שינוי או איפוס סיסמת Windows

חל על: Windows 10Windows 8.1Windows 7

אם שכחת או איבדת את הסיסמה שלך עבור Windows 10, ‏‎Windows 8 .1 או Windows 7, ייתכן שתוכל לשנות או לאפס אותה. כדי להתחיל בעבודה, בחר את גרסת Windows שלך מהתפריט הנפתח בחר גרסת מוצר. 

Windows 10


אם אתה כבר יודע מה הסיסמה הנוכחית שלך ורוצה לשנות אותה

לחץ על הלחצן התחל  > הגדרות > חשבונות > אפשרויות כניסה . תחת סיסמה, לחץ על הלחצן שנה ובצע את השלבים.

איפוס סיסמת החשבון המקומי של Windows 10

אם שכחת או איבדת את הסיסמה של חשבון Windows 10 מקומי ועליך להיכנס חזרה למכשיר שלך, למטה תוכל למצוא כמה אפשרויות שעשויות לעזור לך להתחיל בעבודה. לקבלת מידע נוסף על תקן מקומי לעומת חשבונות מנהלי מערכת, ראה יצירת חשבון משתמש מקומי או חשבון מנהל מערכת ב- Windows 10.

Windows 10, גרסה 1803 ואילך

אם הוספת שאלות אבטחה בעת הגדרת החשבון המקומי שלך עבור Windows 10, מותקנת במחשב שלך גרסה 1803 לפחות ותוכל לענות על שאלות האבטחה כדי להיכנס שוב.

לאחר שהזנת סיסמה שגויה:

  1. לחץ על הקישור איפוס סיסמה במסך הכניסה. אם אתה משתמש במקום זאת במספר זיהוי אישי (PIN), ראה בעיות בעת כניסה באמצעות מספר זיהוי אישי. אם אתה משתמש במכשיר של מקום העבודה שמחובר לרשת, ייתכן שלא תראה אפשרות לאפס את הסיסמה או את מספר הזיהוי האישי (PIN). במקרה כזה, פנה למנהל המערכת.
  2. ענה את שאלות האבטחה שלך.
  3. הזן סיסמה חדשה.
  4. היכנס עם הסיסמה החדשה.

Windows 10, לפני גרסה 1803

עבור גרסאות של Windows 10 שקדמו ל- 1803, לא ניתן לאפס סיסמאות של חשבונות מקומיים מכיוון שאין שאלות אבטחה. באפשרותך לאפס את המחשב כדי לבחור סיסמה חדשה. עם זאת, אפשרות זו מוחקת לצמיתות את הנתונים, התוכניות וההגדרות שלך. אם גיבית את הקבצים שלך, תוכל לשחזר קבצים שמחקת. לקבלת מידע נוסף, ראה אפשרויות שחזור ב- Windows 10.
כדי לאפס את המחשב – פעולה שתוביל למחיקת הנתונים, התוכניות וההגדרות:

  1. לחץ על המקש Shift תוך לחיצה על הלחצן הפעלה  > הפעל מחדש בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
  2. במסך בחר אפשרות, לחץ על פתור בעיות > אפס מחשב זה.
  3. בחר באפשרות הסר הכל.

אפס את סיסמת חשבון Microsoft שמשמשת אותך כדי להיכנס למחשב שלך

במסך הכניסה, הקלד את שם חשבון Microsoft שלך, אם הוא אינו מוצג. אם קיימים במחשב מספר חשבונות, בחר את החשבון שאתה רוצה לאפס. מתחת לתיבת הטקסט של הסיסמה, בחר באפשרות שכחתי את הסיסמה. בצע את השלבים כדי לאפס את הסיסמה שלך.

פתרון בעיות בכניסה

אם אתה עדיין נתקל בבעיות בעת כניסה לחשבון שלך, ראה פתרונות נוספים במקטע פתרון בעיות התחברות.