אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לבצע שאילתות במאגר הידע Microsoft Knowledge Base בעזרת מילות מפתח ומילות שאילתה

תקציר
כדי לאתר במהירות מאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, ניתן לחפש בעזרת מילות מפתח ומילות שאילתה. המאמר שלהלן מפרט מילות מפתח ומילות שאילתה שבהן ניתן להשתמש בחיפושים. ניתן למצוא מילות מפתח ומילות שאילתה גם על-ידי עיון בסעיף 'מילות מפתח' ובסעיף 'מילות שאילתה נוספות' במאמרים מסוימים. שימוש במילות מפתח ובמילות שאילתה המופיעות במאמר כלשהו,עשוי לסייע באיתור מאמרים אחרים בעלי תוכן דומה. עם זאת, מילות שאילתה מסוימות משמשות רק עבור תוכן ישן וייתכן שלא יסייעו באיתור מידע עדכני. השתמש במגוון טכניקות חיפוש כדי לוודא שתקבל את תוצאות החיפוש הטובות ביותר.
מבוא
מאגר הידע Microsoft Knowledge Base כולל יותר מ-‎150,000 מאמרים. מאמרים אלה נוצרו על-ידי אלפי אנשי תמיכה מקצועיים שפתרו בעיות עבור לקוחותינו. מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מתעדכן, מתרחב ומתמקד באופן סדיר כדי לוודא שתקבל את המידע העדכני ביותר.

השימוש במילות מפתח ובמילות שאילתה במאמרי מאגר הידע עשוי לעזור לך לאתר מהר יותר את התוכן שאתה מחפש. המאמר שלהלן מונה כמה ממילות המפתח וממילות השאילתה הנפוצות ביותר בשימוש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

תוכן

מידע נוסף
ניתן להשתמש באפשרויות החיפוש של מאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי להתאים אישית את החיפוש. למידע נוסף על הגדרות אלה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: מאמרים מסוימים כוללים את הסעיפים 'מילות מפתח' ו'מילות שאילתה נוספות'. כאשר משתמשים במילים מאחד מסעיפים אלה כדי לבצע חיפוש במאגר הידע, ניתן למצוא מאמרים הכוללים תוכן דומה. כדי להשתמש במילים אלו בחיפוש, יש לבחור את המוצר בתיבת הרשימה הנפתחת ולאחר מכן להזין בתיבה חפש את את מילת המפתח או את מילת השאילתה הספציפית לתוכן שברצונך לאתר.

אם מילות המפתח ומילות השאילתה שבהן השתמשת בחיפוש אינן מחזירות את התוצאות הצפויות, ניתן להשתמש במילות מפתח ובמילות שאילתה אחרות.

לראש הדף

שימוש במילות מפתח בחיפושים

מאמרים מסוימים כוללים את הסעיף 'מילות מפתח'. מאגר הידע גדול, והוא מתעדכן באופן קבוע. הצוות האחראי לניהול מאגר הידע מוסיף באופן סדיר מילות מפתח למאמרי מאגר הידע כדי לסייע בהפיכת המשימה לאוטומטית. ניתן להשתמש במילות מפתח אלה בחיפושים כדי לאתר מאמרים המתייחסים לבעיה ספציפית.

להלן רשימה של מילות מפתח נפוצות. עם זאת, יש לזכור כי ישנן עוד מילות מפתח רבות שאינן מופיעות כאן. עיין במאמרים שבהם אתה משתמש לעיתים קרובות כדי למצוא מילות מפתח העשויות שלא להופיע כאן, אך עשויות לסייע לך בחיפושים אחרים.

לראש הדף

מילות מפתח של Windows

מילת שאילתהתיאור
kbBackupיצירה או שחזור של גיבויים
kbClusteringאשכול שרתים
kbDefragמאחה הדיסק של Microsoft
kbDisasterRecשחזור מאסון
kbDualBootאתחול ממערכות הפעלה כפולות
kbenableנגישות: מידע
kbEnableHearנגישות: תכונות שמיעה
kbEnableLearnנגישות: תכונות למידה
kbEnableMoveנגישות: תכונות תנועה
kbEnableSightנגישות: תכונות ראייה
kbenvסביבת Windows
kbEventאירועים מודלים של אירועים אירועים מותאמים אישית
kbEventLogרישום אירועים ביומן
kbFaxפקס
kbformatעיצוב
kbkern32dllשגיאות Kernel 32 ב-Windows
kbKernBaseבעיות ליבה/בסיס
kbNLBאשכול איזון עומס ברשת,‏ שירות איזון עומס של Windows‏ (WLBS)
kbRDשולחן עבודה מרוחק
kbRegistryרישום Windows
kbRPCקריאות לפרוצדורה מרוחקת
kbSafeModמצב בטוח
kbScanDiskMicrosoft ScanDisk
kbshellמעטפת Windows, המאפשרת למשתמשים להפעיל בו-זמנית מספר יישומים ולשלוט בהם.
kbsoundצליל/שמע
kbSysPrepToolהכלי Microsoft Systems Preparation Tool
kbSysSettingsהתקנת מערכת ההפעלה והגדרות הרישום
kbTimeServשירות הזמן של W32
kbVirtualMemזיכרון וירטואלי
kbwindowsupdateWindows Update
kbWinsockפריטי socket של תקשורת, כגון NET Winsock ו-MFC Socks
לראש הדף

מילות מפתח של נושא המאמר

מילת שאילתהתיאור
kbAppCompatibilityתאימות יישומים
kbConfigהגדרת התצורה לאחר ההתקנה הראשונית
kbdisplayהצגת מידע על-גבי צג
kberrmsgהודעות שגיאה ופרטי מעקב אחר הודעות שגיאה
kbgraphicגרפיקה
kbHardwareחומרה
kbinteropפעילות בין יישומים
kbmmמולטימדיה
kbMobilityMobile Information Server ו-ActiveSync
kbprintהדפסה
kbproofכלים לבדיקת איות ודקדוק
kbRepairתהליכים וכלים לתיקון
kbsetupהתקנה
kbuiהגדרת התצורה של ממשק המשתמש
kbUpgradeשדרוג או העברה
kbUSBאפיק טורי אוניברסלי (USB)
kbvirusוירוסים ווירוסי מאקרו
kbwizardשימוש באשפים
לראש הדף

מילות מפתח של סוג המאמר

מילת שאילתהתיאור
kbacwעזרה מונחית
kbBugהמוצר אינו פועל בהתאם למפרט
kbFAQשאלות נפוצות
kbfileמכיל קישור לקובץ ספריית תוכנה (softlib)
kbfixדן בבאג מתוקן
kbhowtoכולל הוראות או דוגמאות שלב-אחר-שלב
kbinfoמאמר אינפורמטיבי שאינו כולל הוראות
kbprbבעיה שמקורה בתכנון או שהיא מאפיין של בעיה
kbtshootפתרון בעיות
kbTechRouterהוראות ניתוב לנתבים טכניים (TR)
kbusageהוראות עבור מוצר
kbWebCastSupportכולל קישור לשידור אינטרנט
לראש הדף

מילות מפתח הקשורות לאבטחה

מילת שאילתהתיאור
kbQFEעדכונים לתוכנות Microsoft
KbSECBulletinעלוני אבטחה
kbSecurityאבטחה
KbSECVulnerabilityפגיעויות מוכרות בתוכנות
לראש הדף

מילות מפתח בנושא אינטרנט

מילת שאילתהתיאור
kbCookieקבצי cookie של דפדפן או של מערכת ההפעלה
kbFTPפרוטוקול העברת קבצים (FTP)
kbHttpRuntimeזמן ריצה HTTP
kburlמכיל קישור לאתר אינטרנט
kbWebBrowserדפדפן אינטרנט
לראש הדף

מילות מפתח של עבודה ברשת

מילת שאילתהתיאור
kbActiveDirectoryActive Directory ב-Windows NT
kbDCPromoDCPromo.exe (תהליך הקידום בבקר תחום)
kbDHCPDynamic Host Configuration Protocol
kbDNSDomain Name System‏ (DNS)
kbFirewallחומות אש
kbGPOאובייקטי מדיניות קבוצתית
kbGRPPOLICYinfoמידע על מדיניות קבוצתית עבור Windows 2000
kbGRPPOLICYprobבעיית מדיניות קבוצתית ב-Windows 2000
kbnetworkעבודה ברשת
kbStorageMgmtניהול אחסון
kbTermServשרת מסוף
לראש הדף

מילות מפתח של העברת הודעות

מילת שאילתהתיאור
kbExchangeOWAOutlook Web Access משולב עם Exchange
kbTransportSMTP ו-MTA
kbaddressbookבעיות בפנקס הכתובות
kbreceivemailבעיות בקבלת דואר אלקטרוני
kbsendmailבעיות בשליחת דואר אלקטרוני
kbemailקטגוריה כללית של דואר אלקטרוני
kbBTSmessagingהעברת הודעות ב-Microsoft Biz Talk Server
לראש הדף

מילות מפתח של מסדי נתונים

מילת שאילתהתיאור
kbDatabaseמסד נתונים
kbDTCמתאם טרנזקציות מבוזרות (DTC) של Microsoft
kbJETמסד נתונים JET
kbOracleמוצרים וטכנולוגיות של Oracle
לראש הדף

מילות מפתח של מפתחים

מילת שאילתהתיאור
kbActivexEventsאירועי COM
kbActiveXScriptכתיבת קבצי Script ל-ActiveX
kbAPIממשק תיכנות יישומים‏ (API)
kbCompilerמהדר
kbCOMPlusLCELoosely Coupled Events (אירועים צמודים בקירוב) בשל COM+‎
kbComPlusQCרכיבים לפי תור של COM+‎
kbCtrlתכנות או שימוש בפקדי OCX או בפקדי Windows
kbDCOMתוכן המתייחס ל-Component Object Model מבוזר
kbDirect3dIMמצב מיידי של Direct3D
kbDirect3dRMמצב שמור של Direct3D
kbDirectDrawממשקי API של Direct Draw
kbideIDE
kbJAFCJava Application Foundation Classes
kbJavaתכנות/שימוש ב-Java
kbJavaFAQשאלות נפוצות על Java Technologies
kbJDBCJava Database Connectivity
kbJNativeשיטת Java מקורית
kbMSHTMLMicrosoft HTML Rendering Control (פקד עיבוד Microsoft HTML)
kbProgrammingתיכנות
kbRemotingאובייקטים ומחלקות של טווח שמות תקשורת מרוחקת ‎.NET Framework
kbSampleכולל דוגמאות לקוד ניתן להידור
kbWebServicesשירותי אינטרנט של Microsoft
kbXMLXML
לראש הדף

שימוש במילות שאילתה בחיפושים

מאמרים מסוימים כוללים את הסעיף 'מילות שאילתה נוספות'. במהלך השנים נוספו מילות שאילתה למאמרים כדי שיהיה קל לאתר אותם במהירות. עם זאת, מילות שאילתה רבות מייצגות תוכן ישן וייתכן שלא יסייעו למי שמחפש תוכן עדכני יותר. הרשימה שלהלן מכילה מילות שאילתה נפוצות במאמרי מאגר הידע.

לראש הדף

מילות שאילתה של רכיבי Windows

מילת שאילתהתיאור
VfwMicrosoft Video for Windows
Wpsמערכת ההדפסה של Microsoft Windows
MSCSאשכול שרתים
Wssמערכת השמע של Microsoft Windows
MsvoiceMicrosoft Voice
ScanDiskסורק הדיסק של Microsoft
DiskMemניהול הדיסק/הזיכרון
ISVCompress דחיסת דיסק על-ידי ספקים חיצוניים
LFNשם קובץ ארוך
MWAVMicrosoft AntiVirus for Windows
MWBackupMicrosoft Backup for Windows
AWFaxMicrosoft At Work PC Fax
RASשירותי גישה מרחוק
WinCommתקשורת Windows/טורית
WinDrvrמידע המתייחס למנהלי התקן של Windows
WinMemזיכרון Windows
WinShellבעיות עם מעטפת Windows
WinMIDIMIDI
WinTTFבעיות עם גופני TrueType
WinPNPבעיות הכנס-הפעל
WinTAPIבעיות טלפוניה
WinPlusMicrosoft Plus!‎
Dunחיוג לרשת
DrvspaceDriveSpace
WinFat32FAT32
WinGameמשחקים הנכללים ב-Windows
SysInfoבעיות בכלי Microsoft System Information Tool
Multimonבעיות עם צגים מרובים
WinAPMבעיות בניהול צריכת חשמל מתקדם (APM)
WinBatchקבצי אצווה
WinBootבעיות בהפעלת Windows
Winprintבעיות הדפסה ב-Microsoft Windows
Netclientsלקוח רשת
NLBאשכול איזון עומס ברשת,‏ שירות איזון עומס של Windows‏ (WLBS)
לראש הדף

מילות שאילתה של הודעות שגיאה

מילת שאילתהתיאור
GPFתקלת הגנה כללית
UAEשגיאת יישום בלתי הפיכה
לראש הדף

מילות שאילתה של רכיבים שונים

מילת שאילתהתיאור
3rdPartyNet בעיות ברשת של ספקים חיצוניים
MSNetsבעיות ברשת של Microsoft
NetUtilsתוכניות שירות לפרוטוקולי רשת
NDIS3xבעיות בפרוטוקול NDIS 3.x
NDIS2בעיות בפרוטוקול NDIS 2
NETHWבעיות חומרה ברשת
AppsCompבעיות בתאימות יישומים
לראש הדף

מילות שאילתה של Microsoft Network

מילת שאילתהתיאור
msnsignupבעיות הרשמה
msnconnectבעיות גישה ומודם בהתקשרות
msnbbsבעיות בלוחות מודעות אלקטרוניים
msnchatבעיות צ'אט
msnmailבעיות דואר אלקטרוני
msnnavבעיות ניווט
msninteropבעיות אינטראקציה עם Windows 95
msnsetupבעיות התקנה ושדרוג
msnaccountבעיות בחשבונות לקוח
msninternetבעיות אינטרנט
msnotherבעיות שאינן מכוסות על-ידי מילות מפתח אחרות של MSN
לראש הדף

מילות שאילתה המשמשות עבור מאמרי Encarta ו-Bookshelf החלים על MSN

מילת שאילתהתיאור
msn_encartaמידע הקשור ל-Encarta ב-MSN
msn_bookshelfמידע הקשור ל-Bookshelf ב-MSN
לראש הדף
חברת Microsoft עושה כל מאמץ להוסיף מילות מפתח ומילות שאילתה מתאימות למאמרי מאגר הידע שלה. עם זאת, אין לראות במילות המפתח ובמילות השאילתה ייצוג בלעדי של נושא כלשהו.
key word query terms help find tips
מאפיינים:

מזהה פריט: 242450 - סקירה אחרונה: 01/25/2007 15:31:11 - תיקון: 6.6

Customer Service and Support Information

  • kmcustomerservice kbpubtypekc kbhowto KB242450
משוב