MS13-015: תיאור עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 Service Pack 1 וב- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 12.02.13

מבוא
Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-015. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע על הורדה

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

934307תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קבצי .msu ב- Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 ו- Windows Server 2012 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פרטים על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על החלפה של עדכון

עדכון זה מחליף את העדכון שלהלן:

2686831 MS12-038: תיאור עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 Service Pack 1 וב- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 12.06.12

מידע על הסרת עדכון

הערה לא מומלץ להסיר עדכון אבטחה כלשהו.

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של מערכות
ענף שירות GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.design.resources.dll2.0.50727.5420565,24813-Nov-201000:22
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201001:54
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201001:13
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:19
system.design.resources.dll2.0.50727.5420606,20812-Nov-201023:25
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:35
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201001:13
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86412-Nov-201023:35
system.design.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201000:49
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201002:20
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:39
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15212-Nov-201023:14
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:55
system.design.resources.dll2.0.50727.5420532,48013-Nov-201000:39
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:30
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201001:57
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67212-Nov-201023:34
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:51
system.design.resources.dll2.0.50727.5420589,82412-Nov-201023:39
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:30
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:04
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28812-Nov-201023:56
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201001:44
system.design.dll2.0.50727.54684,927,48812-Dec-201205:32
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420479,23213-Nov-201000:22
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201001:54
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201001:13
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17612-Nov-201023:19
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420577,53612-Nov-201023:25
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98412-Nov-201023:35
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420413,69613-Nov-201001:13
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08012-Nov-201023:35
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201000:49
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201002:20
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98412-Nov-201023:39
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94412-Nov-201023:14
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08012-Nov-201023:55
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420401,40813-Nov-201000:40
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46412-Nov-201023:30
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201001:57
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79212-Nov-201023:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420421,88813-Nov-201000:51
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420540,67212-Nov-201023:39
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201002:30
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201002:04
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83212-Nov-201023:56
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201001:44
system.windows.forms.dll2.0.50727.54685,025,79212-Dec-201205:32
system.design.resources.dll2.0.50727.5420565,24813-Nov-201000:22
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201001:54
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201001:13
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:19
system.design.resources.dll2.0.50727.5420606,20812-Nov-201023:25
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:35
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201001:13
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86412-Nov-201023:35
system.design.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201000:49
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201002:20
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:39
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15212-Nov-201023:14
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:55
system.design.resources.dll2.0.50727.5420532,48013-Nov-201000:39
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:30
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201001:57
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67212-Nov-201023:34
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:51
system.design.resources.dll2.0.50727.5420589,82412-Nov-201023:39
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:30
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:04
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28812-Nov-201023:56
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201001:44
system.design.dll2.0.50727.54684,927,48812-Dec-201205:32
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420479,23213-Nov-201000:22
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201001:54
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201001:13
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17612-Nov-201023:19
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420577,53612-Nov-201023:25
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98412-Nov-201023:35
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420413,69613-Nov-201001:13
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08012-Nov-201023:35
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201000:49
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201002:20
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98412-Nov-201023:39
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94412-Nov-201023:14
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08012-Nov-201023:55
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420401,40813-Nov-201000:40
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46412-Nov-201023:30
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201001:57
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79212-Nov-201023:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420421,88813-Nov-201000:51
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420540,67212-Nov-201023:39
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201002:30
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201002:04
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83212-Nov-201023:56
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201001:44
system.windows.forms.dll2.0.50727.54685,025,79212-Dec-201205:32


ענף שירות של LDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
system.design.resources.dll2.0.50727.5420565,24813-Nov-201000:58
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:37
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:02
system.design.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201000:34
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:02
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201000:58
system.design.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201001:50
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201002:55
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:21
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15213-Nov-201000:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201001:06
system.design.resources.dll2.0.50727.5420532,48013-Nov-201001:42
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:39
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:02
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201001:13
system.design.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201000:55
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201003:01
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:44
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28813-Nov-201001:06
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201002:54
system.design.dll2.0.50727.70155,062,65612-Dec-201205:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420479,23213-Nov-201000:58
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:37
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201002:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201000:02
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201000:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201000:02
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420413,69613-Nov-201002:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:58
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201001:50
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201002:55
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201000:21
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94413-Nov-201000:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201001:06
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420401,40813-Nov-201001:42
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201000:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:39
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201000:02
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420421,88813-Nov-201001:13
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:55
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201003:01
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201002:44
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83213-Nov-201001:06
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201002:54
system.windows.forms.dll2.0.50727.70155,025,79212-Dec-201205:34
system.design.resources.dll2.0.50727.5420565,24813-Nov-201000:58
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:37
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:02
system.design.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201000:34
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:02
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201000:58
system.design.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201001:50
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201002:55
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:21
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15213-Nov-201000:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201001:06
system.design.resources.dll2.0.50727.5420532,48013-Nov-201001:42
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:39
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:02
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201001:13
system.design.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201000:55
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201003:01
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:44
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28813-Nov-201001:06
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201002:54
system.design.dll2.0.50727.70155,062,65612-Dec-201205:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420479,23213-Nov-201000:58
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:37
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201002:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201000:02
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201000:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201000:02
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420413,69613-Nov-201002:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:58
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201001:50
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201002:55
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201000:21
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94413-Nov-201000:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201001:06
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420401,40813-Nov-201001:42
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201000:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:39
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201000:02
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420421,88813-Nov-201001:13
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:55
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201003:01
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201002:44
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83213-Nov-201001:06
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201002:54
system.windows.forms.dll2.0.50727.70155,025,79212-Dec-201205:34

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של מערכות
ענף שירות GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.design.dll2.0.50727.54684,927,48812-Dec-201205:31
system.windows.forms.dll2.0.50727.54685,025,79212-Dec-201205:31
system.design.resources.dll2.0.50727.5420565,24813-Nov-201000:30
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:01
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201001:22
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:26
system.design.resources.dll2.0.50727.5420606,20812-Nov-201023:31
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:35
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201001:22
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86412-Nov-201023:52
system.design.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201001:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201002:27
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:50
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15212-Nov-201023:18
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:32
system.design.resources.dll2.0.50727.5420532,48013-Nov-201000:51
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:33
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67212-Nov-201023:35
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:55
system.design.resources.dll2.0.50727.5420589,82412-Nov-201023:51
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:37
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:09
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28813-Nov-201000:33
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201002:33
system.design.dll2.0.50727.54684,927,48812-Dec-201205:32
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420479,23213-Nov-201000:30
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:01
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201001:22
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17612-Nov-201023:26
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420577,53612-Nov-201023:31
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98412-Nov-201023:35
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420413,69613-Nov-201001:22
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08012-Nov-201023:52
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201001:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201002:27
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98412-Nov-201023:50
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94412-Nov-201023:18
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:32
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420401,40813-Nov-201000:51
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46412-Nov-201023:33
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79212-Nov-201023:35
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420421,88813-Nov-201000:55
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420540,67212-Nov-201023:51
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201002:37
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201002:09
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83213-Nov-201000:33
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201002:33
system.windows.forms.dll2.0.50727.54685,025,79212-Dec-201205:32
system.design.dll2.0.50727.54684,927,48812-Dec-201205:31
system.windows.forms.dll2.0.50727.54685,025,79212-Dec-201205:31
system.design.resources.dll2.0.50727.5420565,24813-Nov-201000:30
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:01
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201001:22
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:26
system.design.resources.dll2.0.50727.5420606,20812-Nov-201023:31
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:35
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201001:22
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86412-Nov-201023:52
system.design.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201001:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201002:27
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:50
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15212-Nov-201023:18
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:32
system.design.resources.dll2.0.50727.5420532,48013-Nov-201000:51
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:33
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67212-Nov-201023:35
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:55
system.design.resources.dll2.0.50727.5420589,82412-Nov-201023:51
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:37
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:09
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28813-Nov-201000:33
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201002:33
system.design.dll2.0.50727.54684,927,48812-Dec-201205:32
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420479,23213-Nov-201000:30
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:01
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201001:22
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17612-Nov-201023:26
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420577,53612-Nov-201023:31
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98412-Nov-201023:35
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420413,69613-Nov-201001:22
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08012-Nov-201023:52
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201001:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201002:27
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98412-Nov-201023:50
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94412-Nov-201023:18
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:32
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420401,40813-Nov-201000:51
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46412-Nov-201023:33
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79212-Nov-201023:35
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420421,88813-Nov-201000:55
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420540,67212-Nov-201023:51
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201002:37
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201002:09
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83213-Nov-201000:33
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201002:33


ענף שירות של LDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
system.design.dll2.0.50727.70155,062,65612-Dec-201205:33
system.windows.forms.dll2.0.50727.70155,025,79212-Dec-201205:33
system.design.resources.dll2.0.50727.5420565,24813-Nov-201000:58
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:36
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:08
system.design.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201000:34
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:34
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:02
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201000:54
system.design.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201001:50
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201002:54
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:58
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15213-Nov-201000:00
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201001:05
system.design.resources.dll2.0.50727.5420532,48013-Nov-201001:41
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:34
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:37
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:33
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201001:13
system.design.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201000:56
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201003:00
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:42
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28813-Nov-201001:05
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201002:52
system.design.dll2.0.50727.70155,062,65612-Dec-201205:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420479,23213-Nov-201000:58
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:36
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201002:04
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201000:08
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201000:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201000:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420413,69613-Nov-201002:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:54
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201001:50
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201002:54
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201000:58
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94413-Nov-201000:00
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201001:05
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420401,40813-Nov-201001:41
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201000:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:37
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201000:33
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420421,88813-Nov-201001:13
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:56
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201003:00
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201002:42
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83213-Nov-201001:05
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201002:52
system.windows.forms.dll2.0.50727.70155,025,79212-Dec-201205:34
system.design.dll2.0.50727.70155,062,65612-Dec-201205:33
system.windows.forms.dll2.0.50727.70155,025,79212-Dec-201205:33
system.design.resources.dll2.0.50727.5420565,24813-Nov-201000:58
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:36
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:03
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:08
system.design.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201000:34
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:34
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201002:02
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201000:54
system.design.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201001:50
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201002:54
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:58
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15213-Nov-201000:00
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201001:05
system.design.resources.dll2.0.50727.5420532,48013-Nov-201001:41
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:34
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:37
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:33
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201001:13
system.design.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201000:56
system.design.resources.dll2.0.50727.5420536,57613-Nov-201003:00
system.design.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201002:42
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28813-Nov-201001:05
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201002:52
system.design.dll2.0.50727.70155,062,65612-Dec-201205:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420479,23213-Nov-201000:58
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:36
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201002:04
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201000:08
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201000:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201000:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420413,69613-Nov-201002:03
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:54
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201001:50
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201002:54
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201000:58
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94413-Nov-201000:00
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201001:05
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420401,40813-Nov-201001:41
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420446,46413-Nov-201000:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201002:37
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201000:33
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420421,88813-Nov-201001:13
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420540,67213-Nov-201000:56
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420409,60013-Nov-201003:00
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420417,79213-Nov-201002:42
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83213-Nov-201001:05
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201002:52
system.windows.forms.dll2.0.50727.70155,025,79212-Dec-201205:34

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של מערכות
ענף שירות GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.design.dll2.0.50727.54684,927,48812-Dec-201205:30
system.windows.forms.dll2.0.50727.54685,025,79212-Dec-201205:30
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:25
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201000:00
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15212-Nov-201023:23
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:38
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28813-Nov-201000:41
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201002:35
system.design.dll2.0.50727.54684,927,48812-Dec-201205:32
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17612-Nov-201023:25
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:00
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94412-Nov-201023:23
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:38
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83213-Nov-201000:41
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201002:35
system.windows.forms.dll2.0.50727.54685,025,79212-Dec-201205:32
system.design.dll2.0.50727.54684,927,48812-Dec-201205:30
system.windows.forms.dll2.0.50727.54685,025,79212-Dec-201205:30
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76812-Nov-201023:25
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201000:00
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15212-Nov-201023:23
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:38
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28813-Nov-201000:41
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201002:35
system.design.dll2.0.50727.54684,927,48812-Dec-201205:32
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17612-Nov-201023:25
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:00
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94412-Nov-201023:23
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:38
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83213-Nov-201000:41
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201002:35
system.windows.forms.dll2.0.50727.54685,025,79212-Dec-201205:32


ענף שירות של LDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
system.design.dll2.0.50727.70155,062,65612-Dec-201205:26
system.windows.forms.dll2.0.50727.70155,025,79212-Dec-201205:26
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:11
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201000:57
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15213-Nov-201000:01
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201001:05
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28813-Nov-201001:05
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201002:55
system.design.dll2.0.50727.70155,062,65612-Dec-201205:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201000:11
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:57
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94413-Nov-201000:01
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201001:05
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83213-Nov-201001:05
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201002:55
system.windows.forms.dll2.0.50727.70155,025,79212-Dec-201205:34
system.design.dll2.0.50727.70155,062,65612-Dec-201205:26
system.windows.forms.dll2.0.50727.70155,025,79212-Dec-201205:26
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201000:11
system.design.resources.dll2.0.50727.5420548,86413-Nov-201000:57
system.design.resources.dll2.0.50727.5420561,15213-Nov-201000:01
system.design.resources.dll2.0.50727.5420544,76813-Nov-201001:05
system.design.resources.dll2.0.50727.5420524,28813-Nov-201001:05
system.design.resources.dll2.0.50727.5420528,38413-Nov-201002:55
system.design.dll2.0.50727.70155,062,65612-Dec-201205:34
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420434,17613-Nov-201000:11
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201000:57
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420466,94413-Nov-201000:01
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420430,08013-Nov-201001:05
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420376,83213-Nov-201001:05
system.windows.forms.resources.dll2.0.50727.5420385,02413-Nov-201002:55
system.windows.forms.dll2.0.50727.70155,025,79212-Dec-201205:34


חל על

מאמר זה חל על:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 בעת שימוש עם:
    • Windows 7 Service Pack 1
    • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 2789645 - סקירה אחרונה: 02/15/2013 14:25:00 - תיקון: 1.0

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2789645
משוב