יציאה ממצב S ב- Windows 10

חל על: Windows 10

Windows 10 במצב S תוכנן לספק אבטחה וביצועים, תוך הפעלה בלעדית של אפליקציות מ- Microsoft Store. אם ברצונך להתקין אפליקציה שאינה זמינה ב- Microsoft Store, תצטרך לצאת ממצב S. יציאה ממצב S היא חד-כיוונית. אם תעבור, לא תוכל לחזור ל- Windows 10 במצב S. יציאה ממצב S אינה כרוכה בתשלום.‬

  • במחשב שבו פועל Windows 10 במצב S, פתח את הגדרות > עדכון ואבטחה > הפעלה.
  • במקטע עבור ל- Windows 10 Home או עבור ל- Windows 10 Pro , בחר עבור ל- Store. (אם מופיע גם המקטע 'שדרג את מהדורת Windows', הקפד לא ללחוץ על הקישור 'עבור ל- Store' שמופיע שם.)
  • בדף יציאה ממצב S (או דף דומה) שמופיע ב- Microsoft Store, בחר את לחצן קבל. לאחר שתראה הודעת אישור בדף, תוכל להתקין אפליקציות מחוץ ל- Microsoft Store.