אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

How to install the latest version of DirectX

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

Install the latest version of DirectX through Windows Update
Microsoft DirectX is included as an integral part in Windows operating systems. You can update DirectX by applying the latest service pack or other updates through Windows Update.

To check your DirectX version, see How to check which version of DirectX is installed.
To check the latest DirectX version that you can install on your operating system, see List of the latest DirectX versions and their supported operating systems.
Manual installation the latest version of DirectX
You can also manually download and apply the following update package that updates DirectX to the latest version.
Install DirectX End-User Runtime if your application or game requires an earlier version of DirectX
Some applications and games require DirectX 9. However, your computer includes a more recent version of DirectX. If you install and then run an application or game that requires DirectX 9, you might receive an error message such as "The program can't start because d3dx9_35.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem."

To resolve this issue, go to the following Microsoft website to install DirectX End-User Runtime: Note When you run this package, no change is made to your version of DirectX, Direct3D 9, Direct3D 10.x, Direct3D 11.x, DirectInput, DirectSound, DirectPlay, DirectShow, or DirectMusic.

List of file failures that the DirectX End-User Runtime package fixes

If you experience issues in which an application fails because any of the following files are missing, you may be able to resolve the failure by running the DirectX run-time package:
 • D3DX9_24.DLL through D3DX9_43.DLL
 • D3DX10.DLL through D3DX10_43.DLL
 • D3DCompiler_33.DLL through D3DCompiler_43.DLL
 • D3DX11_42.DLL
 • D3DX11_43.DLL
 • D3DCSX_42.DLL
 • D3DCSX_43.DLL
 • XACTENGINE2_0.DLL through XACTENGINE2_9.DLL
 • XACTENGINE3_0.DLL through XACTENGINE3_7.DLL
 • XAUDIO2_0.DLL
 • XAUDIO2_1.DLL
 • XAUDIO2_2.DLL
 • XAUDIO2_3.DLL
 • XAUDIO2_4.DLL
 • XAUDIO2_5.DLL
 • XAUDIO2_6.DLL
 • XAUDIO2_7.DLL
 • XAPOFX1_0.DLL through XAPOFX1_5.DLL
 • X3DAUDIO1_0.DLL through X3DAUDIO1_7.DLL
 • XINPUT1_1.DLL
 • XINPUT1_2.DLL
 • XINPUT1_3.DLL
More information
List of the latest DirectX versions and their supported operating systems
The following table lists the latest DirectX version that you can install on an operating system.
Supported operating systemsLatest DirectX versions
Windows 8.1, Windows RT 8.1, and Windows Server 2012 R2
DirectX 11.2
Windows 8, Windows RT, and Windows Server 2012

Windows 7 Service Pack 1 (SP1) and Windows Server 2008 R2 SP1 together with update 2670838 installed
DirectX 11.1
Windows 7 and Windows Server 2008 R2

Windows Vista Service Pack 2 (SP2) and Windows Server 2008 SP2 together with update 971644 or 971512 installed
DirectX 11.0
Windows Vista SP1 or later, and Windows Server 2008 or later
DirectX 10.1
Windows Vista
DirectX 10.0
Windows XP SP2 or later

Windows XP x64 Edition SP1 or later, and Windows Server 2003 SP1 or later
DirectX 9.0C
How to check which version of DirectX is installed
To check which version of DirectX is on your computer, follow these steps:
 1. Open DirectX Diagnostic Tool.
  Windows 8.1 or Windows 8
  Swipe in from the right edge of the screen, and then tap Search. (If you're using a mouse, point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click Search.) Type dxdiag in the search box, and then tap on click dxdiag.exe.
  Windows 7 or Windows Vista
  Click the Start button, type dxdiag in the search box, and then press Enter.
  Windows XP
  Click the Start button, and then click Run. Type dxdiag in the Run box, and then press Enter.
 2. Click the System tab, and then, under System Information, check the DirectX version number.
Note Currently, DirectX Diagnostic Tool may show DirectX 11 as the DirectX version number for DirectX 11.2 and DirectX 11.1.
msgame direct-x availability
מאפיינים:

מזהה פריט: 179113 - סקירה אחרונה: 01/08/2014 07:08:00 - תיקון: 26.0

 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows RT
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • kbquadrantinstall kbhowto kbinfo kbsetup kbconsumer KB179113
משוב