הגדרת המחשב כדי שיהיה נגיש יותר מתבצעת תוך פעולות ספורות בלבד. רוב האפשרויות של 'נוחות גישה' זמינות ב'הגדרות'. בחר בלחצן 'התחל'

סמל Windows
, לאחר מכן בחר הגדרות > נוחות גישה .

אפשרויות בשימוש נפוץ זמינות גם ממסך הכניסה. בחר את לחצן נוחות גישה בפינה השמאלית התחתונה כדי לראות אותן.

אפשרויות של 'נוחות גישה' במסך הכניסה

האפשרויות של 'נוחות גישה' יכולות לסייע להקל על:

  • שימוש במחשב ללא צג. קורא הטקסטים מאפשר לך לשמוע תיאורי שמע עבור רכיבים על המסך, כגון טקסט ולחצנים.

  • צפייה במה שמופיע על המסך. הגדל את התוכן על המסך באמצעות 'זכוכית מגדלת' או השתמש במצב חדות גבוהה.

  • שימוש בלוח המקשים. הפעל מקשים דביקים, מקשים דו-מצביים, מקשי סינון או לוח מקשים על המסך.

  • שימוש בעכבר. שנה את גודל המצביע, או הפעל מקשי עכבר כדי להשתמש במקלדת כדי להזיז את העכבר.

אפשרויות 'זכוכית מגדלת' בהגדרות

מאפיינים:

מזהה פריט: 17180 - סקירה אחרונה: 2 באוג׳ 2016 - תיקון: 5

משוב