הקל על עצמך את הצפייה ב- Windows

חל על: Windows 10

אם ברצונך להפוך את המסך לקל יותר לצפייה, Windows 10 מציע מגוון תכונות ואפשרויות שיוכלו לעזור לך. הנה כמה הצעות.

התאמת גודל וצבע


  • כדי לכוונן את הגודל של טקסט, אפליקציות ופריטים אחרים, בחר במקש התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > נוחות גישה > תצוגה . תוכל להשתמש במחוון תחת הגדל טקסט כדי להגדיל רק את הטקסט במסך. לחלופין, בחר אפשרות בתפריט הנפתח תחת הגדל הכל כדי לשנות את הגודל של כל מה שמופיע במסך.

  • אם החדות בין הרכיבים השונים במסך אינה מספיקה, נסה להשתמש בערכת נושא עם חדות גבוהה. בחר במקש התחל , ולאחר מכן בחר הגדרות > נוחות גישה > חדות גבוהה , והעבר את המקש הדו-מצבי שתחת הפעלת חדות גבוהה למצב פעיל.

  • כדי שהאפליקציות בתפריט ההתחלה שלך ייראו גדולות יותר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני (או הקש הקשה ארוכה) על אריח האפליקציה שאת גודלו אתה רוצה לשנות, בחר שנה גודל, ולאחר מכן בחר את הגודל הרצוי.

לדעת לאן אתה מצביע


  • הפוך את העכבר לנראה יותר לעין על-ידי שינוי הצבע והגודל של המצביע שלו. בחר את לחצן התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > נוחות גישה > גודל סמן וגודל מצביע ובחר את האפשרויות שהכי נוחות לך.

  • הוספת עקבות מצביע תאפשר לך לראות לאן העכבר זז על המסך. בחר את הלחצן התחל ולאחר מכן בחר הגדרות > מכשירים > עכבר > אפשרויות עכבר נוספות. בחלון 'מאפייני עכבר', בחר את הכרטיסיה אפשרויות מצביע ולאחר מכן בחר הצג עקבות מצביע.

  • Windows יכול גם להציג משוב חזותי בעת נגיעה במסך. בחר במקש התחל , ולאחר מכן בחר הגדרות > נוחות גישה > גודל סמן וגודל מצביע , ולאחר מכן בחר את המקש הדו-מצבי תחת הצג משוב חזותי כשאני נוגע במסך.

הגדלת המסך


'זכוכית מגדלת' מגדילה חלק מהמסך או את כולו כדי שתוכל לראות מילים ותמונות טוב יותר. 

כדי לפתוח את זכוכית המגדלת לחץ על מקש סמל Windows + סימן החיבור (+). כאשר הזכוכית המגדלת מופעלת, השתמש במקש סמל Windows + סימן חיבור (+) או מקש סמל Windows + סימן חיסור (-) כדי להגדיל או להקטין את התצוגה. לסגירת הזכוכית המגדלת הקש על מקש סמל Windows + Esc

לקבלת מידע נוסף אודות 'זכוכית מגדלת', ראה שימוש ב'זכוכית מגדלת' להצגת פריטים על-גבי המסך.

שימוש בקורא הטקסטים לניווט במחשב


'קורא טקסטים' הוא קורא המסך המובנה ב- Windows שמקריא בקול את מה שמוצג במסך כדי שתוכל להשתמש במידע לניווט במחשב. כדי להפעיל או לעצור את קורא הטקסטים, לחץ על ‎מקש סמל Windows + Ctrl + Enter.

למידע נוסף על האופן שבו תוכל להשתמש ב'קורא טקסטים', ראה תחילת העבודה עם 'קורא טקסטים'.