כיצד לבצע אתחול נקי ב- Windows

תקציר

אתחול נקי מתבצע כדי להפעיל את Windows תוך שימוש בקבוצה מינימלית של מנהלי התקנים ותוכניות הפעלה. כך ניתן לבטל התנגשויות תוכנה שמתרחשות בעת התקנת תוכנית או עדכון או בעת הפעלת תוכנית ב- Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 או Windows Vista. ניתן גם לפתור או לקבוע איזו התנגשות גורמת לבעיה על-ידי ביצוע אתחול נקי.
מדוע מתרחשות התנגשויות תוכנה?

הערה אם אתה משתמש ב- Windows XP, עבור אל כיצד להגדיר את Windows XP להפעלה במצב "אתחול נקי".

כיצד לבצע אתחול נקי

הערות
 • עליך להתחבר למחשב כמנהל מערכת כדי שתוכל לבצע אתחול נקי.
 • המחשב עלול לאבד פונקציונליות מסוימת בעת ביצוע אתחול נקי. כאשר המחשב מופעל כרגיל, הפונקציונליות חוזרת. עם זאת, ייתכן שתיתקל בהודעת השגיאה המקורית, או שאופן הפעולה המקורי יופיע אם הבעיה עדיין קיימת.
 • אם המחשב מחובר לרשת, ייתכן כי הגדרות המדיניות של הרשת ימנעו ממך לבצע את הצעדים הבאים. מומלץ מאוד לא להשתמש בכלי השירות 'תצורת מערכת' לשינוי אפשרויות האתחול המתקדמות במחשב אלא אם כן קיבלת הנחיה ממהנדס תמיכה של Microsoft לבצע זאת. הדבר עלול להפוך את המחשב לבלתי-שמיש.
פעל בהתאם לפעולות הבאות כדי לבצע אתחול נקי:
 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 2. הקלד msconfig בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על msconfig. צילום מסך עבור שלב זה.
 3. בכרטיסיה שירותים של תיבת הדו-שיח תצורת מערכת, הקש או לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft ולאחר מכן הקש או לחץ על הפוך את כולם ללא זמינים.
  צילום מסך עבור שלב זה.
 4. בכרטיסיה אתחול של תיבת הדו-שיח תצורת מערכת, הקש או לחץ על פתח את מנהל המשימות. צילום מסך עבור שלב זה.
 5. בכרטיסיה אתחול במנהל המשימות, עבור כל פריט אתחול, בחר את הפריט ולאחר מכן לחץ על הפוך ללא זמין. צילום מסך עבור שלב זה.
 6. סגור את מנהל המשימות.
 7. בכרטיסיה אתחול של תיבת הדו-שיח תצורת מערכת, הקש או לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. צילום מסך עבור שלב זה.
 1. היכנס למחשב באמצעות חשבון בעל הרשאות מנהל.
 2. לחץ על לחצן התחל, הקלד msconfig.exe בתיבה התחל חיפוש, והקש Enter כדי להתחיל את תוכנית השירות System Configuration.
  הערה אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, עליך להקליד את הסיסמה או לספק את האישור.
  צילום מסך עבור שלב זה.
 3. בכרטיסיה כללי, לחץ על האפשרות אתחול סלקטיבי ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול: (תיבת הסימון השתמש בקובץ Boot.ini מקורי אינה זמינה).
  צילום מסך עבור שלב זה.
 4. בכרטיסייה שירותים, סמן את תיבת הסימון הסתר את כל שירותי Microsoft, ולאחר מכן לחץ על בטל הכול.צילום מסך של שלב זה.
  הערה שלב זה מאפשר לשירותים של Microsoft להמשיך לפעול. שירותים אלה כוללים את 'עבודה ברשת', 'הכנס והפעל', 'רישום יומן אירועים', 'דיווח שגיאות' ושירותים נוספים. אם תשבית שירותים אלה, ייתכן שתמחק לצמיתות את כל נקודות השחזור. אל תעשה זאת אם ברצונך להשתמש בתוכנית השירות לשחזור המערכת בשילוב עם נקודות שחזור קיימות.
 5. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.
לקבלת מידע נוסף על ביצוע אתחול נקי ב- Windows 7 וב- Windows Vista, צפה בסרטון: כיצד לבצע אתחול נקי ב- Windows (סרטון באנגלית).

מה השלב הבא כאשר יש לי סביבת אתחול נקי?

לאחר שהמחשב מופעל מחדש, תהיה לך סביבת אתחול נקי. לאחר מכן, בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למצב:
 • אם לא יכולת להתקין או להסיר התקנה של תוכנית או עדכון לפני שביצעת את האתחול הנקי, נסה להתקין או להסיר את התוכנית או העדכון שוב.

  הערה אם נתקלת בשגיאה "לא היתה אפשרות גישה אל השירות Windows Installer" במהלך התקנה או הסרת התקנה, ראה כיצד להפעיל את השירות Windows Installer כאשר שירותי מערכת לא נטענים, ולאחר מכן התקן או הסר את התוכנית או העדכון שוב.
  • אם ההתקנה או ההסרה עברו בהצלחה, פתרת את הבעיה. ראה כיצד לאפס את המחשב כדי שיופעל כרגיל כדי לאפס את המחשב להפעלה הרגילה.
  • אם ההתקנה או ההסרה עדיין נכשלת, פירוש הדבר שבעיה זו אינה נגרמת על-ידי הפרעה ליישום או לשירות. ייתכן שתצטרף לפנות אל התמיכה של Microsoft לקבלת תמיכה ספציפית יותר.
 • אם לא יכולת להפעיל תוכנית לפני ביצוע האתחול הנקי, נסה להפעיל את התוכנית שוב.

כיצד לאפס את המחשב להפעלה רגילה לאחר פתרון בעיות של אתחול נקי

לאחר סיום פתרון הבעיות, בצע את הפעולות הבאות כדי להחזיר את המחשב להפעלה רגילה.
 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 2. הקלד msconfig בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על msconfig.
 3. בכרטיסיה כללי, הקש או לחץ על האפשרות אתחול רגיל.
 4. הקש או לחץ על הכרטיסיה שירותים, נקה את תיבת הסימון שלצד הסתר את כל שירותי Microsoft ולאחר מכן הקש או לחץ על הפעל הכל.
 5. הקש או לחץ על הכרטיסיה הפעלה ולאחר מכן הקש או לחץ על פתח את מנהל המשימות.
 6. במנהל המשימות, הפוך את כל תוכניות ההפעלה לזמינות ולאחר מכן הקש או לחץ על אישור.
 7. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, הקש או לחץ על הפעל מחדש .
 1. לחץ על לחצן התחל, הקלד msconfig.exe בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש Enter.
  הערה אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, עליך להקליד את הסיסמה או ללחוץ על המשך.
 2. בכרטיסייה כללי, לחץ על הפעלה רגילה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על הפעל מחדש .

מידע נוסף

 1. היכנס למחשב באמצעות חשבון בעל הרשאות מנהל.
 2. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 3. הקלד msconfig בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על msconfig.
 4. הקש או לחץ על הכרטיסיה שירותים ולאחר מכן הקש או לחץ כדי לסמן את התיבה הסתר את כל שירותי Microsoft.
 5. הקש או לחץ כדי לבחור את המחצית העליונה של תיבות הסימון שברשימה שירות.
 6. הקש או לחץ על אישור ולאחר מכן הקש או לחץ על הפעל מחדש.
 7. לאחר שהמחשב מסיים את ההפעלה מחדש, קבע אם הבעיה עדיין מתרחשת.
  • אם הבעיה עדיין מתרחשת, חזור על שלבים 1 עד 6, אך נקה את המחצית התחתונה של תיבות הסימון ברשימה שירות שבחרת במקור.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, חזור על שלבים 1 עד 6, ובחר רק את המחצית העליונה של תיבות הסימון הנותרות שלא היו מסומנות ברשימה שירות. חזור על צעדים אלה עד שבחרת את כל תיבות הסימון.
  • אם אתה עדיין נתקל בבעיה ואם נבחר רק שירות אחד ברשימה שירות, השירות שנבחר הוא הגורם לבעיה ועליך לעבור אל שלב 11. אם אף שירות לא גורם את הבעיה, עבור לשלב 8.
 8. חזור על שלבים 1 עד 3 בסעיף זה.
 9. הקש או לחץ על הכרטיסיה אתחול, ולאחר מכן הקש או לחץ כדי לבחור את המחצית העליונה של תיבות הסימון שברשימה פריט אתחול.
 10. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.
  • אם הבעיה עדיין מתרחשת, חזור על שלבים 8 ו- 9, אך נקה את המחצית התחתונה של תיבות הסימון ברשימה פריט אתחול שבחרת במקור.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, חזור על שלבים 8 ו-9, ובחר רק את המחצית העליונה של תיבות הסימון הנותרות שלא היו מסומנות ברשימה פריט הפעלה. חזור על צעדים אלה עד שבחרת את כל תיבות הסימון.
  • אם אתה עדיין נתקל בבעיה לאחר שרק פריט הפעלה אחד נבחר ברשימה פריט הפעלה, פירוש הדבר שפריט ההפעלה הנבחר גורם לבעיה, ועליך לעבור לשלב 11. אם אף פריט הפעלה לא גורם לבעיה זו, סביר להניח ששירות Microsoft גורם לבעיה. כדי לקבוע איזה שירות של Microsoft עלול להיות הגורם לבעיה, חזור על שלבים 1 עד 7 מבלי לסמן את תיבת הסימון הסתר את כל השירותים של Microsoft בכל שלב.
 11. לאחר שמצאת את פריט האתחול או את השירות שגורם לבעיה, צור קשר עם יצרן התוכנית כדי לקבוע אם ניתן לפתור את הבעיה. לחילופין, הפעל את תוכנית השירות System Configuration, ולאחר מכן הקש או לחץ כדי לנקות את הסימון מתיבת הסימון של הפריט הבעייתי.
 1. היכנס למחשב באמצעות חשבון בעל הרשאות מנהל.
 2. לחץ על לחצן התחל, הקלד msconfig.exe בתיבה התחל חיפוש, והקש Enter כדי להתחיל את תוכנית השירות System Configuration.
  הערה אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, עליך להקליד את הסיסמה או לספק את האישור.
  צילום מסך עבור שלב זה.
 3. לחץ על הכרטיסייה שירותים ולאחר מכן לחץ כדי לסמן את התיבה הסתר את כל שירותי Microsoft.
 4. לחץ כדי לבחור את המחצית העליונה של תיבות הסימון שברשימה שירות.
 5. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.
 6. לאחר שהמחשב מסיים את ההפעלה מחדש, קבע אם הבעיה עדיין מתרחשת.
  • אם הבעיה עדיין מתרחשת, חזור על שלבים 1 עד 5, אך נקה את המחצית התחתונה של התיבות המסומנות ברשימה שירות שבחרת במקור.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, חזור על שלבים 1 עד 5, ובחר רק את המחצית העליונה של תיבות הסימון הנותרות שלא היו מסומנות ברשימה שירות. חזור על צעדים אלה עד שבחרת את כל תיבות הסימון.
  • אם אתה עדיין נתקל בבעיה ואם נבחר רק שירות אחד ברשימה שירות, השירות שנבחר הוא הגורם לבעיה. עבור לשלב 10. אם אף שירות אינו גורם לבעיה זו, עבור לשלב 7.
 7. בצע אתחול נקי באמצעות חזרה על שלב 1 ושלב 2.
 8. לחץ על הכרטיסיה אתחול, ולאחר מכן לחץ כדי לבחור את המחצית העליונה של תיבות הסימון שברשימה פריט אתחול. צילום מסך עבור שלב זה.
 9. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.
  • אם הבעיה עדיין מתרחשת, חזור על שלבים 7 ו- 8, אך נקה את המחצית התחתונה של תיבות הסימון ברשימה פריט אתחול שבחרת במקור.
  • אם הבעיה אינה חוזרת, חזור על שלבים 7 ו-8, ובחר רק את המחצית העליונה של תיבות הסימון הנותרות שלא היו מסומנות ברשימה פריט הפעלה. חזור על צעדים אלה עד שבחרת את כל תיבות הסימון.
  • אם אתה עדיין נתקל בבעיה לאחר שרק פריט אחד נבחר ברשימה פריט אתחול, פירוש הדבר שפריט האתחול שנבחר גורם לבעיה. עבור לשלב 10. אם אף פריט אתחול אינו גורם לבעיה זו, ככל הנראה ששירות של Microsoft הוא הגורם לבעיה. כדי לקבוע איזה שירות של Microsoft עלול להיות הגורם לבעיה, חזור על שלבים 1 עד 6 מבלי לסמן את תיבת הסימון הסתר את כל השירותים של Microsoft באף שלב.
 10. לאחר שמצאת את פריט האתחול או את השירות שגורם לבעיה, צור קשר עם יצרן התוכנית כדי לקבוע אם ניתן לפתור את הבעיה. לחילופין, הפעל את תוכנית השירות System Configuration, ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את הסימון מתיבת הסימון של הפריט הבעייתי.
אם תפעיל תוכנית התקנה מבלי להפעיל את השירות Windows Installer, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:

לא הייתה אפשרות גישה אל שירות Windows Installer. פנה אל צוות התמיכה כדי לוודא כי השירות Windows Installer רשום כיאות.

השירות Windows Installer אינו מתחיל אם ניקית את הסימון מתיבת הסימון טען שירותי מערכת בתוכנית השירות System Configuration. כדי להשתמש בשירות Windows Installer כאשר שירותי המערכת אינם טעונים, עליך להפעיל את השירות באופן ידני. לשם כך, בצע את השלבים הבאים.
 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 2. הקלד מחשב בתיבת החיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני או החלק מטה במחשב, והקש או לחץ על נהל.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני או החלק מטה במחשב, ולאחר מכן הקש או לחץ על נהל.
 4. בעץ המערכת, הקש או לחץ על שירותים ויישומים, ולאחר מכן לחץ על שירותים.
 5. בחלונית הפרטים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני או החלק מטה על Windows Installer, ולאחר מכן הקש או לחץ על הפעל.
 1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחשב ולאחר מכן לחץ על נהל.
  הערה אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 2. בעץ המערכת, לחץ על שירותים ויישומים, ולאחר מכן לחץ על שירותים.
 3. בחלונית הפרטים, לחץ לחיצה ימנית על Windows Installer, ולאחר מכן לחץ על הפעל.
מאפיינים:

מזהה פריט: 929135 - סקירה אחרונה: 8 בינו׳ 2017 - תיקון: 1

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

משוב