אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

עם הפעלת Windows Vista מופיעה הודעת השגיאה: "תקופת ההפעלה שלך פגה"

מאפייני הבעיה
עם הפעלת Windows Vista ייתכן שתופיע הודעת השגיאה הבאה:
הפעל את Windows כעת.
תקופת ההפעלה שלך פגה ו-Windows אינו פועל עוד.
כדי להשתמש ב-Windows עליך להפעיל עותק זה של Windows.
בנוסף, שורת המשימות אינה מופיעה. יש לך גישה מוגבלת לתוכניות ולתכונות של Windows Vista.

הערה כאשר תופעות אלה מתרחשות, Windows Vista פועל במצב פונקציונליות מופחתת.
סיבה
בעיה זו עלולה להתרחש בגלל אחת או יותר מהסיבות הבאות:
 • לא הפעלת את Windows Vista בתוך תקופת ההפעלה של 30 יום.
 • Windows Vista מגלה שהחומרה במחשב שלך השתנתה באופן משמעותי ושלא הפעלת מחדש את Windows Vista בתוך תקופת החסד להפעלה מחדש שהיא בת 3 ימים.
 • אתה מפעיל גירסה של Windows Vista שזוהתה כלא מקורית. לקבלת מידע נוסף, עיין בחלק 'פתרון'.
פתרון הבעיה
אם אתה סבור כי ברשותך עותק מסוג Windows Genuine Advantage של Windows Vista, השתמש בשיטות אלה לפתרון הבעיה.

הערהתוכנית Windows Genuine Advantage (WGA) היא חלק ממאמציה של Microsoft להגן על לקוחותיה ועל שותפיה מפני תוכנות מזויפות, ולהגביר את רמת המודעות של הלקוחות לגבי ערכן של תוכנות מקוריות של Microsoft. לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:

שיטה 1: הזן את מפתח המוצר שלך

 1. לחץ על Retype your product key (הקלד מחדש את מפתח המוצר שלך) בהודעה המוקפצת Activate Windows Now (הפעל את Windows כעת).
 2. כאשר תתבקש לעשות זאת, קבל את תנאי ההפעלה.
 3. הקלד את מפתח המוצר ולאחר מכן, לחץ על Next (הבא).
באפשרותך לאתר את מפתח המוצר על עטיפת התקליטור של Windows או על אריזת התקליטור של Windows.

הערה אם Windows הותקן מראש על-ידי יצרן הציוד המקורי (OEM), מפתח המוצר נמצא על מדבקה על מארז המחשב.

שיטה 2: הפעל את Windows Vista באמצעות מערכת הטלפון האוטומטית

כדי להפעיל את Windows Vista באמצעות הטלפון, עליך להשתמש במערכת הטלפון האוטומטית. כדי להפעיל את Windows Vista באמצעות מערכת הטלפון האוטומטית, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על מחשב.
 2. בסרגל הכלים, לחץ על מאפייני מערכת ולאחר מכן לחץ על לחץ כאן כדי להפעיל את Windows כעת באזור הפעלת Windows.

  אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, הקלד את הסיסמה, או לחץ על המשך.
 3. לחץ על הצג בפני דרכים אחרות להפעלה.
 4. לחץ על השתמש במערכת הטלפון האוטומטית, ואז עקוב אחר ההנחיות.

שיטה 3: פנה אל Microsoft

אם Windows מזהה כי חומרת המחשב שלך השתנתה באופן משמעותי, והשיטה הקודמת לא פתרה את הבעיה, ייתכן שעליך לפנות ל- Microsoft לקבלת עזרה.כדי להציג את רשימת מספרי הטלפון של מרכזי ההפעלה של Microsoft ברחבי העולם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההפעלה של Windows Vista, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
921471 ההפעלה נכשלת בעת ניסיון להפעיל את Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 או Windows Server 2008 R2 דרך האינטרנט
לקבלת מידע על ההפעלה של Windows Vista, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
פתרון בעיות הפעלה
שאלות נפוצות
לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו תוכל להבין תרחישים נפוצים של כשל באימות, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
webcast
מאפיינים:

מזהה פריט: 925616 - סקירה אחרונה: 09/27/2011 09:52:00 - תיקון: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Microsoft Windows Genuine Advantage

 • kbresolve kbtshoot kbexpertisebeginner kbactivation kbprb KB925616
משוב