אפשרויות עורך (מתקדם)

בעזרת אפשרויות עורך, ניתן לבחור אפשרויות עבור התוכן ב- Outlook. לדוגמה, באפשרותך לבחור אם הקלדה מחליפה באופן אוטומטי את הטקסט שנבחר ואם יש לשמור על עיצוב המקור בטקסט שאתה מעתיק ומדביק.

אפשרויות עריכה

גזירה, העתקה והדבקה

הצגת תוכן של דואר אלקטרוני

תצוגה

אפשרויות עריכה

בחר את תיבת הסימון של אפשרות אחת או יותר מאפשרויות אלה. כשתסיים לבחור אפשרויות, לחץ על אישור.

 • הקלדה מחליפה טקסט נבחר בחר באפשרות זו כדי למחוק את הטקסט הנבחר כאשר אתה מתחיל להקליד. אם תנקה תיבת סימון זו, Microsoft Office Outlook מוסיף טקסט חדש לפני הטקסט הנבחר ולא מוחק את הטקסט הנבחר.

 • בעת בחירה, בחר אוטומטית את המילה כולה בחר באפשרות זו כדי לבחור מילים שלמות בעת בחירת חלק ממילה אחת ולאחר מכן חלק מהמילה הבאה. הפעלת אפשרות זו גורמת גם ל- Outlook לבחור מילה ואת הרווח שלאחריה בעת לחיצה כפולה על מילה.

 • אפשר גרירה ושחרור של טקסט בחר באפשרות זו כדי שתוכל להעביר או להעתיק טקסט נבחר על-ידי גרירתו. כדי להעביר טקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש. כדי להעתיק טקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ תוך גרירת הבחירה למיקום החדש שלה.

 • השתמש ב- CTRL + לחיצה להפעלת היפר-קישור בחר באפשרות זו כדי לאפשר עריכה נוחה יותר של הטקסט בהיפר-קישורים. כאשר אפשרות זו מופעלת, עליך להקיש CTRL תוך לחיצה על הקישור כדי להפעיל את הקישור. כאשר אפשרות זו מבוטלת, לחיצה על הקישור גורמת ל- Outlook לעבור אל יעד הקישור, באופן שמקשה על עריכת טקסט הקישור.

 • צור אוטומטית בד ציור בעת הוספת צורות אוטומטיות בחר באפשרות זו כדי למקם בד ציור סביב אובייקטי ציור או ציורי דיו/כתיבת דיו בעת הוספתם להודעת דואר אלקטרוני. בד ציור עוזר לך לסדר אובייקטי ציור ותמונות ולהעביר אותם כיחידה אחת.

 • השתמש בבחירה חכמה של פיסקה בחר באפשרות זו כדי לבחור את סימון הפיסקה בעת בחירת פיסקה שלמה. אם תכלול את סימון הפיסקה בעת גזירה והדבקה של פיסקה, לא תשאיר פיסקה ריקה והעיצוב שלך יישאר באופן אוטומטי עם הפיסקה.

 • השתמש בסימון חכם בחר באפשרות זו כדי לציין שהסמן זז בעת גלילה מעלה או מטה. בעת הקשה על מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה לאחר הגלילה, הסמן מגיב בעמוד הנוכחי המוצג, ולא במיקום הקודם שלו.

 • השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים בחר באפשרות זו כדי להפעיל או לבטל מצב הקלדה על טקסט קיים על-ידי הקשה על INSERT.

 • השתמש במצב הקלדה על טקסט קיים בחר באפשרות זו כדי להחליף טקסט קיים בעת ההקלדה, תו אחד בכל פעם. אם השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים נבחרה, באפשרותך להפעיל או לבטל אפשרות זו על-ידי הקשה על INSERT.

 • הוסף גרשיים כפולים למספור אלף-בית עברי בחר באפשרות זו כדי להוסיף מירכאות כפולות (") למספור.

 • הצג הודעה לפני עדכון סגנון בחר באפשרות זו כדי שתוצג בפניך הודעה כאשר אתה משנה באופן ישיר טקסט שעליו הוחל סגנון ולאחר מכן מחיל שוב את הסגנון על הטקסט ששונה. כאשר ההודעה מוצגת, באפשרותך לעדכן את הסגנון בהתבסס על השינויים שבוצעו לאחרונה או להחיל מחדש את העיצוב של הסגנון.

 • השתמש בסגנון רגיל עבור רשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות בחר באפשרות זו כדי לבסס סגנונות רשימה על סגנון הפיסקה הרגיל במקום על הסגנון 'רשימת פיסקאות'.

 • עקוב אחר עיצוב בחר באפשרות זו כדי לעקוב אחר העיצוב שלך במהלך ההקלדה. פעולה זו עוזרת לך להחיל בקלות את אותו עיצוב במיקום אחר. אפשרות זו חייבת להיות מופעלת כדי שתוכל להשתמש בפקודה בחר טקסט עם עיצוב דומה בתפריט הקיצור המופיע בעת לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט הנבחר. כדי להציג רשימה של העיצוב שבו השתמשת, לחץ על הפקודה אפשרויות בחלונית סגנון ולאחר מכן בחר בתיבות הסימון עיצוב ברמת הפיסקה, עיצוב גופן ועיצוב תבליט ומספור.

 • סמן חוסר עקביות בעיצוב בחר באפשרות זו כדי לסמן עיצוב בקו תחתון כחול מסולסל כאשר הוא דומה, אך לא זהה, לעיצוב אחר בהודעות הדואר האלקטרוני. כדי להשתמש באפשרות זו, עליך לבחור גם בתיבת הסימון עקוב אחר עיצוב.

 • אפשר שימוש בתכונת לחץ והקלד בחר באפשרות זו כדי להוסיף טקסט, גרפיקה, טבלאות או פריטים אחרים באזור ריק של הודעת דואר אלקטרוני על-ידי לחיצה כפולה באזור הריק. התכונה 'לחץ והקלד' מוסיפה באופן אוטומטי פיסקאות ומחילה את היישור הנדרש למיקום הפריט במקום שבו לחצת פעמיים. תכונה זו זמינה רק בתצוגת פריסת הדפסה ובתצוגת פריסת אינטרנט.

 • סגנון ברירת מחדל של פיסקה בחר בסגנון שחל על הטקסט בעת שימוש בתכונה 'לחץ והקלד'.

 • השתמש בבדיקת רצף בחר באפשרות זו כדי לאמת אם תו חדש שהוקלד מתרחש ברצף הנכון כדי לשמש כסימון גוון, סימן ניקוד או תנועה שיש למקם מעל, מתחת, לפני או אחרי העיצור המתאים.

  אפשרות זו זמינה רק אם עברית ושפות אחרות פעילות לצורך עריכת טקסט. 'הקלד והחלף' בחר באפשרות זו כדי להחליף את התו שהוקלד קודם לכן בתו החדש שהוקלד אם שני התווים אינם יכולים להתקיים יחדיו באותו אשכול טקסט.

 • גופנים אסיאתיים חלים גם על טקסט לטיני בחר באפשרות זו כדי לשנות תווים לטיניים לגופן האסיאתי שנבחר בעת החלת הגופן האסיאתי על הטקסט הנבחר. נקה תיבת סימון זו אם ברצונך שתווים לטיניים יישארו בגופן הלטיני בעת החלת הגופן האסיאתי על שאר הודעת הדואר האלקטרוני. הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית זמינה עבור עריכת טקסט.

 • החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף בחר באפשרות זו כדי לשנות את שפת לוח המקשים ואת הגופן בהתבסס על שפת הטקסט שבו ממוקם הסמן. אם תנקה אפשרות זו, רק הגופן ישתנה.

  אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

 • השתמש במצב IME מדור קודם כדי להפעיל מצב הקלדה על טקסט קיים בחר באפשרות זו כדי לאפשר את התווים שאתה מקליד כדי להחליף תווים קיימים (הקלדה על טקסט קיים) בזמן השימוש בעורך שיטות הקלט (IME) במחשב שבו פועלת מערכת ההפעלה Microsoft Windows XP. אם Outlook מותקן במחשב שבו פועלת Windows Vista, אפשרות זו אינה מופיעה משום שמצב הקלדה על טקסט קיים נתמכת באופן אוטומטי.

  אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

 • פקד IME פעיל בחר באפשרות זו כדי להפעיל עורך שיטות קלט (IME). נקה תיבת סימון זו כדי להפסיק את פעולתו של IME.

  אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

 • IME Trueinline בחר באפשרות זו כדי להשתמש בממשק שפה טבעית במחשבים שבהם מופעל IME.

  אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

 • הגדרות IME לחץ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'מאפיינים עבור שם IME'. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי להגדיר או לשנות את הטקסט, לוח המקשים, המרת תווים ואפשרויות אחרות עבור ה- IME הפעיל.

  אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

גזירה, העתקה והדבקה

בחר את תיבת הסימון של אפשרות אחת או יותר מאפשרויות אלה. כשתסיים לבחור אפשרויות, לחץ על אישור.

 • באותו דואר אלקטרוני אפשרות זו מציגה את אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל המתרחש בעת הדבקת תוכן בהודעות הדואר האלקטרוני שמהן העתקת את התוכן. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל) אפשרות זו שומרת על סגנונות התווים ועל העיצוב הישיר שהוחלו על הטקסט המועתק. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, הטיה או עיצוב אחר שאינו כלול בסגנון הפיסקה.

  • מזג עיצוב אפשרות זו מוחקת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת על העיצוב שנחשב להדגשה, כגון טקסט מודגש ונטוי, כאשר הוא מוחל רק על חלק מהבחירה. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. הטקסט גם מקבל את מאפייני העיצוב הישיר או סגנון התו של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

  • שמור טקסט בלבד אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

 • הדבקה בין הודעות דואר אלקטרוני אפשרות זו מציגה את אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל המתרחש בעת הדבקת תוכן שהועתק מהודעת דואר אלקטרוני אחרת ב- Outlook. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל) אפשרות זו שומרת על העיצוב שהוחל על הטקסט המועתק. הגדרות הסגנון המשויכות לטקסט שהועתק מועתקות אל הודעת הדואר האלקטרוני המהווה יעד.

  • מזג עיצוב אפשרות זו מוחקת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת על העיצוב שנחשב להדגשה, כגון טקסט מודגש ונטוי, כאשר הוא מוחל רק על חלק מהבחירה. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. הטקסט גם מקבל את מאפייני העיצוב הישיר או סגנון התו של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

  • שמור טקסט בלבד אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

 • הדבקה בין הודעות דואר אלקטרוני כשהגדרות סגנון מתנגשות אפשרות זו מציגה את אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל המתרחש בעת הדבקת תוכן שהועתק מהודעת דואר אלקטרוני אחרת ב- Outlook, כאשר הסגנון שהוקצה לטקסט המועתק מוגדר באופן שונה בהודעת הדואר האלקטרוני שבה מודבק הטקסט. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • שמור על עיצוב המקור אפשרות זו שומרת על מראה הטקסט המועתק על-ידי הקצאת הסגנון הרגיל לטקסט המודבק והחלת עיצוב ישיר. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, הטיה או עיצוב אחר שנועדו לחקות את הגדרת הסגנון של הטקסט המועתק.

  • השתמש בסגנונות יעד (ברירת מחדל) אפשרות זו שומרת על שם הסגנון המשויך לטקסט המועתק, אך משתמשת בהגדרת הסגנון של הודעת הדואר האלקטרוני שבה מודבק הטקסט. לדוגמה, אתה מעתיק טקסט בסגנון 'כותרת 1' מהודעת דואר אלקטרוני אחת לאחרת. בהודעה הראשונה, הסגנון 'כותרת 1' מוגדר כ- Arial מודגש, 14 נק', ובהודעת הדואר האלקטרוני שבה אתה מדביק את הטקסט, הסגנון 'כותרת 1' מוגדר כ- Cambria מודגש, 16 נק'. בעת שימוש באפשרות השתמש בסגנונות יעד, הטקסט המודבק משתמש בסגנון 'כותרת 1', Cambria מודגש, 16 נק'.

 • הדבקה מתוכניות אחרות אפשרות זו מציגה את אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל המתרחש בעת הדבקת תוכן שהועתק מתוכנית אחרת. ברשימה הנפתחת, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • שמור על עיצוב המקור (ברירת מחדל) אפשרות זו שומרת על העיצוב של הטקסט המועתק.

  • מזג עיצוב אפשרות זו מוחקת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט המועתק, אך שומרת על העיצוב שנחשב להדגשה, כגון טקסט מודגש ונטוי, כאשר הוא מוחל רק על חלק מהבחירה. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק. הטקסט גם מקבל את מאפייני העיצוב הישיר של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט.

  • שמור טקסט בלבד אפשרות זו מבטלת את כל העיצוב ואת הרכיבים שאינם טקסט, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שבה הוא מודבק, ומקבל את כל מאפייני העיצוב הישיר או סגנונות התווים של הטקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקת הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים וטבלאות מומרות לסידרת פיסקאות.

 • הוסף/הדבק תמונה כ אפשרות זו מציגה את האופן שבו Outlook מוסיף תמונות ביחס לטקסט ההודעה. באפשרותך להוסיף תמונות בשורה עם הטקסט, לאפשר הזזה של התמונות עם הטקסט או להגדיר גלישת טקסט מסביב, לפני או מאחורי התמונה. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • בשורה עם טקסט אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה בפיסקה כאילו היתה טקסט. באפשרות זו נעשה שימוש כברירת מחדל. הגרפיקה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט. באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותה מחדש באותו אופן שבו אתה גורר טקסט.

  • ריבוע אפשרות זו מאפשרת גלישת טקסט סביב כל צדדיו של ריבוע מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

  • צמוד אפשרות זו מאפשרת גלישת טקסט סביב הגרפיקה בצורה לא סדירה מסביב לתמונה בפועל. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

  • מאחורי הטקסט אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה כך שהגרפיקה צפה בשכבה משל עצמה מאחורי הטקסט. אין גבול מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

  • לפני הטקסט אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה כך שהגרפיקה צפה בשכבה משל עצמה לפני הטקסט. אין גבול מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

  • דרך אפשרות זו מאפשרת גלישת טקסט סביב הגרפיקה, כולל מילוי הרווח שאותו יוצרת צורה קעורה, כגון חצי סהר. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

  • מעל ומתחת אפשרות זו מונעת גלישת טקסט בצדי הגרפיקה. הגרפיקה אינה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקמה מחדש.

  שמור על תבליטים ומספרים בעת הדבקת טקסט עם האפשרות 'שמר טקסט בלבד' בחר באפשרות זו כדי להמיר מספור ותבליטים לסימני טקסט.

 • השתמש במקש Insert לשם הדבקה בחר באפשרות זו כדי להשתמש במקש INSERT להוספת תוכן הלוח של Office להודעה.

 • הצג לחצני אפשרויות הדבקה בחר באפשרות זו כדי להציג את הלחצן 'אפשרויות הדבקה' בעת הדבקת תוכן. באפשרותך להשתמש בלחצן 'אפשרויות הדבקה' כדי לעקוף או לשנות את ההגדרות שאתה קובע במקטע זה של תיבת הדו-שיח 'אפשרויות עורך'.

 • השתמש בגזירה והדבקה חכמות בחר באפשרות זו כדי להתאים באופן אוטומטי את העיצוב בעת הדבקת טקסט. לאחר שתבחר בתיבת סימון זו, תוכל ללחוץ על 'הגדרות' כדי להגדיר אפשרויות נוספות להדבקה.

  • הגדרות לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרות. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לציין את אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל בעת מיזוג, גזירה והדבקה של טקסט. באפשרותך לעקוף את אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל באמצעות לחצן אפשרויות הדבקה, המופיע בעת הדבקת תוכן מהלוח בתוך ההודעה. לחצן זה זמין רק כאשר האפשרות 'השתמש בגזירה והדבקה חכמות' מופעלת.

  • שנה ריווח משפטים ומילים אוטומטית בחר באפשרות זו כדי להסיר רווחים מיותרים בעת מחיקת טקסט, או כדי להוסיף רווחים דרושים בעת הדבקת טקסט מהלוח.

  • שנה ריווח פיסקאות בעת הדבקה בחר באפשרות זו כדי להימנע מיצירת פיסקאות ריקות וכדי להימנע מריווח פיסקאות שאינו עקבי. 

  • שנה עיצוב טבלה ויישור בעת הדבקה בחר באפשרות זו כדי לשלוט בעיצוב וביישור של טבלאות. כאשר אפשרות זו מופעלת, תאים יחידים מודבקים כטקסט, חלקים בטבלה מודבקים כשורות בטבלה קיימת (ולא כטבלה מקוננת), ובעת הוספת טבלה לטבלה קיימת, הטבלה המודבקת מותאמת לטבלה הקיימת.

  • התנהגות חכמה של סגנונות לבחירה באפשרות זו אין השפעה. כדי לכוונן את התנהגות הסגנונות בעת הדבקת תוכן, השתמש באפשרויות הדבקה במקטע גזירה, העתקה והדבקה של האפשרויות מתקדם.

  • מזג עיצוב בעת הדבקה מתוך Microsoft Office PowerPoint בחר באפשרות זו כדי לשלוט בתוצאות בעת הדבקת תוכן ממצגת PowerPoint. כאשר אפשרות זו מופעלת, העיצוב של הטקסט המקיף או הטבלה חל על הטקסט המודבק, התבליטים, המספרים או סגנון הרשימה שהיו בשימוש לאחרונה מוחלים על הרשימה המודבקת, והמראה של פריטים כגון טבלאות, היפר-קישורים, תמונות, אובייקטי OLE וצורות נשמר מהמקור ב- PowerPoint.

  • התאם עיצוב בעת הדבקה מתוך Microsoft Office Excel בחר באפשרות זו כדי לשלוט בתוצאות בעת הדבקת נתונים מ- Excel. כאשר אפשרות זו מופעלת, נתונים מודבקים ממוקמים בטבלה, ותרשימים מודבקים כתמונות ולא כאובייקטי OLE.

  • מזג רשימות מודבקות עם רשימות מקיפות בחר באפשרות זו כדי לעצב פריטי רשימה כך שיתאימו לרשימה המקיפה בעת הדבקת הפריטים ברשימה.

הצגת תוכן של דואר אלקטרוני

בחר את תיבת הסימון של אפשרות אחת או יותר מאפשרויות אלה. כשתסיים לבחור אפשרויות, לחץ על אישור.

 • הצג טקסט עם גלישה בתוך חלון המסמך בחר באפשרות זו כדי להגדיר גלישת טקסט עבור החלון המכיל את הודעת הדואר האלקטרוני, כך שיהיה לך קל יותר לקרוא אותה על המסך.

 • הצג מצייני מיקום תמונה בחר באפשרות זו כדי להציג תיבה ריקה במקום כל תמונה בהודעות הדואר האלקטרוני שלך. אפשרות זו מאיצה את תהליך הגלילה בהודעה המכילה מספר רב של תמונות.

 • הצג ציורים ותיבות טקסט על המסך בחר באפשרות זו כדי להציג אובייקטים הנוצרים באמצעות כלי הציור של Outlook בתצוגת פריסת הדפסה או בתצוגת פריסת אינטרנט. נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר ציורים ובכך להאיץ את ההצגה של הודעות המכילות ציורים רבים. הציורים יודפסו גם אם תנקה תיבת סימון זו.

 • הצג הנפשת טקסט בחר באפשרות זו כדי להציג הנפשות טקסט על-גבי המסך שלך. נקה את תיבת הסימון כדי לבדוק כיצד הטקסט ייראה בעת ההדפסה.

  השתמש באפשרות זו בעת הצגת טקסט מונפש בהודעות שנוצרו בגירסה של Outlook הקודמת ל- Outlook 2007. הגירסה הנוכחית של Outlook אינה מספקת עוד את היכולת ליצור טקסט מונפש.

 • הצג תווי בקרה בחר באפשרות זו כדי להציג תווי בקרה מימין לשמאל.

  אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • הצג סימניות בחר באפשרות זו כדי להציג סימניות על-גבי המסך. אם תקצה סימניה לפריט, הפריט המסומן בסימניה יופיע בסוגריים מרובעים ([...]). אם תקצה סימניה למיקום, הסימניה תופיע כמצביע I. הסוגריים המרובעים ומצביע I אינם מופיעים בהודעות המודפסות.

 • הצג תגיות חכמות בחר באפשרות זו כדי להציג קו תחתון מנוקד סגול מתחת לטקסט המזוהה כתגית חכמה.

 • הצג קודי שדה במקום הערכים שלהם בחר באפשרות זו כדי להציג קודי שדה במקום תוצאות שדה בהודעות שלך. לדוגמה, ייתכן שתראה את הכיתוב ‎{ TIME @\"MMMM, d, YYYY" }‎ במקום '4 בפברואר, 2008'. נקה תיבת סימון זו כדי להציג תוצאות שדה.

  ללא קשר להגדרה זו, תוכל תמיד לעבור בין הצגת קודי שדה ותוצאות קודי שדה על-ידי הקשה על ALT+F9.

 • ספרות אפשרות זו קובעת כיצד ספרות יופיעו בהודעות. אפשרות זו זמינה רק אם השפה הערבית זמינה עבור עריכת טקסט.

  בחר פריט מהרשימה.

  • ערבית בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בתבנית המוכרת לדוברי אנגלית ושפות אירופאיות אחרות.

  • הינדי בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בתבנית המוכרת לדוברי ערבית והינדי.

  • הקשר בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בהתאם לשפת הטקסט המקיף.

  • מערכת בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בהתאם להגדרות האזוריות בלוח הבקרה.

 • שמות חודשים אפשרות זו קובעת כיצד שמות חודשים מערביים (לועזיים) מופיעים בטקסט בערבית. בחר פריט מהרשימה.

  • ערבית בחר באפשרות זו כדי להשתמש בשמות חודשים ערביים מקוריים.

  • תעתיק של אנגלית בחר באפשרות זו כדי לאיית שמות חודשים מערביים (לועזיים) בהיגוי אנגלי באמצעות טקסט ערבי.

  • תעתיק של צרפתית בחר באפשרות זו כדי לאיית שמות חודשים מערביים (לועזיים) בהיגוי צרפתי באמצעות טקסט ערבי.

 • סימני ניקוד אפשרות זו מציגה סימני ניקוד בהודעת הדואר האלקטרוני. אפשרות זו זמינה רק אם שפה המשתמשת בסימני ניקוד זמינה עבור עריכת טקסט.

 • השתמש בצבע זה עבור סימני ניקוד בחר באפשרות זו כדי לציין צבע להצגת כל סימני הניקוד, ללא קשר לצבע של סימני הניקוד בהודעה המקורית. ברשימה, בחר צבע.

 • תצוגת מסמך אפשרות זו מציינת את כיוון הטקסט עבור הודעות דואר אלקטרוני חדשות.

  • מימין לשמאל בחר באפשרות זו כדי להגדיר פריסה מימין לשמאל עבור הודעות דואר אלקטרוני. לדוגמה, פיסקאות מתחילות בצד הימני של הודעת הדואר האלקטרוני, כאשר הטקסט זורם שמאלה.

  • משמאל לימין בחר באפשרות זו כדי להגדיר פריסה משמאל לימין עבור הודעות דואר אלקטרוני. לדוגמה, פיסקאות מתחילות בצד השמאלי של הודעת הדואר האלקטרוני, כאשר הטקסט זורם ימינה.

 • החלפת גופנים לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח החלפת גופנים. השתמש באפשרות זו כדי לקבוע אם הודעת הדואר האלקטרוני הפעילה תשתמש בגופנים שאינם זמינים במחשב שלך. אם ההודעה משתמשת בגופנים שאינם נמצאים במחשב שלך, תוכל להשתמש בתיבת הדו-שיח כדי לציין גופן חלופי.

תצוגה

בחר את תיבת הסימון של אפשרות אחת או יותר מאפשרויות אלה. כשתסיים לבחור אפשרויות, לחץ על אישור.

 • הצג מידות ביחידות של בחר ביחידת המידה שבה ברצונך להשתמש בסרגל האופקי ועבור מידות שאתה מקליד בתיבות דו-שיח.

 • הצג מידות ברוחב תווים בחר באפשרות זו כדי להשתמש ברוחב תווים כבסיס ליישור טקסט, כמו בסרגל האנכי ובסרגל האופקי. שים לב אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • הצג פיקסלים עבור תכונות HTML בחר באפשרות זו כדי להשתמש בפיקסלים כיחידת המידה המהווה ברירת מחדל בתיבות דו-שיח הקשורות לתכונות HTML.

 • הצג קיצורי מקשים בתיאורי מסך בחר באפשרות זו כדי להציג קיצורי מקשים בתיאורי מסך.

 • הצג סרגל אנכי בתצוגת פריסת הדפסה בחר באפשרות זו כדי להציג את הסרגל האנכי בצד של חלון הדואר האלקטרוני. הקפד לבחור גם בתיבת הסימון סרגל בקבוצה הצג/הסתר של הכרטיסיה תצוגה ברצועת הכלים.

 • הצג סרגל ימני בתצוגת פריסת הדפסה בחר באפשרות זו כדי להציג את הסרגל האנכי בצד הימני של חלון הדואר האלקטרוני.

  אפשרות זו זמינה רק אם שפה הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • מטב מיקום תווים עבור פריסה במקום עבור יכולת קריאה בחר באפשרות זו כדי להציג מיקום תווים מדויק, כפי שיופיע בהודעה המודפסת ביחס לבלוקי טקסט.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×