כיצד למחוק קבצי Cookie ב- Internet Explorer

חל על: Internet Explorer 9

תקציר


מאמר זה מתאר כיצד למחוק קבצי Cookie מהמחשב. באפשרותך להחליט שהעזרה המודרכת תמחוק את קבצי ה- Cookie מהמחשב עבורך או למחוק את קבצי ה- Cookie מהמחשב באופן ידני. הסעיף "כיצד למחוק אוטומטית קבצי Cookie ב- Internet Explorer ב- Windows XP" כולל הוראות כיצד לגרום לעזרה המודרכת לבצע את השלבים עבורך.

הערה אם ברצונך למחוק קבצי Cookie עבור כל המשתמשים במחשב שלך, עליך לחזור על השלבים המתאימים כאשר אתה מתחבר בשם כל אחד מהמשתמשים.

מאמר זה נועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.

לקבלת מידע נוסף אודות קבצי Cookie, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

260971
תיאור קבצי Cookie (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף


כיצד לייצא או לשמור קבצי Cookie לפני מחיקתם

קבצי Cookie עשויים לכלול מידע עבור התאמה אישית של דף אינטרנט או פרטי כניסה למערכת של אתר אינטרנט. לפני שתמחק את קבצי ה- Cookie שלך, ייתכן שתרצה לייצא או לשמור אותם. השתמש באשף הייבוא/ייצוא ב- Internet Explorer כדי לייצא את קבצי ה- Cookie.
לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש באשף הייבוא/ייצוא, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

221523
תיאור אשף הייבוא/ייצוא הכלול ב- Internet Explorer גירסה 5.0 ואילך.

וידאו: כיצד למחוק קבצי cookie ב- Internet Explorer 9 (הסרטון באנגלית)

בעיות ופתרונות דומים

לקבלת מידע נוסף אודות קבצי Cookie, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

283185 כיצד לנהל קבצי Cookie ב-Internet Explorer 6

224304 קבצי Cookie לפי הפעלה לא ינוקו עד שתסגור את הדפדפן (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות קבצי Cookie, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

154360 מידע על הודעת התראת אבטחה עבור קבצי Cookie ב- Internet Explorer וב- Outlook Express (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
223799 תיאור של קבצי Cookie קבועים וקבצי Cookie לפי הפעלה ב- Internet Explorer (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
אם מאמרים אלה מתוך ה-Microsoft Knowledge Base לא עזרו לך לפתור את הבעיה או אם אתה נתקל במאפייני בעיה השונים מאלה המתוארים במאמר זה, חפש מידע נוסף ב-Microsoft Knowledge Base. כדי לחפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת: לאחר מכן הקלד את טקסט הודעת השגיאה שקיבלת, או הקלד תיאור של הבעיה בשדה חיפוש תמיכה (KB).