פרק 1: מבוא ל'קורא טקסטים'

פרק זה מספק מבט כולל על 'קורא טקסטים' וגם מסביר כיצד להפעיל ולהפסיק אותו.

'קורא טקסטים' מאפשר לך לבצע משימות נפוצות במחשב ללא צורך בצג או בעכבר אם אתה עיוור או לקוי ראיה. הוא מקריא פריטים במסך, כגון טקסט ולחצנים, ומקיים עמם אינטראקציה. השתמש ב'קורא טקסטים' כדי לקרוא ולכתוב דואר אלקטרוני, לגלוש באינטרנט ולעבוד עם מסמכים.

פקודות מסוימות מאפשרות לך לנווט ב- Windows, באינטרנט ובאפליקציות, וכן לקבל מידע על האזור במחשב שבו אתה נמצא. הניווט זמין באמצעות כותרות, קישורים, ציוני דרך ועוד. ניתן להקריא טקסט (כולל סימני פיסוק) לפי עמוד, פיסקה, שורה, מילה ותו וכן לזהות מאפיינים כגון גופן וצבע טקסט. תוכל לסקור טבלאות ביעילות בעזרת הניווט בשורות ובעמודות.

'קורא טקסטים' כולל גם מצב ניווט והקראה שנקרא 'מצב סריקה'. השתמש בו כדי לנוע ברחבי Windows 10 באמצעות מקשי החצים למעלה ולמטה בלוח המקשים.

לסיום, ניתן לכוונן את קצב הדיבור, את גובה הצליל ואת עוצמת הקול של 'קורא טקסטים' וכן להתקין קולות של ספקים חיצוניים מסוימים להמרת טקסט לדיבור.

יש שלוש דרכים להפעלה ולהפסקה של 'קורא טקסטים':

  • בפינה השמאלית התחתונה של מסך הכניסה, בחר בלחצן נוחות גישה ולאחר מכן בחר בקורא טקסטים.
  • הקש על מקש סמל Windows  + Enter בו-זמנית כדי להפעיל את 'קורא טקסטים'. לחץ על מקשים אלה שוב כדי להפסיק את 'קורא טקסטים'. בלוחות מקשים רבים, מקש סמל Windows ממוקם בשורה התחתונה של המקשים, מימין או משמאל למקש Alt.
  • בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר הגדרות , בחר נוחות גישה, בחר קורא טקסטים ולאחר מכן הזז את המחוון שתחת קורא טקסטים כדי להפעיל אותו.

התאמה אישית של 'קורא טקסטים' כך שיופעל באופן אוטומטי לפני או אחרי כניסתך למחשב

  1. הקש על מקש סמל Windows  בלוח המקשים, הקלד מרכז נוחות הגישה בתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר מרכז נוחות הגישה.
  2. בחר באפשרות שנה הגדרות כניסה.
  3. תחת האזן לטקסט שעל המסך מוקרא בקול (קורא טקסטים), בחר בתיבת הסימון תחת בכניסה או לאחר הכניסה ולאחר מכן לחץ על אישור.


הנושא הבא: פרק 2: הכרת היסודות של 'קורא טקסטים'

חזור אל תוכן העניינים

מאפיינים:

מזהה פריט: 22817 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב