ניהול הגדרות שפת תצוגה וקלט ב- Windows 10

חל על: Windows 10

הוספת שפת קלט

באפשרותך להוסיף שפת קלט, להגדיר שפת תצוגה או להתקין ערכת שפה בהגדרות כדי לשנות את השפה בה אתה משתמש עבור Windows 10, אפליקציות ואתרי אינטרנט. הוספת שפת קלט מאפשרת לך להגדיר פקודת העדפת השפה עבור אפליקציות ואתרי אינטרנט ולשנות את שפת לוח המקשים.

שנה את שפת התצוגה שלך

שפת התצוגה שתבחר תשנה את שפת ברירת המחדל הנמצאת בשימוש בתכונות של Windows, כגון הגדרות וסייר הקבצים.

התקנת ערכת שפה

אם השפה מופיעה תחת ‏‫שפות מועדפות‬ אך אינה מופיעה ברשימת שפות התצוגה של Windows, תצטרך להתקין תחילה את ערכת השפה שלה (אם היא זמינה בגרה של Windows 10 שברשותך).

מהדורת שפה יחידה של Windows 10

  • אם מופיעה ההודעה "מותרת ערכת שפה אחת בלבד" או ההודעה "רישיון Windows שלך תומך בשפת תצוגה אחת בלבד", פירושו של דבר כי ברשותך מהדורת שפה יחידה של Windows 10.