כיצד לפתור בעיות של קישוריות לרשת ב- Internet Explorer

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לפתור בעיות של קישוריות לרשת ב- Internet Explorer.

מידע נוסף

שלב 1. השתמש בכלים של שירותי פתרון הבעיות האוטומטיים של Microsoft

תוכל לנסות את שירותי פתרון הבעיות האוטומטיים של Microsoft כצעד ראשון לאבחון ולתיקון בעיות קישוריות רשת נפוצות ב-Internet Explorer. עליך להפעיל את שני פותרי הבעיות כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה.
אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות בשירות חומת אש של Windowsשיפור הביצועים, הבטיחות והאבטחה ב- Internet Explorer
אם פותרי הבעיות האוטומטיים האלה פתרו את הבעיות, סיימת עם מאמר זה. אם פותרי הבעיות האוטומטיים אינם פותרים את בעיות הקישוריות המשך לשלב 2.

שלב 2. שימוש בכלי אבחון הרשת

כלי אבחון הרשת, המהווה חלק מ- Windows Vista מיועד לבדוק אם יש שגיאות בחיבורי הרשת. ניתן אף להשתמש בכלי אבחון הרשת כדי לקבוע אם תוכניות הקשורות לרשת פועלות כראוי. כדי להשתמש בכלי זה לפתרון בעיות של קישוריות לרשת, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח את Internet Explorer ונסה לגשת לדף האינטרנט שגורם לבעיות בקישוריות לרשת.
 2. בדף שבו מופיעה הודעת השגיאה של Internet Explorer, לחץ על הקישור אבחון בעיות חיבור.
כלי אבחון הרשת יופעל. כאשר הכלי ישלים את פעולתו, הוא ידווח אחת מהתוצאות הבאות:
 • לא נמצאה כל בעיה.
 • זוהתה בעיה. בנוסף, הכלי יספק הנחיות בנוגע לשלבים הבאים שיש לבצע כדי לפתור את הבעיה.
אם אין באפשרותך לפתור את הבעיה באמצעות כלי אבחון הרשת, עליך לפתור את הבעיה באופן ידני. לשם כך, עבור לסעיף "פתרון הבעיה באופן ידני".

שלב 3. פתרון הבעיה באופן ידני

שיטה 1: בדוק אתרים אחרים הידועים כטובים

הפעל את Internet Explorer ולאחר מכן הזן אחת מהכתובות הבאות בשורת הכתובת בחלק העליון של חלון הדפדפן:אם לא נתקלת בבעיות קישוריות לרשת כאשר הקלדת אחת מכתובות אלה בשורת הכתובת, מומלץ לפנות לבעלים של אתר האינטרנט שבו נתקלת בבעיה. ייתכן שהאתר אינו מקוון באופן זמני או שיש לו בעיות אחרות משלו.

עם זאת, אם תמשיך להיתקל בבעיות בקישוריות לרשת בעת הקלדת אחת מהכתובות האלה בשורת הכתובת, ייתכן שקיימת התנגשות עם תוכנות אחרות שמותקנות במערכת. במקרה זה, עבור לשיטה 2.

שיטה 2: בדוק את החיבור לרשת

ודא שהכבלים המחברים את המחשב לאינטרנט או הרשת הביתית מחוברים היטב. בנוסף, ודא שהתקני הרשת שבהם המחשב משתמש פועלים ועובדים כראוי. לאחר מכן בצע את השלבים הבאים לבדיקת קישוריות הרשת, בהתאם למצבך.
שלב 1: בדוק את הקישוריות למודם DSL חיצוני, למודם כבלים או למודם חיוג

אם אתה משתמש במודם חיצוני, בצע את הבדיקות הבאות:
 1. ודא שהכבל שמחבר את המודם לקיר מחובר היטב. סביר להניח שהכבל מתחבר לשקע טלפון או לשקע כבלים.
 2. ודא שהכבל המחבר את המחשב למודם מחובר היטב בשני הצדדים, ואם זהו כבל רשת, ודא שהמחבר בכל צד של הכבל נכנס למקומו בנקישה. כבל רשת דומה לכבל טלפון, אך הוא עבה יותר והמחבר בשני הצדדים גדול יותר.
 3. אם הכבל שמחבר את המודם החיצוני למחשב הוא כבל USB, עליך לבצע כמה בדיקות נוספות. לכבל USB יש מחברים שונים בשני צידי הכבל. בקצה אחד המחבר שטוח ומלבני ובקצה השני המחבר הוא מרובע עם זוויות בשתיים מהפינות. כדי לאמת חיבור USB, נסה לבצע את הפעולות הבאות:
  1. אם המודם מחובר למחשב באמצעות רכזת USB, נסה לעקוף את רכזת ה- USB. באפשרותך לעקוף את רכזת ה- USB על-ידי חיבור הכבל מההתקן ישירות לאחת מיציאות ה- USB במחשב.
  2. אם המודם מחובר לאחת מהיציאות בחזית המחשב השולחני, נסה לחבר את כבל ה- USB לאחת מהיציאות בצדו האחורי של המחשב. מחשבים מסוימים אינם מספקים מתח מספיק ליציאות ה- USB החזיתיות. הדבר עשוי לגרום לבעיות בחיבור למודם.
שלב 2: בדוק את החיבורים הפנימיים של התקן המודם
אם המודם המשמש לחיבור לאינטרנט נמצא בתוך המחשב, רק כבל אחד יצא מהתקן המודם. ודא שהכבל המחבר את המודם לשקע בקיר מחובר היטב בשני הקצוות. סביר להניח שהכבל מתחבר לשקע טלפון או לשקע כבלים.
שלב 3: בדוק את קישוריות הרשת הביתית
אם המחשב מתחבר לאינטרנט באמצעות רשת ביתית, מומלץ לבדוק את הפריטים ברשימה הבאה, בהתאם למצבך.
 • חיבור אלחוטי

  אם המחשב משתמש בחיבור אלחוטי לרשת הביתית, מומלץ לקרוא את המאמרים הבאים באתר האינטרנט 'עזרה ונושאי 'כיצד לבצע' של Windows':
 • חיבור קווי

  אם המחשב משתמש בחיבור קווי (חיבור זה מוכר גם בשם 'חיבור Ethernet'), מומלץ לקרוא את הסעיף 'לא ניתן להתחבר לרשת הביתית' במאמר הבא שנקרא 'פתרון בעיות בחיבור לאינטרנט ולרשת':אם אתה מעוניין בהנחיות נוספות לגבי תצורות רשת ספציפיות, תצורות חומרה או תצורות רשת, מומלץ לפנות לספק של חומרת הרשת שבה אתה משתמש.

  שים לב ייתכן שיהיה צורך לפנות לספק שירותי האינטרנט (ISP) כדי לבדוק את הקישוריות.

שיטה 4: בעיות קישוריות אחרות או בעיות הקשורות לרשת

אחת הסיבות האפשריות לבעיות בקישוריות הרשת היא כאשר מתרחשת בעיה ברשת או בחיבור לאינטרנט שבהם אתה משתמש כדי לגלוש באינטרנט. תוכל לבדוק זאת באמצעות שלבי פתרון הבעיות הבאים:
שלב 1.הפעל מחדש את המודם או את הנתב
לעתים ייתכן שהגדרות ה- IP או תצורת הרשת שאתה מקבל מספק שירותי האינטרנט שגויות או שיש לעדכן אותן. לעתים קיימת בעיה בחיבור בין המודם לספק שירותי האינטרנט. כדי לעדכן את ההגדרות במודם או בנתב, עליך להפעיל מחדש את ההתקן. הפעלה מחדש של ההתקן תיצור גם חיבור חדש לספק שירותי האינטרנט. השתמש באחת השיטות הבאות להפעלה מחדש של המודם, בהתאם לסוג המודם שברשותך.

מודם חיצוני

כדי להפעיל מחדש מודם חיצוני, בצע את השלבים הבאים:
 1. נתק את הכבל המחבר את המחשב או את הנתב למודם. כבל זה יכול להיות כבל USB או כבל רשת.
 2. כבה את המודם. אם למודם אין מתג הפעלה, נתק את חוט החשמל מגב המודם או נתק אותו מהקיר.
 3. לאחר שתמתין דקות אחדות, הפעל את המודם, חבר מחדש את הכבל מהמחשב או מהנתב למודם ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 4. בדוק שוב את החיבור כדי לראות אם יש גישה לאינטרנט.
אם אתה עדיין נתקל בבעיות קישוריות לרשת, עבור לשלב 2.

מודם פנימי

כדי להפעיל מחדש מודם פנימי, עליך להפעיל מחדש את המחשב. אם אתה עדיין נתקל בבעיות קישוריות לרשת לאחר שהפעלת מחדש את המחשב, עבור לשלב 2.
שלב 2. בדוק את הגדרות חומת האש או הנתב
אם אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות נתב, ייתכן שיש בעיה בהגדרות התצורה, ועליך לעדכן אותן. כדי לבדוק אם בעיית קישוריות לרשת נגרמה על-ידי תצורה שגויה או כתוצאה מבעיה בנתב, תוכל לעקוף את הנתב ולחבר את המחשב ישירות למודם.

זהירות חיבור המחשב ישירות לאינטרנט עלול לחשוף אותו לתקיפות. כדי להגן על המחשב מפני תקיפות, ודא שחומת אש מותקנת ופועלת במחשב שלך. לקבלת מידע על חומת האש של Windows המותקנת ב- Windows Vista, עיין בסעיף 'חומת האש של Windows'.

חומת האש של Windows

מערכת Windows Vista כוללת חומת אש שנקראת 'חומת אש של Windows'. כברירת מחדל, חומת האש של Windows מופעלת. עם זאת, עדיין עליך לוודא שחומת האש של Windows מופעלת לפני שתחבר את המחשב לאינטרנט. כדי לוודא שחומת האש של Windows מופעלת, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. בתיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של לוח הבקרה, הקלד אבטחה.
 3. בתוצאות החיפוש שמופיעות, לחץ על הסמל או על הקישור מרכז אבטחה. בחלון שמוצג, תראה ארבע עמודות עם הכותרות חומת אש, עדכון אוטומטי, הגנה מפני תוכנות זדוניות והגדרות אבטחה אחרות.
 4. לחץ על לחצן החץ שמאלה בעמודה חומת אש כדי להרחיב את העמודה. בעמודה המורחבת תוצג אחת משלוש אפשרויות אלה:
  1. אם עמודת חומת האש ירוקה, חומת האש מופעלת.
  2. אם עמודת חומת האש אדומה, תוצג הודעה בנוסח חומת האש של Windows אינה פעילה. כדי להפעיל את חומת האש של Windows ולהפוך את עמודת חומת האש במרכז האבטחה לירוקה, לחץ על הפעל כעת.
  3. אם עמודת חומת האש אדומה, וההודעה מתארת בעיה עם תוכנית חומת אש של ספק חיצוני, מומלץ לנתק את המחשב מהרשת ולאחר מכן ליצור קשר עם הספק של תוכנית חומת אש זו לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן להפעיל את תוכנית חומת האש של הספק החיצוני.
לקבלת מידע נוסף אודות חומת האש של Windows ב- Windows Vista, בקר באתרי האינטרנט הבאים של 'עזרה ונושאי 'כיצד לבצע' של Windows': לאחר שתחבר את המחשב ישירות למודם, בדוק את Internet Explorer. אם כעת באפשרותך לגשת לאתרי האינטרנט שאליהם לא יכולת לגשת לפני כן, פנה ליצרן הנתב לקבלת סיוע בהגדרת התצורה של ההתקן. אם עדיין אין באפשרותך לגשת לאתרי אינטרנט, עבור לשלב 3.
שלב 3. בדוק את תאימות ההתקן
כדי שמודם או מתאם רשת יפעלו כראוי ב- Windows Vista, עליהם להיות תואמים ל- Windows Vista. בנוסף, דרושים מנהלי התקנים שבהם מערכת Windows Vista תשתמש לתקשורת עם ההתקן. כדי לבדוק אם המודם או מתאם הרשת שבהם אתה משתמש תואמים ל- Windows Vista, תחילה עליך לבדוק איזה דגם מתאם מותקן במחשב שלך. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הקלד מנהל התקנים בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. לחץ על הערך של מנהל ההתקנים שמופיע בתוצאות החיפוש.
 3. הרחב את הערך עבור סוג ההתקן שאתה מחפש. לדוגמה, הרחב את מתאמי רשת.

  הערה סוג ההתקן הספציפי שעליך לחפש ייקבע לפי הדרך שבה אתה מחבר מחשב זה לאינטרנט. לדוגמה, אם אתה מתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור רשת אלחוטי, עליך לחפש מידע אודות מתאם רשת אלחוטית ועליך להרחיב את מתאמי רשת.
 4. שים לב לערכים המופיעים תחת 'מתאמי רשת'.
 5. במחשב אחר, הפעל את Internet Explorer.
 6. הקלד את הכתובת הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  http://whql.microsoft.com/hcl/
 7. חפש את מתאם הרשת שציינת בשלב 4. המידע הכלול באתר אינטרנט זה יציין אם מתאם הרשת תואם ל- Windows Vista.
אם לא ניתן לקבוע את סוג המודם או מתאם הרשת שמותקנים במחשב, או אם נראה שקיימת בעיה בהתקן זה, מומלץ ליצור קשר עם יצרן הציוד המקורי או עם ספק החומרה שמהם קיבלת מתאם זה.

לקבלת מידע אודות יצרן החומרה, בקר באתר האינטרנט הבא:אם ההתקן שאתה מחפש הוא מודם DSL פנימי או מודם כבלים פנימי, מומלץ ליצור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שסיפק לך את המודם. חלק מהבעיות הפוטנציאליות שבהן אתה עלול להיתקל כוללות:
 • המודם או מתאם הרשת חסרים במנהל ההתקנים.
 • המודם או מתאם הרשת מוצגים כהתקן לא מוכר או עם שם כללי כגון מתאם Ethernet או PCI Simple Communications Controller.
 • המודם או מתאם הרשת מסומנים ב- X אדום או בסימן קריאה צהוב.
אם אתה עדיין נתקל בבעיות קישוריות לרשת לאחר שווידאת שהמודם או מתאם הרשת תואמים ל- Windows Vista וכי מנהלי ההתקנים האחרונים מותקנים, עבור לשלב 4.
שלב 4. צור נקודת שחזור מערכת לפני שתאפס את פרוטוקול Winsock
חשוב לפני שתבצע את השלבים המתוארים בסעיף 'אפס את פרוטוקול Winsock', מומלץ להשתמש בכלי שחזור המערכת ב- Windows Vista כדי ליצור נקודת שחזור במחשב. פעולה זו תאפשר לך להחזיר את המחשב לנקודה בזמן לפני שבוצעו שינויים, במקרה ששינויים אלה יגרמו לבעיות חדשות.

יצירת נקודת שחזור מערכת

כדי ליצור נקודת שחזור מערכת באמצעות הכלי 'שחזור מערכת', בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. בחלונית המשימות, לחץ על הקישור הגנת מערכת. אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
 3. לחץ על יצירה בפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח מאפייני מערכת.
 4. בתיבת הדו-שיח הגנת מערכת, הקלד שם מתאים בתיבה. לדוגמה, הקלד מחשב לפני שינויים ברשת ולאחר מכן לחץ על צור.
 5. לאחר שנקודת השחזור תיווצר בהצלחה, תוצג ההודעה הבאה:
  נקודת השחזור נוצרה בהצלחה.
 6. לחץ פעמיים על אישור.
איפוס פרוטוקול Winsock

סיבה אפשרית אחרת לבעיות בקישוריות הרשת היא תצורה שגויה של פרוטוקול Winsock או שפרוטוקול Winsock במחשב נפגם. פרוטוקול זה נמצא בשימוש על-ידי Windows כדי לנהל תקשורת עם מחשבים אחרים וכדי לגשת למשאבים באינטרנט, כגון דואר אלקטרוני ואתרי אינטרנט. אם יש בעיה ב- Winsock, למערכת Windows Vista לא תהיה עוד אפשרות לגשת לאינטרנט.

זהירות תוכניות שניגשות לאינטרנט או מנטרות את הפעילות באינטרנט, כגון תוכניות אנטי-וירוס, תוכניות חומת אש ולקוחות proxy, עלולות להיות מושפעות לרעה בעת איפוס התצורה של פרוטוקול Winsock. אם ברשותך תוכנית שאינה פועלת כראוי לאחר שביצעת פעולות אלה, ייתכן שיהיה עליך להסיר ולאחר מכן להתקין מחדש את התוכנית לשחזור הפונקציונליות שלה, או לתקן את התוכנית באמצעות תוכנית ההתקנה של היישום.

לאחר שנקודת השחזור נוצרה בהצלחה, אפס את התצורה של פרוטוקול Winsock להגדרות ברירת המחדל. כדי שאנו נאפס עבורך את התצורה של פרוטוקול Winsock, עבור לסעיף "תקנו עבורי". כדי לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

שיטה 5: פתרון בעיות אוטומטי ב- Windows 7

שימוש בפותרי הבעיות של Windows 7
כברירת מחדל, Windows 7 כולל את פותרי הבעיות הבאים של Internet Explorer בהתקנה חדשה:
 • ביצועים של Internet Explorer
 • בטיחות ב- Internet Explorer
הפעלת פותרי הבעיות של Internet Explorer
 1. צא מכל התוכניות.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. תחת מערכת ואבטחה, לחץ על חפש ופתור בעיות.
 4. בחלונית משימות, לחץ על הצג הכל.
 5. לחץ על ביצועי Internet Explorer.
 6. בחלון החדש לחץ על הבא.
  הערה פותר הבעיות מפעיל ומתקן את כל הבעיות שזוהו באופן אוטומטי.
 7. לחץ על סגור.

תקנו עבורי

כדי לאפס את התצורה של פרוטוקול Winsock באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תקן בעיה זו. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
הערות
 • פתרון Fix it זה אינו פועל ב-Windows 7. אם אתה עובד במחשב שבו פועלת גירסה כלשהי של Windows 7, פעל בהתאם לשיטה 4 בסעיף הקודם.
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את פתרון ה- Fix it בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.


כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי

לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן בתיבה התחל חיפוש, הקלד cmd.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הערך cmd שמופיע בתוצאות החיפוש ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל. אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
 3. הקלד את השורה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש ENTER:
  netsh winsock reset
  לאחר מכן תראה את ההודעה הבאה:
  Successfully reset the Winsock Catalog (איפוס קטלוג Winsock בוצע בהצלחה). עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי להשלים את האיפוס.
 4. הפעל מחדש את המחשב.
הערה אם תופיע הודעת שגיאה מסוג 'הגישה נדחתה' במקום ההודעה שצוינה בשלב 3, שורת הפקודה לא הופעלה כראוי. במקרה זה, סגור את חלון שורת הפקודה וחזור על שלבים 1 עד 3. הקפד ליישם כראוי את שלב 2.


האם הבעיה נפתרה?

בדוק שוב את Internet Explorer כדי לראות אם עדיין קיימות בעיות בקישוריות הרשת. אם אתה עדיין נתקל בבעיות בקישוריות לרשת, בדוק את תוכן הקובץ Hosts.

בדיקת התוכן של קובץ Hosts
קובץ Hosts נמצא בשימוש על-ידי TCP/IP כדי לספק פעולת שירות לשיוך כתובת אינטרנט מסוימת לכתובת IP. לקובץ זה קיימים שימושים חוקיים רבים, אם כי תוכנות זדוניות מסוימות, כגון תוכנות ריגול ותוכנות זדוניות, יכולות להשתמש בקובץ זה למטרות מפוקפקות. כוונת הערכים הנכללים בקובץ Hosts על-ידי תוכנות זדוניות היא למנוע גישה לאתרי אינטרנט מסוימים. לדוגמה, ייתכן שלא תוכל עוד לגשת לאתר אינטרנט שבו באפשרותך לעדכן את חתימות האנטי-וירוס או לאתר שבו באפשרותך לגשת לעדכונים. תהליך זה עלול לפגום בתקינות המחשב. בנוסף, לא תוכל עוד לגשת לכלים שעשויים לסייע לך לפתור בעיה זו.

הערה במקרים מסוימים, ייתכן שמנהלי מערכת הוסיפו ערכים חוקיים או שאתה הוספת ערכים אלה בעצמך. אם תשנה את השם של קובץ Hosts, השיוכים בקובץ זה לא יפעלו עוד. לקבלת פרטים נוספים, פנה למנהל המערכת או למנהל הרשת.

כדי לקבוע אם בעיות קישוריות הרשת שבהן אתה נתקל נגרמות על-ידי ערכים בקובץ Hosts, עליך לאתר קובץ זה ולאחר מכן לשנות את שמו כך שהערכים הכלולים בו לא יהיו עוד בשימוש.
כדי שאנחנו נאפס עבורך את הקובץ Hosts לברירת המחדל, עבור לסעיף "תקנו עבורי". כדי לאפס את הקובץ Hosts לקובץ ברירת המחדל בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".
תקנו עבורי
כדי לאפס את הקובץ Hosts לקובץ ברירת המחדל באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את פתרון ה- Fix it בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

לאחר מכן עבור לסוף הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לאפס את הקובץ Hosts לברירת המחדל בעצמך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הקלד מנהלי התקנים בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. לחץ על הערך מנהלי התקנים שמוצג בתוצאות החיפוש. הסמל שלצד מנהלי התקנים יהיה תיקיה.
 3. מופיע חלון שבו יופיע הטקסט Windows > system32 > drivers בשורת הכתובת בחלק העליון. לחץ פעמיים על התיקיה etc.
 4. אתר את הקובץ Hosts ולחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
 5. הקלד oldhosts ולאחר מכן הקש על ENTER. אם תתקבל הודעת השגיאה הבאה, לחץ על המשך:
  עליך לאשר פעולה זו.
  אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
 6. הפעל מחדש את המחשב כדי לוודא שהשינוי ייכנס לתוקף.
 7. בדוק את Internet Explorer.
בדוק אם בוצע איפוס של תצורת פרוטוקול Winsock ושל קובץ ה- HOSTS. אם הבעיה נפתרה, סיימת סעיף זה. אם לא בוצע איפוס של פרוטוקול Winsock או של קובץ HOSTS, באפשרותך לפנות לתמיכה.
מאפיינים:

מזהה פריט: 936211 - סקירה אחרונה: 27 ביולי 2011 - תיקון: 1

משוב