כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת גירסת 32 סיביות או גירסת 64 סיביות של מערכת ההפעלה Windows

חל על: Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 EditionMicrosoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

מבוא


מאמר זה עוזר לקבוע אוטומטית אם במחשב פועלת גירסת 32 סיביות או גירסת 64 סיביות של Windows. מאמר זה גם מתאר כיצד לקבוע ידנית אם במחשב פועלת גירסת 32 סיביות או גירסת 64 סיביות של Windows. באופן כללי, כמות הסיביות של מחשב מציינת כמה נתונים הוא יכול לעבד, את מהירות עיבוד הנתונים, ואת קיבולת הזיכרון המרבית. כדי למטב את ביצועי המחשב, ספירת הסיביות של מערכת ההפעלה המותקנת במחשב צריכה להיות תואמת לספירת הסיביות של המחשב עצמו.

קבע איזו גירסה של Windows מותקנת.


השתמש בשיטות הבאות כדי לקבוע איזו גירסה של Windows מותקנת, בהתאם למערכת ההפעלה שבה אתה משתמש. 

סמל מידע
 הערות
  • כדי לברר את ספירת הסיביות של המחשב, עיין בתיעוד שצורף למחשב או צור קשר עם יצרן החומרה.
  • במחשבים מבוססי Intel Itanium יכולה לפעול רק גירסת 64 סיביות של Windows. במחשבים מבוססי Intel Itanium לא יכולה לפעול גירסת 32 סיביות של Windows. כיום, גירסאות 64 סיביות של מערכת ההפעלה Windows פועלות רק במחשבים מבוססי Itanium ובמחשבים מבוססי AMD64.

השלבים הבאים


אם לא הצלחת להשתמש בשיטות אלו לקביעת ספירת הסיביות של מערכת ההפעלה, לצערנו מאמר זה לא יוכל לסייע לך עוד. כשלב הבא, תוכל לפנות למישהו שאתה מכיר לקבלת עזרה או שתוכל לפנות לתמיכה. לקבלת מידע על יצירת קשר עם התמיכה, היכנס לאתר האינטרנט של התמיכה של Microsoft.


מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או למהימנותם של מוצרים אלה.