גיבוי ושחזור ב- Windows 10

חל על: Windows 10

שימוש בהיסטוריית הקבצים לגיבוי ושחזור ב- Windows 10

 • גבה את ה- PC של באמצעות 'היסטוריית קבצים' 
 • השתמש ב'היסטוריית קבצים' כדי לגבות בכונן חיצוני או במיקום רשת. לחץ על הלחצן התחל‎​  > הגדרות  > עדכון ואבטחה > גיבוי > הוספת כונן ולאחר מכן בחר כונן חיצוני או מיקום ברשת עבור הגיבויים שלך.
  תמונה של גיבוי 'היסטוריית קבצים' ב- Windows 10
 • שחזור הקבצים שלך באמצעות 'היסטוריית קבצים'
 • אם חסרים לך קובץ או תיקיה חשובים שגיבית, כך תוכל להחזיר אותם באופן הבא:
  • בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד שחזור קבצים ולאחר מכן בחר באפשרות שחזר את הקבצים שלך באמצעות 'היסטוריית קבצים'.

  • חפש את הקובץ הדרוש ולאחר מכן השתמש בחצים כדי לראות את כל הגרסאות שלו.

  • כשאתה מוצא את הגרסה הרצויה, בחר באפשרות שחזר כדי לשמור אותה במיקומה המקורי. כדי לשמור אותה במיקום אחר, לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני) על האפשרות שחזר, בחר באפשרות שחזר אל ולאחר מכן בחר מיקום חדש.

חיפוש הגיבויים שנוצרו בגרסאות קודמות של Windows

 • אם השתמשת ב'גיבוי ושחזור' כדי לגבות קבצים או ליצור גיבויים של תמונות מערכת בגרסאות קודמות של Windows, הגיבוי הישן עדיין זמין ב- Windows 10. בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד לוח הבקרה. לאחר מכן בחר לוח בקרה > מערכת ואבטחה > גיבוי ושחזור (Windows 7)