שינוי פריסת לוח המקשים

חל על: Windows 7Windows 8.1

‏‏Windows 8.1Windows 7


התקנה או שינוי של שפת תצוגה

תוכל לשנות את השפה שבה Windows משתמש כדי להציג את הטקסט באשפים, תיבות דו-שיח, תפריטים ופריטים אחרים בממשק המשתמש. חלק משפות התצוגה מותקנות כברירת מחדל, ואילו שפות אחרות דורשות התקנה של קבצי שפה נוספים.


שינוי פריסת לוח המקשים