שינוי הגדרות אבטחה ופרטיות עבור Internet Explorer 11

חל על: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

הגדרות פרטיות

על-ידי התאמת הגדרות הפרטיות של Internet Explorer, תוכל לקבוע כיצד אתרי אינטרנט ינטרו את הפעילות המקוונת שלך. למשל, תוכל להחליט אילו קובצי Cookie מאוחסנים, לבחור כיצד ומתי אתרים יכולים להשתמש בפרטי המיקום שלך, ולחסום פריטים מוקפצים לא רצויים.

 

אזורי אבטחה

על-ידי שינוי הגדרות האבטחה, באפשרותך להתאים אישית את האופן שבו Internet Explorer מגן על המחשב שלך מפני תוכן מקוון שעלול להיות מזיק או זדוני. Internet Explorer מקצה באופן אוטומטי את כל אתרי האינטרנט לאזור אבטחה: אינטרנט, אינטרא-נט מקומי, אתרים מהימנים או אתרים מוגבלים. לכל אזור יש רמת אבטחה שונה המוגדרת כברירת מחדל הקובעת איזה סוג תוכן יכול להיות חסום עבור אתר זה. בהתאם לרמת האבטחה של אתר, חלק מהתוכן יכול להיות חסום עד שתבחר להתיר אותו, ייתכן שפקדי ActiveX לא יפעלו באופן אוטומטי, או שיופיעו הודעות אזהרה באתרים מסוימים. באפשרותך להתאים אישית את ההגדרות לכל אזור כדי לקבוע את מידת ההגנה הרצויה.