הפוך את המחשב שלך לקל יותר לשימוש

חל על: Windows 10

הגדרת המחשב כדי שיהיה נגיש יותר מתבצעת תוך פעולות ספורות בלבד. רוב האפשרויות של נוחות הגישה זמינות ב'הגדרות'. בחר את הלחצן התחל לאחר מכן בחר הגדרות > נוחות גישה .

אפשרויות בשימוש רב זמינות גם ממסך הכניסה. בחר בלחצן נוחות גישה בפינה הימית התחתונה כדי לראות זאת.

אפשרויות של 'נוחות גישה' במסך הכניסה

אפשרויות נוחות הגישה יכולות להקל על ביצוע הפעולות הבאות:

  • שימוש במחשב ללא תצוגה. קורא הטקסטים מאפשר לך לשמוע תיאורי שמע עבור רכיבים על המסך, כמו טקסט ולחצנים.

  • הצג את מה שמוצג במסך. הגדל את תוכן המסך באמצעות 'זכוכית מגדלת', או השתמש במצב חדות גבוהה.

  • שימוש במקלדת. הפעל מקשים דביקים, מקשים דו-מצביים, מקשי סינון או את לוח המקשים על המסך.

  • שימוש בעכבר. שנה את גודל המצביע, או הפעל מקשי עכבר כדי להשתמש במקלדת כדי להזיז את העכבר.