כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

חל על: Windows 7Windows 8.1Windows 10

Windows 10/8.1/XP


גבה ידנית את השחזור, או צור נקודת שחזור.
 
 
לאחר גיבוי המידע, שחזר אותו לפי השיטה שבה השתמשת.