אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

אפשרות DirectDraw או Direct3D אינה זמינה

מאפייני הבעיה
כאשר אתה מנסה להפעיל אחד מהמשחקים הרשומים במקטע "חל על", אתה נתקל באחד הסימפטומים הבאים:
 • האפשרות האצה תלת-ממדית אינה זמינה.
 • מופיעה הודעת השגיאה "מתאם הווידאו שלך לא עומד בדרישות המשחק".
 • מופיעה הודעת השגיאה "למתאם הווידאו שלך אין את האפשרות 'האצה תלת-ממדית'".
 • כלי האבחון של DirectX (Dxdiag.exe) מציג זיכרון כולל בקירוב כריק או לא זמין.
 • כלי האבחון של DirectX (Dxdiag.exe) מציג את האפשרות DirectDraw או את האפשרות Direct3D כלא זמינות.
סיבה
בעיה זו עלולה להתרחש עקב אחת מהסיבות הבאות:
 • מחשב שלך לא עומד בדרישות החומרה המינימליות לתלת-ממד כדי להפעיל את המשחק.
 • למתאם הווידאו שלך אין מספיק זיכרון וידאו כדי להפעיל את המשחק.
 • 'האצת DirectDraw' אינה זמינה.
 • אתה משתמש במנהלי התקנים לא מעודכנים למתאם הווידאו.
 • הגירסה האחרונה של DirectX לא הותקנה או שהיא פגומה.
 • תוכנית אחת או יותר שפועלת ברקע מפריעה למשחק.
פתרון הבעיה
כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות, לפי סדר הופעתן.

הערה הואיל וקיימות כמה גירסאות של Microsoft Windows, ייתכן שהפעולות הנדרשות במחשב שלך יהיו שונות במקצת. במקרה כזה, עיין בתיעוד המוצר להשלמת פעולות אלה.

שיטה 1: קביעת התצורה של האצת חומרה כדי להשתמש בהגדרה 'מלא'

לשם כך בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את 'מאפייני תצוגה'. לשם כך בצע את השלבים המתאימים לגירסת Windows שברשותך.
  • Windows 7 או Windows Vista

   לחץ על התחללחצן התחל, הקלד תצוגה בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על מאפייני תצוגה ברשימה תוכניות.

   הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לאשר, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
  • Windows XP או גירסאות קודמות

   לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד desk.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסיה הגדרות ולאחר מכן לחץ על מתקדם.
 3. בכרטיסיה ביצועים או בכרטיסיה פתרון בעיות, העבר את המחוון האצת חומרה לשמאל עד הסוף (המיקום מלא).
 4. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על סגור.
 5. אם תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על כן .

אם המחשב שלך עומד בדרישות המינימום של המערכת, השתמש בשיטות הבאות כדי לעקוף בעיה זו.

שיטה 2: הפיכת DirectDraw או Direct3D לזמינים

כדי להפוך את DirectDraw או Direct3D לזמינים, בצע את השלבים המתאימים לגירסת Windows שברשותך:
 1. הפעל את כלי האבחון של DirectX (Dxdiag.exe). לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  • Windows 7 או Windows Vista

   לחץ על התחללחצן התחל, הקלד dxdiag בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש ENTER.

   הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לאשר, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
  • Windows XP או גירסאות קודמות

   לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד dxdiag ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסיה תצוגה, ודא שהאפשרות האצת DirectDraw והאפשרות האצת Direct3D נבחרו תחת תכונות DirectX.

  אם אחד מקווים אלה מראה מצב של לא זמין, לחץ על הפוך לזמין עבור קו זה.
 3. אם מתאמי וידאו מרובים מותקנים במחשב, חזור על שלב 2 עבור כל כרטיסיה של תצוגה בכלי האבחון של DirectX.
לחץ על הלחצן הפעל כדי להציג הדגמה זו של מדיה זורמת לגבי אופן ההפעלה של כלי האבחון של DirectX.
אם הבעיה ממשיכה להתרחש, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 3: הורד והתקן את הגירסה האחרונה של מתקין אינטרנט של זמן ריצה למשתמש קצה של DirectX

לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:הערה ייתכן שהודעת השגיאה הבאה תופיע במהלך ההתקנה:
The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with this version of Windows (התוכנה שאתה מתקין לא עברה את בדיקות Windows Logo כדי לוודא את תאימותה לגירסה זו של Windows). (Tell me why this testing is important) (הסבר לי מדוע בדיקות אלה חשובות).
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
822798 אין אפשרות להתקין תוכניות או עדכונים מסוימים
אם הבעיה ממשיכה להתרחש, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 4: עדכון מנהל התקן הווידאו

כדי לראות אם קיימים עדכונים זמינים למנהל ההתקן, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Windows Update: לקבלת מידע נוסף על חומרה ומידע ליצירת קשר עם ספקי תוכנה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: Microsoft מספקת פרטי הקשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש. Microsoft אינה ערבה לרמת הדיוק בפרטי הקשר של הספק האמור.

אם הבעיה עדיין קיימת, המשך לשיטה הבאה.

שיטה 5: הפעלת המחשב מחדש באמצעות פרוצדורת הפעלה נקייה

בעת הפעלת Microsoft Windows, יש בדרך כלל מספר תוכניות שמופעלות באופן אוטומטי ופועלות ברקע שעלולות להפריע למשחק. תוכניות אלה עשויות לכלול תוכניות אנטי-וירוס ותוכניות שירות של המערכת. בעת ביצוע פרוצדורת הפעלה נקייה, אתה מונע הפעלה אוטומטית של תוכניות אלה.

כדי להפעיל את המחשב מחדש באמצעות פרוצדורת הפעלה נקייה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
לקבלת מידע נוסף או כדי להציג פעולות למערכות הפעלה אחרות, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
331796 ביצוע הפעלה מחדש נקייה כדי לקבוע אם תוכניות ברקע מפריעות למשחקים או לתוכניות (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
אם הבעיה ממשיכה להתרחש, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 6: הפיכת 'שיתוף שולחן עבודה מרחוק' של NetMeeting ללא זמין ולאחר מכן סגירת NetMeeting

Microsoft Windows NetMeeting הופך את Direct3D ללא זמין כאשר 'שיתוף שולחן עבודה מרחוק' הופך לזמין. כדי להפוך ללא זמינה את התכונה 'שיתוף שולחן עבודה מרחוק' של NetMeeting, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את NetMeeting.
 2. בתפריט כלים, לחץ על שיתוף שולחן עבודה מרחוק.
 3. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון הפוך שיתוף שולחן עבודה מרחוק לזמין במחשב זה.
 4. לחץ על אישור.
 5. סגור את NetMeeting.
אם הבעיה ממשיכה להתרחש, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 7: הפיכת התכונה 'הפעל שילוב כתיבה' ללא זמינה ב- Windows XP

כדי להפוך את התכונה 'הפעל שילוב כתיבה' ללא זמינה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על תצוגה.
 2. בכרטיסיה הגדרות, לחץ על מתקדם, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פתרון בעיות.
 3. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון הפעל שילוב כתיבה.
 4. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב אישור.
 5. אם הבעיה לא נפתרה, חזור על שלבים 1 עד 4 מלבד שבשלב 4, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון הפעל שילוב כתיבה.
הפעל את המשחק. אם הבעיה עדיין קיימת, המשך לשיטה הבאה.

שיטה 8: יצירת חשבון משתמש חדש ב- Windows XP

כדי ליצור חשבון משתמש במחשב המבוסס על Windows XP, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את הכלי 'ניהול מחשב'. לשם כך בצע את השלבים המתאימים לגירסת Windows שברשותך
  • Windows 7 או Windows Vista
   לחץ על התחלהלחצן התחל, הקלד compmgmt.msc בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש ENTER.

   הרשאת בקרת חשבון משתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לאשר, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
  • Windows XP או גירסאות קודמות

   כדי לפתוח את הכלי 'ניהול מחשב' ב- Windows XP, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד compmgmt.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הרחב את משתמשים וקבוצות מקומיים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על משתמשים ולאחר מכן לחץ על משתמש חדש.
 3. בשדה שם משתמש, הקלד UserName.
 4. בשדה סיסמה ובשדה אישור סיסמה, הקלד UserPassword ולאחר מכן לחץ על צור.

  חשוב הסיסמאות רגישות לרישיות. לדוגמה, המערכת מתייחסת לסיסמאות MyPassword ו- mypassword כשתי סיסמאות שונות.
 5. לחץ פעמיים על חשבון המשתמש החדש שנוצר, לחץ על הכרטיסיה חברות בקבוצה, לחץ על 'הוסף' כדי להוסיף את המשתמש לקבוצה מתאימה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה משחקים מסוימים דורשים חשבון בקבוצת 'Administrators כדי לפעול.
מידע נוסף
אם תזדקק לעזרה, בקר באתר שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft כדי לאתר פתרונות אחרים. אתר אינטרנט זה מספק את השירותים הבאים:
1.00 msgame mcm motorcross motorcycle 3-d three kbfaq trainsim
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 191660 - סקירה אחרונה: 11/05/2012 12:36:00 - תיקון: 4.0

 • kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660
משוב