איתור מפתח השחזור של BitLocker

חל על: Windows 10

אם אינך יודע מה המפתח של BitLocker אבל יש לך את מפתח השחזור של BitLocker, תוכל להשתמש במפתח השחזור כדי לשחרר את נעילת הכונן שלך. מפתח השחזור של BitLocker כולל מספר בעל 32 ספרות שמאוחסן במחשב שלך. כך תוכל למצוא את מפתח השחזור שלך.

 • מקומות שבהם כדאי לחפש את מפתח השחזור של BitLocker
  • ‏‫בתדפיס ששמרת‬: חפש במקומות שבהם אתה שומר ניירות חשובים.
  • בכונן הבזק מסוג USB: חבר את כונן ההבזק מסוג USB למחשב הנעול ובצע את ההוראות. אם שמרת את המפתח כקובץ טקסט בכונן הבזק, השתמש במחשב אחר כדי לקרוא את קובץ הטקסט.
  • בחשבון Microsoft שלך: היכנס במחשב אחר או בטלפון כדי להציג את מפתחות השחזור של Bitlocker
  • בחשבון Azure Active Directory: עבור מחשבים בעבודה שאתה נכנס אליהם באמצעות חשבון Azure Active Directory, כדי לקבל את מפתח השחזור, עיין בפרטי המכשיר עבור חשבון Microsoft Azure שלך.
 • או בקש ממישהו עזרה
  • בקש ממישהו עם הרשאות מנהל מערכת באותו מחשב לבטל את הנעילה באמצעות המפתח שלו.
  • אם המחשב שלך מחובר לתחום (בדרך כלל במחשב בעבודה או בבית ספר), בקש ממנהל המערכת את מפתח השחזור.
 • הערה:  אם אתה עדיין לא מצליח להיכנס, תצטרך לאפס את המחשב. לקבלת מידע נוסף, ראה למד כיצד.
 • לאחר שמצאת אותו, כך תוכל לשמור אותו
 • בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד BitLocker, בחר נהל את BitLocker מרשימת התוצאות, בחר גבה את מפתח השחזור שלך, ופעל בהתאם להנחיות של שיטת הגיבוי המועדפת עליך.