שינוי פריסת לוח המקשים

‏‏Windows 8.1

הוסף שפה
הורדה והתקנה של ערכת שפה
הגדרת שפה כשפה הראשית שלך
הוספת פריסת לוח מקשים או שיטת קלט עבור שפה
מעבר בין פריסות לוח מקשים או שיטות קלט
שינוי פריסת לוח המקשים או שיטת הקלט המהווה ברירת מחדל

Windows 7

התקנה או שינוי של שפת תצוגה

תוכל לשנות את השפה שבה Windows משתמש כדי להציג את הטקסט באשפים, תיבות דו-שיח, תפריטים ופריטים אחרים בממשק המשתמש. חלק משפות התצוגה מותקנות כברירת מחדל, ואילו שפות אחרות דורשות התקנה של קבצי שפה נוספים.

כדי להתקין שפת תצוגה
כדי לשנות את שפת התצוגה

שינוי פריסת לוח המקשים

כדי לשנות את פריסת לוח המקשים
כדי לשנות את פריסת לוח המקשים במסך הפתיחה

מאפיינים:

מזהה פריט: 17424 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב