קובע אם ערכו של ביטוי נמצא בטווח ערכים שצוין. באפשרותך להשתמש באופרטור זה במשפטי SQL.

תחביר

expr [Not] Betweenvalue1Andvalue2

תחביר האופרטור Between...And כולל את החלקים הבאים:

חלק

תיאור

expr

ביטוי המזהה את השדה המכיל את הנתונים שברצונך להעריך.

value1‏, value2

ביטוי שאליו ברצונך להשוות את expr.


הערות

אם הערך של expr נמצא בין value1 ו- value2 (כולל), האופרטור Between... And מחזיר True; אחרת, הוא מחזיר False. באפשרותך לכלול את האופרטור הלוגי Not כדי להעריך את המצב ההפוך (כלומר, אם expr נמצא מחוץ לטווח שהוגדר על-ידי value1 ו- value2).

תוכל להשתמש ב- Between...And כדי לקבוע אם ערכו של שדה נמצא בטווח מספרי שצוין. הדוגמה הבאה קובעת אם הזמנה נשלחה למיקום שנמצא בטווח קודי מיקוד. אם המיקוד הוא בין 98101 ל- 98199, הפונקציה IIf הפונקציה מחזירה "Local". אחרת, היא מחזירה “Nonlocal”.

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”) FROM Publishers

אם expr‏, value1, או value2 הוא Null‏, Between...And מחזיר ערך Null.

מאחר ש- תווים כלליים , כגון *, נחשבים לאותיות, לא ניתן להשתמש בהם עם האופרטור Between...And. לדוגמה, לא ניתן להשתמש ב-980* ו- 989* כדי למצוא את כל קודי המיקוד שמתחילים ב- 980 עד 989. במקום זאת, יש לך שתי חלופות לביצוע פעולה זו. באפשרותך להוסיף ביטוי לשאילתה שתופס את שלושת התווים השמאליים של שדה הטקסט ומשתמש ב- Between...And בתווים אלה. לחלופין, באפשרותך למלא את הערכים הגבוהים והנמוכים עם תווים נוספים - במקרה זה, 98000 עד 98999, או 98000 עד 98999 - 9999 אם אתה משתמש בקודי מיקוד מורחבים. (עליך להשמיט את – 0000 מהערכים הנמוכים משום שאחרת, 98000 יושמט אם לקודי מיקוד מסוימים יש מקטעים מורחבים ולאחרים אין).זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×