אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

עדכונים ותיקונים חמים של Microsoft Dynamics CRM 4.0

מבוא
מאמר זה, מפרט את כל העדכונים והתיקונים החמים הזמינים עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0.
מידע נוסף

אוסף העדכונים המצטבר האחרון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0

הטבלה הבאה מפרטת את אוסף העדכונים המצטבר האחרון עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0. אוסף העדכונים המצטבר כולל את כל התיקונים החמים שפורסמו לתפוצה מוגבלת. אוסף העדכונים המצטבר גם כולל אוספי עדכונים קודמים.
מספר המאמרשם המאמרתאריך הפרסום
2028381אוסף העדכונים 12 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין29 ביולי, 2010

עדכונים לתפוצה כללית

הטבלה הבאה מפרטת את העדכונים שפורסמו לתפוצה כללית. כדי להציג את המאמר המסוים המשויך לעדכון לחץ על הקישור בטבלה להצגת המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. להורדת עדכון אחד או יותר המפורטים במאמר זה בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מספר המאמרשם המאמרתאריך הפרסום
948917כיצד לקבל את עדכוני ההגדרות של Microsoft Dynamics CRM 4.0 28 בפברואר, 2008
948593הודעת שגיאה בעת התקנת שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Invalid domain name. Domain name is either invalid or unreachable" 28 בפברואר, 2008
948041עדכון לקובצי העזרה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 פורסם ב- 7 במרץ, 20087 במרץ, 2008
955921עדכון לקובצי העזרה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 פורסם ב- 26 בספטמבר, 2008 (955921)26 בספטמבר, 2008
952858אוסף העדכונים 1 זמין עבור Microsoft Dynamics CRM 4.024 בנובמבר, 2008
959419אוסף העדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין15 בינואר, 2009
961768אוסף העדכונים 3 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין12 במרץ, 2009
968176אוסף העדכונים 4 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין7 במאי, 2009
970141אוסף העדכונים 5 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין2 ביולי, 2009
970148אוסף העדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין27 באוגוסט, 2009
971782אוסף העדכונים 7 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין22 באוקטובר, 2009
975995אוסף העדכונים 8 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין17 בדצמבר, 2009
977650אוסף העדכונים 9 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין11 בפברואר, 2010
979347אוסף העדכונים 10 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין8 באפריל, 2010
981328אוסף העדכונים 11 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 זמין3 ביוני, 2010

תיקונים חמים בעלי תפוצה מוגבלת

הטבלה הבאה מפרטת את התיקונים החמים של Microsoft Dynamics CRM שפורסמו בתפוצה מוגבלת. תיקון חם מיועד לתקן רק את הבעיה הנדונה במאמר מסוים מתוך Microsoft Knowledge Base. לקבלת תיקון חם, לחץ על מספר המאמר לגישה אל הקישור אל 'שירותי תמיכת הלקוחות של Microsoft' כדי להציג את הרשימה המלאה של מספרי הטלפון של 'שירותי תמיכת הלקוחות של Microsoft' ופרטים על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft‏:
מספר המאמרשם המאמרתאריך הפרסום
946649הודעת שגיאה בעת אחזור סכימות CRM משירות אינטרנט של CRM 4.0: "401 לא מורשה"14 בפברואר, 2008
948045Outlook מפסיק להגיב כאשר אתה עוקב אחר איש קשר של Outlook בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook5 במרץ, 2008
948035תיקון: הלחצן 'רשומה חדשה' והלחצן 'הוסף רשומה קיימת' חסרים ב-Microsoft Dynamics CRM 4.012 במרץ, 2008
948876Internet Explorer מפסיק להגיב כאשר אתה משתמש בלקוח אינטרנט של Microsoft Dynamics CRM 4.0 לשמירה או לשליחת הודעת דואר אלקטרוני גדולה12 במרץ, 2008
949141הודעת שגיאה בעת לחיצה על 'הצג ב-CRM' לאחר יצירת פגישה בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook: "לא הייתה אפשרות להתאים נמען אחד לפחות לרשומה במערכת"12 במרץ, 2008
948005קוד אירוע OnSave או קוד אירוע OnLoad אינם מופעלים לאחר שינוי שלב בכלל זרימת עבודה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.012 במרץ, 2008
948155תאריך או שעה עשויים שלא להיות מומרים לשעון UTC במסד הנתונים עבור אזורי זמן מסוימים ב-Microsoft Dynamics CRM 4.013 במרץ, 2008
947860תיקון: הודעת שגיאה כאשר אתה משתמש בהודעות התגובה של אובייקט SetStateEmailRequest להעברת הודעות דואר אלקטרוני למצב 'הושלם' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Message: סוג השולח המצוין אינו נתמך"13 במרץ, 2008
948008פעילות מעקב חדשה עדיין נמצאת בבעלות המשתמש המקורי לאחר שאתה מחליף את המשתמש ב-Microsoft Dynamics CRM 4.013 במרץ, 2008
948157הודעת שגיאה בעת יצירת רשומה חדשה או פתיחת רשומה קיימת ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ארגומנט לא חוקי"16 במרץ, 2008
948002זמן ההתחלה וזמן הסיום שגויים בזרימות עבודה ברשומת ישות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.017 במרץ, 2008
948122אוסף התוויות המקומיות המותקנות אינו שלם כאשר אתה משתמש בשירות האינטרנט של המטה-נתונים של Microsoft Dynamics CRM 4.0 לאחזור האוסף19 במרץ, 2008
947401הודעת שגיאה כאשר אתה מייבא התאמות אישיות לארגון אחר של Microsoft Dynamics CRM 4.0: "האורך של מזהים אינו יכול להיות יותר מ- 50 תווים"19 במרץ, 2008
949086אתה מקבל הודעות סנכרון של Outlook כאשר אתה מציג לוח שנה משותף או תיקיית אנשי קשר משותפת ללקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook1 באפריל, 2008
951179הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לעבור למצב לא מקוון בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook עם גישה לא מקוונת: "העברת נתונים עבור הישות נכשלה" 6 באפריל, 2008
949569פונקצית זיהוי הכפילויות אינה יכולה לזהות רשומות כפולות כאשר אתה משתמש בהרכבת תוספת לפני עדכון בתהליך העדכון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.017 באפריל, 2008
948121Outlook עשוי להפסיק להגיב כאשר אתה יוצא מ-Outlook, עובר למצב לא מקוון בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook, או עובר למצב מקוון בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook17 באפריל, 2008
951180 הודעת שגיאה בעת שדרוג מ-Microsoft Dynamics CRM 3.0 ל-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "הפעולה Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction נכשלה. הפניית אובייקט אינה מוגדרת למופע של אובייקט" 25 באפריל, 2008
948746הודעת שגיאה כאשר אתה מפעיל תוספת על מופע ארגון שאינו ברירת המחדל ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "הבקשה נכשלה עם מצב HTTP 401 לא מורשה"27 באפריל, 2008
948298רשימת הרשומות בתיבת הדו-שיח 'חיפוש רשומות' אינה מסוננת לפי איש קשר חדש ב-Microsoft Dynamics CRM 4.027 באפריל, 2008
948629הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לעבור למצב לא מקוון בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook עם גישה לא מקוונת: "העברת נתונים עבור הישות 'הרכבת יישום Plug-In' נכשלה במהלך פעולת הוספה, countRows=[Number]" 27 באפריל, 2008
948172הודעת שגיאה בעת מחיקת פריט מתור ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "הרשומה אינה זמינה"3 במאי, 2008
948588הודעת שגיאה בעת יבוא התאמות אישיות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Failure: bulkoperation: Invalid Argument" 4 במאי, 2008
951884השירות Microsoft.crm.Application.Hoster.exe מפסיק לפעול כאשר אתה מריץ את לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook עם גישה לא מקוונת5 במאי, 2008
950229הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להוסיף מוצר להזדמנות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאה בעת תמחור של שורה מפורטת"6 במאי, 2008
949347הלחצן 'הזז למעלה' והלחצן 'הזז למטה' אינם זמינים כאשר אתה פותח את דף התכונות עבור תכונה מסוג סיבית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 6 במאי, 2008
949925 מקרה שירות אינו מוקצה למשתמש כאשר אתה לוחץ על 'הקצה' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 במאי, 2008
952945הכרטיסייה 'פרטיות' בדף 'קבע אפשרויות אישיות' אינה מכילה קישור להצהרת הפרטיות בנוגע לדיווח על בעיות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 במאי, 2008
951718אתה מקבל הודעת שגיאת script כאשר אתה מדפדף בין דפים תחת התיקייה Microsoft Dynamics CRM בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook15 במאי, 2008
948604הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להקצות שפה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לא ניתן להכניס שורת מפתח כפול באובייקט 'dbo.LocalizedLabel' עם אינדקס ייחודי 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect'" 19 במאי, 2008
952724לא ניתן להציג הודעות דואר אלקטרוני בתיקיות לאחר שאתה מתקין את לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 On-Premise עבור Outlook 19 במאי, 2008
951301 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לעבור למצב לא מקוון ב-Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook עם גישה לא מקוונת: "ארעה שגיאת שרת SQL. נסה פעולה זו שוב כתוצאה מהגדרת שרשור מדורג" 29 במאי, 2008
947978מספר משתני מחרוזת אינם מועברים לטופס אינטרנט מותאם אישית לאחר שאתה מגדיר דף אינטרנט מוגדר אישית כדף הבית שהוא ברירת מחדל ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 במאי, 2008
951206הצהרת FetchXML אשר מכילה את ההצהרה <Link-Entity> עשויה להחזיר נתונים שגויים או נתונים שגויים ב-Microsoft Dynamics CRM 4.029 במאי, 2008
953185פונקצית 'חידוש' אינה פועלת כצפוי כאשר אתה מפעיל את הפונקציה עבור המשימה 'עדכן מצבי חוזים' בגירסה הטורקית של Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 במאי, 2008
950202התוויות המתורגמות נעלמות כאשר אתה מוסיף ערך חדש לשדה רשימת בחירה של תכונה עבור ישות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 3 ביוני, 2008
951477הודעת שגיאה כאשר אתה מריץ את הפונקציה 'שלח דואר אלקטרוני ישיר' באמצעות שאילתה מוגדרת משתמש ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "או שאין לך גישה לרשומה או שהרשומה אינה קיימת" 3 ביוני, 2008
949719הודעת שגיאה כאשר אתה עוקב אחרי הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה או כאשר אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני במעקב ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאה בעת קידום פריט זה ב-Microsoft Dynamics CRM" 5 ביוני, 2008
947818שדה ללא שם מוצג בכרטיסייה 'יחסי תלות שאינם אירועים' בתיבת הדו-שיח 'מאפייני טופס' לאחר שאתה יוצר ישות מותאמת אישית חדשה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.05 ביוני, 2008
950006פעילות דואר אלקטרוני אינה נוספת למקרה כאשר אתה ממיר את פעילות הדואר האלקטרוני למקרה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 5 ביוני, 2008
952925הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להוסיף משתמש ל-Microsoft Dynamics CRM 4.0 מתחום אמין: "אירעה שגיאה. נסה פעולה זו שוב" 9 ביוני, 2008
951274הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לייבא ארגון ל-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): "אין אובייקט כזה בשרת" 9 ביוני, 2008
950414הודעת שגיאה כאשר אתה מקדם הודעת דואר אלקטרוני בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook: "אירעה שגיאה בעת קידום הודעת דואר אלקטרוני של Microsoft CRM" 9 ביוני, 2008
951502לא ניתן לפתוח הודעת דואר אלקטרוני שנשלחה ממשתמש Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 ביוני, 2008
951919כלל זרימת עבודה אינו ממשיך למרות עמידה בתנאי "המתנה" ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 ביוני, 2008
951197השדה "ModifiedBy" של רשומה אינו מוגדר באופן אוטומטי כאשר את מפעיל או משבית משתמש ב-Microsoft Dynamics CRM 3.0 18 ביוני, 2008
952149התווית 'זכר' והתווית 'נקבה' מתורגמים לא נכון בגירסה הצ'כית של Microsoft Dynamics CRM 4.0‏ (952149) 18 ביוני, 2008
950542תוספות מסונכרנות אינן מגיבות לאירועים המופעלים ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 ביוני, 2008
949068השדה 'לגבי' בפעילות דואר אלקטרוני אינו מכיל ערך כלשהו כאשר אתה משתמש בתבנית המכילה את השדה 'לגבי' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 21 ביוני, 2008
952018ספק POP3 מספק מאות עותקים של אותן הודעות דואר אלקטרוני אל מסד נתונים של Microsoft Dynamics CRM 4.0 24 ביוני, 2008
950374טקסט מוצג בשורה בודדת כאשר אתה פותח את דף התצוגה המקדימה של פעילות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.016 ביולי, 2008
955049הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לעבור למצב לא מקוון בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook: "נכשלה פעולת העברת נתונים עבור ישות, 'Saved View' במהלך פעולת הוספה, countRows=13"16 ביולי, 2008
952019שירות Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router מפסיק לעבד הודעות דואר אלקטרוני לאחר פרק זמן מסוים16 ביולי, 2008
951711עדכון עבור שינויים בשעון הקיץ בישראל לשנת 2008 זמין עבור Microsoft Dynamics CRM 3.0 ועבור לקוח Microsoft Dynamics CRM 3.0 עבור Outlook21 ביולי, 2008
951098תצוגת 'שנה' בתצוגת MiniCalendar אינה מציגה נכון את הנתונים אם אתה מסמן את תיבת הסימון 'הצג מספר שבוע בתצוגת לוח שנה' בטופס 'אפשרויות לקוח אזוריות - אפשרויות אישיות' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.023 ביולי, 2008
948843ייתכן שתיתקל בביצועים איטיים כאשר אתה מריץ או עורך זרימות עבודה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.024 ביולי, 2008
950175לא ניתן להשתמש ב-Outlook כצפוי עד לטעינת התוספות של Microsoft Dynamics CRM 4.025 ביולי, 2008
952815הודעת שגיאה כאשר אתה מריץ שאילתת חיפוש מתקדם ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM Unhandled Error Details: Server Error in '/' Application"25 ביולי, 2008
950088הודעות דואר אלקטרוני אינן נשלחות מ-Outlook Web Access, מ-Outlook Mobile Access, או מ-Outlook Rules לאחר שאתה פותח את לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook28 ביולי, 2008
948126לא כל זרימות העבודה מוצגות בחלון החיפוש עבור הקשרים של חשבון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.01 באוגוסט, 2008
951538הערך בעמודה 'סוף בפועל' שגוי בתצוגה 'דואר אלקטרוני שהתקבל' ברשימת פעילויות מסוג דואר אלקטרוני ב-Microsoft Dynamics CRM 4.01 באוגוסט, 2008
951174התוכן בכרטיסייה 'הערות' עשוי שלא להיות מוצג כאשר אתה לוחץ על הכרטיסייה 'הערות' בדף ישות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.013 באוגוסט, 2008
952547רשומה עוברת לתחתית אזור הרשת אם אתה מרחיב את אזור התצוגה המקדימה של הרשומה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.013 באוגוסט, 2008
950886הודעת שגיאה כאשר אתה מפעיל את אשף הדוחות או כאשר אתה מבצע פעילות ייבוא בצובר ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "למשתמש שנכנס אין הרשאות אבטחה מתאימות להצגת רשומות אלו או לביצוע הפעולה הרצויה"13 באוגוסט, 2008
950154הודעת שגיאה כאשר אתה משנה את השדה 'חשבון אב' בטופס הזדמנות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אין תכונה"14 באוגוסט, 2008
954498רשימת השיווק עדיין מכילה את החברים שברצונך להסיר כאשר אתה לוחץ על 'עדכן רשימת שיווק' בדף 'נהל חברים' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.014 באוגוסט, 2008
954800Outlook מפסיק להגיב כאשר אתה פותח, סוגר, עונה, או מעביר הודעות דואר אלקטרוני בלקוח, Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook14 באוגוסט, 2008
952115שדות הערך הדינאמי אינם מכילים תוכן כאשר אתה משתמש בתבנית דואר אלקטרוני לשליחת הודעת דואר אלקטרוני ישירה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.014 באוגוסט, 2008
950374 טקסט מוצג בשורה בודדת כאשר אתה פותח את דף התצוגה המקדימה של פעילות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 ביולי, 2008
955049 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לעבור למצב לא מקוון בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook: "נכשלה פעולת העברת נתונים עבור ישות, 'Saved View' במהלך פעולת הוספה, countRows=13" 16 ביולי, 2008
952019 שירות Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router מפסיק לעבד הודעות דואר אלקטרוני לאחר פרק זמן מסוים 16 ביולי, 2008
951711 עדכון עבור שינויים בשעון הקיץ בישראל לשנת 2008 זמין עבור Microsoft Dynamics CRM 3.0 ועבור לקוח Microsoft Dynamics CRM 3.0 עבור Outlook 21 ביולי, 2008
951098 תצוגת 'שנה' בתצוגת MiniCalendar אינה מציגה נכון את הנתונים אם אתה מסמן את תיבת הסימון 'הצג מספר שבוע בתצוגת לוח שנה' בטופס 'אפשרויות לקוח אזוריות - אפשרויות אישיות' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 ביולי, 2008
948126 לא כל זרימות העבודה מוצגות בחלון החיפוש עבור הקשרים של חשבון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 24 ביולי, 2008
948843 ייתכן שתיתקל בביצועים איטיים כאשר אתה מריץ או עורך זרימות עבודה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 24 ביולי, 2008
950175 לא ניתן להשתמש ב-Outlook כצפוי עד לטעינת התוספות של Microsoft Dynamics CRM 4.0 25 ביולי, 2008
952815 הודעת שגיאה כאשר אתה מריץ שאילתת חיפוש מתקדם ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM Unhandled Error Details: Server Error in '/' Application" 25 ביולי, 2008
951538 הערך בעמודה 'סוף בפועל' שגוי בתצוגה 'דואר אלקטרוני שהתקבל' ברשימת פעילויות מסוג דואר אלקטרוני ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 25 ביולי, 2008
950088 הודעות דואר אלקטרוני אינן נשלחות מ-Outlook Web Access, מ-Outlook Mobile Access, או מ-Outlook Rules לאחר שאתה פותח את לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook 28 ביולי, 2008
951174 התוכן בכרטיסייה 'הערות' עשוי שלא להיות מוצג כאשר אתה לוחץ על הכרטיסייה 'הערות' בדף ישות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 באוגוסט, 2008
952547 רשומה עוברת לתחתית אזור הרשת אם אתה מרחיב את אזור התצוגה המקדימה של הרשומה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 באוגוסט, 2008
950886 הודעת שגיאה כאשר אתה מפעיל את אשף הדוחות או כאשר אתה מבצע פעילות ייבוא בצובר ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "למשתמש שנכנס אין הרשאות אבטחה מתאימות להצגת רשומות אלו או לביצוע הפעולה הרצויה" 13 באוגוסט, 2008
950154 הודעת שגיאה כאשר אתה משנה את השדה 'חשבון אב' בטופס הזדמנות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אין תכונה" 14 באוגוסט, 2008
954498 רשימת השיווק עדיין מכילה את החברים שברצונך להסיר כאשר אתה לוחץ על 'עדכן רשימת שיווק' בדף 'נהל חברים' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 באוגוסט, 2008
954800 Microsoft Outlook מפסיק להגיב כאשר אתה פותח, סוגר, עונה, או מעביר הודעות דואר אלקטרוני בלקוח, Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook 14 באוגוסט, 2008
952115 שדות הערך הדינאמי אינם מכילים תוכן כאשר אתה משתמש בתבנית דואר אלקטרוני לשליחת הודעת דואר אלקטרוני ישירה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 באוגוסט, 2008
952601 הודעת שגיאה כאשר תוכנית ההגדרה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 מבצעת בדיקה באשף האבחון הסביבתי: "Error| Check FullTextRunningValidator : כשל: Service msftesql was not found on computer '[Computer_Name]'" 15 באוגוסט, 2008
952602 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין את Microsoft Dynamics CRM Data Connector עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לא ניתן לאמת את התקנת SQL Server Reporting Services Report Server" 15 באוגוסט, 2008
951252 התאמה אישית אחת או יותר עלולה להימחק באופן בלתי צפוי בדוח כאשר אתה משתמש באשף הדוחות לשינוי הדוח ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 15 באוגוסט, 2008
950490 הודעת שגיאה בעת שדרוג כללי זרימת עבודה מ-Microsoft Dynamics CRM 3.0 ל-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException" 21 באוגוסט, 2008
949732 שדה מסוג סיבית מוגדר באופן בלתי צפוי בחזרה לערך ברירת המחדל כאשר אתה מריץ כלל זרימת עבודה לעדכון שדות אחרים כלשהם ברשומה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 באוגוסט, 2008
951300 פעולת חיפוש טקסט מלא אינה יכולה למצוא מאמרים במאגר הידע Microsoft Knowledge Base ולא ניתן להגדיר את המצב של חלק מהחוזים לערך 'פג תוקף' כאשר אתה מריץ את מנהל הפריסה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 3 בספטמבר, 2008
951849 הודעת שגיאה כאשר אתה מפעיל את השירות Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router במחשב בעל מעבדים מרובי ליבות: "פריט עם מפתח זה נוסף כבר" 4 בספטמבר, 2008
947278 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להתקין את Microsoft Dynamics CRM Connector עבור SSRS: "Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction נכשלה" 4 בספטמבר, 2008
951268 תו ההפרדה העשרוני שאתה מציין בהגדרות המשתמש בגירסה לא אנגלית של Microsoft Dynamics CRM 3.0 משתנה באופן בלתי צפוי לאחר השדרוג ל-Microsoft Dynamics CRM 4.0 8 בספטמבר, 2008
956720 שעת היעד המתוזמנת של פעילות משתנה באופן בלתי צפוי ל-"12:00 AM" לאחר שאתה מציין זמן נמנום או שאתה מתעלם מפעילות בתזכורת של לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook 9 בספטמבר, 2008
948043 לא ניתן לייבא את ההתאמות האישיות ממערכת Microsoft Dynamics CRM 4.0 ששדרגת למערכת Microsoft Dynamics CRM 4.0 אחרת ששדרגת גם כן. 9 בספטמבר, 2008
954916 הודעת שגיאה כאשר אתה מדפיס פעילות מתצוגת הפעילויות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: Error (שגיאה): 'LOCID_UI_DIR' אינו מוגדר" 9 בספטמבר, 2008
951319 מתקבלת הודעת שגיאה כאשר אתה יוצר פגישה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 בספטמבר, 2008
952673 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח תצוגת לוח שנה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "רישום אירועים ביומן - סוג נמען לא חוקי" 10 בספטמבר, 2008
952576 המחלקה "RetrieveTeamsSystemUserResponse" אינה מחזירה את כל התכונות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 בספטמבר, 2008
953906 עדכון עבור שינויים באזורי הזמן ובשעון הקיץ זמין עבור Microsoft Dynamics CRM 3.0 ועבור לקוח Microsoft Dynamics CRM 3.0 עבור Microsoft Office Outlook 18 בספטמבר, 2008
954351 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להציג תאריך בתצוגת לוח שנה ב-Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Error de servidor en la aplicación '/'" 25 בספטמבר, 2008
956869 הודעת שגיאה בעת יצירת ארגון חדש או ייבוא ארגון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Service msftesql was not found on computer '[Computer_name]'" 26 בספטמבר, 2008
948770 Microsoft Dynamics CRM 4.0 עשוי להיסגר באופן בלתי צפוי כאשר אתה לוחץ על לחצן החיפוש בשדה 'סוג לקוח' המפעיל אירוע OnChange 26 בספטמבר, 2008
956129 ייתכן שתקבל הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לשמור פגישה, לקדם הודעת דואר אלקטרוני או להפעיל את E-mail Router ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 7 באוקטובר, 2008
952046 לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook עשוי להפסיק להגיב כאשר מותקנות תוספות Outlook נוספות במחשב 7 באוקטובר, 2008
955056 הפונקציה 'מיזוג דואר' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 מעבירה תווים מיוחדים באופן שגוי ל-Microsoft Word 14 באוקטובר, 2008
953905 עדכון עבור שינויים באזורי הזמן ובשעון הקיץ זמין עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 ועבור לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook 15 באוקטובר, 2008
948530 עדכון של Microsoft Dynamics CRM 4.0 אינו משנה את מסד הנתונים של Microsoft Dynamics CRM אם אתה מתקין את חבילת MUI במחשב המריץ את Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 באוקטובר, 2008
957701 זרימת עבודה נשארת במצב 'בתהליך' או במצב 'ממתין' כאשר אתה מריץ את זרימת העבודה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 21 באוקטובר, 2008
951549 הודעת שגיאה כאשר אתה להסיר מנהל ממשתמש ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאה" 22 באוקטובר, 2008
953284 כאשר אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook, ההודעה נשארת בתיקייה 'מתבצע' שבתור 'העבודה שלי' 22 באוקטובר, 2008
953340 הודעות דואר אלקטרוני ממשתמש CRM לתור אינן מסופקות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 באוקטובר, 2008
952979 הודעת שגיאה כאשר אתה משתמש בפונקצית חיפוש מתקדם להצגת תצוגות שמורות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "‏‏אירעה שגיאה בהצגת ישות מקושרת זו" 22 באוקטובר, 2008
950521 דף אינטרנט MSN Money באנגלית נפתח כאשר אתה לוחץ לחיצה כפולה על כתובת שמכילה סימול מניה יפני או סיני ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 באוקטובר, 2008
953099 זרימת עבודה מופעלת באופן בלתי צפוי ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 באוקטובר, 2008
954811 מנהל הפריסה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 נפתח לאט בשרת Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 באוקטובר, 2008
950430 באפשרותך לשלוח טופס Microsoft Dynamics CRM 4.0 גם אם שדה חיפוש חובה אינו מכיל ערך חוקי 23 באוקטובר, 2008
950475 ערך 'סיבת מצב' של רשומת פגישה משתנה לערך ברירת מחדל כאשר אתה מפעיל את הפונקציה 'התעלם' בתזכורת לוח שנה במעקב ב-Outlook ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 באוקטובר, 2008
951309 תוויות אינן מתורגמות כצפוי לאחר ייבוא תוויות אל Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 באוקטובר, 2008
954549 הודעות דואר אלקטרוני באינטרנט המכילות תווים מסוכנים או שאינם ניתנים להדפסה בשורת הנושא נשלחות ישירות אל תיבת דואר 'העברה' של Microsoft Dynamics CRM כאשר אתה משתמש בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook 23 באוקטובר, 2008
954256 הודעת שגיאה כאשר אתה מתזמן פעילות שירות הקשורה בציוד או במתקן ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לנמען אחד לפחות אין כתובת דואר אלקטרוני, או שהוא מסומן כ'אל תאפשר' דואר אלקטרוני" 23 באוקטובר, 2008
957788 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח פעילות המבוססת על ישות ActivityPointer בדוח מותאם אישית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 אינו סוג אובייקט מוכר" 24 באוקטובר, 2008
951640 הודעת שגיאה בעת הצגת זרימת עבודה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "הרשומה המבוקשת לא נמצאה, או שאין לך די הרשאות להציגה" 27 באוקטובר, 2008
956757 לא ניתן לייבא תפקידי אבטחה מארגון ששודרג לארגון שלא שודרג ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 באוקטובר, 2008
954917 לא ניתן ליצור פעילות מעקב אם אתה מגדיר את השדה 'הקצה ל' לתור ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 באוקטובר, 2008
953291 לא ניתן להשתמש בפונקציה SetFocus()‎ לשמירה על המיקוד בשדה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 באוקטובר, 2008
952733 שינויים במסנן נתוני אנשי קשר אינם מסונכרנים עם אנשי קשר Outlook של המשתמש בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook 27 באוקטובר, 2008
951065 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להשתמש בפונקצית חיפוש מתקדם להוספת אנשי קשר לרשימת שיווק ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאה" 27 באוקטובר, 2008
955247 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לסגור הזדמנות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאת אימות. אורך התכונה 'subject' של הישות 'opportunityclose' חרג מהאורך המרבי המותר של '100'" 27 באוקטובר, 2008
955745 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להגדיר את לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook: "יישום זה אינו חלק מאלגוריתמי ההצפנה המאומתים של Windows Platform FIPS" 27 באוקטובר, 2008
955286 מנהל הפריסה מפסיק להגיב כאשר אתה פותח את מנהל השרת במנהל הפריסה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 באוקטובר, 2008
952311 הודעת שגיאה כאשר אתה לוחץ על הלחצן 'רענן רשימה' ברשת של תצוגה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "סדר לפי עמודות אינו תואם את אלה בהחלפה" 28 באוקטובר, 2008
958031 הודעת שגיאה כאשר אתה עובר למצב מקוון בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook ברשת בפס צר או ברשת עם השהיה ארוכה: "אירעה שגיאה בלתי צפויה" 28 באוקטובר, 2008
957792 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לייבא ארגון ל-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error| Import Organization (Name=[Company_Name], Id=[OrganizationID]) failed" 28 באוקטובר, 2008
956805 הודעת שגיאה כאשר אתה עורך הזמנה שבה המחיר נעול ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Message: המוצר והיחידה אינם ניתנים לעדכון כאשר הישות נעולה., ErrorCode: -2147206371" 28 באוקטובר, 2008
957703 לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook מפסיק להגיב כאשר אתה משנה אפשרות בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות' 28 באוקטובר, 2008
956585 הודעת שגיאה בעת התקנת Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Exception: הפעולה Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction נכשלה" 28 באוקטובר, 2008
955234 השינויים שביצעת במצב לא מקוון הולכים לאיבוד כאשר אתה עובר למצב מקוון בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook 28 באוקטובר, 2008
954227 הודעת שגיאה כאשר אתה מריץ את הפונקציה 'זהה כפילויות' על רשומות נתונים ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "דרוש אובייקט" 28 באוקטובר, 2008
953033 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לייבא נתונים הקשורים לתכונת רשימת בחירה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "נתוני ניתוח המרה" 28 באוקטובר, 2008
952874 מספר חשבונית שנוצר אוטומטית קצר בתו אחד כאשר אתה יוצר חשבונית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 28 באוקטובר, 2008
954673 הודעת דואר אלקטרוני אינה נשלחת לאחר שאתה מסיים את אשף 'צור קמפיין מהיר' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 28 באוקטובר, 2008
954349 לא ניתן לבחור מחירון למרות שקיים לחצן חיפוש מחירון בטופס 'צור ישות' או בטופס 'עדכן ישות' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 באוקטובר, 2008
954655 Microsoft Dynamics CRM 4.0 אינו מבצע בדיקת ייחודיות עבור מספר מוצר לאחר שאתה מוסיף תכונה מותאמת אישית לישות 'מוצר' 29 באוקטובר, 2008
955452 לא נעשה שימוש במעברי שורה כאשר אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני המשתמשת בתבנית דואר אלקטרוני לעיבוד נתונים עם מעברי שורות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 באוקטובר, 2008
953842 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להמיר הפניה קיימת בתגובות אחדות של קמפיין מהיר לישויות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "הרשומה המבוקשת לא נמצאה, או שאין לך די הרשאות להציגה" 29 באוקטובר, 2008
956354 סכום ההכנסה המחושב עבור הזדמנות שנסגרה מוכפל ב- 10,000 לאחר שדרוג גירסה איטלקית של Microsoft Dynamics CRM 3.0 לגירסה איטלקית של Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 באוקטובר, 2008
958571 לא ניתן לייבא ארגון במנהל הפריסה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 30 באוקטובר, 2008
954433 מתקבלת הודעת שגיאה או שלא ניתן לבחור את ערך החיפוש בדף חיפוש מתקדם ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 30 באוקטובר, 2008
953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 אינו מחזיר את התוצאות אם אתה מנסה לייצא את התוצאות לגיליון עבודה של Excel לאחר שימוש בתנאי Next X Days בשאילתת חיפוש מתקדם 5 בנובמבר, 2008
955055 הודעת שגיאה כאשר אתה פותח מסמך מיזוג דואר ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_[Number][1] הוא מסמך ראשי של מיזוג דואר. Word אינו יכול למצוא את מקור הנתונים שלו" 5 בנובמבר, 2008
952855 משתמש בעל רישיון גישת לקוח במצב ניהול יכול לגשת לישויות מותאמות אישית באופן בלתי צפוי ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 7 בנובמבר, 2008
955065 ייתכן שתיתקל בבעיות פריסה או עיצוב בעת הפעלת דוח בגירסאות מסוימות של Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 בנובמבר, 2008
948987 הודעת שגיאה כאשר אתה מייבא נתונים לתוך Microsoft Dynamics CRM 4.0 באמצעות אשף ייבוא הנתונים או מתחיל העברת נתונים חדשה באמצעות מנהל העברת הנתונים: "מפריד נתונים לא מתאים: נמצא רק מפריד אחד" 11 בנובמבר, 2008
956859 סרגל הכלים של Microsoft Dynamics CRM מושבת ב-Outlook לאחר שקישור הרשת מנותק למשך פחות מדקה 20 בנובמבר, 2008
952680 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להוסיף שורת חוזה לחוזה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "הרשומה המבוקשת לא נמצאה, או שאין לך די הרשאות להציגה" 20 בנובמבר, 2008
950119 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לשמור פגישה עבור חשבון קשור ב-Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_PrincipalObjectAccess'" 5 בדצמבר, 2008
949202 הודעת שגיאה כאשר אתה לוחץ על אזור בתרשים להצגת טבלאות נתונים מסוימות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לא ניתן לבצע את העיבוד של FilterExpression עבור טבלה 'Table0'" 5 בדצמבר, 2008
951909 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לייבא התאמה אישית לשרת אחר שלMicrosoft Dynamics CRM 4.0: "קידומת שם לא חוקית" 8 בדצמבר, 2008
950372 אתה מתבקש להזין את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך מספר פעמים כאשר אתה מפעיל את Outlook, או כאשר אתה לוחץ על תיקייה של Microsoft Dynamics CRM ב-Outlook, במחשב מבוסס Windows Vista 8 בדצמבר, 2008
958902 הכרטיסיות חתוכות או בלתי נראות כאשר אתה מוסיף הערות לטופס ישות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 בדצמבר, 2008
954322 הודעת שגיאה כאשר אתה מייבא התאמות אישיות מסוימות להתקנה משודרגת של Microsoft Dynamics CRM 4.0: "‏‏לא הייתה אפשרות לטעון את הקובץ או שהייבוא נכשל" 9 בדצמבר, 2008
950207 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח פעילות קמפיין ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "נזרק חריג מסוג 'System.Web.HttpUnhandledException'" 9 בדצמבר, 2008
957406 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה ליצור פגישה באמצעות טופס 'אנשי קשר' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לנמען אחד לפחות אין כתובת דואר אלקטרוני, או שהוא מסומן כ'אל תאפשר' דואר אלקטרוני" 9 בדצמבר, 2008
958836 הודעת שגיאה בעת הרצת דוח מותאם אישית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאה" 9 בדצמבר, 2008
959394 רשומה שגויה נפתחת כאשר אתה לוחץ לחיצה כפולה על רשומה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 בדצמבר, 2008
952322 כלל זרימת עבודה אינו פועל כצפוי כאשר אתה מבצע את כלל זרימת העבודה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 בדצמבר, 2008
958287 הודעת שגיאה בעת הצגת טופס פעילות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "נזרק חריג מסוג 'System.Web.HttpUnhandledException'" 10 בדצמבר, 2008
953489 לא מוצגות רשומות כלשהן כאשר אתה מבצע מיזוג דואר עם האפשרות 'כל הרשומות בדף הנוכחי' או האפשרות 'כל הרשומות בכל הדפים' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 בדצמבר, 2008
954313 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להיכנס לאתר האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM משרת Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לכתובת IP של הבקשה יש משפחת כתובות שונה מכתובת הרשת" 10 בדצמבר, 2008
952658 לא ניתן למצוא מאמר במאגר הידע Knowledge Base כאשר אתה מחפש מאמר זה בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook 10 בדצמבר, 2008
955418 לא ניתן למחוק הערה באמצעות משתמש שעבורו לתפקיד אין הרשאת הדפסה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 בדצמבר, 2008
954592 מיפויים כלשהם בין מאפיין החיפוש של ישות מותאמת אישית לבין המאפיין 'התאמה אישית' של הצעת מחיר משתמשים בקוד סוג אובייקט שגוי לאחר שאתה יוצר מערכת יחסים ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 בדצמבר, 2008
955981 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח תצוגת מותאמת אישית בלוח שנה של שירות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery With Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e אינו קיים" 10 בדצמבר, 2008
958181 הודעת שגיאה בעת יבוא ארגון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "שם הסוג או מרחב השמות 'InvokeDotNetAssembly' אינו קיים במרחב השמות 'Microsoft.Crm.Workflow'" 11 בדצמבר, 2008
957270 ניתן באופן בלתי צפוי לקדם פגישה שאין לה נושא מוצהר למרות שהתכונה 'נושא' של הישות 'פגישה' מוגדרת להיות 'חובה לעסקים' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
956127 תכונות מסוימות של ישות סנכרון Outlook חסרות בקובץ התאמות מיוצא מ-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
956282 הודעת שגיאה כאשר אתה משתמש ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK לפיתוח הרכבת פעילות זרימת עבודה מותאמת אישית: "המפתח אינו יכול להיות ריק" 11 בדצמבר, 2008
953887 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לערוך חלק מהמאפיינים של זרימת עבודה מיובאת ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "הרשומה אינה זמינה" 11 בדצמבר, 2008
954940 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה למחוק רשומת ישות מותאמת אישית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאה, נא פנה אל המנהל" 11 בדצמבר, 2008
955253 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להוסיף משתתפים לפגישה קיימת ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אין לך הרשאות מספיקות לגישה אל אובייקט Microsoft Dynamics CRM או לביצוע הפעולה המבוקשת" 11 בדצמבר, 2008
955064 לא ניתן להציג פעילויות שנוצרו בטופס 'פעילות קמפיין' בלקוח אינטרנט של Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
956237 זרימת העבודה נותרת במצב המתנה לאחר שאתה יוצר כלל זרימת עבודה לעדכון מצב ההזדמנות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
951432 אינך יכול לחזור למצב מקוון בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook עם גישה במצב לא מקוון אם אתה מחליף לחיבור רשת אחר בעת שאתה במצב לא מקוון 11 בדצמבר, 2008
956771 תבנית מיזוג דואר משויכת באופן בלתי צפוי לישות מותאמת אישית לא נכונה לאחר שאתה מייצא את התבנית לסביבה חדשה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
957305 שגיאה בלתי צפויה מתרחשת כאשר אתה מוסיף מוצרים להצעות מחיר, להזמנות או לחשבוניות שנוצרות מתוך הזדמנות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
957920 הודעת דואר אלקטרוני אינה נשלחת לאחר שאתה מסיים את אשף 'צור קמפיין מהיר' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
955977 לא ניתן לפתוח רשומת ישות מותאמת אישית כאשר אתה במצב לא מקוון גם אם יש לך הרשאה לפתוח את הרשומה בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook 11 בדצמבר, 2008
959226 הודעת שגיאה בעת יבוא ארגון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "שינוי הפרמטרים של הדוח או מקורות הנתונים לערכים שציינת אינו מותר" 11 בדצמבר, 2008
954929 ביצועים חלשים כאשר אתה מעביר משתמש מיחידה עסקית אחת לאחרת במנהל הפריסה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
954640 תיקייה ללא שם מוצגת בשדה 'אב' כאשר אתה פותח את הטופס 'כתובת' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
956370 התאריך בשדה 'תאריך התחלה' בשורת חוזה שגוי לאחר שאתה מבצע פעולת 'חדש חוזה' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
959775 לא נשלחת הודעת דואר אלקטרוני לאחר השלמת אשף צור קמפיין מהיר גם אם החלת את העדכון החם 954673 ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
953586 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להפעיל את השירות Async ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "חריג בעת הפעלת שירות async: MSCRMAsyncService" 11 בדצמבר, 2008
956751 זרימת עבודה מופעלת פעמיים למרות שהגדרת את כלל זרימת העבודה המתאים לפעול רק כאשר מצב הפעילות הוא 'הושלם' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 מעבד ערך עשרוני באופן שגוי כאשר אתה מריץ זרימת עבודה 11 בדצמבר, 2008
957421 Outlook עשוי לקרוס כאשר אתה מסנכרן את Outlook עם לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook 11 בדצמבר, 2008
957299 אתה מקבל הודעת שגיאה כאשר אתה לוחץ על 'קבע מאפיינים' בשלב 'שלח דואר אלקטרוני' במעצב זרימת העבודה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
957919 מתקבלת הודעת שגיאה לא נכונה כאשר אתה יוצר את אותה חשבונית שוב ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
958072 לא ניתן להשתמש בחלק משאילתות המשתמש המופעלות על אנשי קשר, הפניות או חשבונות לאחר שאתה משדרג מ-Microsoft Dynamics CRM 3.0 ל-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בדצמבר, 2008
957377 תצוגות מותאמות אישית מכילות רכיב layoutXML לא חוקי לאחר שאתה משדרג את הגירסה הנורבגית של Microsoft Dynamics CRM 3.0 לגירסה הנורבגית של Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 בדצמבר, 2008
949069 תכונות חיפוש-מרובה מושבתות בחלק מהטפסים לאחר שאתה מייבא חלק מההתאמות האישיות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 בדצמבר, 2008
955750 אתה יכול באופן בלתי צפוי ליצור פגישת שירות גם אם אין לך הרשאות של ישות השירות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 בדצמבר, 2008
955061 הודעת שגיאה כאשר אתה משתמש באירוע 'הסבר לפני שליחה' לאחזור האובייקט המתאים של הודעת דואר אלקטרוני בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook: "Send() failed, HR = 80045f00" 12 בדצמבר, 2008
956445 רשומה נותרת במסד הנתונים של Microsoft Dynamics CRM לאחר שאתה מוחק את הרשומה בלקוח אינטרנט של Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 בדצמבר, 2008
955487 מעברי השורה הולכים לאיבוד כאשר אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני באמצעות תבנית מיזוג דואר ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 בדצמבר, 2008
955006 לא ניתן להוסיף משתמש מתחום אב ל-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 בדצמבר, 2008
955058 הביצועים איטיים כאשר אתה מבצע מספר שינויי הגדרות תצורה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 בדצמבר, 2008
956079 רק רשומות שהשתנו במהלך 30 היום האחרונים מוצגות עבור סוג הרשומה המתאים כאשר אתה יוצר דוח באמצעות אשף הדוחות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 15 בדצמבר, 2008
947762 זרימת עבודה המוגדרת להיות מופעלת בתנאי 'שינוי תכונת רשומה' עשויה להיות מופעלת באופן בלתי צפוי למרות שהתכונה הנבדקת אינה משתנה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 בדצמבר, 2008
958003 הודעת שגיאה בעת פרסום זרימת עבודה מיובאת ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אין אפשרות לפרסם זרימת עבודה אוטומטית אם לא צוינו פרמטרי הפעלה" 16 בדצמבר, 2008
958563 התוכן של גוף הודעת דואר אלקטרוני אינו מוצג כאשר אתה מציג את המאפיינים של שלב המתייחס להודעת דואר אלקטרוני בזרימת עבודה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 בדצמבר, 2008
955482 התכונה "actualstart" והתכונה "actualend" של הישות ActivityPointer מוגדרות באופן בלתי צפוי להיות 'תאריך בלבד' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 בדצמבר, 2008
959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 קורס כאשר אתה מעבד הודעות דואר אלקטרוני באמצעות Microsoft Dynamics CRM E-mail Router 16 בדצמבר, 2008
958280 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לשמור לוח זמנים שבועי חוזר ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "הערך היה גדול מדי או קטן מדי עבור Int32" 16 בדצמבר, 2008
957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 מפעיל באופן בלתי צפוי כלל זרימת עבודה כאשר אתה שולח פעילות דואר אלקטרוני של קמפיין מהיר 16 בדצמבר, 2008
956112 הודעות שגיאה ביומן היישום של שרת Microsoft Dynamics CRM לאחר מחיקת קמפיין מהיר: "שירות המחיקה נכשל בניקוי טבלה=[Table_Name]" 16 בדצמבר, 2008
954682 רצף הכרטיסיות אינו בסדר הצפוי אם כרטיסיות מכילות מקטעים גדולים הכוללים שדות עם הרבה שורות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 בדצמבר, 2008
957086 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לשנות מארגן של פגישה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אין באפשרותך לבטל את שיתוף רשומה זו. הבעלים של הרשומה שנבחרה הוא היחיד הרשאי להסיר אחרים מהשיתוף" 16 בדצמבר, 2008
960249 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להריץ את הפונקציה 'ייבוא נתונים' לייבוא נתונים בגירסה הסינית המסורתית (CHT) של Microsoft Dynamics CRM 4.0: "CrmSoapExtension detected non-CrmException" 16 בדצמבר, 2008
952852 הספירה המוחזרת שגויה כאשר אתה מפעיל שאילתת FetchXML מתוך ערכת פיתוח התוכנה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 בדצמבר, 2008
950307 תהליך המעבר למצב לא מקוון אינו מוריד רשומת משתמש למסד הנתונים MSDE המקומי ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 בדצמבר, 2008
956045 רק תבנית התאריך הקצרה מוצגת בשדות 'נוצר ב' ו'השתנה לאחרונה ב' בתיבת הדו-שיח 'מאפייני דף אינטרנט' של רשומה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 בדצמבר, 2008
953764 המסנן 'הורדת האב בוצעה' בישות מותאמת אישית אינו פועל כצפוי ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 בדצמבר, 2008
956257 תאריך תחילת שנת הכספים שגוי ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 אם אתה באזור זמן של GMT+12 או GMT+13 17 בדצמבר, 2008
959572 השדה 'קמפיין מקור' בהזדמנות אינו מאוכלס כאשר אתה ממיר תגובת קמפיין ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 בדצמבר, 2008
956537 המסמך המצורף הכלול בתבנית מיזוג דואר הולך לאיבוד במהלך ייבוא התאמה אישית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 בדצמבר, 2008
955833 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לשנות כניסת חשבון משתמש בדף 'ציין חשבון אבטחה' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "חשבון שירותי Microsoft CRM אינו תקף" 17 בדצמבר, 2008
958487 הודעת שגיאה כאשר צובר המנהל מקצה מחדש רשומות ממשתמש אחד לאחר ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ניתן לבטל את פרסומן של זרימות עבודה ותבניות זרימת עבודה שפורסמו בלבד" 17 בדצמבר, 2008
958250 הודעת שגיאה כאשר אתה בוחר בתאריך 11 באוקטובר, 2008 בלוח השנה של Microsoft CRM אם אתה מגדיר את המחשב לאזור זמן של Santiago במחשב מבוסס Windows: "שגיאה בלתי צפויה" 17 בדצמבר, 2008
956521 שינויים אינם משתקפים אם אתה מתזמן מחדש פעילות שירות באמצעות הלחצן 'תזמן מחדש' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 בדצמבר, 2008
958256 השדה 'לקוח אב' אינו מאוכלס ברשומת 'איש הקשר' לאחר שאתה ממיר הפניה לרשומת חשבון ולרשומת איש קשר ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 בדצמבר, 2008
956283 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לערוך לוח זמני עבודה שבועי עבור משתמש או עבור ציוד ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאה ועליך לפנות אל המנהל" 17 בדצמבר, 2008
957380 לא ניתן להגדיר תכונת statuscode באמצעות התהליך CompoundCreate לפני שאתה יוצר את החשבונית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 בדצמבר, 2008
958791 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להוסיף משתמש מתחום אמין ל-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאה" 17 בדצמבר, 2008
959208 משימת זיהוי הכפילויות אינה מזהה את כל הכפילויות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 בדצמבר, 2008
955469 מתקבלת הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להקצות מופע של ישות למשתמש אחר בלקוח אינטרנט של Microsoft Dynamics CRM או בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook 17 בדצמבר, 2008
958818 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להקצות הודעת דואר אלקטרוני למשתמש מתור של Microsoft Dynamics CRM 3.0: "‏‏אין אפשרות להקצות למשתמש אחר פעילויות שנסגרו" 17 בדצמבר, 2008
955423 הודעת שגיאה כאשר אתה ממזג שני חשבונות שנוספו לרשימת מיזוג לא פעילה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "המיזוג בוטל, צור קשר עם מנהל הרשת ונסה שנית" 17 בדצמבר, 2008
955685 משתמש עם הרשאת 'הקצה תפקיד' ביחידה עסקית המהווה צאצא יכול באופן בלתי צפוי להקצות את התפקיד 'מנהל מערכת' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 בדצמבר, 2008
957589 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לערוך חלק מהעמודות בתצוגת ישות זרימת העבודה באמצעות התכונה 'חיפוש מתקדם' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM נתקל בשגיאה" 19 בדצמבר, 2008
957318 בלוח תאריכי שירות של Microsoft Dynamics CRM 4.0, ניתן להציג רשומות עבור המשתמשים ועבור הציוד שאין לך גישה אליהם דרך תפקיד האבטחה שלך 19 בדצמבר, 2008
961135 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח תצוגה בלוח שנה של שירות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: Error (שגיאה): נזרק חריג מסוג 'System.Web.HttpUnhandledException'" 12 בדצמבר, 2008
957960 לא ניתן לעבור למצב מקוום לאחר שאתה שולח הודעת דואר אלקטרוני למשתמש אחר בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook 19 בדצמבר, 2008
955233 מתקבלת הודעת שגיאה כאשר אתה שומר תפקיד אבטחה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 בדצמבר, 2008
950266 אתה נתקע בדף הכניסה כאשר אתה מנסה להריץ את אשף העברת הנתונים ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 בדצמבר, 2008
966206 לא נוצרת תמונת דוח כאשר אתה מנסה לתזמן דוח ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 בדצמבר, 2008
955051 לא כל התכונות הדרושות נבחרות ומוצגות כהלכה כאשר אתה מגדיר מפת נתונים חדשה המכוונת אל הישות 'חוזה' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 5 בינואר, 2009
957970 כרטיסיות עשויות להיעלם כאשר אתה לוחץ בין הכרטיסיות של חלק מטופסי הישות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 ובין שולחן העבודה 6 בינואר, 2009
955422 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח מחדש הזדמנות סגורה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 אינו קוד מצב חוקי עבור הזדמנות" 6 בינואר, 2009
957031 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להפעיל את Microsoft Dynamics CRM 4.0 לאחר שדרוג מערכת ההפעלה ל-Windows Server 2008: "ה- Performance Counter המבוקש אינו מונה מותאם, יש לאתחלו כ- ReadOnly" 6 בינואר, 2009
952599 תווית שדה הכתובת עשויה להיות שגויה לאחר שאתה מפרסם את ההתאמה האישית של ישות איש הקשר וישות החשבון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 7 בינואר, 2009
952148 הודעת שגיאה בפעם הראשונה שאתה מנסה לעבור למצב מקוון לאחר שדרוג לקוח Microsoft Dynamics CRM 3.0 עבור Outlook ללקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook עם גישה במצב לא מקוון: "אירעה שגיאה לא מזוהה" 9 בינואר, 2009
956852 הודעת שגיאה כאשר אתה מפעיל דוח המשתמש בסוג פקודה "StoredProcedure" ב-Microsoft Dynamics CRM Connector עבור SQL Server Reporting Services: "ביצוע שאילתה נכשל עבור ערכת הנתונים 'Test_MSCRM'" 12 בינואר, 2009
955574 הודעת שגיאה כאשר מבצע מיזוג דואר ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error 0x80041103 'Contact' entity doesn't contain attribute with Name = ''" 13 בינואר, 2009
957057 לא ניתן לקבוע את התנהגות המחיקה למצב 'הסר קישור' או 'הגבל' עבור קשר מותאם אישית בין שתי ישויות מותאמות אישית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 בינואר, 2009
957704 לא נמצאים משתמשים כאשר אתה מחפש משתמשי מערכת אחדים באמצעות שמות המשפחה שלהם מתוך קשר ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 בינואר, 2009
960286 עדכון חדש זמין עבור שינויים באזורי הזמן ובשעון הקיץ ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 ובלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook 15 בינואר, 2009
957871 רשומות משימת הרחבת זרימת עבודה גורמות לטבלה AsyncOperationTable במסד הנתונים MSCRM לגדול לגודל גדול מדי ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 15 בינואר, 2009
953821 זרימת עבודה מופעלת באופן בלתי צפוי כאשר אתה מעדכן רשומה הכוללת רשומה כפולה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 במרץ, 2009
968135 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לייבא כלל זרימת עבודה בגירסה הטורקית של Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Data.SqlClient.SqlException: Invalid column name 'isCrmUIWorkflow'" 9 במרץ, 2009
957966 לא ניתן לייצא רשומה לגיליון עבודה של Excel אם אתה משתמש באפשרות דינמית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 במרץ, 2009
968672 הנמען אינו רואה סמל של דואר אלקטרוני במעקב ב-Microsoft Dynamics CRM כאשר משתמש של Microsoft Dynamics CRM שולח למשתמש אחר של Microsoft Dynamics CRM הודעת דואר אלקטרוני במעקב של Microsoft Dynamics CRM 12 במרץ, 2009
958601 ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0, ההערות הולכות לאיבוד אם מזוהה רשומה כפולה כאשר אתה מנסה לשמור רשומה 12 במרץ, 2009
968755 הטבלאות AsyncOperationBase ו-WorkflowLogBase גדלות מאוד ומתרחשות בעיות ביצועים כאשר אתה משתמש בזרימות עבודה רבות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 במרץ, 2009
968515 תפקידי האבטחה המותאמים אישית הקיימים אינם מקבלים הרשאות נסתרות לאחר החלת התיקון החם 950886 ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 במרץ, 2009
956330 ביצועים איטיים ושימוש רב במעבד כאשר אתה מייבא בהתאמות אישיות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 במרץ, 2009
966331 אתה יכול להקצות מקרה מתור אחד לאחר ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 ללא תלות בהרשאות תפקיד האבטחה שלך 12 במרץ, 2009
958562 דיוק ברירת המחדל של שדה 'כסף' נקבע לשתיים כאשר אתה משתמש בשפה הקוריאנית או היפנית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 במרץ, 2009
950266 אתה נתקע בדף הכניסה כאשר אתה מנסה להריץ את אשף העברת הנתונים ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 במרץ, 2009
955138 ביצועים איטיים או זמנים קצובים כאשר אתה מנסה לגשת לתצוגות מסוימות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 18 במרץ, 2009
959549 מנהלים יכולים באופן בלתי צפוי להציג משתמשי Active Directory שאינם שייכים ליחידה ארגונית של המנהל ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 במרץ, 2009
969287 נתב הדואר האלקטרוני מעביר הודעות בלתי רצויות לתיקייה שלא ניתנת למסירה אם הסימן (@) הוא התו הראשון בשם התצוגה של השולח ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 במרץ, 2009
954811 מנהל הפריסה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 נפתח לאט בשרת Microsoft Dynamics CRM 4.0 30 במרץ, 2009
961135 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח תצוגה בלוח שנה של שירות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: Error (שגיאה): נזרק חריג מסוג 'System.Web.HttpUnhandledException'" 6 באפריל, 2009
970136 חשבון שאיננו עוד חשבון האב של חשבון צאצא יכול באופן בלתי צפוי לצפות ברשימות החשבון הצאצא ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 באפריל, 2009
969946 זמין כלי לחילוץ אסימון המעקב מנושא הדואר האלקטרוני ולעדכון עמודת אסימון המעקב של טבלת הדואר האלקטרוני ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 באפריל, 2009
958084 זמין תיקון חם להשבתת התכונה 'התאמה חכמה' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 באפריל, 2009
969776 חלק מההערות אינן מסונכרנות כצפוי כאשר אתה עובר למצב לא מקוון ב-Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook 7 במאי, 2009
969758 אינך יכול להגדיר סכימת תחום Active Directory וכתובות אינטרנט שלMicrosoft Dynamics CRM 4.0 באופן בלתי תלוי עבור משתמשי Active Directory חיצוניים ופנימיים 7 במאי, 2009
953812 זמין תיקון חם המאפשר לך לעקוב אחר פגישה בלוח שנה משותף בלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook 7 במאי, 2009
963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 מייצר פעילויות עבור חברים לא פעילים ברשימת שיווק כאשר אתה יוצר פעילויות קמפיין, פעילויות קמפיין מהיר או פעילויות מיזוג דואר מרשימת השיווק 7 במאי, 2009
957720 חלק מהרשומות במסד הנתונים הלא מקוון הולכות לאיבוד לאחר שאתה מתעלם מבעיה המתרחשת כאשר אתה עובר למצב מקוון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook עם גישה במצב לא מקוון 2 ביולי, 2009
959072 טופס ישות נטען לאט לאחר שאתה מוסיף שדות רבים מסוגי תכונות רבים ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 ביולי, 2009
956526 כאשר אתה יוצר קמפיין או קמפיין מהיר ליצירת פעילות דואר אלקטרוני באמצעות האפשרות 'הקצה לתור', השולח מוגדר בשוגג כבעלים של משימת פעולה המונית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 ביולי, 2009
971758 הודעת שגיאה בלתי צפויה מתרחשת למרות שאתה משנה את תפקיד הזדמנות לקוח מכפילות ליחיד ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 ביולי, 2009
971356 מתקבלת הודעת שגיאה "stack overflow" אם האירוע OnChange()‎ מופעל עבור שדה חיפוש בטופס ישות ואם שדה זה משתנה לאחר הודעת מציאת כפילויות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 ביולי, 2009
971082 לא ניתן להסיר נתונים משדה ברשומה כפולה ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 ביולי, 2009
972150 מאפיינים של ספקים עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router חוזרים באופן בלתי צפוי לערכי ברירת המחדל שלהם לאחר שאתה משנה אותם 2 ביולי, 2009
971355 Microsoft Dynamics CRM 4.0 יוצר באופן בלתי צפוי מעברי שורה נוספים בהודעות דואר אלקטרוני שנוצרות על-ידי זרימת עבודה 2 ביולי, 2009
972482 מתקבלת הודעת שגיאה כאשר אתה עוקב אחר פגישה עם המאפיין "ExchangeEntryID" ארוך מ- 512 תווים בלקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook 2 ביולי, 2009
971353 הודעת שגיאה כאשר אתה יוצר מספר משתנים בו-זמנית באמצעות השיטה Service.Create(user)‎ ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "לא ניתן להכניס מפתח כפול" 2 ביולי, 2009
971354 Microsoft Outlook קורס כאשר אתה מפעיל את התכונה 'עקוב ב-CRM' עבור איש קשר נציג לאחר התקנת העדכון המצטבר 4 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 ביולי, 2009
972501 לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook אינו טוען את סרגל הכלים כצפוי 2 ביולי, 2009
972033הודעת שגיאה כאשר אתה מוסיף משתמש ל-Microsoft Dynamics CRM 4.0 מתחום אב אמין: "אתה מנסה ליצור משתמש עם שם כניסה לתחום שאינו קיים. בחר שם כניסה אחר לתחום ונסה שוב" 27 באוגוסט, 2009
974037 לא מתבצע מעקב אחר הודעות דואר אלקטרוני עם שמות תצוגה מסוימים ב-CRM לאחר התקנת עדכון מצטבר 4 27 באוגוסט, 2009
974310 זרימת עבודה נכשלת במצב 'המתנה' מדי פעם27 באוגוסט, 2009
976091 זמין עדכון עבור שינויי שעון קיץ בקהיר ובמערב אוסטרליה בשנת 2009 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.022 באוקטובר, 2009
975579 הזמנה הופכת באופן בלתי צפוי לקריאה בלבד אם כלל זרימת עבודה או ישום SDK משנים את המצב של ההזמנה ל'בביצוע' ב-Microsoft Dynamics CRM 4.022 באוקטובר, 2009
975529 הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לשנות שם תחום של משתמש Microsoft Dynamics CRM קיים בתחום אמין: "שם התחום אינו קיים"22 באוקטובר, 2009
975490 אתה מגיע למבוי סתום כאשר השירות האסינכרוני של Microsoft Dynamics CRM 4.0 פועל על מספר שרתים22 באוקטובר, 2009
974434 לא ניתן להתקין את Microsoft Dynamics CRM 4.0 או ליצור ארגונים נוספים ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 בלי הרשאות מנהל מערכת ב-Microsoft SQL Server22 באוקטובר, 2009
977714אתה יכול באופן בלתי צפוי לערוך בצובר הזדמנויות סגורות או הפניות סגורות ב-Microsoft Dynamics CRM 4.017 בדצמבר, 2009
978093אשף ייבוא הארגון קורס כאשר אתה משתמש באפשרות 'מפה משתמשים ידנית' כדי למפות משתמש מתחום אמין חיצוני ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 בדצמבר, 2009
978201לוח שנה של השירותים אינו מציג פעילויות שירות או פגישות רגילות המתחילות לפני פרק הזמן המוצג17 בדצמבר, 2009
978842הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לשמור שינויים שביצעת בתפקיד אבטחה ביחידה עסקית ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0: "אירעה שגיאה"11 בפברואר, 2010
978872הודעת שגיאה כאשר אתה מריץ דוח בעת שלקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook נמצא במצב לא מקוון: Error (שגיאה): אירעה שגיאה"11 בפברואר, 2010
978929רשומות מעודכנות במסד נתונים של ארגון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 אינן מסונכרנות עם מסד נתונים לא מקוון כאשר אתה עובר למצב לא מקוון ב-Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook עם גישה במצב לא מקוון11 בפברואר, 2010
978638הודעת שגיאה כאשר אתה מסנכרן נתונים ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook:‏ "אירעה שגיאה לא ידועה בעת סינכרון נתונים עם Outlook"11 בפברואר, 2010
979483קישור בין שני נושאים אינו נמחק לאחר שאתה מוחק נושא ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 בפברואר, 2010
980627מסד הנתונים של ארגון חדש אינו מכיל את התיקונים החמים של המטה-נתונים לאחר החלת התיקונים החמים של המטה-נתונים על הארגון החדש ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 8 באפריל, 2010
981885הנתונים בשדות תחת הסעיף 'כתובת' של איש קשר חסרים לאחר שאתה מסנכרן את Microsoft Office Outlook עם Microsoft Dynamics CRM 4.0 8 באפריל, 2010
981309Microsoft Office Outlook 2007 נסגר באופן בלתי צפוי כאשר אתה יוצר תווית מיזוג דואר בלקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Microsoft Office Outlook כאשר מותקן עדכון מצטבר 7 עבור Microsoft Dynamics CRM 4.08 באפריל, 2010
981839המיקוד מוצג במיקום שגוי באיש קשר ב-Microsoft Outlook לאחר שאתה מסנכרן את Microsoft Outlook עם Microsoft Dynamics CRM 4.08 באפריל, 2010
981625השירות DeletionService קורס כאשר אתה מפעיל את השירות DeletionService למחיקת רשומה ממסד נתונים של Microsoft Dynamics CRM 4.0 3 ביוני, 2010
982510הודעת אזהרה "Microsoft Dynamics CRM לא הצליח להוסיף את כתובת האינטרנט של שרת Microsoft Dynamics CRM לאתרים אמינים" כאשר אתה מנסה לפתוח לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Outlook בסביבה מאובטחת נעולה 3 ביוני, 2010
983439כלל זיהוי כפילויות אינו פועל כאשר אתה ממיר הפנייה לחשבון ב-Microsoft Dynamics CRM 4.03 ביוני, 2010
2249156הודעות דואר אלקטרוני כפולות נשלחות באופן בלתי צפוי לשרתים המכילים את השירות Async עבור Microsoft Dynamics CRM 4.029 ביולי, 2010
מאפיינים:

מזהה פריט: 949256 - סקירה אחרונה: 09/12/2011 00:05:00 - תיקון: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

  • kbmbsupgrade kbtshoot kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner KB949256
משוב