פתרון בעיות במדפסת ב- Windows 7 ו- Windows 8.1

חל על: Windows 7Windows 8.1

חיבור המדפסת שלך

אם אתה משתמש ב- Windows 10, ראה פתרון בעיות במדפסת ב- Windows 10.  

 
כשאתה מחבר מדפסת למחשב או מוסיף מדפסת חדשה לרשת הביתית, בדרך כלל באפשרותך להתחיל להדפיס באופן מיידי. Windows תומך ברוב המדפסות, וסביר להניח שלא תצטרך לנקוט פעולות מיוחדות ולהתקין תוכנות מיוחדות של מדפסות. אם אתה משתמש ב- Windows 8.1 או ב- Windows RT 8.1, תמיכה נוספת במדפסות ומנהלי מדפסות זמינים באמצעות ‎Windows Update.
 

כדי להתקין מדפסת

ברוב המקרים, כל שעליך לעשות כדי להתקין מדפסת הוא לחבר אותה למחשב. פשוט חבר את כבל ה- USB מהמדפסת ליציאת USB זמינה במחשב והפעל את המדפסת.
 
עבור מדפסות אלחוטיות עם Windows 8.1:
 
 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מעלה, לחץ על 'הגדרות' ולאחר מכן לחץ על 'שנה הגדרות מחשב'.)
 2. הקש או לחץ על מחשב והתקנים ולאחר מכן הקש או לחץ על מכשירים. אם המדפסת שלך מותקנת, היא אמורה להופיע תחת מדפסות.
 3. אם המדפסת אינה מופיעה, הקש או לחץ על הוספת התקן ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך כדי להתקין אותה.

 

כדי להתקין (להוסיף) מדפסת מקומית

 1. לחץ על לחצן התחל , ולאחר מכן, בתפריט 'התחל', לחץ על התקנים ומדפסות.
 2. לחץ על הוסף מדפסת.
 3. באשף 'הוספת מדפסת', לחץ על הוסף מדפסת מקומית.
 4. בדף בחר יציאת מדפסת, ודא שהלחצן השתמש ביציאה קיימת ויציאת המדפסת המומלצת נבחרו ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. בדף the התקן את מנהל המדפסת, בחר את יצרן המדפסת ואת הדגם, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  • אם המדפסת שלך לא מופיעה ברשימה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן המתן בזמן ש- Windows בודק אם יש מנהלי התקנים נוספים.
  • אם לא נמצאו מנהלי התקנים ויש לך דיסק התקנה, לחץ על יש לי דיסק, ולאחר מכן עיין לתיקיה שבה מנהל המדפסת נמצא. (לקבלת עזרה נוספת, עיין במדריך המדפסת).
 6. בצע את השלבים נוספים באשף ולאחר מכן לחץ על סיום.
 

כדי להתקין מדפסת רשת, מדפסת אלחוטית או מדפסת בחיבור Bluetooth

אם אתה מנסה להוסיף מדפסת רשת למשרד, דרוש לך שם המדפסת. אם אינך מצליח למצוא אותו, פנה אל מנהל הרשת שלך.
 
 1. לחץ על לחצן התחל , ולאחר מכן, בתפריט התחלה, לחץ על התקנים ומדפסות.
 2. לחץ על הוסף מדפסת.
 3. באשף 'הוסף מדפסת', לחץ על הוסף מדפסת רשת, מדפסת אלחוטית או מדפסת בחיבור Bluetooth.
 4. ברשימת המדפסות הזמינות, בחר במדפסת הרצויה ולאחר מכן לחץ על הבא. (אם המחשב שלך מחובר לרשת, רק מדפסות שרשומות ב- Active Directory של התחום שלך יוצגו ברשימה.)
 5. אם תתבקש, התקן את מנהל המדפסת במחשב בלחיצה על התקן מנהל התקן
  נדרשת הרשאת מנהל מערכת
   אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, הזן את הסיסמה או ספק את האישור.
 6. בצע את השלבים נוספים באשף ולאחר מכן לחץ על סיום.
 
 
 

פתרון בעיות במדפסת

תחילה, בדוק את החומרה

ודא שכבל החשמל של המדפסת מחובר לשקע חשמלי ושמתג ההפעלה דולק. אם אתה מדפיס במדפסת משותפת או במדפסת ברשת, ודא שכל המחשבים והנתבים הדרושים הופעלו גם כן. אם המדפסת שלך או ציוד אחר מחוברים למגן תנודות מתח או למקור כוח חלופי, ודא שהחומרה מחוברת ופועלת גם כן.
 
אם אתה משתמש במדפסת קווית, ודא שכבל המדפסת מחובר היטב מהמדפסת למחשב.
 
במדפסות אלחוטיות, בדוק את החיבור האלחוטי. ודא שהאפשרות האלחוטית של המדפסת מופעלת וזמינה. מדפסות רבות כוללות לחצן המציג סמל אלחוטי כחול כאשר האפשרות האלחוטית זמינה.
 
בהמשך, הפעל את בדיקת הקישוריות האלחוטית של המדפסת. קרא את ההוראות המצורפות למדפסת או עיין באתר האינטרנט של יצרן המדפסת לקבלת הוראות כיצד לעשות זאת.
 

 

שימוש בפותר בעיות

פותר בעיות הוא כלי אוטומטי המסוגל לחפש ולפתור באופן אוטומטי בעיות מסוימות במחשב. פותר בעיות ההדפסה יכול לפתור בעיות בהתקנת מדפסת ובהתחברות אליה.

 

 

עדכון מנהלי התקנים

רוב המדפסות דורשות תוכנת מנהל התקן כדי לפעול כראוי. אם שדרגת לאחרונה מגירסה אחת של Windows לגירסה אחרת, ייתכן כי מנהל המדפסת הנוכחי מיועד עבור הגירסה הקודמת של Windows. אם חווית לאחרונה הפסקות חשמל, וירוסים או בעיות אחרות במחשב, ייתכן שמנהלי ההתקנים נפגמו. תוכל לפתור בעיות מסוג זה על-ידי הורדה והתקנה של מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור המדפסת שלך.
 
שלוש דרכים למצוא ולהתקין מנהל התקן:
 • השתמש ב- Windows Update. ייתכן של- Windows Update יש גירסה עדכנית של מנהל המדפסת שלך.
 • התקן תוכנה מיצרן המדפסת. אם למדפסת שלך צורף דיסק, ייתכן שהוא כולל תוכנה המתקינה מנהל התקן עבור המדפסת.
 • הורד והתקן את מנהל ההתקן בעצמך. באפשרותך לחפש מנהל התקן באתר האינטרנט של היצרן. נסה אפשרות זו אם Windows Update אינו מצליח למצוא מנהל התקן עבור המדפסת ואם המדפסת לא הגיעה עם תוכנה המתקינה מנהל התקן.

עבור Windows 8.1 

כדי להדפיס דפי אינטרנט באמצעות Internet Explorer, לחץ על הלחצן כלים, בחר הדפסה ולאחר מכן בחר באפשרות הדפס שוב. ראה כיצד ייראה הדף המודפס על-ידי בחירה באפשרות 'הצג לפני הדפסה'. או, הדפס דפים על-ידי הקשת Crtl+P.
 
כדי להדפיס רק תמונה מדף (ולא את כל הדף), לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן בחר באפשרות הדפסה. בתיבת הדו-שיח 'הדפסה', לחץ שוב על הדפס.
 

עבור Windows 7 

כדי להדפיס דפי אינטרנט באמצעות Internet Explorer, הקש Crtl + P ובחר מאיזו מדפסת מותקנת להדפיס.