כיצד להשתמש בשורת המשימות

חל על: Windows 10

ניתן להשתמש בשורת המשימות יותר מאשר רק כדי לראות את האפליקציות ומה השעה. שנה את המראה לפי רצונך, נהל את לוח השנה, הצמד את האפליקציות המועדפות שלך, העבר את שורת המשימות למקום הרצוי לך במסך, והגדר כיצד יקובצו לחצנים בשורת המשימות כשיש לך יותר מחלון אחד פתוח. תוכל גם לנהל פגישות בלוח השנה ישירות משורת המשימות.

שורת המשימות ב- Windows 10
 

הצמדת אפליקציה לשורת המשימות


הצמד אפליקציה ישירות לשורת המשימות לצורך גישה מהירה משולחן העבודה, או בטל הצמדה שלה. תוכל לעשות זאת מתפריט ההתחלה או מרשימת הקפיצה, שהיא רשימה של קיצורי דרך שפתחת לאחרונה, תיקיות, קבצים ואתרי אינטרנט.

הצמדת אפליקציה מתפריט התחל

במסך 'התחל' , לחץ והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האפליקציה ולאחר מכן הקש או לחץ על יותר > הצמד לשורת המשימות. אם אתה מבטל הצמדה, בצע אותם שלבים, הקש או לחץ על הסר משורת המשימות.

הצמדת אפליקציה מתוך רשימת הקפיצה

אם האפליקציה כבר פתוחה, לחץ והחזק את לחצן שורת המשימות של האפליקציה והחלק את האצבע כלפי מעלה עד להופעת רשימת הקפיצה. אם אתה משתמש בעכבר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן האפליקציה בשורת המשימות. לאחר מכן הקש או לחץ על הצמד לשורת המשימות. אם אתה מבטל הצמדה, בצע אותם שלבים, הקש או לחץ על הסר משורת המשימות.

רשימת קפיצה בשורת המשימות
 

שינוי הגדרות שורת המשימות


התאמה אישית של שורת המשימות בצורה המתאימה לך משורת המשימות עצמה. אם ברצונך לשנות היבטים שונים של שורת המשימות בבת אחת, השתמש בהגדרות. לחץ והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשורת המשימות ולאחר מכן הקש או לחץ על הגדרות.הגדרות שורת משימות
 

שנה את מיקום שורת המשימות

בדרך כלל, שורת המשימות נמצאת בתחתית שולחן העבודה, אך אפשר גם להזיז אותה לצדדים של שולחן העבודה או לחלקו העליון. אם שורת המשימות נעולה, יש לבטל את הנעילה לפני הזזתה (ראה נעילה וביטול נעילה של שורת המשימות בנושא זה). הקש והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו בשורת המשימות, הקש על הגדרות  > מיקום שורת המשימות במסך, ולאחר מכן בחר שמאל, למעלה, ימין, או למטה.

סדר מחדש את לחצני שורת המשימות

כאשר תרצה לשנות את סדר לחצני האפליקציות בשורת המשימות, פשוט גרור לחצן ממיקומו הנוכחי למיקום אחר.

מומלץ לבחור את אופן קיבוץ הלחצנים בשורת המשימות, במיוחד אם יש כמה חלונות פתוחים. כברירת מחדל, כל הקבצים הפתוחים מאותה אפליקציה תמיד מקובצים ביחד, גם אם לא פתחת אותם אחד אחרי השני.

אם ברצונך לשנות את אופן הקיבוץ של לחצנים בשורת המשימות,הקש והחזק או באמצעות לחצן העכבר הימני הקש במקום ריק בשורת המשימות, הקש או לחץ על הגדרות , ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות מתוך הרשימה שילוב לחצנים בשורת המשימות:

  • תמיד, הסתר תוויות. זו הגדרת ברירת המחדל. כל אפליקציה מופיעה כלחצן יחיד, ללא תווית, אפילו כאשר פתוחים חלונות מרובים עבור אותה אפליקציה.
  • כששורת המשימות מלאה. הגדרה זו מציגה כל חלון כלחצן בודד עם תווית. כאשר שורת המשימות עמוסה, אפליקציות בעלות חלונות פתוחים מרובים מתכווצות ללחצן אפליקציה יחיד. הקש או לחץ על הלחצן כדי להציג רשימה של החלונות הפתוחים.
  • לעולם לא. הגדרה זו מציגה כל חלון כלחצן בודד עם תווית, והחלונות אף פעם אינם משולבים, ללא קשר למספר החלונות הפתוחים. ככל שמספר האפליקציות והחלונות הפתוחים גדל, הלחצנים הולכים וקטנים, ובסופו של דבר יהיה צורך לגלול בין הלחצנים.

נעל את שורת המשימות או בטל את נעילתה

נעילת שורת המשימות שימושית כדי לוודא שהיא נשארת כפי שהגדרת אותה. ניתן לבטל את נעילת שורת המשימות מאוחר יותר כדי לבצע שינויים או לשנות את המיקום שלה בשולחן העבודה. לחץ והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשורת המשימות ולאחר מכן הקש או לחץ על הגדרות  והפעל את נעל את שורת המשימות.

אם יש סימן ביקורת לצד נעל את שורת המשימות, שורת המשימות כבר נעולה. כדי לבטל את הנעילה, פשוט הקש או לחץ על נעל את שורת המשימות או עבור אל הגדרות וכבה אותה.

הצג תגים בלחצני שורת המשימות

תג על לחצן בשורת המשימות הוא התראה המודיעה לך שיש פעילות או שמשהו צריך להתרחש באפליקציה זו.

הודעה על תג בשורת המשימות
 

לדוגמה, תג פעמון על האפליקציה 'התראות ושעונים' מודיע לך שיש התראה פעילה ויודיע לך בזמן שתגדיר. תכונה זו מופעלת כברירת מחדל, אך אם תרצה לוודא שהיא מופעלת או לכבות אותה, הקש והחזק באמצעות לחצן העכבר הימני במקום ריק בשורת המשימות, הקש או לחץ על הגדרות , ועבור אל הצג תגים בלחצנים בשורת המשימות.

השתמש בלחצנים קטנים יותר בשורת המשימות

אם ברצונך להציג חלק כמות גדולה יותר של האפליקציות שלך בשורת המשימות, תוכל להציג גירסאות קטנות יותר של הלחצנים. לחץ והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בשורת המשימות ולאחר מכן הקש או לחץ על הגדרות ולאחר מכן הפעל את 'השתמש בלחצנים קטנים בשורת המשימות.

השתמש בשורת המשימות כדי להציץ על שולחן העבודה

השתמש בתכונת ההצצה כדי לקבל מבט מהיר על מה שיש בשולחן העבודה מאחורי כל החלונות הפתוחים.

  1. הקש והחזק או הקש או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני במקום ריק בשורת המשימות, הקש או לחץ על הגדרות , ולאחר מכן הפעל שימוש בהצצה כדי להציג תצוגה מקדימה של שולחן העבודה כאשר תזיז את העכבר ללחצן 'הצג שולחן עבודה' בסוף שורת המשימות.
  2. הזז את הסמן או הקש והחזק בקצה הימני הרחוק של שורת המשימות, שם תראה את שולחן העבודה.
  3. כדי לשחזר את התצוגה של כל החלונות הפתוחים, פשוט הזז את הסמן או הקש והחזק על הקצה פעם נוספת.

הסתרה אוטומטית של שורת המשימות

לפעמים ייתכן שתרצה להסתיר את שורת המשימות, למשל כאשר אתה צופה בסרט או קורא משהו. יש לך אפשרות להסתיר באופן אוטומטי את שורת המשימות בהתאם למצב - אם אתה במצב שולחן עבודה או במצב טאבלט. לחץ והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני במקום ריק בשורת המשימות, הקש או לחץ על הגדרות , ולאחר מכן הפעל את האפשרות הסתר אוטומטית את שורת המשימות במצב שולחן העבודה או את האפשרות הסתר אוטומטית את שורת המשימות במצב טאבלט, או את שתיהן.