שיתוף מדפסת הרשת

חל על: Windows 10

ב- Windows 10, באפשרותך לשתף את המדפסת עם מחשבים רבים ברשת. כדי לשתף מדפסת מהמחשב שאליו המדפסת מחוברת (המחשב הראשי) למחשבים משניים שאליהם המדפסת לא מחוברת, עליך להגדיר שיתוף הגדרות עבור המדפסת, לחבר את המדפסת למחשב הראשי (באופן אלחוטי או על-ידי שימוש בכבל USB) ולאחר מכן להפעיל את המדפסת. בנוסף, יש לוודא שהמחשב הראשי מופעל, מחובר למדפסת ומחובר לרשת.

שיתוף המדפסת במחשב הראשי

קיימות שתי דרכים לשיתוף המדפסת: באמצעות הגדרות או באמצעות לוח הבקרה.

חיבור המדפסת המשותפת למחשב אחר

קיימות שתי דרכים לחבר את המדפסת המשותפת למחשב אחר: באמצעות הגדרות או לוח הבקרה.

קביעת הגדרות שיתוף

ההגדרות שבהן אתה משתמש לשיתוף התקנים מופעלות לעתים קרובות כברירת מחדל. אם לא, בצע את השלבים בסעיף זה להפעלת ההגדרות באמצעות ההגדרות או באמצעות לוח הבקרה.

איתור שם המחשב

כדי לחבר את המחשב המשני למדפסת, עליך לדעת את שם המחשב הראשי, שנקרא 'שם המחשב' או 'שם ההתקן'.