איפוס או התקנה מחדש של Windows 10

חל על: Windows 10

איפוס

קיימות שלוש אפשרויות שמאפשרות לך לאפס את המחשב. אם ניסית כמעט כל דבר אחר והמחשב שלך עדיין אינו פועל כהלכה, האיפוס עשוי לפתור את הבעיה.

  • אפשרות 1: לחץ על הלחצן התחל  > הגדרות > עדכון ואבטחה > שחזור. תחת איפוס מחשב זה, בחר באפשרות תחילת העבודהפתח את הגדרות השחזור.
  • אפשרות 2: הפעל מחדש את המחשב שלך כדי להגיע למסך ההתחברות, לאחר מכן לחץ והחזק את המקש Shift תוך בחירה בסמל הפעלה > הפעל מחדש בפינה השמאלית התחתונה של המסך. לאחר שהמחשב יופעל מחדש, בחר באפשרות פתור בעיות > איפוס PC זה.
  • אפשרות 3: לחץ על הלחצן 'התחל' ולאחר מכן לחץ והחזק את המקש Shift תוך בחירה בסמל הפעלה > הפעל מחדש כדי להפעיל מחדש את המחשב במצב שחזור. לאחר שהמחשב יופעל מחדש, בחר באפשרות פתור בעיות > איפוס PC זה.
  • כל אחת משלוש האפשרויות האלה תגרום לך להתחיל, אך ברגע שאתה בתהליך, בצע את הפעולות המוצגות בפניך. אם אף אחת משלוש האפשרויות הללו לא פועלת, תוכל להשתמש במדיית התקנה כדי להתקין מחדש את Windows 10.

שימוש במדיית התקנה להתקנה מחדש של Windows 10

  • אם אינך מצליח כלל להפעיל את המחשב, באפשרותך להשתמש במדיית ההתקנה כדי לבצע התקנה נקיה של Windows 10. עבור אל אתר הורדות התוכנות של Microsoft, הורד את הכלי ליצירת מדיה ולאחר מכן להשתמש בו כדי ליצור מדיית התקנה בכונן DVD או בכונן USB. 
  • משם, ראה התקנה מחדש של Windows 10 לקבלת שלבים מפורטים.