איתור מפתח השחזור של BitLocker


 • מקומות שבהם כדאי לחפש את מפתח BitLocker:
  • בתדפיס ששמרת. חפש במקומות שבהם אתה שומר מסמכים חשובים.

  • נשמר בכונן הבזק מסוג USB. חבר את כונן ההבזק מסוג USB למחשב הנעול ובצע את ההוראות. אם שמרת את המפתח כקובץ טקסט בכונן הבזק, השתמש במחשב אחר כדי לקרוא את קובץ הטקסט.

  • בחשבון Microsoft שלך. כדי לקבל את מפתח השחזור שלך, עבור אל מפתחות שחזור של BitLocker.

  • בחשבון Azure Active Directory שלך. עבור מחשבים בעבודה שאתה נכנס אליהם באמצעות חשבון Azure Active Directory, כדי לקבל את מפתח השחזור, עיין בפרטי המכשיר עבור חשבון Microsoft Azure שלך.

 • או בקש ממישהו עזרה:

  • בקש ממישהו עם הרשאות מנהל מערכת באותו מחשב לבטל את הנעילה באמצעות המפתח שלו.

  • אם המחשב שלך מחובר לתחום (בדרך כלל במחשב בעבודה או בבית ספר), בקש ממנהל המערכת את מפתח השחזור.

 • אם אתה עדיין לא מצליח להיכנס, תצטרך לאפס את המחשב. למד כיצד.
 • אם ברצונך ליצור מפתח שחזור של BitLocker: בחר בלחצן התחל הקלד BitLocker, בחר ‏‫‏‏נהל את BitLocker‬ מרשימת התוצאות, בחר ‏‫‏‏גבה את מפתח השחזור שלך‬, ופעל בהתאם להנחיות של שיטת הגיבוי המועדפת עליך.