MS11-024: תיאור של עדכון האבטחה עבור Windows Fax Cover Page Editor MFC: 12 באפריל, 2011

חל על: Windows 7 Service Pack 1Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home Basic

התמיכה ב-Windows Vista Service Pack 1 (SP1) מסתיימת ב- 12 ביולי, 2011. כדי להמשיך לקבל עדכוני אבטחה עבור Windows, ודא שבמחשב שלך פועלת מערכת ההפעלה Windows Vista עם Service Pack 2 (SP2). לקבלת מידע נוסף, בקר בדף אינטרנט זה של Microsoft: התמיכה מסתיימת עבור חלק מהגירסאות של Windows.

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-024. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף


בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, יישומים המשתמש באובייקטים הנגזרים מהמחלקה CArchive עלולים לקרוס. כדי לפתור בעיה זו, התקן את התיקון החם 2584577. למידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2584577 תיקון: יישומים המשתמש באובייקטים הנגזרים מהמחלקה CArchive עלולים לקרוס לאחר התקנת עדכון האבטחה 2506212 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 • לאחר התקנת רכיב Windows Fax Services ב- Windows Server 2003, עדכון 2506212 יוצע גם אם כבר התקנת אותו. אתה נדרש להתקין מחדש את העדכון 2506212 כדי לעדכן את המחשב שלך.  הערה Windows Fax Services הוא רכיב אופציונלי ב-Windows Server 2003. כדי להתקין את הרכיב Windows Fax Services, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות, לחץ על Windows Components, ולאחר מכן לחץ על שירותי פקס.

פרטי קבצים


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mfc42.dll6.2.8081.0978,94408-Feb-201113:33x86SP3SP3GDR
Mfc42u.dll6.2.8081.0974,84809-Feb-201102:03x86SP3SP3GDR
Mfc42.dll6.2.8081.0978,94408-Feb-201113:32x86SP3SP3QFE
Mfc42u.dll6.2.8081.0974,84808-Feb-201113:32x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mfc42.dll6.5.9151.01,462,27211-Mar-201120:39x64SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.5.9151.01,454,08011-Mar-201120:39x64SP2SP2GDR
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120:39x86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120:39x86SP2SP2GDR\WOW
Mfc42.dll6.5.9151.01,462,27211-Mar-201120:32x64SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.5.9151.01,454,08011-Mar-201120:32x64SP2SP2QFE
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120:32x86SP2SP2QFE\WOW

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201107:56x86SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201107:56x86SP2SP2GDR
Mfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201107:55x86SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201107:55x86SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mfc42.dll6.5.9151.03,530,75211-Mar-201120:37IA-64SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.5.9151.03,502,08011-Mar-201120:37IA-64SP2SP2GDR
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120:37x86SP2SP2GDR\WOW
Mfc42.dll6.5.9151.03,530,75211-Mar-201120:32IA-64SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.5.9151.03,502,08011-Mar-201120:32IA-64SP2SP2QFE
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120:32x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxxx.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116:12x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116:12x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115:48x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115:48x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117:03x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117:03x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119:32x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119:32x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201116:30x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201116:30x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201116:16x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201116:16x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201117:18x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201117:18x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201117:19x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201117:19x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116:12x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116:12x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115:48x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115:48x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117:03x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117:03x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119:32x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119:32x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.03,051,52010-Mar-201116:01IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,36010-Mar-201116:01IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,051,52010-Mar-201115:47IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,36010-Mar-201115:47IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,052,03210-Mar-201116:52IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,87210-Mar-201116:52IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,052,03210-Mar-201116:50IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,87210-Mar-201116:50IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116:12x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116:12x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115:48x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115:48x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117:03x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117:03x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119:32x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119:32x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,104
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_3b8e183399611dfa11686cb24e1c2cae_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_0de75b8a3b225890.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_71f0b7f600d64a59e662603afc141b47_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f63830ad86063b8f.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_b4a5cbadd8c72a394f251bcbb6734ba9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_9075252dc5db0357.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_e09307e2f472d053f4c830c191a77d43_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_e9eddea57b6b5ace.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)20:31
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameAmd64_872acb9db78b636903ee001eee5d477f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_8560ec3050c8c31f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8b8169c635949afda5cb2dbc54a23819_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_b1478b9645c9698f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_96af2513761bdc9074563afcb3ee7428_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_259573ef1725bf5b.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c6a5269feea6efb723f0d30c6c02c8cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_89ae552df4f4ef54.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d34e0237b48892ab34aaf7a09c5d2a30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_4534d8fbdc8417e3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d53c5ecb9b470da8a7d94a0ae7d0308d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_54f7a9d88a67bee1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_4f1fd5e50dfa83ca.manifest
File versionNot Applicable
File size12,514
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_4f7665d8273df875.manifest
File versionNot Applicable
File size12,514
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_51094a910b1e221a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,514
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)18:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_51ac8a422427ec85.manifest
File versionNot Applicable
File size12,514
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,127
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,054
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,892
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,609
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,550
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,386
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,386
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)20:31
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameIa64_51bfc2a3d9e0788ba1f419aee6289547_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_02b6e2a83d487343.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a474d229fa42869055986faecac59905_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_aa1a1b185738769f.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_acd0d144bb2a5d6447b6dadb3676a5a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_23bdbdff2dae6586.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ad11f45a8f71ce572c38bd8693bb2663_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f8496477548526d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b19533eef5824aa1819b07281ee577d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_60eab05531f7f021.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c531e641e6e19406b2c251890b887c8d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_ab55ca2c3e2457ff.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f302de57559b1b90.manifest
File versionNot Applicable
File size12,497
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f3596e4a6ede903b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,497
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4ec530352beb9e0.manifest
File versionNot Applicable
File size12,497
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58f92b46bc8844b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,497
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)17:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,883
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,883
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,279
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,210
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,279
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,210
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)20:31
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:40x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:40x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:49x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:49x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:33x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:33x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:21x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:21x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106:19x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106:19x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106:18x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106:18x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106:34x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106:34x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106:11x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106:11x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:40x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:40x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:49x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:49x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:33x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:33x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:21x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:21x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105:19IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105:19IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105:13IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105:13IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105:12IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105:12IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105:09IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105:09IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:40x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:40x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:49x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:49x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:33x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:33x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:21x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:21x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,688
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,670
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_654cbf8607518ecd.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f8d754fbe9f7409f.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_aabf61b1a4fd44ca.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_aa0ea48f201e2b4a.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_105393a14aa8d5c042295e258f9e94dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_fae5b811e86d18ab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_11909c2c2bd7c27d7cb264a12efba369_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_bc86b6e5c31b4bec.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1323840e1409dfee015b1f55083c574a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_d76d3b9c81e8061f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_c16b5b09bfaf0003.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_54f5f07fa254b1d5.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_43b34f0731d953624baa1836316b0257_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_a1af7522608fe870.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_06ddfd355d5ab600.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_65b0d4ae858dbd8a1dac828a68429050_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_b02f8fdaec589fc8.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8526e00926ab8fdff559b7ca707daf9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_845fb4238af3b15b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a060d47dbf28d02f2e69103c3e06a07d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_2f569952c2825f70.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e11fbf4bf32434a23bd220aee75a100d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_bf93aafea2412188.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_062d4012d87b9c80.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_4f17984a6f34e471.manifest
File versionNot Applicable
File size5,295
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_4fd044918830444c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,295
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_50fcf5066c5c3706.manifest
File versionNot Applicable
File size5,295
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_5174bfdf85884160.manifest
File versionNot Applicable
File size5,295
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,211
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,697
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,283
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,115
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,821
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,078
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,882
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,183
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,910
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

File nameIa64_03ecbafc552ab2af3184a2362d05a8b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_3b801ecc21ec20df.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_654e637c074f97c9.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f8d8f8f1e9f5499b.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_aac105a7a4fb4dc6.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5b30a17c031445ea78a18e8d825811de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_6cdb43e39bd174d8.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_637b52935cd1ce114c449f94d519eec3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_31e5d8afae7f283b.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6e37dbd34fc8e9c10184bfd3a74eadeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_16fd334439529a23.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_aa104885201c3446.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2faa0bcb6d57c37.manifest
File versionNot Applicable
File size5,293
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b34d03cfd0dc12.manifest
File versionNot Applicable
File size5,293
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:22
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4dffd78b3fccecc.manifest
File versionNot Applicable
File size5,293
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f557c851cd28d926.manifest
File versionNot Applicable
File size5,293
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,793
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,845
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,011
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,072
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,988
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,646
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,206
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,872
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,977
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,136
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable