איתור מפתח השחזור של BitLocker

חל על: Windows 10

BitLocker היא תכונת הצפנת מכשירים של Windows. אם המכשיר שלך מבקש את מפתח שחזור של BitLocker שלך, המידע הבא יכול לעזור לך לאתר את המפתח בעל ה- 48 הספרות שתצטרך כדי לבטל את נעילת המכשיר שלך. הנה כמה מקומות שתוכל לבדוק כדי לאתר את המפתח אם אין לך אותו זמין באופן מיידי: 

  • בחשבון Microsoft שלך:היכנס לחשבון Microsoft שלך במכשיר אחר כדי למצוא את מפתח השחזור שלך. אם למשתמשים אחרים יש חשבונות במכשיר, תוכל לבקש מהם להיכנס לחשבון Microsoft שלהם כדי לראות אם יש להם את המפתח.
  • בתדפיס ששמרת: ייתכן שמפתח השחזור שלך נמצא בתדפיס שנשמר כאשר BitLocker הופעל. ראה היכן אתה משאיר מסמכים חשובים הקשורים למחשב שלך.
  • בכונן הבזק מסוג USB: חבר את כונן ההבזק מסוג USB למחשב הנעול ובצע את ההוראות. אם שמרת את המפתח כקובץ טקסט בכונן הבזק, השתמש במחשב אחר כדי לקרוא את קובץ הטקסט.
  • בחשבון Active Directory ב- Azure: אם המכשיר שלך היה מחובר לארגון באמצעות חשבון דואר אלקטרוני בעבודה או בבית הספר, מפתח השחזור שלך עשוי להיות מאוחסן בחשבון Azure AD של הארגון המשויך למכשיר שלך. ייתכן שתוכל לגשת אליו ישירות או שיהיה עליך ליצור קשר עם מנהל מערכת כדי לגשת אל מפתח השחזור שלך.
  • אצל מנהל המערכת שלך: אם המחשב שלך מחובר לתחום (בדרך כלל במחשב בעבודה או בבית ספר), בקש ממנהל המערכת את מפתח השחזור.
  • מידע נוסף על מפתחות שחזור של BitLocker
  • מידע נוסף על הצפנת מכשירים