ביצוע שיחת טלפון

התמיכה של Office 2010 מסתיימת בקרוב

שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג עכשיו

כדי להשתמש בתוכנת התקשורת של Microsoft Lync 2010 לצורך ביצוע או קבלה של שיחת טלפון, דרושים רמקולים ומיקרופון, אוזניות או התקן שמע מסוג USB. באפשרותך להשתמש ברשימת אנשי הקשר כדי להתקשר לעמיתים לעבודה בתוך החברה או לאנשי קשר מאוחדים (שותפים חיצוניים שהחברה שלהם מאוחדת עם החברה שלך או מחוברת אליה). לחלופין, באפשרותך להתקשר למספר חיצוני על-ידי הקלדת המספר בשדה החיפוש. לקבלת מידע נוסף אודות אופן חיפוש אנשי קשר, ראה שימוש בחיפוש של Lync 2010.

לשיחות בינעירוניות, יש להשתמש בתקן E.164, כלומר, קידומת מדינה, כגון 1 עבור ארצות הברית, ולאחריה קוד האזור ומספר המנוי.

אף על פי ש- Lync 2010 מזהה באופן אוטומטי את התקני השמע שלך, מומלץ לבדוק את אפשרויות התקן שמע‏שלך כדי לבחור התקנים חלופיים, להתאים את רמות עוצמת הקול או לבדוק שהכל פועל כשורה. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרות התקן שמע.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

ביצוע שיחת שמע בלחיצה אחת

התקשרות למספר חלופי של איש קשר

התקשרות לאנשים מרובים

הקלדת מספר חדש להתקשרות

שימוש בלוח החיוג

התקשרות לדואר קולי של איש קשר ישירות

הוספת שמע לשיחת צ'אט

סיום שיחה

ביצוע שיחה כנציג

בדיקת איכות השיחה

ביצוע שיחת שמע בלחיצה אחת

לכל אדם ברשימת אנשי הקשר שלך יש מספר ברירת מחדל שבאפשרותך להתקשר אליו על-ידי לחיצה על לחצן התקשר שמשמאל לאיש הקשר. מספר ברירת המחדל נקבע באחת משתי דרכים:

 • אם התקשרת לאיש הקשר בעבר, מספר ברירת המחדל הוא המספר האחרון שהשתמשת בו.

 • אם לא התקשרת לאיש הקשר בעבר, מספר ברירת המחדל נקבע לפי קביעת התצורה של הטלפוניה של הארגון. בדרך כלל, ברירת המחדל היא המספר של איש הקשר בעבודה או שיחת Lync (שיחת VoIP, או שיחת פרוטוקול העברת קול באינטרנט).

כדי לבצע שיחת שמע בלחיצה אחת, פתח את Lync, אתר את איש הקשר, וברשימת אנשי הקשר או בתוצאות החיפוש בצע את אחת הפעולות הבאות:

 • הצבע על איש הקשר, ולאחר מכן לחץ על לחצן התקשר. כדי לראות את המספר לפני החיוג, הצבע על לחצן התקשר ולאחר מכן המתן זמן קצר עד להופעת השם והמספר של איש הקשר.

 • הצבע על איש הקשר, ובכרטיס איש הקשר שמופיע לחץ על לחצן התקשר.

להדגמה בווידאו של אופן ביצוע שיחה, ראה וידאו: ביצוע שיחה.

לראש הדף

התקשרות למספר חלופי של איש קשר

משתמשי Lync יכולים לפרסם מספרי טלפון אופציונליים ולהעניק לאחרים הרשאות קשרי פרטיות של קבוצת עבודהאו חברים ומשפחה‏כדי להציג את המספרים.

 1. ברשימת אנשי הקשר או בתוצאות החיפוש, הצבע על איש הקשר ולאחר מכן לחץ על תפריט התקשר.

 2. לחץ על המספר הרצוי, או לחץ על מספר חדש כדי להזין מספר חדש.

לראש הדף

התקשרות לאנשים מרובים

Lync מאפשר לך להתקשר לאנשים מרובים בו-זמנית על-ידי בחירת אנשים מקבוצה.

 1. ברשימת אנשי הקשר שלך או בתוצאות חיפוש, אתר את הקבוצה שכוללת את האנשים שאליהם ברצונך להתקשר. הרחב את הקבוצה במידת הצורך.

 2. לחץ והחזק את מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על כל אדם שאיתו ברצונך ליצור קשר.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל אחד מאנשי הקשר שנבחרו ולאחר מכן לחץ על התקשר.

הערה:  באפשרותך להתקשר לכל חברי הקבוצה על-ידי איתור הקבוצה שאליה ברצונך להתקשר ברשימת אנשי הקשר או בתוצאות החיפוש ולחיצה על לחצן התקשר .

לראש הדף

הקלדת מספר חדש להתקשרות

באפשרותך להקליד את המספר שברצונך להתקשר אליו בשדה החיפוש.

 1. בשדה החיפוש, הקלד או הדבק את מספר הטלפון שברצונך להתקשר אליו. ניתן להקליד אותיות או מספרים.

 2. בתוצאות החיפוש, לחץ פעמיים על המספר, או הצבע עליו ולאחר מכן לחץ על לחצן התקשר משמאלו.

לראש הדף

שימוש בלוח החיוג

אם ברצונך להתקשר לאדם שלא נמצא ברשימת אנשי הקשר שלך, באפשרותך לחייג את מספר הטלפון שלו באמצעות לוח החיוג.

 1. בחלון הראשי של Lync, לחץ על סמל הטלפון.

 2. בלוח החיוג, הזן את המספרים שברצונך להתקשר אליהם ולאחר מכן לחץ על התקשר.

  הערה:  במערכות דואר קולי, בשיחות ועידה ובמצבים שונים אחרים, ייתכן שתתבקש להזין PIN או לבצע בחירה על-ידי הזנת מספר. ניתן להזין מספרים אלה בלוח החיוג בתצוגה טלפון או על-ידי לחיצה על לחצן לוח החיוג בחלון השיחה. אם Lync מוגדר לשימוש בטלפון השולחני שלך, באפשרותך להשתמש גם בלוח חיוג זה.

לראש הדף

התקשרות לדואר קולי של איש קשר ישירות

באפשרותך להתחבר ישירות לדואר הקולי של איש קשר מבלי לצלצל אליו קודם לכן. על Lync להיות מותקן אצלך וכן אצל איש הקשר.

 • ברשימת אנשי הקשר או בתוצאות החיפוש, הצבע על איש הקשר, לחץ על תפריט התקשר ולאחר מכן לחץ על דואר קולי.

לראש הדף

הוספת שמע לשיחת צ'אט

באפשרותך להתקשר לאנשי קשר תוך כדי ניהול שיחת צ'אט על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות בחלון השיחה:

 • כדי להתקשר לאיש קשר שאתה מנהל איתו שיחה, לחץ על לחצן התקשר. פעולה זו מבצעת התקשרות למספר ברירת המחדל של איש הקשר.

 • כדי להתקשר לאדם שאינו משתתף בשיחה, או כדי להתקשר למספר אחר של אדם המשתתף בשיחה, לחץ על תפריט התקשר ולאחר מכן בצע את אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על המספר שברצונך להתקשר אליו.

  • לחץ על מספר חדש כדי לציין מספר שונה שברצונך להתקשר אליו.

חלון השיחה נשאר פתוח ונוסף לו שמע. פקדי שמע כגון עוצמה והשתק מוצגים.

לראש הדף

סיום שיחה

לאחר סיום השיחה, הקפד לנתק אותה כראוי.

 • לחץ על לחצן סיים שיחה.

  הערה:  אם הוספת שמע לשיחת צ'אט, סיום שיחת הטלפון באופן זה אינו סוגר את חלון השיחה. כדי לסיים את שיחת הטלפון וכן את שיחת הצ'אט בו-זמנית, לחץ על לחצן סגור בחלון השיחה.

לראש הדף

ביצוע שיחה כנציג

אם אתה משמש כנציג של אדם כלשהו, כגון המנהל שלך, באפשרותך לבצע ולקבל שיחות מטעמו.

 1. ברשימת אנשי הקשר או בתוצאות החיפוש, הצבע על איש הקשר שברצונך להתקשר אליו ולאחר מכן לחץ על תפריט התקשר. (באפשרותך לבצע פעולה זו גם בכרטיס איש קשר.)

 2. ברשימה הנפתחת שבחלקו העליון של התפריט שמופיע, לחץ על האדם שמטעמו אתה מבצע את השיחה.

 3. לחץ על המספר שאליו ברצונך להתקשר, או לחץ על מספר חדש כדי להזין מספר חדש.

ב- Microsoft Outlook 2010, הרשימה הנפתחת של הנציג אינה מוצגת בכרטיסי אנשי קשר. Lync יוצר קבוצה ברשימת אנשי הקשר בשם אנשים שעבורם אני מנהל שיחות, המכילה את אנשי הקשר שהפכו אותך לנציג שלהם.

לראש הדף

בדיקת איכות השיחה

באפשרותך לבדוק את איכות השיחה של התקני השמע שלך בשתי לחיצות בלבד:

 1. בפינה הימנית התחתונה של החלון הראשי של Lync, לחץ על התפריט של התקן השמע בחירת התקן שמע .

 2. לחץ על בדוק את איכות השיחה.

בטלפון, תקבל הדרכה קולית אשר תלווה אותך שלב אחר שלב ובמסגרתה תקליט הודעת בדיקה, שתשמע אותה לאחר מכן. כדי לבצע התאמות, בדוק ובצע שוב את ההגדרות שלך באפשרויות של התקן שמע, ובצע שוב הבדיקה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×