MS10-002: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer


העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון האחרון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:לקבלת מידע טכני אודות עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-002. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף


יצרנו גם מסד נתונים של תאימות יישומים שיאפשר Data Execution Prevention‏ (DEP) עבור כל הגירסאות של Internet Explorer. אינך זקוק למסד נתונים זה אם אתה משתמש ב- Internet Explorer 8 ב- Windows XP Service Pack 3 (SP3)‎ או ב- Windows Vista SP1 או בגירסאות מאוחרות יותר. וזאת מכיוון ש- Internet Explorer 8 בוחר כברירת מחדל להשתמש ב- DEP בפלטפורמות אלו.

להתקנת מסד הנתונים של תאימות יישומים, לחץ על הלחצן תקן בסעיף "תקנו עבורי".

תקנו עבורי


כדי לאפשר או להשבית DP באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
אפשר מסד נתונים של תאימות יישומיםהשבת מסד נתונים של תאימות יישומים
הערות
 • ייתכן שאשפים אלה יוצגו באנגלית בלבד, עם זאת, התיקונים האוטומטיים פועלים גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרונות בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותם במחשב שבו אירעה הבעיה.
 • אשפים אלה אינם חלים על מערכות הפעלה מבוססות Windows 2000 מכיוון ש-Windows 2000 אינו תומך ב-DEP.
 • אם תחליט לא להתקין את עדכון האבטחה הנוכחי, ובמקום זאת תבחר להשתמש בפתרון העוקף המתואר ב-MS10-002, תוכל ללחוץ על הלחצן תקן כדי להפעיל או להשבית DEP. אז, תוכל ללחוץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ולפעול בהתאם לשלבים באשף התיקון.

בעיות ידועות בעדכון אבטחה זה

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הנכללים בעדכון אבטחה זה

תיקוני מהדורת הפצה כללית (GDR)

ייתכן שלא ניתן יהיה להתקין עדכונים נפרדים, תלוי במערכת ההפעלה ובגרסאות היישום המושפעות. אנא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון.

מספר המאמרשם המאמר
888092 בעת הפעלת תוכנית אינטרנט מותאמת אישית בדפדפן Internet Explorer 6 עלולה להופיע הודעת שגיאה במודול Mshtml.dll והדפדפן ייסגר באופן בלתי צפוי (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
968933 לאחר צירוף תווים חדשים באזור הטקסט של דף HTML ב- Internet Explorer 7, התווים המקוריים באזור הטקסט מוחלפים בתווים החדשים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
971447 הפונקציה SetCursorPos אינה מזיזה את המצביע לקישור המקבל את המיקוד של המקלדת ב- Internet Explorer 8 על Windows Vista ועל Windows Server 2008 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
971448 לא ניתן לשנות את הגודל של מסגרות בקבוצת מסגרות מקוננות כאשר פותחים דף אינטרנט ב- Internet Explorer 8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
973528 השיטות "window.focus" ו-"window.blur" אינן מעבירות את המיקוד לחלון חדש ב-Internet Explorer 8 אם החלון נוצר על-ידי הליך Iexplorer.exe אחר (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
973529 הגדרת תצורה אוטומטית אינה פועלת ב-Internet Explorer 8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
973533 נדרש זמן רב לטקסט להופיע על המסך כאשר מקלידים בתוך רכיב TEXTAREA בדף אינטרנט במצב סטנדרטי של Internet Explorer 8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
973534 Internet Explorer 8 קורס כאשר לוחצים על רכיב המשתמש בביטויים בגיליונות סגנונות מדורגים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
973536 Internet Explorer 8 איטי בטעינת דף אינטרנט המכיל את התגית BASE (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
973538 לא ניתן להדפיס דף ומתקבלת הודעת שגיאה ביישום המארח WebOC המשתמש בתבנית הדפסה מותאמת אישית ב- Internet Explorer 8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
975169 יישום המארח פקד WebBrowser קורס כאשר אתה משתמש במסנן MIME מותאם אישית על מחשב שבו מותקן Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
975170 טבלאות אינן מוצגות נכון בדפי HTML ב- Internet Explorer 8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
975624 נתוני משתמש באחסון המקומי אובדים לעיתים ב- Internet Explorer 8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
976104 לא ניתן לטעון קובץ גדול אל פורטל Microsoft Azure ב- Internet Explorer 8 על מחשב המריץ Windows Server 2008 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
978722 מחשב לקוח VPN שעליו הותקן עדכון אבטחה 974455 או 976325 מפסיק להגיב כאשר אתה ניגש לתוכן דחוס באמצעות המחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
978723 Internet Explorer 8 פותח כתובת URL המקשרת לקובץ Microsoft Office מתוך התיקייה Temporary Internet Files (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
978724 Windows Internet Explorer 8 קורס כאשר אתה מנסה להסיר הרחבות מסוימות באמצעות תיבת הדו-שיח 'ניהול הרחבות' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
978725 השיטה Window.open ביישום בקרת WebBrowser מחזירה ערך NULL ב-Internet Explorer 8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
978729 הלחצנים 'חזור' ו'קדימה' ב-Windows Internet Explorer 8 אינם פועלים נכון (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
979665 מתרחשת הודעת שגיאה ב-Mshtml.dll כאשר משתמשים ב-Windows Internet Explorer 8 על מחשב המריץ Windows 7: "מזהה אירוע: 1000" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
979666 נתוני ה-cookie עבור תחום אינם מוצגים כהלכה ב-Windows Internet Explorer 8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
979667 טבלה המכילה פקד People Picker אינה מודבקת נכון ב-Microsoft Office InfoPath 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
979672 היפר-קישור ביישום 64 סיביות מתחיל גירסת 64 סיביות של Internet Explorer 8 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 978207 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקבצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 978207 מתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR).

התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו.

תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה- service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים. למידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הכלולים בעדכון אבטחה 978207, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
897225 כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer

הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם.

לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003

פרטי קבצים


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). שים לב, התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ הנוכחי שלך. התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על עדכון Windows 2000


Internet Explorer 5.01


עבור Internet Explorer 5.01 עם Service Pack 4 בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 2000
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Browseui.dll5.0.3884.1600792,84817-Dec-200900:15x86
Danim.dll6.1.9.7291,134,35210-Dec-200719:45x86
Dxtmsft.dll6.1.9.729325,90417-Dec-200900:12x86
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200623:50x86
Iepeers.dll5.0.3884.1600100,11217-Dec-200900:22x86
Inseng.dll5.0.3884.160074,00017-Dec-200900:23x86
Jsproxy.dll5.0.3884.160013,58417-Dec-200900:22x86
Mshtml.dll5.0.3884.16002,304,78417-Dec-200900:23x86
Msrating.dll5.0.3884.1600149,77617-Dec-200900:18x86
Pngfilt.dll5.0.3884.160048,91217-Dec-200900:22x86
Shdocvw.dll5.0.3884.16001,115,92017-Dec-200900:15x86
Shlwapi.dll5.0.3900.7349282,89616-Oct-200922:34x86
Tdc.ocx1.3.0.270466,83217-Dec-200900:24x86
Url.dll5.51.3884.160084,24017-Dec-200900:18x86
Urlmon.dll5.0.3884.1600434,44817-Dec-200900:23x86
Wininet.dll5.0.3884.1600451,85617-Dec-200900:22x86
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200623:50x86

Internet Explorer 6


עבור Internet Explorer 6 עם Service Pack 1 בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 2000
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200623:50x86Not Applicable
Browseui.dll6.0.2800.20001,018,36816-Dec-200923:55x86RTMGDR
Cdfview.dll6.0.2800.2000143,36016-Dec-200923:55x86RTMGDR
Danim.dll6.3.1.1481,054,20825-Sep-200905:56x86RTMGDR
Dxtmsft.dll6.3.2800.1644351,74417-Dec-200900:25x86RTMGDR
Dxtrans.dll6.3.2800.1644192,51217-Dec-200900:25x86RTMGDR
Iepeers.dll6.0.2800.1644236,03217-Dec-200900:25x86RTMGDR
Inseng.dll6.0.2800.164469,63217-Dec-200900:25x86RTMGDR
Jsproxy.dll6.0.2800.164412,28817-Dec-200900:25x86RTMGDR
Mshtml.dll6.0.2800.16442,709,50417-Dec-200900:25x86RTMGDR
Msrating.dll6.0.2800.2000132,09616-Dec-200923:55x86RTMGDR
Mstime.dll6.0.2800.1644498,17617-Dec-200900:25x86RTMGDR
Pngfilt.dll6.0.2800.164434,81617-Dec-200900:25x86RTMGDR
Shdocvw.dll6.0.2800.20001,352,19216-Dec-200923:54x86RTMGDR
Shlwapi.dll6.0.2800.1995409,08808-Dec-200906:00x86RTMGDR
Tdc.ocx1.3.0.313156,83217-Dec-200900:24x86RTMGDR
Urlmon.dll6.0.2800.1644471,04017-Dec-200900:25x86RTMGDR
Wininet.dll6.0.2800.1644576,51217-Dec-200900:25x86RTMGDR
Browseui.dll6.0.2800.20001,018,36816-Dec-200923:55x86RTMQFE
Cdfview.dll6.0.2800.2000143,36016-Dec-200923:55x86RTMQFE
Danim.dll6.3.1.1481,054,20825-Sep-200905:48x86RTMQFE
Dxtmsft.dll6.3.2800.1645351,74417-Dec-200900:20x86RTMQFE
Dxtrans.dll6.3.2800.1645192,51217-Dec-200900:19x86RTMQFE
Iepeers.dll6.0.2800.1645236,54417-Dec-200900:20x86RTMQFE
Inseng.dll6.0.2800.164569,63217-Dec-200900:21x86RTMQFE
Jsproxy.dll6.0.2800.164512,28817-Dec-200900:22x86RTMQFE
Mshtml.dll6.0.2800.16452,716,16017-Dec-200900:20x86RTMQFE
Msrating.dll6.0.2800.2000132,09616-Dec-200923:55x86RTMQFE
Mstime.dll6.0.2800.1645498,17617-Dec-200900:19x86RTMQFE
Pngfilt.dll6.0.2800.164538,91217-Dec-200900:20x86RTMQFE
Shdocvw.dll6.0.2800.20001,352,19216-Dec-200923:54x86RTMQFE
Shlwapi.dll6.0.2800.1995409,08808-Dec-200906:00x86RTMQFE
Tdc.ocx1.3.0.313156,83217-Dec-200900:17x86RTMQFE
Urlmon.dll6.0.2800.1645473,08817-Dec-200900:22x86RTMQFE
Wininet.dll6.0.2800.1645587,77617-Dec-200900:22x86RTMQFE
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200623:50x86Not Applicable

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003


 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (QFE,‏ GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות 'דרישת SP' ו'ענף שירות'.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

Internet Explorer 6


Internet Explorer 6 בכל גרסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.2900.36601,023,48822-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Cdfview.dll6.0.2900.3660151,04022-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Danim.dll6.3.1.1481,054,20822-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.2900.3660357,88822-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.2900.3660205,31222-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Extmgr.dll6.0.2900.366055,80822-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Html.iec2009.10.31.10369,66416-Dec-200913:10Not ApplicableSP2SP2GDR
Iedw.exe5.1.2600.366018,43216-Dec-200912:57x86SP2SP2GDR
Ieencode.dll2009.10.31.1081,92022-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Iepeers.dll6.0.2900.3660251,39222-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Inseng.dll6.0.2900.366096,25622-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Jsproxy.dll6.0.2900.366016,38422-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.36603,063,80822-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.2900.3660449,02422-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Msrating.dll6.0.2900.3660146,43222-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.2900.3660532,48022-Dec-200905:42Not ApplicableSP2SP2GDR
Pngfilt.dll6.0.2900.366039,42422-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.36601,506,30422-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Shlwapi.dll6.0.2900.3653474,11208-Dec-200909:13x86SP2SP2GDR
Tdc.ocx1.3.0.313161,95222-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.2900.3660624,64022-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.2900.3660662,01622-Dec-200905:42x86SP2SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.3660352,76816-Dec-200913:33x86SP2SP2GDR
Browseui.dll6.0.2900.36601,024,00022-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Cdfview.dll6.0.2900.3660151,04022-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Danim.dll6.3.1.1481,054,20822-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.2900.3660357,88822-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.2900.3660205,31222-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Extmgr.dll6.0.2900.366055,80822-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Html.iec2009.10.31.10369,66416-Dec-200913:47Not ApplicableSP2SP2QFE
Iedw.exe5.1.2600.366018,43216-Dec-200913:35x86SP2SP2QFE
Ieencode.dll2009.10.31.1081,92022-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.2900.3660251,90422-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Inseng.dll6.0.2900.366096,25622-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Jsproxy.dll6.0.2900.366016,38422-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.2900.36603,071,48822-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.2900.3660449,02422-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Msrating.dll6.0.2900.3660146,43222-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.2900.3660532,48022-Dec-200905:35Not ApplicableSP2SP2QFE
Pngfilt.dll6.0.2900.366039,42422-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.36601,509,88822-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Shlwapi.dll6.0.2900.3653474,11208-Dec-200908:59x86SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.313161,95222-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.2900.3660628,22422-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.2900.3660668,67222-Dec-200905:35x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.3660352,76816-Dec-200913:33x86SP2SP2QFE
Html.iec2009.10.31.10369,66421-Dec-200915:26Not ApplicableSP3SP3GDR
Ieencode.dll2009.10.31.1081,92022-Dec-200905:20x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll6.0.2900.59213,071,48822-Dec-200905:21x86SP3SP3GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.59211,509,88822-Dec-200905:21x86SP3SP3GDR
Tdc.ocx1.3.0.313161,95222-Dec-200905:21x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll6.0.2900.5921627,71222-Dec-200905:21x86SP3SP3GDR
Wininet.dll6.0.2900.5921667,13622-Dec-200905:21x86SP3SP3GDR
Html.iec2009.10.31.10369,66421-Dec-200914:55Not ApplicableSP3SP3QFE
Ieencode.dll2009.10.31.1081,92022-Dec-200905:05x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll6.0.2900.59213,073,53622-Dec-200918:35x86SP3SP3QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.59211,509,88822-Dec-200905:05x86SP3SP3QFE
Tdc.ocx1.3.0.313161,95222-Dec-200905:05x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll6.0.2900.5921628,73622-Dec-200905:05x86SP3SP3QFE
Wininet.dll6.0.2900.5921668,67222-Dec-200905:05x86SP3SP3QFE
Internet Explorer 6 בכל גרסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.46391,033,21618-Dec-200910:38x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.4639361,47218-Dec-200910:38x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4639209,92018-Dec-200910:38x86SP2SP2GDR
Html.iec2009.10.31.10369,66417-Dec-200914:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2009.10.31.1082,43218-Dec-200910:38x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.46393,138,56018-Dec-200910:38x86SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.4639537,60018-Dec-200910:38x86SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.46391,519,10418-Dec-200910:38x86SP2SP2GDR
Tdc.ocx1.3.0.313164,51218-Dec-200910:38x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.4639707,07218-Dec-200910:38x86SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.463943,52017-Dec-200913:42x86SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.4639672,25618-Dec-200910:38x86SP2SP2GDR
Browseui.dll6.0.3790.46391,033,21618-Dec-200910:48x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.4639361,47218-Dec-200910:48x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4639209,92018-Dec-200910:48x86SP2SP2QFE
Html.iec2009.10.31.10369,66417-Dec-200913:56Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2009.10.31.1082,43218-Dec-200910:48x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.46393,142,14418-Dec-200910:48x86SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.4639537,60018-Dec-200910:48x86SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.46391,519,61619-Dec-200901:56x86SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.313164,51218-Dec-200910:48x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.4639707,58418-Dec-200910:48x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.463943,52017-Dec-200913:42x86SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.4639672,76818-Dec-200910:48x86SP2SP2QFE
Internet Explorer 6 בכל הגירסאות המבוססות על Itanium הנתמכות של Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.46392,542,59219-Dec-200901:55IA-64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.46391,009,15219-Dec-200901:55IA-64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4639640,51219-Dec-200901:55IA-64SP2SP2GDR
Html.iec2009.10.31.10997,88819-Dec-200901:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2009.10.31.10154,11219-Dec-200901:55IA-64SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.46399,389,56819-Dec-200901:55IA-64SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.46391,845,76019-Dec-200901:55IA-64SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.46393,696,64019-Dec-200901:55IA-64SP2SP2GDR
Tdc.ocx1.3.0.3131205,82419-Dec-200901:55IA-64SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.46391,630,72019-Dec-200901:55IA-64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.463942,49619-Dec-200901:55IA-64SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.46391,706,49619-Dec-200901:55IA-64SP2SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.46391,033,21619-Dec-200901:55x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4639361,47219-Dec-200901:55x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4639209,92019-Dec-200901:55x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2009.10.31.10369,66419-Dec-200901:55Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2009.10.31.1082,43219-Dec-200901:55x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.46393,138,56019-Dec-200901:55x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4639537,60019-Dec-200901:55x86SP2SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.46391,519,10419-Dec-200901:55x86SP2SP2GDR\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51219-Dec-200901:55x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4639707,07219-Dec-200901:55x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.463943,52019-Dec-200901:55x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4639672,25619-Dec-200901:55x86SP2SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.46392,542,59219-Dec-200901:52IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.46391,009,15219-Dec-200901:52IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4639640,51219-Dec-200901:52IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2009.10.31.10997,88819-Dec-200901:52Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2009.10.31.10154,11219-Dec-200901:52IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.46399,400,83219-Dec-200901:52IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.46391,845,76019-Dec-200901:52IA-64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.46393,697,66419-Dec-200901:52IA-64SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.3131205,82419-Dec-200901:52IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.46391,633,28019-Dec-200901:52IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.463942,49619-Dec-200901:52IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.46391,708,03219-Dec-200901:52IA-64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.46391,033,21619-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4639361,47219-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4639209,92019-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2009.10.31.10369,66419-Dec-200901:52Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2009.10.31.1082,43219-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.46393,142,14419-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4639537,60019-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.46391,519,61619-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51219-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4639707,58419-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.463943,52019-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4639672,76819-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Internet Explorer 6 בכל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.46391,605,12019-Dec-200901:57x64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.4639562,17619-Dec-200901:57x64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4639332,28819-Dec-200901:57x64SP2SP2GDR
Html.iec2009.10.31.10566,78419-Dec-200901:57Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2009.10.31.1096,25619-Dec-200901:57x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.46396,016,00019-Dec-200901:57x64SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.4639900,60819-Dec-200901:57x64SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.46392,458,11219-Dec-200901:57x64SP2SP2GDR
Tdc.ocx1.3.0.313194,20819-Dec-200901:57x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.46391,099,26419-Dec-200901:57x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.463944,03219-Dec-200901:57x64SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.46391,195,00819-Dec-200901:57x64SP2SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.46391,033,21619-Dec-200901:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4639361,47219-Dec-200901:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4639209,92019-Dec-200901:57x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2009.10.31.10369,66419-Dec-200901:57Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2009.10.31.1082,43219-Dec-200901:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.46393,138,56019-Dec-200901:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4639537,60019-Dec-200901:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.46391,519,10419-Dec-200901:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51219-Dec-200901:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4639707,07219-Dec-200901:57x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.463943,52019-Dec-200901:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4639672,25619-Dec-200901:57x86SP2SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.46391,605,12019-Dec-200901:52x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.4639562,17619-Dec-200901:52x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4639332,28819-Dec-200901:52x64SP2SP2QFE
Html.iec2009.10.31.10566,78419-Dec-200901:52Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2009.10.31.1096,25619-Dec-200901:52x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.46396,024,19219-Dec-200901:52x64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.4639900,60819-Dec-200901:52x64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.46392,458,62419-Dec-200901:52x64SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.313194,20819-Dec-200901:52x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.46391,100,80019-Dec-200901:52x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.463944,03219-Dec-200901:52x64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.46391,196,54419-Dec-200901:52x64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.46391,033,21619-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4639361,47219-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4639209,92019-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2009.10.31.10369,66419-Dec-200901:52Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2009.10.31.1082,43219-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.46393,142,14419-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4639537,60019-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.46391,519,61619-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51219-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4639707,58419-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.463943,52019-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4639672,76819-Dec-200901:52x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7


Internet Explorer 7 בכל גרסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16981124,92805-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Corpol.dll2007.0.0.1698117,40805-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16981347,13605-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16981214,52805-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16981133,12005-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Html.iec2017.0.0.16981389,12031-Dec-200915:33Not ApplicableSP3SP3GDR
Icardie.dll7.0.6000.1698163,48805-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1698170,65631-Dec-200915:33x86SP3SP3GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16981153,08805-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16981230,40005-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16981161,79218-Dec-200913:04x86SP3SP3GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87229-Jun-200908:33Not ApplicableSP3SP3GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92805-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16981385,02405-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1698178,33605-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll7.0.6000.169816,067,20005-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23226-May-200913:47Not ApplicableSP3SP3GDR
Iepeers.dll7.0.6000.16981192,51205-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1698144,54405-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16981268,28805-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1698113,82431-Dec-200915:33x86SP3SP3GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16981634,64818-Dec-200913:05x86SP3SP3GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.169811,830,91205-Jan-201010:00Not ApplicableSP3SP3GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1698127,64805-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16981459,26405-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1698152,22405-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll7.0.6000.169813,599,36005-Jan-201023:30x86SP3SP3GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.16981477,69605-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Msrating.dll7.0.6000.16981193,02405-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Mstime.dll7.0.6000.16981671,23205-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Occache.dll7.0.6000.16981102,91205-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1698144,54405-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Url.dll7.0.6000.16981105,98405-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll7.0.6000.169811,168,38405-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16981233,47205-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Wininet.dll7.0.6000.16981832,51205-Jan-201010:00x86SP3SP3GDR
Advpack.dll7.0.6000.21183124,92805-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Corpol.dll2007.0.0.2118317,40805-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21183347,13605-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21183214,52805-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21183132,60805-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Html.iec2017.0.0.21183389,12001-Jan-201006:56Not ApplicableSP3SP3QFE
Icardie.dll7.0.6000.2118363,48805-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2118370,65601-Jan-201006:55x86SP3SP3QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21183153,08805-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21183230,40005-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21183161,79218-Dec-200906:58x86SP3SP3QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87229-Jun-200908:33Not ApplicableSP3SP3QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92805-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21183388,60805-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2118378,33605-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll7.0.6000.211836,071,29605-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23226-May-200913:47Not ApplicableSP3SP3QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21183193,02405-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2118344,54405-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21183268,28805-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2118313,82401-Jan-201006:55x86SP3SP3QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21183634,63218-Dec-200907:00x86SP3SP3QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.211831,830,91205-Jan-201009:57Not ApplicableSP3SP3QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2118327,64805-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21183459,26405-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2118352,22405-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll7.0.6000.211833,602,94405-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21183477,69605-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Msrating.dll7.0.6000.21183193,02405-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Mstime.dll7.0.6000.21183671,23205-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Occache.dll7.0.6000.21183102,91205-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2118344,54405-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Url.dll7.0.6000.21183105,98405-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll7.0.6000.211831,170,94405-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21183233,47205-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Wininet.dll7.0.6000.21183841,21605-Jan-201009:57x86SP3SP3QFE
Internet Explorer 7 בכל גרסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16981124,92805-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1698117,40805-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16981347,13605-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16981214,52805-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16981133,12005-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.16981389,12031-Dec-200911:26Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1698163,48805-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1698170,65631-Dec-200911:25x86SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16981153,08805-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16981230,40005-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16981161,79218-Dec-200913:45x86SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87229-Jun-200908:44Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92805-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16981385,02405-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1698178,33605-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.169816,067,20005-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23203-Mar-200702:11Not ApplicableSP2SP2GDR
Iepeers.dll7.0.6000.16981192,51205-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1698144,54405-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16981268,28805-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1698113,82431-Dec-200911:25x86SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16981634,64818-Dec-200913:47x86SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.169811,830,91205-Jan-201010:34Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1698127,64805-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16981459,26405-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1698152,22405-Jan-201010:34x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.169813,599,36005-Jan-201010:35x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.16981477,69605-Jan-201010:35x86SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.16981193,02405-Jan-201010:35x86SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.16981671,23205-Jan-201010:35x86SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.16981102,91205-Jan-201010:35x86SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1698144,54405-Jan-201010:35x86SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.16981105,98405-Jan-201010:35x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.169811,168,38405-Jan-201010:35x86SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16981233,47205-Jan-201010:35x86SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.16981832,51205-Jan-201010:35x86SP2SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.21183124,92805-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2118317,40805-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21183347,13605-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21183214,52805-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21183132,60805-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21183389,12031-Dec-200908:59Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2118363,48805-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2118370,65631-Dec-200908:58x86SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21183153,08805-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21183230,40005-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21183161,79218-Dec-200911:09x86SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87229-Jun-200908:44Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92805-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21183388,60805-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2118378,33605-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.211836,071,29605-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23203-Mar-200702:11Not ApplicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21183193,02405-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2118344,54405-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21183268,28805-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2118313,82431-Dec-200908:58x86SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21183634,63218-Dec-200911:11x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.211831,830,91205-Jan-201010:27Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2118327,64805-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21183459,26405-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2118352,22405-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.211833,602,94406-Jan-201001:43x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21183477,69605-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21183193,02405-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.21183671,23205-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21183102,91205-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2118344,54405-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21183105,98405-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.211831,170,94405-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21183233,47205-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.21183841,21605-Jan-201010:27x86SP2SP2QFE
Internet Explorer 7 בכל הגירסאות המבוססות על Itanium הנתמכות של Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16981283,13606-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1698149,15206-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16981984,57606-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16981645,63206-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16981328,19206-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.16981965,63206-Jan-201001:59Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.16981179,71206-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.16981135,68006-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16981385,53606-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16981503,80806-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16981161,79206-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Jan-201001:56Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68806-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16981756,73606-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.16981147,45606-Jan-201001:59IA-64SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1698111,709,95206-Jan-201001:56IA-64SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99206-Jan-201001:57Not ApplicableSP2SP2GDR
Iepeers.dll7.0.6000.16981460,28806-Jan-201001:59IA-64SP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1698199,84006-Jan-201001:57IA-64SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16981556,54406-Jan-201001:57IA-64SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1698130,72006-Jan-201001:57IA-64SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16981787,73606-Jan-201001:57IA-64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.169812,440,19206-Jan-201001:57Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1698182,43206-Jan-201001:57IA-64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16981985,60006-Jan-201001:57IA-64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.16981144,38406-Jan-201001:57IA-64SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1698110,074,62406-Jan-201001:57IA-64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.169811,525,24806-Jan-201001:58IA-64SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.16981492,03206-Jan-201001:58IA-64SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.169812,232,83206-Jan-201001:58IA-64SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.16981275,96806-Jan-201001:58IA-64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.16981122,36806-Jan-201001:58IA-64SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.16981130,04806-Jan-201001:58IA-64SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.169812,592,25606-Jan-201001:58IA-64SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16981653,82406-Jan-201001:59IA-64SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.169811,922,04806-Jan-201001:59IA-64SP2SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.16981124,92806-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.1698117,40806-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.16981347,13606-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.16981214,52806-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.16981133,12006-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2017.0.0.16981389,12006-Jan-201001:59Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1698163,48806-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1698170,65606-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.16981153,08806-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.16981230,40006-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.16981161,79206-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Jan-201001:59Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.16981385,02406-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.1698178,33606-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.169816,067,20006-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Jan-201001:59Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.16981192,51206-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1698144,54406-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.16981268,28806-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1698113,82406-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.16981634,64806-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.169811,830,91206-Jan-201001:59Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1698127,64806-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.16981459,26406-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1698152,22406-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.169813,599,36006-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.16981477,69606-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.16981193,02406-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.16981671,23206-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.16981102,91206-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1698144,54406-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.16981105,98406-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.169811,168,38406-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.16981233,47206-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.16981832,51206-Jan-201001:59x86SP2SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.21183283,13606-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2118349,15206-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21183984,57606-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21183645,63206-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21183328,19206-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21183965,63206-Jan-201001:48Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.21183179,71206-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.21183135,68006-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21183385,53606-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21183503,80806-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21183161,79206-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Jan-201001:47Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68806-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21183764,41606-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.21183147,45606-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2118311,719,68006-Jan-201001:47IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99206-Jan-201001:48Not ApplicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21183460,80006-Jan-201001:49IA-64SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2118399,84006-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21183556,54406-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2118330,72006-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21183786,71206-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.211832,440,19206-Jan-201001:48Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2118382,43206-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21183985,60006-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.21183144,38406-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2118310,085,88806-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.211831,525,24806-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21183492,03206-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.211832,232,83206-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21183275,96806-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.21183122,36806-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21183130,04806-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.211832,597,88806-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21183653,82406-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.211831,939,96806-Jan-201001:48IA-64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21183124,92806-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2118317,40806-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21183347,13606-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21183214,52806-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21183132,60806-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21183389,12006-Jan-201001:49Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2118363,48806-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2118370,65606-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21183153,08806-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21183230,40006-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21183161,79206-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Jan-201001:49Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21183388,60806-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2118378,33606-Jan-201001:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.211836,071,29606-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Jan-201001:49Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.21183193,02406-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2118344,54406-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21183268,28806-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2118313,82406-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21183634,63206-Jan-201001:50x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.211831,830,91206-Jan-201001:50Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2118327,64806-Jan-201001:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21183459,26406-Jan-201001:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2118352,22406-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.211833,602,94406-Jan-201001:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21183477,69606-Jan-201001:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21183193,02406-Jan-201001:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21183671,23206-Jan-201001:50x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21183102,91206-Jan-201001:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2118344,54406-Jan-201001:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21183105,98406-Jan-201001:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.211831,170,94406-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21183233,47206-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21183841,21606-Jan-201001:49x86SP2SP2QFE\WOW
Internet Explorer 7 בכל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16981161,28006-Jan-201001:56x64SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1698122,01606-Jan-201001:56x64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16981508,41606-Jan-201001:56x64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16981314,36806-Jan-201001:56x64SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16981207,36006-Jan-201001:56x64SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.16981485,37606-Jan-201001:59Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1698185,50406-Jan-201001:56x64SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1698184,99206-Jan-201001:56x64SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16981195,58406-Jan-201001:56x64SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16981267,77606-Jan-201001:56x64SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16981161,79206-Jan-201001:56x64SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Jan-201001:56Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40006-Jan-201001:56x64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16981476,67206-Jan-201001:57x64SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1698186,52806-Jan-201001:59x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.169817,071,23206-Jan-201001:57x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55206-Jan-201001:57Not ApplicableSP2SP2GDR
Iepeers.dll7.0.6000.16981249,85606-Jan-201001:59x64SP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1698157,34406-Jan-201001:57x64SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16981371,71206-Jan-201001:57x64SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1698113,82406-Jan-201001:57x64SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16981711,44806-Jan-201001:57x64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.169812,076,67206-Jan-201001:57Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1698132,25606-Jan-201001:57x64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16981580,60806-Jan-201001:57x64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1698182,43206-Jan-201001:58x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.169815,690,36806-Jan-201001:58x64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.16981758,78406-Jan-201001:58x64SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.16981242,17606-Jan-201001:58x64SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.169811,129,98406-Jan-201001:58x64SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.16981164,86406-Jan-201001:59x64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1698164,00006-Jan-201001:59x64SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.16981108,54406-Jan-201001:59x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.169811,435,64806-Jan-201001:59x64SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16981295,93606-Jan-201001:59x64SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.169811,042,43206-Jan-201001:59x64SP2SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.16981124,92806-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.1698117,40806-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.16981347,13606-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.16981214,52806-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.16981133,12006-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2017.0.0.16981389,12006-Jan-201002:00Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1698163,48806-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1698170,65606-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.16981153,08806-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.16981230,40006-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.16981161,79206-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Jan-201002:00Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.16981385,02406-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.1698178,33606-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.169816,067,20006-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Jan-201002:00Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.16981192,51206-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1698144,54406-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.16981268,28806-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1698113,82406-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.16981634,64806-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.169811,830,91206-Jan-201002:00Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1698127,64806-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.16981459,26406-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1698152,22406-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.169813,599,36006-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.16981477,69606-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.16981193,02406-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.16981671,23206-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.16981102,91206-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1698144,54406-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.16981105,98406-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.169811,168,38406-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.16981233,47206-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.16981832,51206-Jan-201002:00x86SP2SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.21183161,28006-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2118322,01606-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21183508,41606-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21183314,36806-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21183207,36006-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21183485,37606-Jan-201001:46Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2118385,50406-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2118384,99206-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21183195,58406-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21183267,77606-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21183161,79206-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Jan-201001:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40006-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21183480,25606-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2118386,52806-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.211837,072,76806-Jan-201001:45x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55206-Jan-201001:46Not ApplicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21183250,36806-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2118357,34406-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21183371,71206-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2118313,82406-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21183711,44806-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.211832,077,18406-Jan-201001:46Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2118332,25606-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21183580,60806-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2118382,43206-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.211835,697,02406-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21183758,78406-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21183242,68806-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.211831,129,98406-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21183164,86406-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2118364,00006-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21183108,54406-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.211831,440,76806-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21183295,93606-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.211831,052,16006-Jan-201001:46x64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21183124,92806-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2118317,40806-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21183347,13606-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21183214,52806-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21183132,60806-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21183389,12006-Jan-201001:47Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2118363,48806-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2118370,65606-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21183153,08806-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21183230,40006-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21183161,79206-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Jan-201001:47Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21183388,60806-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2118378,33606-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.211836,071,29606-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Jan-201001:47Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.21183193,02406-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2118344,54406-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21183268,28806-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2118313,82406-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21183634,63206-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.211831,830,91206-Jan-201001:47Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2118327,64806-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21183459,26406-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2118352,22406-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.211833,602,94406-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21183477,69606-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21183193,02406-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21183671,23206-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21183102,91206-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2118344,54406-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21183105,98406-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.211831,170,94406-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21183233,47206-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21183841,21606-Jan-201001:47x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8


Internet Explorer 8 בכל גרסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows XP
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ie4uinit.exe8.0.6001.18876173,05621-Dec-200913:19x86SP3SP3GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18876387,58421-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1887611,070,46421-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18876184,32021-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18876246,27221-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Iertutil.dll8.0.6001.188761,985,53621-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.188761,469,44021-Dec-200919:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1887625,60021-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18876594,43221-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1887655,29621-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.188765,942,78421-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Occache.dll8.0.6001.18876206,84821-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll8.0.6001.188761,208,83221-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Wininet.dll8.0.6001.18876916,48021-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1887612,80021-Dec-200919:14x86SP3SP3GDR
Ie4uinit.exe8.0.6001.22967173,05621-Dec-200913:22x86SP3SP3QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.22967387,58421-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2296711,070,97622-Dec-200922:09x86SP3SP3QFE
Iepeers.dll8.0.6001.22967184,32021-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.22967246,27221-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Iertutil.dll8.0.6001.229671,986,04821-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.229671,469,44021-Dec-200919:09Not ApplicableSP3SP3QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2296725,60021-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.22967594,43221-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2296755,29621-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll8.0.6001.229675,945,85621-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Occache.dll8.0.6001.22967206,84821-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll8.0.6001.229671,209,34421-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Wininet.dll8.0.6001.22967916,48021-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2296712,80021-Dec-200919:09x86SP3SP3QFE
Internet Explorer 8 בכל גרסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ie4uinit.exe8.0.6001.18876173,05621-Dec-200915:09x86SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18876387,58422-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1887611,070,46422-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18876184,32022-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18876246,27222-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Iertutil.dll8.0.6001.188761,985,53622-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.188761,469,44022-Dec-200907:27Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1887625,60022-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18876594,43222-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1887655,29622-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.188765,942,78422-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Occache.dll8.0.6001.18876206,84822-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll8.0.6001.188761,208,83222-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.18876916,48022-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1887612,80022-Dec-200907:27x86SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe8.0.6001.22967173,05621-Dec-200914:36x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.22967387,58422-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2296711,070,97622-Dec-200922:06x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.22967184,32022-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.22967246,27222-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.229671,986,04822-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.229671,469,44022-Dec-200907:27Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2296725,60022-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.22967594,43222-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2296755,29622-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.229675,945,85622-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.22967206,84822-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.229671,209,34422-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.22967916,48022-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2296712,80022-Dec-200907:27x86SP2SP2QFE
Internet Explorer 8 בכל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ie4uinit.exe8.0.6001.1887670,65622-Dec-200922:25x64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18876459,77622-Dec-200922:25x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1887612,462,59222-Dec-200922:25x64SP2SP2GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18876252,41622-Dec-200922:26x64SP2SP2GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18876717,82422-Dec-200922:25x64SP2SP2GDR
Iertutil.dll8.0.6001.188762,334,20822-Dec-200922:25x64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.188761,538,56022-Dec-200922:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1887631,74422-Dec-200922:25x64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18876700,92822-Dec-200922:26x64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1887671,68022-Dec-200922:26x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.188769,238,01622-Dec-200922:25x64SP2SP2GDR
Occache.dll8.0.6001.18876243,71222-Dec-200922:27x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll8.0.6001.188761,483,77622-Dec-200922:25x64SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.188761,147,90422-Dec-200922:25x64SP2SP2GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1887613,82422-Dec-200922:26x64SP2SP2GDR
Wie4uinit.exe8.0.6001.18876173,05622-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll18.0.6001.18876387,58422-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll8.0.6001.1887611,070,46422-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll8.0.6001.18876184,32022-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wieproxy.dll8.0.6001.18876246,27222-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll8.0.6001.188761,985,53622-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl8.0.6001.188761,469,44022-Dec-200922:27Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll8.0.6001.1887625,60022-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll8.0.6001.18876594,43222-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll8.0.6001.1887655,29622-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll8.0.6001.188765,942,78422-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll8.0.6001.18876206,84822-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll8.0.6001.188761,208,83222-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.18876916,48022-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wxpshims.dll8.0.6001.1887612,80022-Dec-200922:27x86SP2SP2GDR\WOW
Ie4uinit.exe8.0.6001.2296770,65622-Dec-200922:21x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.22967459,77622-Dec-200922:21x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2296712,465,15222-Dec-200922:21x64SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.22967252,41622-Dec-200922:22x64SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.22967717,82422-Dec-200922:22x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.229672,333,69622-Dec-200922:22x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.229671,538,56022-Dec-200922:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2296731,74422-Dec-200922:22x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.22967700,92822-Dec-200922:22x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2296771,68022-Dec-200922:22x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.229679,245,18422-Dec-200922:22x64SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.22967243,71222-Dec-200922:22x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.229671,485,82422-Dec-200922:22x64SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.229671,147,90422-Dec-200922:22x64SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2296713,82422-Dec-200922:22x64SP2SP2QFE
Wie4uinit.exe8.0.6001.22967173,05622-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll18.0.6001.22967387,58422-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll8.0.6001.2296711,070,97622-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll8.0.6001.22967184,32022-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wieproxy.dll8.0.6001.22967246,27222-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll8.0.6001.229671,986,04822-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl8.0.6001.229671,469,44022-Dec-200922:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll8.0.6001.2296725,60022-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll8.0.6001.22967594,43222-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll8.0.6001.2296755,29622-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll8.0.6001.229675,945,85622-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll8.0.6001.22967206,84822-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll8.0.6001.229671,209,34422-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.22967916,48022-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wxpshims.dll8.0.6001.2296712,80022-Dec-200922:22x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000. 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000. 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001. 18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001. 22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב ב- Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגרסה ‎6.0.0000.xxxxxx‎.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ‏(‏.manifest) וקבצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

Internet Explorer 7


Internet Explorer 7 בכל גרסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Advpack.dll7.0.6000.16982124,92818-Dec-200912:46x86
Advpack.dll7.0.6000.21184124,92818-Dec-200912:20x86
Pngfilt.dll7.0.6000.1698244,54418-Dec-200912:51x86
Pngfilt.dll7.0.6000.2118444,54418-Dec-200912:25x86
Urlmon.dll7.0.6000.169821,168,38418-Dec-200912:52x86
Urlmon.dll7.0.6000.211841,170,94418-Dec-200912:25x86
Urlmon.dll7.0.6001.183851,174,52818-Dec-200913:05x86
Urlmon.dll7.0.6001.225851,175,04018-Dec-200912:24x86
Urlmon.dll7.0.6002.181671,176,06416-Dec-200911:44x86
Urlmon.dll7.0.6002.222901,176,06417-Dec-200912:04x86
Mstime.dll7.0.6000.16982671,23218-Dec-200912:50x86
Mstime.dll7.0.6000.21184671,23218-Dec-200912:24x86
Mstime.dll7.0.6001.18385671,23218-Dec-200913:03x86
Mstime.dll7.0.6001.22585671,23218-Dec-200912:22x86
Inetcpl.cpl7.0.6000.169821,830,91218-Dec-200912:49Not Applicable
Inetcpl.cpl7.0.6000.211841,830,91218-Dec-200912:22Not Applicable
Jsproxy.dll7.0.6000.1698227,64818-Dec-200912:49x86
Wininet.dll7.0.6000.16982832,51218-Dec-200912:52x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51218-Dec-200912:52x86
Jsproxy.dll7.0.6000.2118427,64818-Dec-200912:22x86
Wininet.dll7.0.6000.21184841,21618-Dec-200912:25x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51218-Dec-200912:25x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1838528,16018-Dec-200913:02x86
Wininet.dll7.0.6001.18385833,02418-Dec-200913:05x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2258528,16018-Dec-200912:22x86
Wininet.dll7.0.6001.22585834,04818-Dec-200912:24x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51218-Dec-200912:24x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800527,64811-Apr-200906:28x86
Wininet.dll7.0.6002.18167834,04816-Dec-200911:44x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51211-Apr-200906:28x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2229027,64817-Dec-200911:59x86
Wininet.dll7.0.6002.22290834,04817-Dec-200912:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51217-Dec-200912:04x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.16982385,02418-Dec-200912:48x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.21184388,60818-Dec-200912:22x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18385389,12018-Dec-200913:01x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22585389,12018-Dec-200912:22x86
Admparse.dll7.0.6000.1698272,70418-Dec-200912:46x86
Ieaksie.dll7.0.6000.16982230,40018-Dec-200912:48x86
Ieakui.dll7.0.6000.16982161,79218-Dec-200912:48x86
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:33Not Applicable
Admparse.dll7.0.6000.2118472,70418-Dec-200912:20x86
Ieaksie.dll7.0.6000.21184230,40018-Dec-200912:22x86
Ieakui.dll7.0.6000.21184161,79218-Dec-200912:22x86
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:34Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18385230,40018-Dec-200913:01x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:37Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2258572,70418-Dec-200912:20x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22585230,40018-Dec-200912:22x86
Ieakui.dll7.0.6001.22585161,79218-Dec-200912:22x86
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:36Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92818-Dec-200912:48x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92818-Dec-200912:22x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92818-Dec-200913:01x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:55Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92818-Dec-200912:22x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92816-Dec-200911:42x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92817-Dec-200911:59x86
Iepeers.dll7.0.6001.18385193,02418-Dec-200913:01x86
Iepeers.dll7.0.6001.22585193,02418-Dec-200912:22x86
Iepeers.dll7.0.6002.18167193,02416-Dec-200911:42x86
Iepeers.dll7.0.6002.22290193,02417-Dec-200911:59x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.16982347,13618-Dec-200912:47x86
Dxtrans.dll7.0.6000.16982214,52818-Dec-200912:47x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.21184347,13618-Dec-200912:21x86
Dxtrans.dll7.0.6000.21184214,52818-Dec-200912:21x86
Msfeeds.dll7.0.6000.16982459,26418-Dec-200912:50x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:22Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6000.21184459,26418-Dec-200912:23x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:22Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.18385458,24018-Dec-200913:02x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22585458,24018-Dec-200912:22x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200919:03Not Applicable
Html.iec2017.0.0.16982389,12018-Dec-200910:46Not Applicable
Html.iec2017.0.0.21184389,12018-Dec-200910:34Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18385389,63218-Dec-200910:42Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22585389,63218-Dec-200910:41Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1698278,33618-Dec-200912:48x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1698248,12818-Dec-200908:45x86
Ieencode.dll2017.0.0.2118478,33618-Dec-200912:22x86
Mshtmler.dll7.0.6000.2118448,12818-Dec-200908:41x86
Ieencode.dll2017.0.0.1838578,33618-Dec-200913:01x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2258578,33618-Dec-200912:22x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2258548,12818-Dec-200910:12x86
Mshtmled.dll7.0.6000.16982477,69618-Dec-200912:50x86
Mshtmled.dll7.0.6000.21184477,69618-Dec-200912:23x86
Mshtml.dll7.0.6000.169823,599,36018-Dec-200912:50x86
Mshtml.tlb7.0.6000.169821,383,42418-Dec-200908:38Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6000.211843,602,94418-Dec-200912:23x86
Mshtml.tlb7.0.6000.211841,383,42418-Dec-200908:35Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.183853,585,02418-Dec-200913:02x86
Mshtml.tlb7.0.6001.183851,383,42418-Dec-200910:13Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.225853,587,58418-Dec-200912:22x86
Mshtml.tlb7.0.6001.225851,383,42418-Dec-200910:12Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.181673,600,89616-Dec-200911:42x86
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200904:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.222903,603,45617-Dec-200912:00x86
Mshtml.tlb7.0.6002.222901,383,42417-Dec-200909:42Not Applicable
Icardie.dll7.0.6000.1698263,48818-Dec-200912:48x86
Icardie.dll7.0.6000.2118463,48818-Dec-200912:22x86
Ieunatt.exe7.0.6000.1698226,62418-Dec-200910:18x86
Iexplore.exe7.0.6000.16982634,63218-Dec-200912:56x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88401-Apr-200915:58Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30801-Apr-200915:58Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34001-Apr-200915:58Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54801-Apr-200915:58Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6000.2118426,62418-Dec-200910:07x86
Iexplore.exe7.0.6000.21184634,63218-Dec-200912:28x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88401-Apr-200915:58Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30801-Apr-200915:58Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34001-Apr-200915:58Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54801-Apr-200915:58Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1838526,62418-Dec-200910:14x86
Iexplore.exe7.0.6001.18385634,64818-Dec-200915:42x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88420-Oct-200601:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30820-Oct-200601:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34020-Oct-200601:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54820-Oct-200601:11Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2258526,62418-Dec-200910:12x86
Iexplore.exe7.0.6001.22585634,63218-Dec-200912:27x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88401-Apr-200918:55Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30801-Apr-200918:55Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34001-Apr-200918:55Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54801-Apr-200918:55Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6501-Apr-200915:55Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.16982102,91218-Dec-200912:51x86
Desktop.iniNot Applicable6501-Apr-200915:55Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.21184102,91218-Dec-200912:24x86
Desktop.iniNot Applicable6518-Sep-200621:26Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18385146,43218-Dec-200913:04x86
Desktop.iniNot Applicable6501-Apr-200918:53Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22585146,43218-Dec-200912:23x86
Iertutil.dll7.0.6000.16982268,28818-Dec-200912:48x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16982134,14418-Dec-200912:52x86
Iertutil.dll7.0.6000.21184268,28818-Dec-200912:22x86
Sqmapi.dll6.0.6000.21184134,14418-Dec-200912:25x86
Iertutil.dll7.0.6001.18385270,84818-Dec-200913:01x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22585271,36018-Dec-200912:22x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22585129,53618-Dec-200912:23x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.1698270,65618-Dec-200910:18x86
Iernonce.dll7.0.6000.1698244,54418-Dec-200912:48x86
Iesetup.dll7.0.6000.1698256,32018-Dec-200912:48x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.2118470,65618-Dec-200910:07x86
Iernonce.dll7.0.6000.2118444,54418-Dec-200912:22x86
Iesetup.dll7.0.6000.2118456,32018-Dec-200912:22x86
Iebrshim.dll6.0.6000.1698252,73618-Dec-200912:48x86
Iebrshim.dll6.0.6000.2118452,73618-Dec-200912:22x86
Ieframe.dll7.0.6000.169826,067,20018-Dec-200912:48x86
Ieui.dll7.0.6000.16982180,73618-Dec-200912:48x86
Ieframe.dll7.0.6000.211846,071,29618-Dec-200912:22x86
Ieui.dll7.0.6000.21184180,73618-Dec-200912:22x86
Ieframe.dll7.0.6001.183856,069,24818-Dec-200913:01x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.225856,072,83218-Dec-200910:15x86
Ieui.dll7.0.6001.22585180,73618-Dec-200912:22x86
Ieframe.dll7.0.6002.181676,079,48816-Dec-200911:42x86
Ieui.dll7.0.6002.18167180,73616-Dec-200911:42x86
Ieframe.dll7.0.6002.222906,081,53617-Dec-200911:59x86
Ieui.dll7.0.6002.22290180,73617-Dec-200911:59x86
Ieinstal.exe6.0.6000.16982263,16818-Dec-200910:18x86
Ieinstal.exe6.0.6000.21184263,16818-Dec-200910:08x86
Ieuser.exe6.0.6000.16982301,56818-Dec-200910:18x86
Ieuser.exe6.0.6000.21184301,56818-Dec-200910:08x86
Internet Explorer 7 בכל הגירסאות המבוססות על Itanium הנתמכות של Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6001.183852,609,66418-Dec-200912:54IA-64
Urlmon.dll7.0.6001.225852,610,68818-Dec-200912:33IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.181672,610,68816-Dec-200912:02IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.222902,610,68817-Dec-200911:43IA-64
Mstime.dll7.0.6001.183852,233,85618-Dec-200912:52IA-64
Mstime.dll7.0.6001.225852,233,85618-Dec-200912:31IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.1838581,92018-Dec-200912:50IA-64
Wininet.dll7.0.6001.183851,923,58418-Dec-200912:55IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76022-Feb-200805:35IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.2258581,92018-Dec-200912:30IA-64
Wininet.dll7.0.6001.225851,924,60818-Dec-200912:34IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76018-Dec-200912:34IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.1800581,92011-Apr-200906:59IA-64
Wininet.dll7.0.6002.181671,924,09616-Dec-200912:02IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76011-Apr-200906:59IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.2229081,92017-Dec-200911:39IA-64
Wininet.dll7.0.6002.222901,924,60817-Dec-200911:43IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76017-Dec-200911:43IA-64
Iedkcs32.dll17.0.6001.18385764,41618-Dec-200912:50IA-64
Iedkcs32.dll17.0.6001.22585764,41618-Dec-200912:30IA-64
Admparse.dll7.0.6001.18000173,56819-Jan-200808:23IA-64
Ieaksie.dll7.0.6001.18385503,80818-Dec-200912:50IA-64
Ieakui.dll7.0.6001.18000161,79219-Jan-200808:11IA-64
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:38Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.22585173,56818-Dec-200912:27IA-64
Ieaksie.dll7.0.6001.22585503,80818-Dec-200912:30IA-64
Ieakui.dll7.0.6001.22585161,79218-Dec-200912:30IA-64
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:34Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68818-Dec-200912:50IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:55Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68818-Dec-200912:30IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68816-Dec-200911:58IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68817-Dec-200911:39IA-64
Iepeers.dll7.0.6001.18385460,80018-Dec-200912:50IA-64
Iepeers.dll7.0.6001.22585460,80018-Dec-200912:30IA-64
Iepeers.dll7.0.6002.18167460,80016-Dec-200911:58IA-64
Iepeers.dll7.0.6002.22290460,80017-Dec-200911:39IA-64
Msfeeds.dll7.0.6001.18385985,60018-Dec-200912:51IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Jan-200818:53Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22585985,60018-Dec-200912:31IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:22Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18385965,63218-Dec-200911:08Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22585965,63218-Dec-200910:55Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.18385147,45618-Dec-200912:50IA-64
Mshtmler.dll7.0.6001.1800048,12819-Jan-200806:37IA-64
Ieencode.dll2017.0.0.22585147,45618-Dec-200912:30IA-64
Mshtmler.dll7.0.6001.2258548,12818-Dec-200910:19IA-64
Mshtml.dll7.0.6001.1838510,083,32818-Dec-200912:51IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.183851,383,42418-Dec-200910:31Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.2258510,089,98418-Dec-200912:31IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.225851,383,42418-Dec-200910:18Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.1816710,084,35216-Dec-200911:59IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200905:17Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.2229010,089,98417-Dec-200911:40IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.222901,383,42417-Dec-200909:52Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1838554,78418-Dec-200910:33IA-64
Iexplore.exe7.0.6001.18385785,67218-Dec-200912:58IA-64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88403-Jan-200818:38Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30803-Jan-200818:38Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34003-Jan-200818:38Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54803-Jan-200818:38Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2258554,78418-Dec-200910:20IA-64
Iexplore.exe7.0.6001.22585785,67218-Dec-200912:36IA-64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88401-Apr-200915:58Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30801-Apr-200915:58Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34001-Apr-200915:58Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54801-Apr-200915:58Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6503-Jan-200818:36Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18385319,48818-Dec-200912:53IA-64
Desktop.iniNot Applicable6501-Apr-200915:54Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22585319,48818-Dec-200912:32IA-64
Iertutil.dll7.0.6001.18385560,64018-Dec-200912:50IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.18000409,08819-Jan-200808:29IA-64
Iertutil.dll7.0.6001.22585561,15218-Dec-200912:30IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.22585409,08818-Dec-200912:33IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.1838511,722,24018-Dec-200912:50IA-64
Ieui.dll7.0.6001.18000532,99219-Jan-200808:27IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.2258511,729,40818-Dec-200912:30IA-64
Ieui.dll7.0.6001.22585532,99218-Dec-200912:30IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.1816711,725,82416-Dec-200911:58IA-64
Ieui.dll7.0.6001.18000532,99219-Jan-200808:27IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.2229011,729,40817-Dec-200911:39IA-64
Ieui.dll7.0.6002.22290532,99217-Dec-200911:39IA-64
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18385230,40018-Dec-200913:01x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:37Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2258572,70418-Dec-200912:20x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22585230,40018-Dec-200912:22x86
Ieakui.dll7.0.6001.22585161,79218-Dec-200912:22x86
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:36Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1838526,62418-Dec-200910:14x86
Iexplore.exe7.0.6001.18385634,64818-Dec-200915:42x86
Ieunatt.exe7.0.6001.2258526,62418-Dec-200910:12x86
Iexplore.exe7.0.6001.22585634,63218-Dec-200912:27x86
Occache.dll7.0.6001.18385146,43218-Dec-200913:04x86
Occache.dll7.0.6001.22585146,43218-Dec-200912:23x86
Urlmon.dll7.0.6001.183851,174,52818-Dec-200913:05x86
Urlmon.dll7.0.6001.225851,175,04018-Dec-200912:24x86
Urlmon.dll7.0.6002.181671,176,06416-Dec-200911:44x86
Urlmon.dll7.0.6002.222901,176,06417-Dec-200912:04x86
Mstime.dll7.0.6001.18385671,23218-Dec-200913:03x86
Mstime.dll7.0.6001.22585671,23218-Dec-200912:22x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1838528,16018-Dec-200913:02x86
Wininet.dll7.0.6001.18385833,02418-Dec-200913:05x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2258528,16018-Dec-200912:22x86
Wininet.dll7.0.6001.22585834,04818-Dec-200912:24x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51218-Dec-200912:24x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800527,64811-Apr-200906:28x86
Wininet.dll7.0.6002.18167834,04816-Dec-200911:44x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51211-Apr-200906:28x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2229027,64817-Dec-200911:59x86
Wininet.dll7.0.6002.22290834,04817-Dec-200912:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51217-Dec-200912:04x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18385389,12018-Dec-200913:01x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22585389,12018-Dec-200912:22x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92818-Dec-200913:01x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:55Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92818-Dec-200912:22x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92816-Dec-200911:42x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92817-Dec-200911:59x86
Iepeers.dll7.0.6001.18385193,02418-Dec-200913:01x86
Iepeers.dll7.0.6001.22585193,02418-Dec-200912:22x86
Iepeers.dll7.0.6002.18167193,02416-Dec-200911:42x86
Iepeers.dll7.0.6002.22290193,02417-Dec-200911:59x86
Msfeeds.dll7.0.6001.18385458,24018-Dec-200913:02x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22585458,24018-Dec-200912:22x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200919:03Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18385389,63218-Dec-200910:42Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22585389,63218-Dec-200910:41Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1838578,33618-Dec-200913:01x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2258578,33618-Dec-200912:22x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2258548,12818-Dec-200910:12x86
Mshtml.dll7.0.6001.183853,585,02418-Dec-200913:02x86
Mshtml.tlb7.0.6001.183851,383,42418-Dec-200910:13Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.225853,587,58418-Dec-200912:22x86
Mshtml.tlb7.0.6001.225851,383,42418-Dec-200910:12Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.181673,600,89616-Dec-200911:42x86
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200904:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.222903,603,45617-Dec-200912:00x86
Mshtml.tlb7.0.6002.222901,383,42417-Dec-200909:42Not Applicable
Iertutil.dll7.0.6001.18385270,84818-Dec-200913:01x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22585271,36018-Dec-200912:22x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22585129,53618-Dec-200912:23x86
Ieframe.dll7.0.6001.183856,069,24818-Dec-200913:01x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.225856,072,83218-Dec-200910:15x86
Ieui.dll7.0.6001.22585180,73618-Dec-200912:22x86
Ieframe.dll7.0.6002.181676,079,48816-Dec-200911:42x86
Ieui.dll7.0.6002.18167180,73616-Dec-200911:42x86
Ieframe.dll7.0.6002.222906,081,53617-Dec-200911:59x86
Ieui.dll7.0.6002.22290180,73617-Dec-200911:59x86
Internet Explorer 7 בכל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Advpack.dll7.0.6000.16982161,28018-Dec-200913:07x64
Advpack.dll7.0.6000.21184161,28018-Dec-200913:10x64
Pngfilt.dll7.0.6000.1698264,00018-Dec-200913:13x64
Pngfilt.dll7.0.6000.2118464,00018-Dec-200913:15x64
Urlmon.dll7.0.6000.169821,435,64818-Dec-200913:14x64
Urlmon.dll7.0.6000.211841,440,76818-Dec-200913:17x64
Urlmon.dll7.0.6001.183851,426,43218-Dec-200913:12x64
Urlmon.dll7.0.6001.225851,426,94418-Dec-200912:59x64
Urlmon.dll7.0.6002.181671,426,94416-Dec-200912:15x64
Urlmon.dll7.0.6002.222901,426,94417-Dec-200911:57x64
Mstime.dll7.0.6000.169821,129,98418-Dec-200913:12x64
Mstime.dll7.0.6000.211841,129,98418-Dec-200913:13x64
Mstime.dll7.0.6001.183851,129,98418-Dec-200913:09x64
Mstime.dll7.0.6001.225851,129,98418-Dec-200912:57x64
Inetcpl.cpl7.0.6000.169822,076,67218-Dec-200913:10Not Applicable
Inetcpl.cpl7.0.6000.211842,077,18418-Dec-200913:12Not Applicable
Jsproxy.dll7.0.6000.1698232,25618-Dec-200913:10x64
Wininet.dll7.0.6000.169821,042,43218-Dec-200913:14x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18418-Dec-200913:14x64
Jsproxy.dll7.0.6000.2118432,25618-Dec-200913:12x64
Wininet.dll7.0.6000.211841,052,16018-Dec-200913:17x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18418-Dec-200913:17x64
Jsproxy.dll7.0.6001.1838532,25618-Dec-200913:08x64
Wininet.dll7.0.6001.183851,032,70418-Dec-200913:12x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18422-Feb-200805:21x64
Jsproxy.dll7.0.6001.2258532,25618-Dec-200912:56x64
Wininet.dll7.0.6001.225851,033,21618-Dec-200912:59x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18418-Dec-200912:59x64
Jsproxy.dll7.0.6002.1800532,25611-Apr-200907:11x64
Wininet.dll7.0.6002.181671,032,19216-Dec-200912:16x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18411-Apr-200907:11x64
Jsproxy.dll7.0.6002.2229032,25617-Dec-200911:54x64
Wininet.dll7.0.6002.222901,032,70417-Dec-200911:57x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18417-Dec-200911:57x64
Iedkcs32.dll17.0.6000.16982476,67218-Dec-200913:09x64
Iedkcs32.dll17.0.6000.21184480,25618-Dec-200913:11x64
Iedkcs32.dll17.0.6001.18385480,25618-Dec-200913:08x64
Iedkcs32.dll17.0.6001.22585480,25618-Dec-200912:55x64
Admparse.dll7.0.6000.1698289,08818-Dec-200913:07x64
Ieaksie.dll7.0.6000.16982267,77618-Dec-200913:09x64
Ieakui.dll7.0.6000.16982161,79218-Dec-200913:09x64
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:37Not Applicable
Admparse.dll7.0.6000.2118489,08818-Dec-200913:10x64
Ieaksie.dll7.0.6000.21184267,77618-Dec-200913:11x64
Ieakui.dll7.0.6000.21184161,79218-Dec-200913:11x64
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:38Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.1800089,08819-Jan-200808:00x64
Ieaksie.dll7.0.6001.18385267,77618-Dec-200913:08x64
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200611:11x64
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:40Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2258589,08818-Dec-200912:53x64
Ieaksie.dll7.0.6001.22585267,77618-Dec-200912:55x64
Ieakui.dll7.0.6001.22585161,79218-Dec-200912:55x64
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:36Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:58Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40018-Dec-200913:09x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40018-Dec-200913:11x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40018-Dec-200913:08x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40018-Dec-200912:55x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40016-Dec-200912:12x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40017-Dec-200911:54x64
Iepeers.dll7.0.6001.18385249,85618-Dec-200913:08x64
Iepeers.dll7.0.6001.22585249,85618-Dec-200912:55x64
Iepeers.dll7.0.6002.18167249,85616-Dec-200912:12x64
Iepeers.dll7.0.6002.22290249,85617-Dec-200911:54x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.16982508,41618-Dec-200913:09x64
Dxtrans.dll7.0.6000.16982314,36818-Dec-200913:09x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.21184508,41618-Dec-200913:11x64
Dxtrans.dll7.0.6000.21184314,36818-Dec-200913:11x64
Msfeeds.dll7.0.6000.16982580,60818-Dec-200913:11x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87602-Apr-200919:39Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6000.21184580,60818-Dec-200913:13x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:23Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.18385580,60818-Dec-200913:09x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:35Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22585580,60818-Dec-200912:57x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:21Not Applicable
Html.iec2017.0.0.16982485,37618-Dec-200911:15Not Applicable
Html.iec2017.0.0.21184485,37618-Dec-200911:18Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18385485,37618-Dec-200911:11Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22585485,37618-Dec-200911:13Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1698286,52818-Dec-200913:09x64
Mshtmler.dll7.0.6000.1698248,12818-Dec-200908:53x64
Ieencode.dll2017.0.0.2118486,52818-Dec-200913:11x64
Mshtmler.dll7.0.6000.2118448,12818-Dec-200908:53x64
Ieencode.dll2017.0.0.1838586,52818-Dec-200913:08x64
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200608:02x64
Ieencode.dll2017.0.0.2258586,52818-Dec-200912:55x64
Mshtmler.dll7.0.6001.2258548,12818-Dec-200910:36x64
Mshtmled.dll7.0.6000.16982758,78418-Dec-200913:12x64
Mshtmled.dll7.0.6000.21184758,78418-Dec-200913:13x64
Mshtml.dll7.0.6000.169825,690,36818-Dec-200913:12x64
Mshtml.tlb7.0.6000.169821,383,42418-Dec-200908:47Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6000.211845,697,02418-Dec-200913:13x64
Mshtml.tlb7.0.6000.211841,383,42418-Dec-200908:47Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.183855,686,78418-Dec-200913:09x64
Mshtml.tlb7.0.6001.183851,383,42418-Dec-200910:34Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.225855,692,41618-Dec-200912:57x64
Mshtml.tlb7.0.6001.225851,383,42418-Dec-200910:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.181675,691,39216-Dec-200912:13x64
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200905:30Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.222905,695,48817-Dec-200911:55x64
Mshtml.tlb7.0.6002.222901,383,42417-Dec-200909:57Not Applicable
Icardie.dll7.0.6000.1698285,50418-Dec-200913:09x64
Icardie.dll7.0.6000.2118485,50418-Dec-200913:11x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1698232,76818-Dec-200910:39x64
Iexplore.exe7.0.6000.16982711,43218-Dec-200913:17x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88402-Apr-200919:27Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30802-Apr-200919:27Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34002-Apr-200919:27Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54802-Apr-200919:27Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6000.2118432,76818-Dec-200910:41x64
Iexplore.exe7.0.6000.21184711,43218-Dec-200913:20x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88401-Apr-200915:59Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30801-Apr-200915:59Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34001-Apr-200915:59Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54801-Apr-200915:59Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1838532,76818-Dec-200910:35x64
Iexplore.exe7.0.6001.18385711,43218-Dec-200913:15x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88420-Oct-200601:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30820-Oct-200601:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34020-Oct-200601:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54820-Oct-200601:11Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2258532,76818-Dec-200910:36x64
Iexplore.exe7.0.6001.22585711,44818-Dec-200913:02x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88401-Apr-200915:57Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30801-Apr-200915:57Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34001-Apr-200915:57Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54801-Apr-200915:57Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6502-Apr-200919:25Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.16982164,86418-Dec-200913:13x64
Desktop.iniNot Applicable6501-Apr-200915:55Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.21184164,86418-Dec-200913:15x64
Desktop.iniNot Applicable6518-Sep-200621:24Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18385208,89618-Dec-200913:10x64
Desktop.iniNot Applicable6501-Apr-200915:54Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22585208,89618-Dec-200912:58x64
Iertutil.dll7.0.6000.16982371,71218-Dec-200913:09x64
Sqmapi.dll6.0.6000.16982175,61618-Dec-200913:14x64
Iertutil.dll7.0.6000.21184371,71218-Dec-200913:12x64
Sqmapi.dll6.0.6000.21184175,61618-Dec-200913:16x64
Iertutil.dll7.0.6001.18385375,29618-Dec-200913:08x64
Sqmapi.dll6.0.6001.18000176,12819-Jan-200808:04x64
Iertutil.dll7.0.6001.22585375,80818-Dec-200912:55x64
Sqmapi.dll6.0.6001.22585176,12818-Dec-200912:59x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.1698284,99218-Dec-200910:39x64
Iernonce.dll7.0.6000.1698257,34418-Dec-200913:09x64
Iesetup.dll7.0.6000.1698269,12018-Dec-200913:09x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.2118484,99218-Dec-200910:41x64
Iernonce.dll7.0.6000.2118457,34418-Dec-200913:12x64
Iesetup.dll7.0.6000.2118469,12018-Dec-200913:12x64
Iebrshim.dll6.0.6000.16982145,40818-Dec-200913:09x64
Iebrshim.dll6.0.6000.21184145,40818-Dec-200913:11x64
Ieframe.dll7.0.6000.169827,071,23218-Dec-200913:09x64
Ieui.dll7.0.6000.16982228,35218-Dec-200913:09x64
Ieframe.dll7.0.6000.211847,072,76818-Dec-200913:12x64
Ieui.dll7.0.6000.21184228,35218-Dec-200913:12x64
Ieframe.dll7.0.6001.183857,005,69618-Dec-200913:08x64
Ieui.dll7.0.6001.18000224,76819-Jan-200808:01x64
Ieframe.dll7.0.6001.225857,008,76818-Dec-200912:55x64
Ieui.dll7.0.6001.22585224,76818-Dec-200912:55x64
Ieframe.dll7.0.6002.181677,007,23216-Dec-200912:12x64
Ieui.dll7.0.6001.18000224,76819-Jan-200808:01x64
Ieframe.dll7.0.6002.222907,008,25617-Dec-200911:54x64
Ieui.dll7.0.6002.22290224,76817-Dec-200911:54x64
Ieinstal.exe6.0.6000.16982276,48018-Dec-200910:39x64
Ieinstal.exe6.0.6000.21184276,48018-Dec-200910:41x64
Ieuser.exe6.0.6000.16982378,88018-Dec-200910:39x64
Ieuser.exe6.0.6000.21184378,88018-Dec-200910:41x64
Admparse.dll7.0.6000.1698272,70418-Dec-200912:46x86
Ieaksie.dll7.0.6000.16982230,40018-Dec-200912:48x86
Ieakui.dll7.0.6000.16982161,79218-Dec-200912:48x86
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:33Not Applicable
Admparse.dll7.0.6000.2118472,70418-Dec-200912:20x86
Ieaksie.dll7.0.6000.21184230,40018-Dec-200912:22x86
Ieakui.dll7.0.6000.21184161,79218-Dec-200912:22x86
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:34Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18385230,40018-Dec-200913:01x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:37Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2258572,70418-Dec-200912:20x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22585230,40018-Dec-200912:22x86
Ieakui.dll7.0.6001.22585161,79218-Dec-200912:22x86
Install.insNot Applicable46018-Dec-200907:36Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6000.1698226,62418-Dec-200910:18x86
Iexplore.exe7.0.6000.16982634,63218-Dec-200912:56x86
Ieunatt.exe7.0.6000.2118426,62418-Dec-200910:07x86
Iexplore.exe7.0.6000.21184634,63218-Dec-200912:28x86
Ieunatt.exe7.0.6001.1838526,62418-Dec-200910:14x86
Iexplore.exe7.0.6001.18385634,64818-Dec-200915:42x86
Ieunatt.exe7.0.6001.2258526,62418-Dec-200910:12x86
Iexplore.exe7.0.6001.22585634,63218-Dec-200912:27x86
Occache.dll7.0.6000.16982102,91218-Dec-200912:51x86
Occache.dll7.0.6000.21184102,91218-Dec-200912:24x86
Occache.dll7.0.6001.18385146,43218-Dec-200913:04x86
Occache.dll7.0.6001.22585146,43218-Dec-200912:23x86
Advpack.dll7.0.6000.16982124,92818-Dec-200912:46x86
Advpack.dll7.0.6000.21184124,92818-Dec-200912:20x86
Pngfilt.dll7.0.6000.1698244,54418-Dec-200912:51x86
Pngfilt.dll7.0.6000.2118444,54418-Dec-200912:25x86
Urlmon.dll7.0.6000.169821,168,38418-Dec-200912:52x86
Urlmon.dll7.0.6000.211841,170,94418-Dec-200912:25x86
Urlmon.dll7.0.6001.183851,174,52818-Dec-200913:05x86
Urlmon.dll7.0.6001.225851,175,04018-Dec-200912:24x86
Urlmon.dll7.0.6002.181671,176,06416-Dec-200911:44x86
Urlmon.dll7.0.6002.222901,176,06417-Dec-200912:04x86
Mstime.dll7.0.6000.16982671,23218-Dec-200912:50x86
Mstime.dll7.0.6000.21184671,23218-Dec-200912:24x86
Mstime.dll7.0.6001.18385671,23218-Dec-200913:03x86
Mstime.dll7.0.6001.22585671,23218-Dec-200912:22x86
Inetcpl.cpl7.0.6000.169821,830,91218-Dec-200912:49Not Applicable
Inetcpl.cpl7.0.6000.211841,830,91218-Dec-200912:22Not Applicable
Jsproxy.dll7.0.6000.1698227,64818-Dec-200912:49x86
Wininet.dll7.0.6000.16982832,51218-Dec-200912:52x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51218-Dec-200912:52x86
Jsproxy.dll7.0.6000.2118427,64818-Dec-200912:22x86
Wininet.dll7.0.6000.21184841,21618-Dec-200912:25x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51218-Dec-200912:25x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1838528,16018-Dec-200913:02x86
Wininet.dll7.0.6001.18385833,02418-Dec-200913:05x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2258528,16018-Dec-200912:22x86
Wininet.dll7.0.6001.22585834,04818-Dec-200912:24x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51218-Dec-200912:24x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800527,64811-Apr-200906:28x86
Wininet.dll7.0.6002.18167834,04816-Dec-200911:44x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51211-Apr-200906:28x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2229027,64817-Dec-200911:59x86
Wininet.dll7.0.6002.22290834,04817-Dec-200912:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51217-Dec-200912:04x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.16982385,02418-Dec-200912:48x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.21184388,60818-Dec-200912:22x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18385389,12018-Dec-200913:01x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22585389,12018-Dec-200912:22x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92818-Dec-200912:48x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92818-Dec-200912:22x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92818-Dec-200913:01x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:55Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92818-Dec-200912:22x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92816-Dec-200911:42x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92817-Dec-200911:59x86
Iepeers.dll7.0.6001.18385193,02418-Dec-200913:01x86
Iepeers.dll7.0.6001.22585193,02418-Dec-200912:22x86
Iepeers.dll7.0.6002.18167193,02416-Dec-200911:42x86
Iepeers.dll7.0.6002.22290193,02417-Dec-200911:59x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.16982347,13618-Dec-200912:47x86
Dxtrans.dll7.0.6000.16982214,52818-Dec-200912:47x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.21184347,13618-Dec-200912:21x86
Dxtrans.dll7.0.6000.21184214,52818-Dec-200912:21x86
Msfeeds.dll7.0.6000.16982459,26418-Dec-200912:50x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:22Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6000.21184459,26418-Dec-200912:23x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:22Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.18385458,24018-Dec-200913:02x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22585458,24018-Dec-200912:22x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200919:03Not Applicable
Html.iec2017.0.0.16982389,12018-Dec-200910:46Not Applicable
Html.iec2017.0.0.21184389,12018-Dec-200910:34Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18385389,63218-Dec-200910:42Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22585389,63218-Dec-200910:41Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1698278,33618-Dec-200912:48x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1698248,12818-Dec-200908:45x86
Ieencode.dll2017.0.0.2118478,33618-Dec-200912:22x86
Mshtmler.dll7.0.6000.2118448,12818-Dec-200908:41x86
Ieencode.dll2017.0.0.1838578,33618-Dec-200913:01x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2258578,33618-Dec-200912:22x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2258548,12818-Dec-200910:12x86
Mshtmled.dll7.0.6000.16982477,69618-Dec-200912:50x86
Mshtmled.dll7.0.6000.21184477,69618-Dec-200912:23x86
Mshtml.dll7.0.6000.169823,599,36018-Dec-200912:50x86
Mshtml.tlb7.0.6000.169821,383,42418-Dec-200908:38Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6000.211843,602,94418-Dec-200912:23x86
Mshtml.tlb7.0.6000.211841,383,42418-Dec-200908:35Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.183853,585,02418-Dec-200913:02x86
Mshtml.tlb7.0.6001.183851,383,42418-Dec-200910:13Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.225853,587,58418-Dec-200912:22x86
Mshtml.tlb7.0.6001.225851,383,42418-Dec-200910:12Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.181673,600,89616-Dec-200911:42x86
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200904:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.222903,603,45617-Dec-200912:00x86
Mshtml.tlb7.0.6002.222901,383,42417-Dec-200909:42Not Applicable
Icardie.dll7.0.6000.1698263,48818-Dec-200912:48x86
Icardie.dll7.0.6000.2118463,48818-Dec-200912:22x86
Iertutil.dll7.0.6000.16982268,28818-Dec-200912:48x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16982134,14418-Dec-200912:52x86
Iertutil.dll7.0.6000.21184268,28818-Dec-200912:22x86
Sqmapi.dll6.0.6000.21184134,14418-Dec-200912:25x86
Iertutil.dll7.0.6001.18385270,84818-Dec-200913:01x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22585271,36018-Dec-200912:22x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22585129,53618-Dec-200912:23x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.1698270,65618-Dec-200910:18x86
Iernonce.dll7.0.6000.1698244,54418-Dec-200912:48x86
Iesetup.dll7.0.6000.1698256,32018-Dec-200912:48x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.2118470,65618-Dec-200910:07x86
Iernonce.dll7.0.6000.2118444,54418-Dec-200912:22x86
Iesetup.dll7.0.6000.2118456,32018-Dec-200912:22x86
Iebrshim.dll6.0.6000.1698252,73618-Dec-200912:48x86
Iebrshim.dll6.0.6000.2118452,73618-Dec-200912:22x86
Ieframe.dll7.0.6000.169826,067,20018-Dec-200912:48x86
Ieui.dll7.0.6000.16982180,73618-Dec-200912:48x86
Ieframe.dll7.0.6000.211846,071,29618-Dec-200912:22x86
Ieui.dll7.0.6000.21184180,73618-Dec-200912:22x86
Ieframe.dll7.0.6001.183856,069,24818-Dec-200913:01x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.225856,072,83218-Dec-200910:15x86
Ieui.dll7.0.6001.22585180,73618-Dec-200912:22x86
Ieframe.dll7.0.6002.181676,079,48816-Dec-200911:42x86
Ieui.dll7.0.6002.18167180,73616-Dec-200911:42x86
Ieframe.dll7.0.6002.222906,081,53617-Dec-200911:59x86
Ieui.dll7.0.6002.22290180,73617-Dec-200911:59x86
Ieinstal.exe6.0.6000.16982263,16818-Dec-200910:18x86
Ieinstal.exe6.0.6000.21184263,16818-Dec-200910:08x86
Ieuser.exe6.0.6000.16982301,56818-Dec-200910:18x86
Ieuser.exe6.0.6000.21184301,56818-Dec-200910:08x86

Internet Explorer 8


Internet Explorer 8 בכל גרסאות 32 הסיביות הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.188821,208,83202-Jan-201006:38x86
Urlmon.dll8.0.6001.229731,209,34402-Jan-201014:56x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.188821,469,44002-Jan-201006:32Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.229731,469,44002-Jan-201014:50Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1888225,60002-Jan-201006:32x86
Wininet.dll8.0.6001.18882916,48002-Jan-201006:38x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Jan-201006:38x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2297325,60002-Jan-201014:50x86
Wininet.dll8.0.6001.22973916,48002-Jan-201014:56x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Jan-201014:56x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.18882387,58402-Jan-201006:32x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.22973387,58402-Jan-201014:50x86
Iepeers.dll8.0.6001.18882184,32002-Jan-201006:32x86
Iepeers.dll8.0.6001.22973184,32002-Jan-201014:50x86
Msfeeds.dll8.0.6001.18882594,43202-Jan-201006:33x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87629-Jan-200919:42Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.22973594,43202-Jan-201014:51x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87631-Jan-200918:56Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1888255,29602-Jan-201006:33x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93829-Jan-200919:42Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1888213,31202-Jan-201004:56x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2297355,29602-Jan-201014:51x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93831-Jan-200918:56Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2297313,31202-Jan-201013:12x86
Mshtml.dll8.0.6001.188825,942,78402-Jan-201006:33x86
Mshtml.tlb8.0.6001.188821,638,91202-Jan-201004:55Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.229735,945,85602-Jan-201014:51x86
Mshtml.tlb8.0.6001.229731,638,91202-Jan-201013:12Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18882246,27202-Jan-201006:32x86
Ieproxy.dll8.0.6001.22973246,27202-Jan-201014:50x86
Ieshims.dll8.0.6001.18882197,63202-Jan-201006:32x86
Ieshims.dll8.0.6001.22973197,63202-Jan-201014:50x86
Ieunatt.exe8.0.6001.18882133,63202-Jan-201004:57x86
Iexplore.exe8.0.6001.18882638,21602-Jan-201006:40x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88429-Jan-200919:33Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30829-Jan-200919:33Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34029-Jan-200919:33Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54829-Jan-200919:33Not Applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.22973133,63202-Jan-201013:14x86
Iexplore.exe8.0.6001.22973638,21602-Jan-201014:58x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88431-Jan-200918:44Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30831-Jan-200918:44Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34031-Jan-200918:44Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54831-Jan-200918:44Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6529-Jan-200919:30Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.18882206,84802-Jan-201006:36x86
Desktop.iniNot Applicable6531-Jan-200918:39Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.22973206,84802-Jan-201014:54x86
Iertutil.dll8.0.6001.188821,985,53602-Jan-201006:32x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18882129,53602-Jan-201006:37x86
Iertutil.dll8.0.6001.229731,986,04802-Jan-201014:50x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22973129,53602-Jan-201014:55x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.18882173,05602-Jan-201004:56x86
Iernonce.dll8.0.6001.1888255,80802-Jan-201006:32x86
Iesetup.dll8.0.6001.1888271,68002-Jan-201006:32x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.22973173,05602-Jan-201013:13x86
Iernonce.dll8.0.6001.2297355,80802-Jan-201014:50x86
Iesetup.dll8.0.6001.2297371,68002-Jan-201014:50x86
Iesysprep.dll8.0.6001.18882109,05602-Jan-201006:32x86
Iesysprep.dll8.0.6001.22973109,05602-Jan-201014:50x86
Ieframe.dll8.0.6001.1888211,070,46402-Jan-201006:32x86
Ieui.dll8.0.6001.18882164,35202-Jan-201006:32x86
Ieframe.dll8.0.6001.2297311,070,97602-Jan-201014:50x86
Ieui.dll8.0.6001.22973164,35202-Jan-201014:50x86
Internet Explorer 8 בכל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.188821,483,77602-Jan-201007:08x64
Urlmon.dll8.0.6001.229731,485,82402-Jan-201015:14x64
Inetcpl.cpl8.0.6001.188821,538,56002-Jan-201007:03Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.229731,538,56002-Jan-201015:09Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1888231,74402-Jan-201007:03x64
Wininet.dll8.0.6001.188821,147,90402-Jan-201007:08x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18402-Jan-201007:08x64
Jsproxy.dll8.0.6001.2297331,74402-Jan-201015:09x64
Wininet.dll8.0.6001.229731,147,90402-Jan-201015:14x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18402-Jan-201015:14x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.18882459,77602-Jan-201007:03x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.22973459,77602-Jan-201015:09x64
Iepeers.dll8.0.6001.18882252,41602-Jan-201007:03x64
Iepeers.dll8.0.6001.22973252,41602-Jan-201015:09x64
Msfeeds.dll8.0.6001.18882700,92802-Jan-201007:04x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87629-Jan-200919:41Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.22973700,92802-Jan-201015:10x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87631-Jan-200918:57Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1888271,68002-Jan-201007:04x64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93829-Jan-200919:41Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1888212,28802-Jan-201005:24x64
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2297371,68002-Jan-201015:10x64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93831-Jan-200918:57Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2297312,28802-Jan-201013:29x64
Mshtml.dll8.0.6001.188829,238,01602-Jan-201007:04x64
Mshtml.tlb8.0.6001.188821,638,91202-Jan-201005:24Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.229739,245,18402-Jan-201015:10x64
Mshtml.tlb8.0.6001.229731,638,91202-Jan-201013:29Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18882717,82402-Jan-201007:03x64
Ieproxy.dll8.0.6001.22973717,82402-Jan-201015:09x64
Ieshims.dll8.0.6001.18882300,54402-Jan-201007:03x64
Ieshims.dll8.0.6001.22973300,54402-Jan-201015:09x64
Ieunatt.exe8.0.6001.18882162,81602-Jan-201005:25x64
Iexplore.exe8.0.6001.18882660,76002-Jan-201007:09x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88429-Jan-200919:33Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30829-Jan-200919:33Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34029-Jan-200919:33Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54829-Jan-200919:33Not Applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.22973162,81602-Jan-201013:30x64
Iexplore.exe8.0.6001.22973660,76002-Jan-201015:15x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88431-Jan-200918:46Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30831-Jan-200918:46Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34031-Jan-200918:46Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54831-Jan-200918:46Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6529-Jan-200919:30Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.18882243,71202-Jan-201007:06x64
Desktop.iniNot Applicable6531-Jan-200918:40Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.22973243,71202-Jan-201015:13x64
Iertutil.dll8.0.6001.188822,334,20802-Jan-201007:03x64
Sqmapi.dll6.0.6001.18882165,88802-Jan-201007:08x64
Iertutil.dll8.0.6001.229732,333,69602-Jan-201015:09x64
Sqmapi.dll6.0.6001.22973165,88802-Jan-201015:14x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.1888270,65602-Jan-201005:25x64
Iernonce.dll8.0.6001.1888272,19202-Jan-201007:03x64
Iesetup.dll8.0.6001.1888277,31202-Jan-201007:03x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.2297370,65602-Jan-201013:30x64
Iernonce.dll8.0.6001.2297372,19202-Jan-201015:09x64
Iesetup.dll8.0.6001.2297377,31202-Jan-201015:09x64
Iesysprep.dll8.0.6001.18882132,09602-Jan-201007:03x64
Iesysprep.dll8.0.6001.22973132,09602-Jan-201015:09x64
Ieframe.dll8.0.6001.1888212,462,59202-Jan-201007:03x64
Ieui.dll8.0.6001.18882219,13602-Jan-201007:03x64
Ieframe.dll8.0.6001.2297312,465,15202-Jan-201015:09x64
Ieui.dll8.0.6001.22973219,13602-Jan-201015:09x64
Ieunatt.exe8.0.6001.18882133,63202-Jan-201004:57x86
Iexplore.exe8.0.6001.18882638,21602-Jan-201006:40x86
Ieunatt.exe8.0.6001.22973133,63202-Jan-201013:14x86
Iexplore.exe8.0.6001.22973638,21602-Jan-201014:58x86
Occache.dll8.0.6001.18882206,84802-Jan-201006:36x86
Occache.dll8.0.6001.22973206,84802-Jan-201014:54x86
Urlmon.dll8.0.6001.188821,208,83202-Jan-201006:38x86
Urlmon.dll8.0.6001.229731,209,34402-Jan-201014:56x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.188821,469,44002-Jan-201006:32Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.229731,469,44002-Jan-201014:50Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1888225,60002-Jan-201006:32x86
Wininet.dll8.0.6001.18882916,48002-Jan-201006:38x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Jan-201006:38x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2297325,60002-Jan-201014:50x86
Wininet.dll8.0.6001.22973916,48002-Jan-201014:56x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Jan-201014:56x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.18882387,58402-Jan-201006:32x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.22973387,58402-Jan-201014:50x86
Iepeers.dll8.0.6001.18882184,32002-Jan-201006:32x86
Iepeers.dll8.0.6001.22973184,32002-Jan-201014:50x86
Msfeeds.dll8.0.6001.18882594,43202-Jan-201006:33x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87629-Jan-200919:42Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.22973594,43202-Jan-201014:51x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87631-Jan-200918:56Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1888255,29602-Jan-201006:33x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93829-Jan-200919:42Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1888213,31202-Jan-201004:56x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2297355,29602-Jan-201014:51x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93831-Jan-200918:56Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2297313,31202-Jan-201013:12x86
Mshtml.dll8.0.6001.188825,942,78402-Jan-201006:33x86
Mshtml.tlb8.0.6001.188821,638,91202-Jan-201004:55Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.229735,945,85602-Jan-201014:51x86
Mshtml.tlb8.0.6001.229731,638,91202-Jan-201013:12Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18882246,27202-Jan-201006:32x86
Ieproxy.dll8.0.6001.22973246,27202-Jan-201014:50x86
Ieshims.dll8.0.6001.18882197,63202-Jan-201006:32x86
Ieshims.dll8.0.6001.22973197,63202-Jan-201014:50x86
Iertutil.dll8.0.6001.188821,985,53602-Jan-201006:32x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18882129,53602-Jan-201006:37x86
Iertutil.dll8.0.6001.229731,986,04802-Jan-201014:50x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22973129,53602-Jan-201014:55x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.18882173,05602-Jan-201004:56x86
Iernonce.dll8.0.6001.1888255,80802-Jan-201006:32x86
Iesetup.dll8.0.6001.1888271,68002-Jan-201006:32x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.22973173,05602-Jan-201013:13x86
Iernonce.dll8.0.6001.2297355,80802-Jan-201014:50x86
Iesetup.dll8.0.6001.2297371,68002-Jan-201014:50x86
Iesysprep.dll8.0.6001.18882109,05602-Jan-201006:32x86
Iesysprep.dll8.0.6001.22973109,05602-Jan-201014:50x86
Ieframe.dll8.0.6001.1888211,070,46402-Jan-201006:32x86
Ieui.dll8.0.6001.18882164,35202-Jan-201006:32x86
Ieframe.dll8.0.6001.2297311,070,97602-Jan-201014:50x86
Ieui.dll8.0.6001.22973164,35202-Jan-201014:50x86

פרטי קובץ נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista


Internet Explorer 7


קבצים נוספים עבור Internet Explorer 7 בכל הגירסאות המבוססות x86 הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008
File namePackage_10_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size18,484
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size37,596
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,706
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,573
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,613
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,443
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,069
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,230
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size11,599
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,945
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size11,446
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size22,785
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,077
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,241
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,066
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,539
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,138
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,962
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,908
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,377
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,980
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,807
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,908
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978207~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,381
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,408
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,349
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,930
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,955
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,998
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,663
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,930
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,971
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,821
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,858
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,406
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,120
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_0055b62cb2ea4d68dd4c81d74bbceb95_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_b0929bff4c1353be.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_08ffa83efed78aaf9daf81dcfad00ab5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_767c21cf3be2dcaf.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_0ab66529fe84cbd17628617c00bde19b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_c21523966615b95a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_10fb2eca7a6fb3c0cab9f13f87ce3cca_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_4a78cdc5f4c56e67.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_1209d985e90029ad92f4200cdc40b2c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_1748edf8647f95ac.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_17b7b2c8c19f13d5e0c2b6818fae5089_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_6859e5a2c6a04ee6.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_1b3daea80e442415b2ea2552abfd2fc5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_6a8f6cfd3a8f9898.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_20f6c6732c36bf61512bf878f4763554_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_558f62fce8f7b12c.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_214c7ff8c2aa2bb50428ec60de3365c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_1b0ff6a2bb6df3fd.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_21c1cc93d2beeda9cb26df9ec87fcbdc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_fc737daa2d3da0c4.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_21e745b6a5f6bf3a2169deb35a06a2e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_1887a91e0bc0d91f.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_259af2b9d05bab815ef563e05c6b5972_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_ba7873a9a4f84369.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_26d2146bab64f1e4c747bcb1a2d61410_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_d20916c5ae7cde8d.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_289208fef6818504b6972104e0a6237f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_a9f4ab5546ac961e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_2b9bee2280df52d00f558ccdb64656f8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_ead6863bb8f3c4ce.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_31ac288d074ae4c4724ed84c6a1133d0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_37e2e8f77168186d.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_340914d73b6250adc2581a9e8d2c0efe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_64763dc88dc794d6.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_3714e7a128a91dc1dab796e97f3776e3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_30d48660a9d8fb34.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_371511ab534c3d767694211e781895cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_e90cf9f6d1043df6.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_3921b2290e621745df809fe87dbeae46_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_414f41e1b09eeee3.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_3cf9583e05e275901f968a3110791c82_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_03201afbc4fff554.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_3da9738879ef1e34a3fca6302872796a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_0cfd8c5267fcc35f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_3f6b7d55dc79d359c931ea03f4951362_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_f359a210f875f1ca.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_40899cd58783cfd5f01a91eb204483db_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_b26cc376f94e69e5.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_41774af999af4922ab618b2aac4fcfa6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_510b3f32114179c1.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_427f2f0379da8fe0c25748f2ded3de96_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_fd9f5c22281ae1f0.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_46f4c8ead9ed651fcdeaf3ba7525cec8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_e706dc54d10c4210.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_49353e0d76a921248043149584fbeda2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_383963f49932a378.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_4e86fecb17eb0530af9a57bb5b779239_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_9f6370d6b5ea0d6c.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_4f37b059a4a6c7e6b59b6a4df69a5a6c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_81c3d1a71cc48c7f.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_56fbf2472a12977e5df0b97a6adb4f51_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_775b1d10bea800b2.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_5b31239cd088ea38e2519e67390e0bfc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_e03df501bf8a0241.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_60bd6552448d5e273f90a691fdfe947c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_6add93f6ba243dc5.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_637204b3fa46cb5963bfc6399e6b085a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_5233753103705fc4.manifest
File versionNot Applicable
File size714
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_66b52af31c5e2be225daf2dea555ce28_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_d09f9f3721ee44a1.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_66feab8188573ce0e92bf708b3f56a68_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_5da4cf830b36f7ad.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_67c0d77c23fc164acac2700bef8b58e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_56ee7eaf9cf70bf2.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX 86_69376d6070d270dd153feddc34557de9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_ec52a5d4e77cd0d8.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_6a0d12491f20dbe30d539f7a6d6c9a1e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_7805da5e3938350b.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_717042b178530c79da20e66545a81bce_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_e9894b58add1e4c4.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_72322609b2f609335c608840ba50c9ad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_62071a468241c335.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_736422bc3fc2f0646da6d5248e7b27a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_b74c212da28de60a.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_76257d4ae0d5b0867b75703687a38595_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_a083609b9297ec26.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_77b2a778e11a7d3093bd7aadef8a9006_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_69a9f3a35a58547e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_7cac53118f98985be729ef2266024ab2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_bb55ed5aef4676b9.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_7d70ea6c00ff1e93cfab68d72e27b4dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_27aee46048b7d30f.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_8398bc45c02ffa09433b7f827dac84e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_8fbd0aba3573e60e.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_88db8dd3bc697dd9c40ee805eae6c3b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_b5057d0a619536fb.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_8b3c6da9ac355634c159857fb7eba2f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_d9a3ea935de363a7.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_8e7fc05cda74c2fb0b0eef3ddceeabdf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_cbd7dbc4df41d322.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_8edd892f34c6f623e645247fddf2e0b6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_ba269a4abdd4b514.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_90b30dbce311fd6778e3cf6258035114_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_57339fc719d356eb.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_92c2d5a4573d0943a14b8463ab2dcd0d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_487cd43c5bf589e3.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_94272aa78435321961f4a91d7c28f3a0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_4d31b54275dc8a97.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_9434b453771154cd7f37acde14279b39_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_c44dd3df0102277f.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_97fb035eee00dd2448c97e2d10b21035_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_b4c21d1a2335cba2.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_98dbfb6aa13e5a3e8e11174794ffac55_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_d3522d9578b08f5e.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_9c8794f338d9f160d45c8f69b5d60bff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_0a7d15ea30b904b9.manifest
File versionNot Applicable
File size714
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_9cd2d93583d097b191f16360302a6dd6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_767e6c993fa99751.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_9d9341ad149601b21cc2ad7608cc6816_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_2b3f002e97ea37f9.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_9dc10dbecaad5411a6afca6a3d594681_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_f91200aa5cf24844.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_a0885f6f85c560e938e026cf24347154_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_8469fd890b1de863.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_a1d4dbf062d01c3e2c07b662d26d9187_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_35533cf1ec999683.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_a298cfe58d5bba1024e6ff3f6189ae22_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_3cd757ac596b78d4.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_a3c96fbca0cac5c3c6ef74d6ef5e2541_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_d8d23d4f8ff5c1bf.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_ad6964f5a8ef9a3fb0dfb73cc2f2417a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_b8e0d6ced0c9e2d9.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_b2f76d95e9c26b44695ae5db3ea21bdd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_6f88a2f757284214.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_b8fb5f2aa2aa069e07c2da8e9f18491c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_be7c3034fd8461cb.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_bde569d3b0ff1d2a5e728de13c8ad559_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_e064eaa59c99227a.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c23b5b6f6a583595bfc4c61779655b6d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_bd8c3bd155f0683a.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c2f4cb47a8e2d246a609db98605573c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_5b8ef72a01ed5ed0.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c3e41aa570cd04bb874d3a7b802b262e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_46ca23bbb796c1e7.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c5079a2979297bbdd50f170b359148e5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_c6cfa4b164d6e4a0.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c573d1aa6edab2a5f98ef20d577ddff4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_2d67b384619f5503.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c6134a7389035e3162e63397a4bf5d55_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_b37be11cce2933ae.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c852679e103dd71a96fb1fe9203ab55c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_8f46e0ce2ba568b0.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_c994d2d6ab692d09cdfb245f12e56fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_5981573b6b05f27c.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_cbfb3242443f3d3a5c5468e19a6a47d7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_c03226ece2a6cf09.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_cce46f2100c685f17f78a93f64511444_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_73fad67906c9534d.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_d09fca422f14f09aa6ba23f28ea52771_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_6a9f582b763b78f2.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_d3ecc37d698d4e4029c436f954f37fcb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_f2a80586e9e876fd.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_d3f0acfa68198117a292f6e91299fe2c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_fbaf096a03f18091.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_d55a923aa3e452cb9fcd65b93954bf94_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_5e9d6c073be00e46.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_d65a2fdc6f275e02805b39d4bebcfc05_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_1ed8de4b60a9f5a0.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_d8635f4d5402473331f70835e2c74505_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_398104511c8d5f5f.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_debed849316d153c34df75ef1f91baa3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_bb21cde3a43d3f30.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_e9e05d5deaf083fbd340f96b66e85d60_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_18669c90749fd9bd.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_eb280fdce2da2368087a2e8a9bc8eaa5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_cffb7aa78d6aec24.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_ec93234664d28f2ebd08270ebc67e3e3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_692b13ff0e2756f9.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX 86_ed1499d14da76b7c542e8da57211031e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_e9ef0cef8a366382.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_f4c0a97aa26b47987498ffc40b1f3605_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_a81d58355d11f6cd.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_f6bf62e7258ebc2c3a5e9d770fea463d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_4e9b2e5754e2c39e.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_f8ea401c17ace572f62b668e49a471eb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_51f5b87c740ca7f3.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_fafb5d7e12394d068eeea0b597d2cd7b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_395a9d8b00b34dae.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_fb2713f26c7501fb4b1b02703378d8cb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_eba3a98e33d7c400.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_fd4609368b2fb7fb7bed5fd171c117b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_0681542af71bf259.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_fed93d7058a9e7c123c41bb2d75b7d8c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_95b798f891071a57.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_ff03aee08ffc40adf69407f99e76b0bf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_74b7716ec63fd8b4.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_a990adb9f5e906aa.manifest
File versionNot Applicable
File size6,800
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_aa1c233b0f050c64.manifest
File versionNot Applicable
File size6,800
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_eb8bb7691681eca9.manifest
File versionNot Applicable
File size9,408
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_ec172cea2f9df263.manifest
File versionNot Applicable
File size9,408
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_b2a8601bd9e2640d.manifest
File versionNot Applicable
File size258,554
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_b333d59cf2fe69c7.manifest
File versionNot Applicable
File size258,554
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_b4919f9fd7064103.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_b51b3e50f023ddf4.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_b68fb3d9d41a8e1a.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)16-Dec-2009
Time (UTC)13:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_b6f1dedaed56d056.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_de8aeee47f8b237c.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_df16646598a72936.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_e0742e687caf0072.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_e0fdcd1995cc9d63.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_8cfeee5054f10931.manifest
File versionNot Applicable
File size761,478
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_8d8a63d16e0d0eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size769,250
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_ffae3bbda4eb8aa0.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_0039b13ebe07905a.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_01977b41a20f6796.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_022119f2bb2d0487.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_03958f7b9f23b4ad.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_03f7ba7cb85ff6e9.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_7215b4b95a95ab67.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_72a12a3a73b1b121.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_73fef43d57b9885d.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_748892ee70d7254e.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_abf76a0d09de6246.manifest
File versionNot Applicable
File size15,840
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_ac82df8e22fa6800.manifest
File versionNot Applicable
File size15,840
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_ade0a99107023f3c.manifest
File versionNot Applicable
File size16,966
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_ae6a4842201fdc2d.manifest
File versionNot Applicable
File size15,840
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_f9575e976ed704f3.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_f9e2d41887f30aad.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_fb409e1b6bfae1e9.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_fbca3ccc85187eda.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_fd3eb255690f2f00.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)16-Dec-2009
Time (UTC)13:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_fda0dd56824b713c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)13:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_3c720c72f24a2ff8.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_3cfbab240b67cce9.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_3e7020acef5e7d0f.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)16-Dec-2009
Time (UTC)13:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_3ed24bae089abf4b.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)14:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_958b974f84bc8b21.manifest
File versionNot Applicable
File size417,747
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_96170cd09dd890db.manifest
File versionNot Applicable
File size417,747
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_3a74f442d9b27ed4.manifest
File versionNot Applicable
File size42,229
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_3b0069c3f2ce848e.manifest
File versionNot Applicable
File size42,229
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)13:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_5dabd28c3d8edd58.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_5e37480d56aae312.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_5f9512103ab2ba4e.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_601eb0c153d0573f.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_1534b58712e1db28.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_15c02b082bfde0e2.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)13:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_171df50b1005b81e.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_17a793bc2923550f.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_68ddf8248a737eda.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_69696da5a38f8494.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_6ac737a887975bd0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_6b50d659a0b4f8c1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_f132cec0bd3f14fb.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_f1be4441d65b1ab5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_f31c0e44ba62f1f1.manifest
File versionNot Applicable
File size5,677
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_f3a5acf5d3808ee2.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_45ee31a7467d3dae.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_4679a7285f994368.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_11085adc2541f3d6.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_1193d05d3e5df990.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_12f19a602265d0cc.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_137b39113b836dbd.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_14efae9a1f7a1de3.manifest
File versionNot Applicable
File size928,378
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_1551d99b38b6601f.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_69f0ed0d59ade463.manifest
File versionNot Applicable
File size3,494
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_6a7c628e72c9ea1d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,494
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)13:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_5860c7a667567fdf.manifest
File versionNot Applicable
File size22,129
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_58ec3d2780728599.manifest
File versionNot Applicable
File size22,129
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_2d2748491d16f983.manifest
File versionNot Applicable
File size119,136
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_2db2bdca3632ff3d.manifest
File versionNot Applicable
File size119,136
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_2f1087cd1a3ad679.manifest
File versionNot Applicable
File size119,272
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_2f9a267e3358736a.manifest
File versionNot Applicable
File size119,272
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_34ebb06c173b8e6b.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_357725ed30579425.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_36d4eff0145f6b61.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_375e8ea12d7d0852.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_4568f2998f9ca8fd.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_45f4681aa8b8aeb7.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_4752321d8cc085f3.manifest
File versionNot Applicable
File size9,052
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_47dbd0cea5de22e4.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_c395fd646191c228.manifest
File versionNot Applicable
File size29,432
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_c42172e57aadc7e2.manifest
File versionNot Applicable
File size29,432
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_29bb13d468419785.manifest
File versionNot Applicable
File size34,505
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_2a468955815d9d3f.manifest
File versionNot Applicable
File size34,505
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_6267b4dfb1378203.manifest
File versionNot Applicable
File size748,166
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_62f32a60ca5387bd.manifest
File versionNot Applicable
File size748,166
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_6450f463ae5b5ef9.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_64da9314c778fbea.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_664f089dab6fac10.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)16-Dec-2009
Time (UTC)13:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_66b1339ec4abee4c.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_e661215e94bad63b.manifest
File versionNot Applicable
File size9,769
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_e6ec96dfadd6dbf5.manifest
File versionNot Applicable
File size9,769
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_0b09567ad73595ed.manifest
File versionNot Applicable
File size10,028
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_0b94cbfbf0519ba7.manifest
File versionNot Applicable
File size10,028
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור Internet Explorer 7 בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 המבוססות על Itanium
File nameIa64_00cc962b8a79355a73e153dd2351f3b5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_f716fb233d5f48c9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0314bfcab2e43a6e91ce88697a9c95e9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_b3cc3ed0e92f7766.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0a822d0fab44e380cedd42156c149779_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_648a99aa80f5eb12.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0ce96519079fa7e122c98923daf1ac6e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_527745d978bc65d2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1c76872229b15a0527fa773fdfa84846_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_fa6799c033059a97.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1fcd7ff5f2fa476a8b4b5314bc9aa615_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_821d6b77e5cf4970.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2335bbb64aea42a8e63a182ed0ff00af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_8eb1fcd714bd28f0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_23d446795be2a3298ff161e11861488d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_4b9e2336918287b5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_254cf9ff319eeaf1425f4f09302dc508_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_a0f15087385a0dad.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_261c85dead61bf80b5af499f0b7e495f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_e85ce36f4407568d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_35eb9ae61f1c1fa6f2f421de3b48b6f3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_b53e7f5dbe30fde3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3a6d90f6b4c0f21e760b07368cf94c0e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_cf73dfe64ac6cf23.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3f395685a053b08afeba4fb644e463a4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_5355ee1e0cf8bde8.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_44f00b3b32d5078d925b6778cb9ee019_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_a105cfdf41057b80.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_51324fc616604b0a2dccd28efde5bf71_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_7f252a52dc525589.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_53ff2e93a4a8d6e1725b6d9384c5f1bf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_61b9fbd53c22adb3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_58fdba393508300475491b92f94928c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_79ad838cb1b1e408.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_599241b923d0b05723a64875a0817f5e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_7cf7e238aa5922eb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5ba67f32a6e79523d8f3369cef540d47_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_d049f3f3511a7f05.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5d6b28773f1f2e280339a3ccb72969fe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_ed93f4b20588d0ab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6eb80fe019df2fd80df0d5fa8d699e10_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_b2c605811de553ac.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_747cc5d93fcede3ca69544681d439a0f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_ef9cda945930374f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_78e52f86fd5a6a4df1cea4c49ef1c2da_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_e18bbd6ce3aad606.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7a639f64aab99a5bee6668782dcab3a2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_1e49f8ece9396307.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7a68fbc2c8ea9ebd549c6d2c789352f7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_b17978e61b6fd26c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7a6d0b8f7f6cdee540c68c4d0f396192_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_f5540d47012359a8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7e650cdd1caf20598e59861894736350_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_b0466231d67859c8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8884aa91da9866a428da68a83e96a4a9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_68c1aef6b7f14845.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_918a3b895ffe08c26eea005fd6fe5eff_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_ef4e504fd272554a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9374e9fb1d0c5d995b6d8667aa420b86_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_9e632cb805c3573f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_977e32672c43723b7f5940c4aac016c8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_e2877d0e40ae09cc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9fc65b919f5b57a2c8b5aa7332f9dc69_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_4bf1bb2a56fc35ca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a1cdbbcc05dfee6e0fd1c7e8403f1fbc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_90e582bb7362f289.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a35b9ab3d1ed8d05196d1b5d25ddc069_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_62c465cb9e7b4d20.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_aee791cbbdb5662eebfa2034d03e3b4b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_dd804d585fcf9403.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c53ea6b303286be6524b520f5c87e9a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_6bb4cb7aa6b43415.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cb939bbe6e1f75e310ce5866ff5609c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_1dc771e4f2b03196.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cf936fbb389f157beea624f107d783b4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_3d1972d5697934f3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cfbf7350ed64a27e179e81c0d47a4f49_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_eefe411b2ebcaa11.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dfd957723d3d207b845082cc1d346f8f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_1e7ee9be6e32dcc9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e518da9ca8cf619f3e70bece8aa76487_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_113da9983c43c76e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e57bc0b343b390e4f2c77b81e6711cf8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_50eb7f1fea0ba5fd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e5cb1e360825269141b7577a5f3c01bc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_e3c1662abc4ba663.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ea5ab8e526ccce27e0e16c374f989dab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_d3b84ca9309033e5.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f04e7fc43916b9724aa70e387009d323_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_5076f14216e6aa5f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f0b880fd7f7cd45621489e18b640a4f3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_66348f8d374664f3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f3307d156535b490cad5c77f2266832e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_df24354b42a43f19.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f7b09288672bf94298f9836eee6e781d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_56fa7b4c425351a9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f927669943493ee9a8395fc5679d7ff5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_18c3e9ab91e01641.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ffd910f10d1006e27456d9968e41dfa7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_400bf5e7e34c67e6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_b4934395d70449ff.manifest
File versionNot Applicable
File size260,096
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_b51ce246f021e6f0.manifest
File versionNot Applicable
File size260,096
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_b69157cfd4189716.manifest
File versionNot Applicable
File size260,096
Date (UTC)16-Dec-2009
Time (UTC)13:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_b6f382d0ed54d952.manifest
File versionNot Applicable
File size260,096
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_e075d25e7cad096e.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:22
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_e0ff710f95caa65f.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_01991f37a20d7092.manifest
File versionNot Applicable
File size56,495
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_0222bde8bb2b0d83.manifest
File versionNot Applicable
File size52,925
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_039733719f21bda9.manifest
File versionNot Applicable
File size56,495
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_03f95e72b85dffe5.manifest
File versionNot Applicable
File size52,925
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)13:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_7400983357b79159.manifest
File versionNot Applicable
File size14,304
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_748a36e470d52e4a.manifest
File versionNot Applicable
File size14,304
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_ade24d8707004838.manifest
File versionNot Applicable
File size16,983
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_ae6bec38201de529.manifest
File versionNot Applicable
File size15,857
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_fb4242116bf8eae5.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:22
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_fbcbe0c2851687d6.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_fd40564b690d37fc.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)16-Dec-2009
Time (UTC)13:22
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_fda2814c82497a38.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)13:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_3c73b068f24838f4.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_3cfd4f1a0b65d5e5.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_3e71c4a2ef5c860b.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)16-Dec-2009
Time (UTC)13:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_3ed3efa40898c847.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)13:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_5f96b6063ab0c34a.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_602054b753ce603b.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_171f99011003c11a.manifest
File versionNot Applicable
File size195,204
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_17a937b229215e0b.manifest
File versionNot Applicable
File size195,204
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_6ac8db9e879564cc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_6b527a4fa0b301bd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_f31db23aba60faed.manifest
File versionNot Applicable
File size5,681
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_f3a750ebd37e97de.manifest
File versionNot Applicable
File size5,354
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_12f33e562263d9c8.manifest
File versionNot Applicable
File size840,280
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_137cdd073b8176b9.manifest
File versionNot Applicable
File size840,280
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_14f152901f7826df.manifest
File versionNot Applicable
File size928,409
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_15537d9138b4691b.manifest
File versionNot Applicable
File size840,280
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)13:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_2f122bc31a38df75.manifest
File versionNot Applicable
File size119,687
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_2f9bca7433567c66.manifest
File versionNot Applicable
File size119,687
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_36d693e6145d745d.manifest
File versionNot Applicable
File size14,804
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_376032972d7b114e.manifest
File versionNot Applicable
File size14,804
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_4753d6138cbe8eef.manifest
File versionNot Applicable
File size9,067
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_47dd74c4a5dc2be0.manifest
File versionNot Applicable
File size8,540
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_64529859ae5967f5.manifest
File versionNot Applicable
File size830,068
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_64dc370ac77704e6.manifest
File versionNot Applicable
File size748,731
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_6650ac93ab6db50c.manifest
File versionNot Applicable
File size830,068
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_66b2d794c4a9f748.manifest
File versionNot Applicable
File size748,731
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,078
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978207~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,245
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size15,006
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978207~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size30,102
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,779
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978207~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,678
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,230
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978207~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,197
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,685
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978207~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size8,410
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978207_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,230
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978207~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,197
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,507
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,530
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,810
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978207_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,689
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_1453ef66f3c0726d.manifest
File versionNot Applicable
File size20,348
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_14dd8e180cde0f5e.manifest
File versionNot Applicable
File size19,114
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_9583cda306f909aa.manifest
File versionNot Applicable
File size114,703
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_960d6c542016a69b.manifest
File versionNot Applicable
File size114,703
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_9d4835c6011d9e92.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_9dd1d4771a3b3b83.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_b4919f9fd7064103.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_b51b3e50f023ddf4.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_b68fb3d9d41a8e1a.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)16-Dec-2009
Time (UTC)13:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_b6f1dedaed56d056.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_e0742e687caf0072.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_e0fdcd1995cc9d63.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_01977b41a20f6796.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_022119f2bb2d0487.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_03958f7b9f23b4ad.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_03f7ba7cb85ff6e9.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_73fef43d57b9885d.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_748892ee70d7254e.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_fb409e1b6bfae1e9.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_fbca3ccc85187eda.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_fd3eb255690f2f00.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)16-Dec-2009
Time (UTC)13:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_fda0dd56824b713c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)13:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_3c720c72f24a2ff8.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_3cfbab240b67cce9.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_3e7020acef5e7d0f.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)16-Dec-2009
Time (UTC)13:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_3ed24bae089abf4b.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)14:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_5f9512103ab2ba4e.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_601eb0c153d0573f.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_171df50b1005b81e.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_17a793bc2923550f.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_6ac737a887975bd0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_6b50d659a0b4f8c1.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_f31c0e44ba62f1f1.manifest
File versionNot Applicable
File size5,677
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_f3a5acf5d3808ee2.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_12f19a602265d0cc.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)16:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_137b39113b836dbd.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_14efae9a1f7a1de3.manifest
File versionNot Applicable
File size928,378
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_1551d99b38b6601f.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_4752321d8cc085f3.manifest
File versionNot Applicable
File size9,052
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_47dbd0cea5de22e4.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_6450f463ae5b5ef9.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)20-Dec-2009
Time (UTC)00:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_64da9314c778fbea.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)18-Dec-2009
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_664f089dab6fac10.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)16-Dec-2009
Time (UTC)13:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_66b1339ec4abee4c.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)17-Dec-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור Internet Explorer 7 בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Vista ושל Windows Server 2008 המבוססות על x64
File nameAmd64_08c2c61fd0c2cf2e628881f251f578d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_f2397d407c3101a0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_08c8b60ab3d49b46434c7296ecb5b789_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_d580a22492a97a34.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0a33b9f564d0fade42e432276883da2e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_4d6fef1291ae49fa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0ca872559f8663adecf0af238deac6fd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_fda0d7b363b7f857.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0d197aa4187e2cc9681ef5dd21007ca6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_16cbb6f4f155a651.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_126bb34ae6f917e48a7a4739b7573bc5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_40eca98974f2fbcb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_134470a57f108d82bdbd3fbed0f37406_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_fb849754180dd7c2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1a353e81f68f70cf5f02da865e2bb389_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18167_none_b31730e2bdd76be1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1abebebfe7f9f1541eed8fd641f3bbb3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_04da2867b3ecc696.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1c0e74b62216d948e0cbe5a15e4cb59e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_23acf169b6ce6271.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1cf21caa29400fbd51c3955b568453bb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_22ad7b308eb2bfc1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1e0b77816bc194c317b3d7e8b134cf8f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_c8954cbd60e01dd7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_22c523f557dd3899b587d633b99f9a33_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_cb67df316988d186.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_22cc5cd1e4e98155913b6b9a0f68fc82_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_b23a1a4887999168.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_25577d612dac417528e769a6313d245d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_5052b45f3f3981b9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_26f812ff034505d3f1eb855aacdda0ad_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_b3c74b3e3b894c47.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_27482c4588dd985aab50686b866cee55_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_44e6aa3012a834e0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_27b9813d9b21ac86541e827a399b1a35_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_42a5ac48cf9ac25c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_27f4b66d3249bbcd3a8992616c10bc97_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_9ed8fbc2e4ea266f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2a4b022f7f146ade480b25342b61cd97_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_efed2c6f14680ed8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2ae9f26013d976857ddcabcc8b16a851_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_ba342d66612ff36e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2b12cf5b16c732a54d97bb9d26940c29_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_bc23c2694ffd0c13.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2dd526d4d52d3247e90a95bafb4f2908_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_6619a57c5d53f160.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2f48461ddf02edd25309ae2a367895ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_155e9ed2a3f02320.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2f96afcaba07f4182e8f81c4c62993e1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_924cbebc2af9f66b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3093a74865a8e7c803a90dae4a2ffc06_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_4d449e29799d8634.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3168962cbf5b1103724540a608d2bd25_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_f63445ea3b77e91f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3773297042a02c8cc6320e3015224313_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_22783182ec75b769.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_38d0a2e3488d5b28b5b17bbd26e4e2dd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_e9e9fba9c998c4d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3936c3b6e797410cb6916cad1e9f7d5a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22585_none_1f3dbe2275743261.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3e25f1f7ede77849c78e25fd1a1749a8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_778a3005e099d497.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3f34ae05be507313a94a61e9d95e9765_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_1307d344136dfd8b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_47187bf0a5fbc337c555e5004ebe2280_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22290_none_649f1a73d7f93655.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4b70c2bee4b8c7d9b9de74bb2f79c3f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_9bbaf2f61d49c85e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4df2e08073785c42dad6768b33d23a08_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_f9132848bce7c06b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4e507615128e249c40743b850fd31b09_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_8aa67b9c84c495e2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5255e89f812d87831624444764468f6b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_8f3ba58a828a482b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5508544dab3ae620e90d7805962226cd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_4b8de4051f4b3ef0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5a42774c72fd415e4f8e8dabebe7bf47_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16982_none_396efc33cc0ef082.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5a92bdfb9fdf8b40e109ccb8fc15726d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_b046ccd05e5ee196.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5a941754d74371ab831a2309e09102f8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18385_none_8ff714cc48efcdd0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)19-Dec-2009
Time (UTC)23:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_674a33997b3e43353d88d5108a435b07_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21184_none_d19ee4f20eb60746.manifest
File versionNot Applicable
File si