אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

בעיות עלולות להופיע בסייר Windows או במעטפת Windows לאחר התקנת עדכון אבטחה MS06-015

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

הודעה
הבעיות המתוארות בסעיף 'מאפייני הבעיה' הן ספציפיות לעדכון אבטחה מס' 908531 (עלון אבטחה מס' MS06-015) וניתן למנוע אותן על-ידי התקנת הגירסה החדשה של עדכון אבטחה מס' 908531 (עלון אבטחה מס' MS06-015) שפורסם ב- 25 באפריל 2006. עדכון זה זמין באתר Windows Update, באתר Microsoft Update ובאמצעות התכונה 'עדכונים אוטומטיים' כאשר הפקדים המזוהים של מודל Component Object Model (COM)‎ של ספק חיצוני מותקנים. עדכון חדש זה זמין גם ממרכז ההורדות של Microsoft.

אם העדכון החדש מותקן ואתה עדיין נתקל בבעיה הדומה לזו שמתוארת במאמר, ייתכן שזו בעיה שונה. כדי לפתור בעיות דומות, עיין במקטע 'בעיות ופתרונות דומים' בהמשך מאמר זה.

אם אין באפשרותך להתקין את הגירסה החדשה של עדכון אבטחה מס' 908531 (MS06-015) שפורסם ב- 25 באפריל 2006, ראה סעיף 'שלבים לפתרון בעיה זו' לקבלת הוראות להוספה ידנית של תוכנת HP Share-to-Web או להוספת הרחבות המעטפת של NVIDIA לרשימה אפשר.
לאחר התקנת עדכון אבטחה 908531 (עלון אבטחה MS06-015), עלולה להופיע בעיה אחת או יותר מהבעיות הבאות:
 • לא ניתן לקבל גישה לתיקיות מיוחדות כגון 'המסמכים שלי' או 'התמונות שלי'.
 • יישומים של החבילה Microsoft Office מפסיקים להגיב בעת ניסיון לשמור או לפתוח קבצי Office בתיקייה 'המסמכים שלי'.
 • בעת הקלדת כתובת בתיבה כתובת ב-Microsoft Internet Explorer ולאחר מכן הקשה על ENTER או לחיצה על עבור אל, דבר לא קורה.
 • לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ כלשהו ולאחר מכן לחיצה על שלח אל, אינה גורמת לכל תגובה.
 • הרחבת תיקייה בסייר Windows אינה גורמת לכל תגובה.
 • יישומים מסוימים של ספקים חיצוניים מפסיקים להגיב בעת פתיחה או שמירה של נתונים בתיקייה 'המסמכים שלי'.
כדי לעיין בעלון אבטחה MS06-015, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת שלהלן:
סיבה
עדכון אבטחה 908531‏ (MS06-015) מתקין תוכנית חדשה בשם Verclsid.exe. התוכנית Verclsid.exe מאמתת סיומות מעטפת לפני שהן מופעלות על-ידי מעטפת Windows או על-ידי סייר Windows. במחשבים מסוימים, התוכנית Verclsid.exe מפסיקה להגיב. התנאים שלהלן עלולים לגרום לתוכנית Verclsid.exe להפסיק להגיב:
 • התוכנה Hewlett Packard ‏(HP)‏ Share-to-Web פועלת. לא התקנת את הגירסה החדשה של עדכון אבטחה 908531 (MS06-015) שפורסמה ביום 25 באפריל2006.

  התקבלו דיווחים לפיהם תוכנה אשר הופצה בעבר על-ידי Hewlett Packard‏ (HP) גורמת לתוכנית Verclsid.exe להפסיק להגיב. הרכיב הספציפי הגורם לבעיות הוא רכיב ה-daemon של טווח השמות Share-to-Web‏ (Hpgs2wnd.exe). תוכנה זו אינה מופצת עוד על-ידי HP, אך נכללה בעבר בפריטים הבאים:
  • התוכנה HP PhotoSmart
  • כל המדפסות מסוג HP DeskJet הכוללות קורא כרטיסים
  • סורקים מתוצרת HP
  • כונני תקליטורים וכונני DVD מסוימים לצריבה חוזרת מתוצרת HP
  • מצלמות מתוצרת HP
  ניתן למצוא את רכיב ה-daemon של טווח השמות Share-to-Web בתיקייה הבאה:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe
  התוכנה Share-to-Web מופעלת באופן אוטומטי עם הפעלת המחשב.. ניתן להפעיל את התוכנה גם באמצעות התפריט 'התחל'.
 • מנהלי התקן של תצוגה מתוצרת NVIDIAבגירסה 61.94 או בגירסה מוקדמת יותר, מותקנים במחשב. לא התקנת את הגירסה החדשה של עדכון אבטחה 908531 (MS06-015) שפורסמה ביום 25 באפריל2006.

  בעיה זו מתרחשת אם הרחבות מעטפת מסוימות של NVIDIA פועלות.
 • התוכנית Verclsid.exe חסומה על ידי תוכנית חומת האש שלך.

  לדוגמה, התוכנית Verclsid.exe מסומנת בדגל על ידי גירסאות מסוימות של Kerio Personal Firewall מבית Sunbelt Software. לקבלת מידע נוסף על התוכנה Kerio Personal Firewall, בקר באתר האינטרנט של Sunbelt Software שלהלן: תוכנה זו מסמנת בדגל כל ניסיון של יישום אחד להפעיל יישום אחר ומבקשת את אישור המשתמש. התוכנה Kerio Personal Firewall מסמנת בדגל ניסיון של הדפדפן Internet Explorer להפעיל את התוכנית Verclsid.exe.
פתרון הבעיה
אם אין באפשרותך להתקין את הגירסה החדשה של עדכון אבטחה 908531 (MS06-015) שפורסמה ביום 25 באפריל2006, עליך להוסיף ידנית את התוכנה HP Share-to-Web או את הרחבות המעטפת של NVIDIA אל הרשימה אפשר באמצעות השלבים שבסעיף 'מידע נוסף'.

הגדר את תצורת חומת האש כדי לאפשר הפעלת התוכנית Verclsid.exe

בצע את השלבים המתאימים לתוכנית חומת האש שלך כדי לאפשר הפעלת התוכנית Versclid.exe או לחץ כדי לאפשר לתוכנית Versclid.exe להפסיק לפעול באמצעות תיבת דו שיח ההודעה של Kerio Personal Firewall. באפשרותך להגדיר את תצורת Kerio Personal Firewall כך שהתוכנית Versclid.exe תפעל ללא בקשת אישור.
מידע נוסף
עדכון אבטחה 908531 כולל את הרשימה אפשר. התוכנית Verclsid.exe אינה סורקת אף קובץ עם סיומת מאלה המופיעות ברשימה.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
908531MS06-015: פגיעות בסייר Windows עלולה להוביל לביצוע קוד מרחוק


ייתכן שפקדי COM או הרחבות מעטפת אחרות של ספקים חיצוניים גורמים גם הם לבעיה זו. אם הפעולות המתוארות במאמר זה אינן פותרות את הבעיה, יש לפנות לשירותי התמיכה בלקוחות (CSS) של Microsoft. לקבלת רשימה מלאה של CSS ומידע על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: שים לב אם פקדי COM או הרחבות מעטפת אחרות של ספקים חיצוניים גורמים לבעיה זו, באפשרותך להוסיף את הרחבת המעטפת המתאימה אל הרשימה אפשר. במקרה זה, יש להכיר את מפתחות הרישום המתאימים להרחבות המעטפת.

כיצד להוסיף ידנית הרחבות מעטפת של HP Share-to-Web או של NVIDIA לרישום, אם אין באפשרותך להתקין את הגירסה החדשה של עדכון אבטחה 908531 (MS06-015) שפורסמה ביום 25 באפריל2006

שלבים ידניים להוספת תוכנת HP Share-to-Web לרשימה 'אפשר'

כדי לפתור בעיה זו אם אין באפשרותך להתקין את הגירסה החדשה של עדכון אבטחה 908531 (MS06-015) שפורסמה ביום 25 באפריל 2006, באפשרותך להוסיף את הרחבת המעטפת של HP לרשימה באופן ידני. לשם כך, יש לבצע את הפעולות הבאות לשינוי הרישום.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
 1. היכנס למחשב באמצעות חשבון בעל אישורים ניהוליים.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 5. במחשבים מבוססי Microsoft Windows 2000, הקלד:
  A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9}‎ {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}‎}
  במחשבים מבוססי Windows XP או Windows Server 2003, הקלד:
  ‎‎{A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הערך שזה עתה יצרת ולאחר מכן קבע את נתוני ערך ל-‎1.
 7. צא מ'עורך הרישום'.
 8. השתמש במנהל המשימות כדי לסגור את התוכנית Verclsid.exe או כדי להפעיל מחדש את המחשב.

שלבים ידניים להוספת הרחבות מעטפת של NVIDIA לרשימה 'אפשר'

כדי להזין באופן ידני הרחבות מעטפת של NVIDIA ברישום אם אין באפשרותך להתקין את הגירסה החדשה של עדכון אבטחה 908531 (MS06-015) שפורסמה ביום 25 באפריל 2006, בצע את הפעולות הבאות.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
 1. היכנס למחשב באמצעות חשבון בעל אישורים ניהוליים.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 5. במחשבים מבוססי Windows 2000, הקלד:
  ‎‎{1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}‎
  ‎{1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}‎
  ‎{1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}‎‎
  במחשבים מבוססי Windows XP או Windows Server 2003, הקלד:‎
  ‎‎{1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}‎ 0x401
  ‎‎{1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}‎‎ 0x401
  ‎{1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}‎ 0x401
 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הערך שזה עתה יצרת ולאחר מכן קבע את נתוני ערך ל-‎1.
 7. צא מ'עורך הרישום'.
 8. הפעל מחדש את המחשב.
כדי לעבור אל דף ההורדות של NVIDIA, בקר באתר האינטרנט הבא של NVIDIA:
בעיות ופתרונות דומים
אם אתה עדיין נתקל בבעיה הדומה לזו שמתוארת במאמר, ייתכן שזו בעיה שונה.

לקבלת מידע נוסף על בעיות דומות ופתרונן, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

לא ניתן לקבל גישה לתיקיות מיוחדות כגון 'המסמכים שלי' או 'התמונות שלי'.

930128 הודעת שגיאה בעת ניסיון לגשת לתיקיות 'המסמכים שלי', 'המוסיקה שלי', 'התמונות שלי' ו'סרטי הווידאו שלי' ב-Windows Vista: "הגישה נדחתה" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
201264 התיקיה 'המסמכים שלי' בשולחן העבודה לא נפתחת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
827090 הודעת השגיאה "לא ניתן ליצור את התיקיה 'המסמכים שלי' או לגשת אליה" בעת שימוש בחיבור לשולחן עבודה מרוחק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
267691 התיקיה 'המסמכים שלי' לא נפתחת באמצעות לחיצה כפולה על סמל 'המסמכים שלי' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעת ניסיון לשמור או לפתוח קבצים, היישום מפסיק להגיב או שמופיעה הודעת שגיאה

840309 עיון בתיקייה המסמכים שלי במיקום משותף ברשת עם Windows Explorer ממחשב מבוסס Windows XP נמשך זמן רב מהצפוי
313937 התוכנית מפסיקה להגיב בעת ניסיון לפתוח או לשמור קובץ בתוכנית Office 2002, בתוכנית Office 2003 ובתוכנית Office 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
251383 WD2000: לא ניתן לפתוח מסמך הכולל תווים בינלאומיים בשם הקובץ (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
918593 הודעת שגיאה בעת נייסיון לשמור מסמך ב- Word 2007: "ל- Word אין אפשרות לשמור קובץ זה מאחר שהוא כבר פתוח במקום אחר" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

בעת הקלדת כתובת בתיבת הכתובת ב- Microsoft Internet Explorer ולאחר מכן הקשה על ENTER או לחיצה על "בצע", לא קורה דבר

 עזרה מונחית כדי לפתור בעיות דומות מסוג עצירה, הפעלה מחדש או קריסה של Internet Explorer , שלבי עזרה עצמית למשתמשי מחשב מתחילים ובינוניים זמינה באנגלית. כדי לראות שלבים אלה של עזרה עצמית, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
קישור פתרון בעיות עצירה או התרסקות של Internet Explorer

הערה ייתכן שתוכן עזרה מודרכת זה אינו זמין בכל השפות.

בעיות בעת שימוש בתכונה "שלח אל"

289997 OL2002: המחשב נתקע בעת שימוש בפקודה 'שלח אל' יחד עם 'נמען דואר' מקובץ בשולחן העבודה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
201823 Windows נתקע בעת שליחת קובץ לכונן תקליטונים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
928767 לא ניתן להשתמש ב- Outlook 2007 כדי לשלוח או לשמור הודעות דואר אלקטרוני שנוצרו ב- OneNote 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
928431 אשף הדואר האלקטרוני עם תמונות נסגר בעת ניסיון לשלוח תמונה באמצעות דואר אלקטרוני ב-Windows Vista‏


אם מאמרים אלה לא עזרו לך לפתור את הבעיה או אם אתה נתקל במאפייני בעיה השונים מאלה המתוארים במאמר זה, אנא חפש מידע נוסף ב-Microsoft Knowledge Base. כדי לחפש במאגר הידע Microsoft Knowledge Base, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת: לאחר מכן, הקלד תיאור של הבעיה בשדה חיפוש תמיכה (KB).

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.
shell security update patch security_patch freeze hang
מאפיינים:

מזהה פריט: 918165 - סקירה אחרונה: 05/06/2008 16:45:38 - תיקון: 14.1

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Streets & Trips 2006, Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition, Microsoft Works 8.0, Microsoft Works 7.0 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2006, Microsoft Works Suite 2005, Microsoft Digital Image Suite 10, Microsoft Digital Image Pro Suite 9.0, Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition, Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition, Microsoft Picture It! Photo 2002 Standard Edition, Microsoft Digital Image Standard 2006, Microsoft Digital Image Starter Edition 2006, Microsoft Digital Image Suite 2006, Microsoft AutoRoute 2006, Microsoft Autoroute Europe 2005 Europe, Microsoft Picture It! Premium 10

 • kbresolve kbsecurity KB918165
משוב
/html>