MS11-011: פגיעויות בליבת Windows עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות


התמיכה ב-Windows Vista Service Pack 1 (SP1) מסתיימת ב- 12 ביולי, 2011. כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה עבור Windows, ודא שבמחשב שלך פועלת מערכת ההפעלה Windows Vista עם Service Pack 2 (SP2). לקבלת מידע נוסף, בקר בדף אינטרנט זה של Microsoft: התמיכה מסתיימת עבור חלק מהגירסאות של Windows.

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-011. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות


מערכות מסוימות המכילות כרטיסים גרפיים משולבים של Intel או כרטיסים גרפיים מסוג AMD ATI HD עלולות לקרוס לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. כאשר בעיה זו מתרחשת, ייתכן שתוצג הודעת שגיאת עצירה הדומה להודעה הבאה:
Stop 0x0000007F

Microsoft חוקרת בעיה זו בשיתוף פעולה עם Intel ועם AMD. זיהינו חוסר תאימות בין עדכון זה לבין גירסאות ישנות יותר אחדות של מנהלי ההתקנים הגרפיים של Intel ושל AMD. הן Intel והן AMD פרסמו מנהלי התקן מעודכנים הפותרים בעיה זו.  


למידע נוסף אודות אופן קבלת מנהלי התקן מעודכנים לפתרון בעיה זו, בקר בדפי האינטרנט הבאים:


Intel
AMD

המידע והפתרון המוצגים במסמך זה, מייצגים את תפיסתה הנוכחית של חברת Microsoft לגבי בעיות אלה נכון למועד הפרסום. פתרון זה זמין באמצעות Microsoft או באמצעות ספק חיצוני. Microsoft אינה ממליצה באופן ספציפי על ספק חיצוני או פתרון חיצוני כלשהם שמאמר זה עשוי לתאר. ייתכן שקיימים גם ספקים חיצוניים או פתרונות חיצוניים אחרים שמאמר זה אינו מתאר. מאחר ש-Microsoft חייבת להגיב לתנאי השוק המשתנים, אין לפרש מידע זה כמחויבות מצד Microsoft. Microsoft אינה יכולה להבטיח או לאשר את הדיוק של כל מידע או פתרון המוצגים על-ידי Microsoft או על-ידי כל ספק חיצוני אחר הנזכר במאמר.


Microsoft אינה רואה את עצמה כאחראית לדבר, והיא גם דוחה מצגים, הצהרות אחריות ותנאים כלשהם, בין מפורשים, בין משתמעים ובין סטטוטוריים. אלה כוללים, אך אינם מוגבלים, למצגים, להצהרות אחריות או לתנאים באשר לגבי זכויות קניין, אי-הפרה, מצב שביעות רצון, סחירות והתאמה למטרה מסוימת ביחס לכל שירות, פתרון, מוצר או כל חומר או מידע אחר. Microsoft אינה מחויבת בשום מקרה לפתרון חיצוני כלשהו הנזכר במאמר זה.

פרטי הקובץ


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM, SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdll.dll5.1.2600.6055718,33609-Dec-201015:15x86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.60552,148,86409-Dec-201013:42x86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.60552,069,37609-Dec-201013:07x86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.60552,027,00809-Dec-201013:07x86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.60552,192,76809-Dec-201013:38x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.6055718,33609-Dec-201015:15x86SP3SP3QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.60552,148,86409-Dec-201013:47x86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.60552,069,37610-Dec-201002:39x86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.60552,027,00809-Dec-201013:09x86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.60552,192,76809-Dec-201013:43x86SP3SP3QFE
Mpsyschk.dll5.1.2600.605516,89609-Dec-201015:15x86NoneNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdll.dll5.2.3790.47891,267,20009-Nov-201008:44x64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47894,592,12809-Nov-201008:44x64SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47894,522,49609-Nov-201008:44x64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009-Nov-201008:44x86SP2SP2GDR\WOW
Hal.dll5.2.3790.4354280,06409-Nov-201008:41x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47891,268,22409-Nov-201008:41x64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47894,617,21609-Nov-201008:41x64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47894,544,51209-Nov-201008:41x64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009-Nov-201008:41x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdll.dll5.2.3790.4789777,21622-Oct-201012:27x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47892,491,39219-Oct-201014:48Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.47892,303,48819-Oct-201014:01x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.47892,342,91209-Nov-201008:13Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47892,452,48019-Oct-201014:48x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4789777,21622-Oct-201012:19x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47892,502,65619-Oct-201013:48Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.47892,313,21619-Oct-201012:49x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.47892,353,66419-Oct-201012:49Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47892,461,69619-Oct-201013:48x86SP2SP2QFE
Mpsyschk.dll5.2.3790.479517,40808-Nov-201017:34x86NoneNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdll.dll5.2.3790.47891,651,71209-Nov-201008:40IA-64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47896,558,20809-Nov-201008:40IA-64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009-Nov-201008:40x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdll.dll5.2.3790.47891,652,22409-Nov-201008:37IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47896,586,36809-Nov-201008:37IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009-Nov-201008:37x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxxx.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.185381,205,08015-Oct-201013:48x86
Ntdll.dll6.0.6001.227771,205,59215-Oct-201013:48x86
Ntdll.dll6.0.6002.183271,205,08015-Oct-201013:48x86
Ntdll.dll6.0.6002.225051,206,10415-Oct-201013:48x86
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.185383,600,27215-Oct-201014:08Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.185383,548,04815-Oct-201014:08Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.227773,602,83215-Oct-201014:08Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.227773,550,60815-Oct-201014:08Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.183273,602,32015-Oct-201014:08Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6002.183273,550,09615-Oct-201014:08Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.225053,603,85615-Oct-201014:08Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6002.225053,552,14415-Oct-201014:08Not Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.185381,560,96015-Oct-201013:43x64
Ntdll.dll6.0.6001.227771,562,00815-Oct-201013:43x64
Ntdll.dll6.0.6002.183271,585,16815-Oct-201013:43x64
Ntdll.dll6.0.6002.225051,585,70415-Oct-201013:43x64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.185384,692,36815-Oct-201014:02x64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.227774,678,03215-Oct-201014:02x64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.183274,699,02415-Oct-201014:02x64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.225054,689,80815-Oct-201014:02x64
Ntdll.dll6.0.6001.185381,167,48815-Oct-201013:43x86
Ntdll.dll6.0.6001.227771,168,00015-Oct-201013:43x86
Ntdll.dll6.0.6002.183271,168,51215-Oct-201013:43x86
Ntdll.dll6.0.6002.225051,168,51215-Oct-201013:43x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.185382,567,57615-Oct-201013:39IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.227772,567,06415-Oct-201013:39IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.183272,567,06415-Oct-201013:39IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.225052,569,11215-Oct-201013:39IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.185389,497,48815-Oct-201013:56IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.227779,490,32015-Oct-201013:56IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.183279,473,93615-Oct-201013:56IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.225059,468,30415-Oct-201013:56IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.185381,167,48815-Oct-201013:39x86
Ntdll.dll6.0.6001.227771,168,00015-Oct-201013:39x86
Ntdll.dll6.0.6002.183271,168,51215-Oct-201013:39x86
Ntdll.dll6.0.6002.225051,168,51215-Oct-201013:39x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

File namePackage_10_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,758
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,863
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,183
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,345
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,805
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,117
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,428
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,188
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,352
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,188
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,352
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,594
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,919
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,862
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,862
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,770
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,807
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,843
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_0be2eff9269bd4d8b834dad979827cb1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8f2b7b3aec71926d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_2fadc198ecbe9a4a7d8080488a741e51_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_ee6dd50b56cade60.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_53838952dfec126dd68994685e60d1d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_844b7db6575726c8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,395
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_628869a77b45d782a9d2b907eecea80e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_a0fdbc971309d03d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_872c81cd87621b0a270f01bdee65d9c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_01b5f9ec2facbc96.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f3dcf03f0b31e0dabf8802b224ee494_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_0d677becf9b065b9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,395
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_9f4da71b4477059754fd5ed693189b01_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_e668de12db0d4b42.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_b7d46133be7b74dbbbc7aa83a49aaee3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_1f317064c45f7975.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_bb018b0c570fb86514be2658055da4a1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_bfa4a95503455a95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_e6d309a60f73fe8f3ebb6d92a88507d6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c44851e340ffe30c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_58be7a4bfc3ebc64.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_591bd903157dafc2.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_5aaebdbbf95dd967.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_5b4bfbb1126d0bc8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_6c17fdaab43422b6.manifest
File versionNot Applicable
File size18,682
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_6c755c61cd731614.manifest
File versionNot Applicable
File size18,682
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_6e08411ab1533fb9.manifest
File versionNot Applicable
File size18,682
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_6ea57f0fca62721a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,682
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_83e5959d2e792d50.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)16:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8442f45447b820ae.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_85d5d90d2b984a53.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_8673170244a77cb4.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:24
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameAmd64_1059d9c25c476b416f1c4ff904491f62_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_b13c1ecd79366653.manifest
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2a76ed59b7057266be775041f6951fe9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_9a14c63b2aba385d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5f2d12a690b5340f6f0d77a688cca67b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_2edb32c584e6b0f4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60debd855124e998b55b935ed1b63044_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_234397191f9f13b9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8ec38bb42cc537633d3c7fe588050d34_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_96400de30026b76a.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ad5f1691c4e600f3904026285d43b70f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_09b0598266d9397b.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b72d5725b8a6014a1095546a8db27a88_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_aefa77563d911e0b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cf2adcdce7d67ea54f5360f7523d81d7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_be2e3b1c37dd2d58.manifest
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d27fafe28db12afa5fd22899e15f87b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_eb25017544ef496b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e53145682a8f4789574d287c1d6c4a08_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8a48e761e69f3416.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f149db48903495cd9623cda4489f6c13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf771a82e9a9b3f2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f445cfc78c4a952a1662a65b87d47d44_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_acf832086462bdf4.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_b4dd15cfb49c2d9a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_b53a7486cddb20f8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_b6cd593fb1bb4a9d.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_b76a9734caca7cfe.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c836992e6c9193ec.manifest
File versionNot Applicable
File size17,282
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_c893f7e585d0874a.manifest
File versionNot Applicable
File size17,282
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_ca26dc9e69b0b0ef.manifest
File versionNot Applicable
File size17,282
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_cac41a9382bfe350.manifest
File versionNot Applicable
File size17,282
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_e0043120e6d69e86.manifest
File versionNot Applicable
File size7,656
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_e0618fd8001591e4.manifest
File versionNot Applicable
File size7,656
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_e1f47490e3f5bb89.manifest
File versionNot Applicable
File size7,656
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_e291b285fd04edea.manifest
File versionNot Applicable
File size7,656
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,662
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,429
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,098
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,197
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,367
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,040
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,338
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,095
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,800
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,800
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,821
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,592
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,761
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,097
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,661
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,428
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,761
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,097
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,782
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,819
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,160
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,158
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,201
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,160
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,875
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf31c021e8fcef95.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_bf8f1ed9023be2f3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c1220391e61c0c98.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c1bf4186ff2b3ef9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameIa64_1c2569ad9b6cac09f19da87cdfe4d90e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_98ea3c958e4cdbb5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2fb22cbc8b426b37630a1dd1714eb05e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_47a57753f78563ee.manifest
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_354dda8f8006fe27dd1019d8057227bf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_da21a6182f9768da.manifest
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8a147db00cd5c65d52d420d80240aab9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_a3a0581817e76940.manifest
File versionNot Applicable
File size1,399
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bcb397c85cd364a8026dbad96d7dbb32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_8d7996df58899d19.manifest
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e447af420d015e202e18a2f47dec2299_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_875d76c2fef86087.manifest
File versionNot Applicable
File size1,399
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fbcd2073f470fb8c3983ef41a27f39e8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_acb87b89cf54f963.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fecf8bf1c68d6c08078fcd23324a5c07_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_1ec1cb937cacf6d0.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_58c01e41fc3cc560.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_591d7cf9157bb8be.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_5ab061b1f95be263.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_5b4d9fa7126b14c4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_6c19a1a0b4322bb2.manifest
File versionNot Applicable
File size17,606
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_6c770057cd711f10.manifest
File versionNot Applicable
File size17,606
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_6e09e510b15148b5.manifest
File versionNot Applicable
File size17,606
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_6ea72305ca607b16.manifest
File versionNot Applicable
File size17,606
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_83e739932e77364c.manifest
File versionNot Applicable
File size7,655
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8444984a47b629aa.manifest
File versionNot Applicable
File size7,655
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_85d77d032b96534f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,655
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_8674baf844a585b0.manifest
File versionNot Applicable
File size7,655
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,190
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,356
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,402
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,787
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,402
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,787
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,489
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,246
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,086
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,246
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,086
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,989
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,029
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,906
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf31c021e8fcef95.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_bf8f1ed9023be2f3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c1220391e61c0c98.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c1bf4186ff2b3ef9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166951,289,53627-Oct-201004:40x86
Ntdll.dll6.1.7600.208261,290,04827-Oct-201004:30x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.166953,957,12027-Oct-201004:43Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166953,901,82427-Oct-201004:43Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.208263,966,84827-Oct-201004:33Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208263,911,55227-Oct-201004:33Not Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166951,739,17627-Oct-201005:16x64
Ntdll.dll6.1.7600.208261,739,17627-Oct-201005:21x64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166955,510,52827-Oct-201005:18x64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208265,477,24827-Oct-201005:23x64
Ntdll.dll6.1.7600.166951,293,12027-Oct-201004:40x86
Ntdll.dll6.1.7600.208261,293,63227-Oct-201004:30x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.166953,957,12027-Oct-201004:43Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166953,901,82427-Oct-201004:43Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.208263,966,84827-Oct-201004:33Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208263,911,55227-Oct-201004:33Not Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166952,786,29627-Oct-201004:13IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.208262,787,32027-Oct-201004:13IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.1669511,177,85627-Oct-201004:15IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.2082611,132,80027-Oct-201004:15IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.166951,293,12027-Oct-201004:40x86
Ntdll.dll6.1.7600.208261,293,63227-Oct-201004:30x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.166953,957,12027-Oct-201004:43Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166953,901,82427-Oct-201004:43Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.208263,966,84827-Oct-201004:33Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208263,911,55227-Oct-201004:33Not Applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,418
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,815
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,423
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,820
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,803
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,807
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,537
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,787
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,517
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,921
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,997
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,860
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_329f0811b16ff7e47d1ab17bdb903122_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_b8181bb6a0fc915d.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_cbf0c218bd591a94.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_c56ee28767cf279e1e000bc0b3f9a83d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_406efe1b3dae8f29.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_9f83fa756b0f36a9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_e60cd0a4a86d956d3c56a9b4f234a928_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_e8f1091634467565.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_f29b7f90258483a8ab508484d2fbed87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_41e31166dd0eccbf.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_58a26a2b5d8954ed.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_5978b89a766d479e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_83c9857c8fc3c5d9.manifest
File versionNot Applicable
File size8,047
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_849fd3eba8a7b88a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,047
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_236ac66abfee7eb4e977f6efcb716ea1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_4cb5a408eb3be681.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_280f5d9c75b68bca.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3bd26632aaddd3433435f76f2feb51de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_7d4a90d559b0c3fa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ab37302d7cea34241148e01b149b9df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0740fdf097fbbcf7.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4faa51da7b88bac84f0bc35dc6602139_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0e0207b57066c64c.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9b3d76fb49e6c4e9733b1618d8df873e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_009cccd6901153ed.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9bca87cbd65766eaa447aa2fd6390327_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0dd28060a5b98936.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b27a8289aa62b793bd8725c901930298_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_c72f26069941735a.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b5d2281d041ca0aab6f9294e02ac8a1e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_dde3bccca27421a3.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b5e83d5424bd02e37cb0abcf2c3d83b8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_aa125c44d778ad77.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d9baaa74ccf80b8a513d18425e24a16a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_fc2416c69b6f5b7c.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_fba295f9236ca7df.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dbaba6133f8ee9e50e1de30a02e5c96a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_88c4b0506ce8161a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ee53bed22a30680da656f004d292f8f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_20a4da90f3e813b9.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_b4c105af15e6c623.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_b597541e2ecab8d4.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_c81a890dcddc2c75.manifest
File versionNot Applicable
File size15,291
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_c8f0d77ce6c01f26.manifest
File versionNot Applicable
File size15,291
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_dfe821004821370f.manifest
File versionNot Applicable
File size8,049
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_e0be6f6f610529c0.manifest
File versionNot Applicable
File size8,049
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,432
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,837
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,212
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,077
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,666
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,655
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,382
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,833
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,682
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,035
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,773
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,798
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,531
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,108
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,219
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,504
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_bf15b0014a47881e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_bfebfe70632b7acf.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameIa64_030b37995e100e727b8f78c196eb5525_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_f912fb95836d3156.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_cbf2660ebd572390.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4984311a0e85f4ee933b0907d9320de5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_8d7e4cb96bf06786.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7447cbfea55c09973090f8404cb246e7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_b592029077ab1791.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_97015368caf4a8a0059f5c0cd55482f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_232b21058f3ff7a0.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bdf44800bbfb637b738aebc97147ca15_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_ed8bbe4540eb71a9.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d0e1605c868117a5f42406562607cb22_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_215b7d9fc7124bcd.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d9baaa74ccf80b8a513d18425e24a16a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_a0071f38e30ff342.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_9f859e6b6b0d3fa5.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dbaba6133f8ee9e50e1de30a02e5c96a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_2ca7b8c2b488ade0.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_58a40e215d875de9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_597a5c90766b509a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:44
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfd9180157cc43b.manifest
File versionNot Applicable
File size15,289
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd3dfef2e60b6ec.manifest
File versionNot Applicable
File size15,289
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_83cb29728fc1ced5.manifest
File versionNot Applicable
File size8,048
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_84a177e1a8a5c186.manifest
File versionNot Applicable
File size8,048
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,430
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,139
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,363
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,029
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,765
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,205
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_bf15b0014a47881e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_bfebfe70632b7acf.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable