אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תיאור העדכון ל-Microsoft Office 2008 עבור Mac 12.1.3

מבוא
Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS08-057. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכוני האבטחה עבור Microsoft Office 2008 for Mac. כדי לעיין בעלון האבטחה במלואו, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
פרטי העדכון
העדכון ל- Office 2008 עבור Mac 12.1.3 מכיל כמה שינויים המשפרים את האבטחה, היציבות, המהימנות והביצועים. בנוסף, עדכון זה כולל תיקונים בפגיעויות שבהן תוקף יכול להשתמש כדי להחליף את התוכן של זיכרון של מחשב באמצעות קוד זדוני.

שיפורים הכלולים בעדכון

העדכון ל- Office 2008 for Mac 12.1.3 כולל את השיפורים הבאים.

שיפורים עבור כל היישומים של Microsoft Office 2008 for Mac

 • האבטחה משופרת. עדכון זה מתקן פגיעויות ב- Office 2008 עבור יישומי Mac העלולות לאפשר לתוקף לדרוס את התוכן של זיכרון המחשב שלך באמצעות קוד זדוני. לקבלת מידע נוסף, עיין בעלון האבטחה המפורט מוקדם יותר במסמך זה.
 • היציבות משופרת. עדכון זה פותר בעיה שגורמת ליישומי Office 2008 for Mac להיסגר באופן בלתי צפוי במהלך הפתיח השל יישומי Office 2008 for Mac או בעת השימוש בהם.
 • ביצועי התרשימים משופרים. עדכון זה משפרת את בעיות הביצועים הבאות בתרשימים:
  • שיפור הביצועים של תרשימים הכוללים נקודות נתונים מרובות.
  • שיפור הביצועים כאשר תרשימי קו ופיזור נוצרים. כברירת מחדל, תרשימי קו ופיזור חדשים ישתמשו בעיצוב פשוט יותר.
 • המהימנות משופרת בתצוגה ובפריסה של תרשימים ותמונות. עדכון זה פותר את הבעיות הבאות בתרשימים ותמונות:
  • קווים מודפסים בעובי של 1 נק', גם כאשר הקו צר יותר מ- 1 נק'.
  • קשה לשנות את הגודל של קו ולשמור עליו ישר לחלוטין.
  • הקו נקטע ומקפים זזים ב- Microsoft PowerPoint 2008 for Mac לאחר התקנת עדכונים של Office 2008 for Mac.
  • PowerPoint 2008 for Mac נסגר באופן בלתי צפוי בעת ניסיון להחיל צבעים על תמונה שמוטבעת בתוך צורה פעמים מרובות.
  • החלונית 'סדר' בתיבת הדו-שיח עיצוב סדרת נתונים מציגה מחרוזת ריקה עבור סדרה ללא שם בתרשים. בעדכון זה, הסדרה ללא שם בתרשים מוחלפת בשם "<series x>." בשם זה, x הוא מציין מיקום עבור מספר הסדרה.
  • מגמות הנתונים כוללות תאים המכילים את הערך "#N/A" במהלך החישוב.
  • תוויות הציר בחלק מהתרשימים חתוכות.
 • המהימנות משופרת בעת פתיחה של מסמך שמכיל תמונת PDF. עדכון זה פותר בעיה במסמכי Office שמכילה תמונות PDF. בעיה זו מתרחשת כאשר תמונות נאבדות או מועברות כאשר מסמך פתוח בגירסה מבוססת Windows של Office.
 • היציבות משופרת עבור מסמכים שמכילים תמונות PDF. עדכון זה פותר בעיה שגורמת ליישום Office 2008 for Mac להיסגר באופן בלתי צפוי בעת שמירת מסמך שמכיל תמונת PDF.

שיפורים ב- Microsoft Word 2008 for Mac

 • התאימות עם EndNote משופרת. עדכון זה פותר בעיה המתרחשת בעת הפעלת Word כאשר EndNote X1 מותקן, ולחצני הכלי בסרגל הכלים הרגיל אינם זמינים.
 • המהימנות משופרת עם תיקון שגיאות אוטומטי. עדכון זה פותר בעיה המתרחשת כאשר אתה משנה את השפה לגרמנית, ולאחר שאתה מקליד בתוך Word מופיעה הודעת השגיאה הבאה:
  This command is not available in this version of Microsoft Word (פקודה זו אינה זמינה בגירסה זו של Microsoft Word).
 • המהימנות משופרת בתצוגה של SmartArt, תרשימים ותמונות. עדכון זה פותר בעיה הגורמת לתצוגה מטושטשת של SmartArt, תרשימים ותמונות בעת הרחבת השוליים הימניים.
 • המהימנות משופרת עבור שרטוט טבלה. עדכון זה פותר בעיה הגורמת לטקסט רגיל בטבלאות להופיע מודגש לאחר הוספה או מחיקה של כמה שורות.
 • המהימנות משופרת עבור מסמכים בעלי גרפיקה מוטבעת. עדכון זה פותר בעיה הגורמת לגרפיקה מוטבעת להישמר עם יישור שגוי בתבנית HTML.

שיפורים ב- Microsoft PowerPoint 2008 for Mac

 • PowerPoint אינו משנה עוד את חותמת התאריך והשעה של קובץ שמור. עדכון זה מתקל בעיה שמתרחשת כאשר PowerPoint משנה את חותמת התאריך והשעה של קובץ שמור למועד שבו הקובץ נפתח. שינוי זה חל על קבצים בינאריים מסוג .ppt, לא על קבצי OpenXML מסוג .pptx.
 • היציבות משופרת בעת פתיחת מצגת של PowerPoint ב- Mac OS X 10.5 (Leopard). עדכון זה פותר בעיה עבור משתמשי Mac OS X v10.5 הגורמת ל- PowerPoint 2008 להיסגר באופן בלתי צפוי כאשר משתמשים פותחים מצגת.
 • תמונות הנוספות ל- PowerPoint מיישומים אחרים מוצגות כעת כראוי. עדכון זה פותר בעיה המתרחשת כאשר תמונה המועתקת או נגררת מדפדפן אינטרנט או מיישום אחר שאינו של Microsoft לתוך PowerPoint, וכתובת URL מוצגת במקום התמונה בפועל.

שיפורים ב- Microsoft Excel 2008 for Mac

 • המהימנות משופרת בחישובים. עדכון זה פותר את בעיות החישוב הבאות:
  • עדכון זה פותר בעיה המתרחשת כאשר הנוסחה SUMIFS מחזירה שגיאת z #VALUE כאשר היא מפנה לטווחים גדולים של תאים.
  • עדכון זה פותר בעיה שמתרחשת כאשר חישוב נוסחה של XIRR אינו מתאים לתוצאות החישוב של Excel for Windows. התוצאות משתנות גם בין קבצי .xslx לקבצי .xls.
 • היציבות של טבלאות ציר משופרת. עדכון זה פותר את הבעיות הבאות:
  • עדכון זה פותר בעיה המתרחשת כאשר חוברות עבודה של Excel ממיינות באופן אוטומטי טבלת ציר ולאחר מכן Excel נסגר באופן בלתי צפוי.
  • עדכון זה פותר בעיה המתרחשת בעת בחירה של תא מחוץ לטווח של טבלת הציר מתוך תיבת הדו-שיח מיון, לאחר מכן Excel נסגר באופן בלתי צפוי.
 • היציבות משופרת בעת שמירת מסמכים. עדכון זה פותר את הבעיות הבאות בעת שמירת מסמכים:
  • עדכון זה פותר בעיה שמונעת מ- Excel פתיחה של קובץ שמור. ייתכן שהקובץ פגום אם שורה שמכילה נוסחת מערך נמחקת. מופיעה הודעת השגיאה הבאה בעת פתיחה של קובץ פגום:
   Excel cannot open this file (ל- Excel אין אפשרות לפתוח קובץ זה). ייתכן שהקובץ פגום או שהתבנית המקורית שלו השתנתה.
  • עדכון זה פותר בעיה הגורמת להצגת האזהרה הבאה בעת שמירת חוברת עבודה של Excel.
   אין די זיכרון.
  • עדכון זה פותר בעיה שמונעת אפשרות לפתוח קובץ .xslx שנשמר מקובץ .xslx אחר.
 • הביצועים משופרים בעת יצירת תרשימים. עדכון זה מסייע לשפר ביצועים בעת יצירה של תרשימים מערכת נתונים גדולה.

שיפורים ב- Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • אירועי לוח שנה אינם משוכפלים ב- Outlook Web Access או ב- Outlook 2007. עדכון זה פותר בעיה הגורמת לשכפול של אירועי לוח שנה ב- Outlook Web Access או ב- Microsoft Office Outlook 2007. בעיה זו מתרחשת כאשר משתתף מקבל בקשה לפגישה ששונתה ועודכנה ב- Entourage 2008 for Mac. תיקון זה פותר את הבעיה רק עבור פגישות חדשות שנוצרו או התעדכנו. עליך לרוקן את המטמון כדי לאכוף סינכרון מחדש של המטמון כדי לפתור את הבעיה עבור אירועים ישנים יותר.
 • פרטי אזור הזמן מעודכנים. עדכון זה מספק פרטי אזור זמן מעודכנים.
 • המהימנות משופרת בעת ניסיון להתחבר באופן מאובטח לתיבת הדואר שלך במחשב שבו פועל Exchange Server 2007. עדכון זה פותר בעיה המתרחשת בעת ניסיון להתחבר באופן מאובטח לתיבת הדואר שלך במחשב שבו פועל Microsoft Exchange Server 2007 לאחר שתבצע שדרוג לעדכון של Office 2008 for Mac 12.1.2. כעת תופיע הודעת האזהרה הבאה:
  לא ניתן ליצור חיבור מאובטח ל- mailbox_servername מאחר ששם השרת של כתובת ה- IP לא מתאים לשם או לכתובת ה- IP באישור השרת. אם תמשיך, המידע שתציג ותשלח יוצפן, אך לא יהיה מאובטח.
 • הטקסט בכותרת ההודעה מוצג כראוי. עדכון זה פותר בעיה המתרחשת בעת קבלת הודעות ביפנית ב- Entourage 2008 for Mac, והטקסט בכותרת ההודעה מציג תווים לא חוקיים ב- Apple Mail.
 • Entourage Account Setup Assistant משופר לטיפול ב- SSL וב- Autodiscover of Public Folders. עדכון זה פותר את הבעיות הבאות ב- Entourage Account Setup Assistant:
  • עדכון זה פותר בעיה המתרחשת כאשר Account Setup Assistant מאכלס את השדה Public Server באמצעות ה- FQDN הפנימי של Public Folder Server במקום כתובת ה- URL הציבורית של Outlook Web Access. באפשרותך להשתמש בכתובת ה- URL של Outlook Web Access עבור שם השרת הציבורי כדי לפרסם את התיקיות הציבוריות ולאפשר גישה אליהן דרך האינטרנט.
  • עדכון זה פותר בעיה המתרחשת כאשר Account Setup Assistant משבית את Secure Socket Layer (SSL) עבור LDAP Server במהלך קביעת תצורה אוטומטית של חשבון. אפשרות SSL מופעלת רק עבור שרת Exchange ו- Public Folder ולא עבור שרת LDAP. לשם כך, עליך לערוך באופן ידני את הגדרות החשבון ולבחור באפשרות זו עבור שרת LDAP.

תנאים מוקדמים

לפני שתתקין את עדכון 12.1.3 עבור Office 2008 for Mac, ודא שבמחשב שלך פועלת מערכת ההפעלה Mac OS X 10.4.9 (Tiger) או גירסה מתקדמת יותר של מערכת ההפעלה Mac OS X.כדי לוודא שהמחשב עומד בדרישה מקדימה זו, לחץ על About This Mac (על מחשב Mac זה) בתפריט Apple. בנוסף, עליך להתקין את עדכון 12.1.0 עבור Microsoft Office 2008 for Mac במחשב, לפני התקנת עדכון 12.1.3 של Office 2008 for Mac. כדי לוודא שעדכון 12.1.0 של Microsoft Office 2008 for Mac מותקן, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בתפריט Go (עבור אל), לחץ על Applications (יישומים).
 2. פתח את התיקיה Microsoft Office 2008 ולאחר מכן הפעל יישום כלשהו של Office (לדוגמה, הפעל את Word).
 3. בתפריט Word, לחץ על About Word (אודות Word).
 4. בתיבת הדו-שיח About Word, השווה את מספר הגירסה לצד התווית Latest Installed Update.

כיצד להשיג את העדכון

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
הורדהורד את חבילת עדכון 12.1.3 עבור Microsoft Office 2008 for Mac כעת.תאריך פרסום: 14 באוקטובר 2008

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

קבצים מעודנים

להשגת רשימה מלאה של הקבצים שעדכון זה מוסיף או משנה, לחץ פעמיים על מתקין העדכון ולאחר מכן, בתפריט File (קובץ), לחץ על Show Files (הצג קבצים).

הערה עדכון 12.1.3 עבור Office 2008 for Mac זמין גם באמצעות תכונות העדכונים האוטומטיים של Microsoft. AutoUpdate היא תוכנית המעדכנת את תוכנות Microsoft באופן אוטומטי. כדי להשתמש בעדכון אוטומטי, הפעל אחת מתוכניות Microsoft Office. לאחר מכן, בתפריט עזרה, לחץ על בדוק אם יש עדכונים.

לקבלת מידע נוסף על משאבים ל- Office 2008 עבור Mac, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מאפיינים:

מזהה פריט: 958267 - סקירה אחרונה: 09/10/2012 13:57:00 - תיקון: 3.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • dftsdahomeportal kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbexpertisebeginner kbqfe kbbug KB958267
משוב