב שלך.

כדי לשתף את המדפסת עם הקבוצה הביתית

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי החלקה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על הגדרות (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחיצה על הגדרות), הקשה או לחיצה על שנה הגדרות מחשב, הקשה או לחיצה על רשת ולאחר מכן הקשה או לחיצה על קבוצה ביתית.
 2. הקש או לחץ על הפקד כדי לשתף מדפסות והתקנים.

כדי להדפיס במדפסת של קבוצה ביתית

פתח את תפריט ההדפסה ביישום שממנו ברצונך להדפיס, בחר את מדפסת הקבוצה הביתית ולאחר מכן הקש או לחץ על הדפס.

שינוי הגדרות של קבוצה ביתית במקרה הצורך

בכל שלב לאחר הגדרת הקבוצה הביתית, באפשרותך לשנות הגדרות על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי החלקה מהקצה השמאלי של המסך, הקשה על הגדרות (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבעה על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזזת מצביע העכבר כלפי מעלה ולאחר מכן לחיצה על הגדרות), הקשה או לחיצה על שנה הגדרות מחשב, הקשה או לחיצה על רשת ולאחר מכן הקשה או לחיצה על קבוצה ביתית.
 2. בחר את ההגדרות הרצויות.

להלן ההגדרות שבאפשרותך לשנות:

הגדרה תיאור
שתף ספריות והתקנים בחר את הספריות, המדפסות וההתקנים שברצונך לשתף עם הקבוצה הביתית.
שתף מדיה

השתמש בהגדרה זו כדי לשתף מדיה עם כל ההתקנים ברשת. לדוגמה, באפשרותך לשתף תמונות עם מסגרת תמונה אלקטרונית, או לשתף מוסיקה עם נגן מדיה ברשת.


הצג את סיסמת הקבוצה הביתית הצג את הסיסמה של הקבוצה הביתית שלך. אם מישהו אחר מעוניין להצטרף לקבוצה הביתית, ספק לו סיסמה זו.
עזוב את הקבוצה הביתית צא מהקבוצה הביתית. לא ניתן למחוק קבוצה ביתית, אך אם כל חברי הקבוצה יעזבו אותה, היא תיעלם. לאחר מכן תוכל להגדיר קבוצה ביתית חדשה אם תרצה בכך.

שינוי סיסמת הקבוצה הביתית

כדי לשנות את הסיסמה של הקבוצה הביתית, בצע את השלבים הבאים:

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למעלה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)
 2. בתיבת החיפוש, הזן קבוצה ביתית ולאחר מכן לחץ על הגדרות.
 3. ברשימת התוצאות, הקש או לחץ על שנה את סיסמת הקבוצה הביתית.
 4. הקש או לחץ על שנה את הסיסמה ולאחר מכן בצע את ההוראות. ייתכן שתתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לאשר את בחירתך.

Windows 7

מהי קבוצה ביתית?

קבוצה ביתית היא קבוצה של מחשבים ברשת ביתית שיכולים לשתף קבצים ומדפסות. השימוש בקבוצה ביתית הופך את השיתוף לקל יותר. באפשרותך לשתף תמונות, מוסיקה, סרטי וידאו, מסמכים ומדפסות עם אנשים אחרים בקבוצה הביתית.

ניתן להגן על הקבוצה הביתית באמצעות סיסמה, שאותה ניתן לשנות בכל עת. אנשים אחרים לא יוכלו לשנות את הקבצים שתשתף אלא אם תעניק להם הרשאה לעשות זאת.

לאחר יצירת קבוצה ביתית או הצטרפות לקבוצה ביתית, עליך לבחור את הספריות (לדוגמה, 'התמונות שלי' או 'המסמכים שלי') שברצונך לשתף. באפשרותך למנוע את השיתוף של תיקיות או קבצים מסוימים, ולשתף ספריות נוספות בשלב מאוחר יותר.

קבוצה ביתית זמינה ב- Windows 10‏, Windows 8.1‏, Windows RT 8.1 ו- Windows 7. ניתן להצטרף לקבוצה ביתית במחשב שבו פועל Windows RT 8.1, אך לא ניתן ליצור קבוצה ביתית או לשתף תוכן עם הקבוצה הביתית. ב- Windows 7 Starter וב- Windows 7 Home Basic, באפשרותך להצטרף לקבוצה ביתית, אך לא תוכל ליצור קבוצה ביתית.

יצירת קבוצה ביתית

בעת הגדרת מחשב עם Windows 7, קבוצה ביתית נוצרת באופן אוטומטי. אם כבר קיימת קבוצה ביתית ברשת הביתית שלך, תוכל להצטרף אליה.

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי לחיצה על לחצן התחל, לחיצה על לוח הבקרה, הקלדת קבוצה ביתית בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחיצה על קבוצה ביתית.
 2. בעמוד עבוד בשיתוף עם מחשבים ביתיים אחרים שבהם פועל Windows 7, לחץ על צור קבוצה ביתית ולאחר מכן בצע את ההוראות.

לאחר יצירת קבוצה ביתית, המחשבים האחרים ברשת שבהם פועל Windows 7 יכולים להצטרף אליה.

הוספת המחשבים האחרים שלך לקבוצה הביתית

לאחר שאדם אחר ברשת שלך יוצר קבוצה ביתית, השלב הבא הוא להצטרף אליה. תזדקק לסיסמה של הקבוצה הביתית, שאותה תוכל לקבל מהאדם שיצר את הקבוצה הביתית.

כדי להצטרף לקבוצה ביתית, בצע את השלבים הבאים במחשב שברצונך להוסיף לקבוצה הביתית:

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי לחיצה על לחצן התחל, לחיצה על לוח הבקרה, הקלדת קבוצה ביתית בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחיצה על קבוצה ביתית.
 2. לחץ על הצטרף כעת ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

גישה לקבצים בקבוצה הביתית

מחשבים השייכים לקבוצה הביתית שלך יופיעו בסייר Windows.

כדי לגשת לקבצים או לתיקיות במחשבים אחרים בקבוצה הביתית

 1. לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על שם המשתמש שלך.
 2. בחלונית הניווט (החלונית הימנית), תחת קבוצה ביתית, לחץ על שם חשבון המשתמש של האדם שברצונך לגשת לקבצים שלו.
 3. ברשימת הקבצים, לחץ פעמיים על הספריה שאליה ברצונך לגשת ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ או על התיקיה הרצויים.

החלטה אילו קבצים או תיקיות לשתף עם הקבוצה הביתית

כאשר יצרת קבוצה ביתית או הצטרפת לקבוצה ביתית, בחרת את הספריות שברצונך לשתף עם אנשים אחרים בקבוצה. ספריות משותפות בתחילה עם גישת 'קריאה', כלומר ניתן להציג את תוכן הספריה או להאזין לו, אך לא ניתן לבצע שינויים בקבצים שבספריה. באפשרותך להתאים את רמת הגישה מאוחר יותר, ולקבוע שקבצים ותיקיות מסוימים לא ייכללו בשיתוף.

כדי למנוע שיתוף של ספריה

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי לחיצה על לחצן התחל, לחיצה על לוח הבקרה, הקלדת קבוצה ביתית בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחיצה על קבוצה ביתית.
 2. נקה את תיבת הסימון עבור כל ספריה שאין ברצונך לשתף, ולאחר מכן לחץ על שמור שינויים.

כדי למנוע שיתוף של קבצים או תיקיות ספציפיים

 1. לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על שם המשתמש שלך.
 2. נווט אל הקובץ או התיקיה שאין ברצונך לכלול בשיתוף ובחר אותם.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי למנוע שיתוף של הקובץ או התיקיה עם אחרים, בסרגל הכלים, לחץ על שתף עם ולאחר מכן לחץ על אף אחד.
  • כדי לשתף את הקובץ או התיקיה עם אנשים מסוימים אך לא עם אחרים, בסרגל הכלים, לחץ על שתף עם, לחץ על אנשים ספציפיים, בחר את כל האנשים שעימם ברצונך לשתף ולאחר מכן לחץ על הוסף. לחץ על שתף לאחר שתסיים.
  • כדי לשנות את רמת הגישה לקובץ או לתיקיה, בסרגל הכלים, לחץ על שתף עם ולאחר מכן בחר קבוצה ביתית (קריאה)‎ או קבוצה ביתית (קריאה/כתיבה)‎.

שיתוף מדפסות

ניתן לשתף מדפסות המחוברות באמצעות כבל USB עם קבוצה ביתית. לאחר שיתוף המדפסת, באפשרותך לגשת אליה באמצעות תיבת הדו-שיח 'הדפסה' בכל תוכנית, בדיוק כמו במדפסת המחוברת ישירות למחשב שלך.

כדי לשתף את המדפסת עם הקבוצה הביתית

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי לחיצה על לחצן התחל, לחיצה על לוח הבקרה, הקלדת קבוצה ביתית בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחיצה על קבוצה ביתית.
 2. לחץ על התקן מדפסת.
 3. בחר את תיבת הסימון מדפסות ולאחר מכן לחץ על שמור שינויים.

כדי להתחבר למדפסת של קבוצה ביתית באופן אוטומטי

לחץ על ההודעה Windows מצא מדפסת של קבוצה ביתית שמופיעה.

כדי להתחבר למדפסת של קבוצה ביתית באופן ידני

 1. במחשב שהמדפסת מחוברת אליו באופן פיזי, לחץ על לחצן התחל, לחץ על לוח הבקרה, הקלד קבוצה ביתית בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחץ על קבוצה ביתית.
 2. ודא שתיבת הסימון מדפסות נבחרה.
 3. עבור אל המחשב שממנו ברצונך להדפיס.
 4. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי לחיצה על לחצן התחל, לחיצה על לוח הבקרה, הקלדת קבוצה ביתית בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחיצה על קבוצה ביתית.
 5. לחץ על התקן מדפסת.
 6. אם עדיין לא מותקן מנהל התקן עבור המדפסת, לחץ על התקן מנהל התקן בתיבת הדו-שיח שמופיעה.

שינוי הגדרות של קבוצה ביתית במקרה הצורך

בכל שלב לאחר הגדרת הקבוצה הביתית, באפשרותך לשנות הגדרות על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. פתח את 'קבוצה ביתית' על-ידי לחיצה על לחצן התחל, לחיצה על לוח הבקרה, הקלדת קבוצה ביתית בתיבת החיפוש ולאחר מכן לחיצה על קבוצה ביתית.
 2. בחר את ההגדרות הרצויות, ולאחר מכן לחץ על שמור שינויים.

אלה ההגדרות בדף 'הגדרות קבוצה ביתית':

הגדרה תיאור
שתף ספריות ומדפסות בחר את הספריות והמדפסות שברצונך לשתף במלואן עם הקבוצה הביתית. 
שתף מדיה עם התקנים

השתמש בהגדרה זו כדי לשתף מדיה עם כל ההתקנים ברשת. לדוגמה, באפשרותך לשתף תמונות עם מסגרת תמונה אלקטרונית, או לשתף מוסיקה עם נגן מדיה ברשת.


הצג או הדפס את סיסמת הקבוצה הביתית הצג או הדפס את הסיסמה של הקבוצה הביתית.
שנה את הסיסמה שנה את הסיסמה של הקבוצה הביתית.
עזוב את הקבוצה הביתית צא מהקבוצה הביתית.
שנה הגדרות שיתוף מתקדמות שנה הגדרות עבור גילוי רשת, שיתוף קבצים, שיתוף תיקיות ציבוריות, שיתוף פריטים המוגנים באמצעות סיסמה, חיבורים לקבוצה ביתית וחיבורי שיתוף קבצים.
הפעל את 'פותר בעיות בקבוצה ביתית' פתור בעיות בקבוצה הביתית.
מאפיינים:

מזהה פריט: 17145 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב