השתמש באפשרויות הבאות בתיבת הדו-שיח 'עיצוב אובייקט' כדי להחיל עיצוב על תיבות טקסט, צורות אוטומטיות, טבלאות, תמונות ו- WordArt ב- Publisher.

הערה: חלק מהכרטיסיות בתיבת הדו-שיח זמינות רק בהתאם לאובייקט שבחרת.

על איזו כרטיסיה ברצונך לקבל מידע?

הכרטיסיה 'צבעים וקווים'

השתמש בכרטיסיה צבעים וקווים כדי להחיל מילוי צבעים, קווים או גרפיקת גבול על אובייקט או תא טבלה שנבחרו.

מילוי

צבע – בחר את צבע המילוי הרצוי מהלוח, או בחר אחת מהאפשרויות ברשימה:

 • ערכות צבעים – בחר צבעים מתוך ערכת הצבעים שהוחלה על הפרסום שלך.

 • צבעים רגילים – בחר מתוך קבוצת צבעים רגילה.

 • ללא מילוי – לחץ על אפשרות זו כדי לא להוסיף מילוי לאובייקט שנבחר. אובייקטים ללא מילוי הם בעלי רקע שקוף.

 • צבעים נוספים - לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'צבעים'. באפשרותך לבחור בצבע חדש מלוח הצבעים הרגילים, או לבחור בצבע מותאם אישית שניתן להגדיר באמצעות מודלי הצבעים RGB, ‏HSL או CMYK. באפשרותך גם לבחור בצבע PANTONE®‎ ‎.

  הערה: ייתכן כי צבעי PANTONE®‎ המוצגים כאן אינם תואמים לתקנים המזוהים על-ידי PANTONE. עיין בפרסומים עדכניים של צבעי PANTONE לקבלת הצבע המדויק. PANTONE®‎ וסימנים מסחריים אחרים של Pantone, Inc.‎ הם הרכוש של Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.‏

אפקטי מילוי – לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'אפקטי מילוי', שבה ניתן להחיל אפקטי מילוי כגון מילויים הדרגתיים, מרקמים, תבניות, מילויים של תמונות וגוונים.

שקיפות - הזן אחוז שקיפות בתיבה 'שקיפות', או השתמש במחוון כדי לקבוע את מידת השקיפות של המילוי. אפשרות זו זמינה רק אם בחרת מילוי.

קו

צבע – בחר את צבע המילוי הרצוי מהלוח, או בחר אחת מהאפשרויות ברשימה:

 • ערכות צבעים – בחר צבעים מתוך ערכת הצבעים שהוחלה על הפרסום שלך.

 • צבעים רגילים – בחר מתוך קבוצת צבעים רגילה.

 • ללא מיתאר – לחץ על אפשרות זו כדי לא לספק מיתאר לאובייקט שנבחר.

 • צבעים נוספים - לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'צבעים'. באפשרותך לבחור בצבע חדש מלוח הצבעים הרגילים, או לבחור בצבע מותאם אישית שניתן להגדיר באמצעות מודלי הצבעים RGB, ‏HSL או CMYK. באפשרותך גם לבחור בצבע PANTONE®‎ ‎.

שקיפות - הזן אחוז שקיפות בתיבה 'שקיפות', או השתמש במחוון כדי לקבוע את מידת השקיפות של המילוי. אפשרות זו זמינה רק אם בחרת מילוי. 

רוחב – הזן עובי קו. אפשרות זו אינה זמינה אם לא נבחר צבע

סוג מורכב – בחר סגנון קו ומשקל משולבים מרשימת האפשרויות, או לחץ על גרפיקת גבול כדי לעבור אל תיבת הדו גרפיקת גבול . אפשרות זו זמינה רק אם בחרת מילוי. 

סוג מקף – בחר סגנון של קו מקווקו מהרשימה. אפשרות זו אינה זמינה אם לא נבחר צבע

סוג הכיפה – בחר באפשרות מעוגל, מרובעאו שטוח מתוך הרשימה. אפשרות זו אינה זמינה אם לא נבחר צבע

סוג צירוף – בחר מסגרת משופעת, מחודדאו סיבוב מהרשימה כדי לכלול סוגי פינות שונים עבור השורה. אפשרות זו אינה זמינה אם לא נבחר צבע

גרפיקת גבול – לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח גרפיקת גבול, שבה תוכל לבחור גבול גרפי עבור האובייקט.

תצוגה מקדימה – הצגת סגנונות המילוי והקו שנבחרו. המקטע תצוגה מקדימה זמין רק עבור סוגי אובייקטים בעלי ממדים מלבניים, כגון תיבות טקסט, טבלאות, תמונות וצורות אוטומטיות מלבניות. הלחצנים מסביב למקטע 'תצוגה מקדימה' תואמים לקווים עבור האובייקט. באפשרותך להחיל עיצוב קו על קווים בודדים על-ידי בחירת הלחצנים שתואמים לקווים שברצונך לשנות. Publisher מציג לחצנים שתואמים לקווים האנכיים והאופקיים שמפרידים בין תאי הטבלה. אם הגדרת קווים אלכסוניים בתא, Publisher יציג לחצן שתואם לקו האלכסוני. אם סוג האובייקט הוא טבלה, Publisher מציג לחצנים שתואמים לקווים האנכיים והאופקיים שמפרידים בין תאי הטבלה. בנוסף, אם הגדרת קווים אלכסוניים בתא, Publisher יציג לחצן שתואם לקו האלכסוני.

הגדרות קבועות מראש - לחץ על אחת מאפשרויות ההגדרות הקבועות מראש כדי להחיל סידרת קווים על האובייקט. באפשרותך לבחור אפשרויות התואמות למצבים ללא קווים, לכל הגבולות או לכל הגבולות ומחלקי התאים.

שרטט גבול בתוך מסגרת – בחר אפשרות זו כדי לשרטט גבול שיתווסף באופן שווה לצד הפנימי ולצד החיצוני של מסגרת האובייקט, במקום לצד החיצוני של המסגרת בלבד.

הערה: עבור צורות אוטומטיות מסוימות, כגון 'פרצוף מחייך', 'פחית' או 'ברק', אפשרות זו אינה זמינה.

החל הגדרות על סוג אובייקט חדש – בחר אפשרות זו כדי לשמור את הגדרות המילוי והקו שלך כהגדרות ברירת המחדל עבור כל אובייקט חדש מאותו סוג.

הערה: תיבת סימון זו זמינה רק אם האובייקט שאתה מעצב הוא תיבת טקסט או צורה אוטומטית.

אפקטי צורה -פעולה זו פותחת את תיבת הדו עיצוב צורה, מעניקה לך גישה למילוי, צל, השתקפות, זוהר, קצוות רכים, תבנית תלת-ממדואפקטי סיבוב תלת- ממדי.

לראש הדף

הכרטיסיה 'גודל'

הערה: אם בחרת טבלה והפכת את התמיכה בשפה מזרח אסיאתית או בשפה הנכתבת מימין לשמאל לזמינה באמצעות הגדרות השפה של מערכת Microsoft Office, כרטיסיה זו נקראת גודל וכיוון.

גודל וסיבוב

גובה – הזן את הגובה הרצוי עבור האובייקט.

רוחב – הזן את הרוחב הרצוי עבור האובייקט.

סיבוב – הזן את המידה, מ- 0 עד 359 מעלות, שבה ברצונך לסובב את האובייקט בכיוון השעון.

הערות: 

 • הגדרות הגובה והרוחב שייכות תמיד לממדים של אובייקט שאינו מסובב.

 • בעת שינוי הגדרות הגובה והרוחב תחת גודל וסיבוב, הגדרות הגובה והרוחב היחסיות תחת קנה מידה משתנות בהתאם.

קנה מידה

גובה הזן את הגובה הרצוי עבור הטבלה כאחוז מגודלה המקורי.

רוחב הזן את הרוחב הרצוי עבור הטבלה כאחוז מגודלה המקורי.

הערות: 

 • הגדרות הגובה והרוחב שייכות תמיד לממדים של אובייקט שאינו מסובב.

 • בעת שינוי ההגדרות עבור גובה ורוחב תחת קנה מידה, ההגדרות עבור אותם ממדי גובה ורוחב תחת גודל וסיבוב משתנות בהתאם.

נעל יחס גובה-רוחב - בחר בתיבת סימון זו כדי לוודא שההגדרות עבור גובה ורוחב נשארות באותו יחס. לדוגמה, אם תשנה את הגובה ל- 150 אחוז, ‎Publisher ישנה באופן אוטומטי את הרוחב ל- 150 אחוז.

לראש הדף

הכרטיסיה 'פריסה'

השתמש בכרטיסיה פריסה כדי לקבוע את המיקום המדויק של האובייקט בעמוד. ניתן גם לבחור אפשרויות לגלישת טקסט מסביב לטבלה הממוקמת מעל תיבת טקסט או מעל צורה אוטומטית המכילה טקסט.

מיקום אובייקט – אם האובייקט ממוקם מעל תיבת טקסט או צורה אוטומטית, בחר אם ברצונך להגדיר אותו עם מיקום בשורה או מדויק (קבוע).

מיקום בעמוד

בחר אפשרויות אלה כדי למקם את האובייקט בעמוד בצורה מדויקת. אפשרויות אלה אינן זמינות עבור אובייקטים בשורה.

אופקי – הזן את כמות השטח הרצויה בין האובייקט לבין חלק העמוד המופיע בתיבה מ:.

מ: – בחר את החלק בעמוד (פינה שמאלית עליונה, מרכז או פינה ימנית עליונה) שממנו ברצונך למדוד את המיקום האופקי של האובייקט.

אנכי – הזן את כמות השטח הרצויה בין האובייקט לבין חלק העמוד המופיע בתיבה מ:.

מ: – בחר את החלק בעמוד (פינה שמאלית עליונה, מרכז או פינה ימנית עליונה) שממנו ברצונך למדוד את המיקום האנכי של האובייקט.

סגנון גלישה – אם האובייקט ממוקם מעל תיבת טקסט או צורה אוטומטית המכילה טקסט, באפשרותך לבחור את אופן גלישת הטקסט מסביב לאובייקט.

 • ריבוע – הטקסט גולש מסביב לכל צדי מרובע הבחירה של האובייקט.

 • צמוד – הטקסט גולש קרוב ככל האפשר לאובייקט.

 • דרך – הטקסט גולש מסביב להיקף ובתוך כל חלק פתוח של האובייקט.

 • מעל ומתחת – הטקסט גולש מעל ומתחת לאובייקט, אך לא מצדדיו.

 • ללא – הסרת כל העיצובים של גלישת טקסט, כך שטקסט לא יגלוש מסביב לאובייקט. אם האובייקט שקוף, ניתן יהיה לראות מבעדו את הטקסט. במקרים אחרים, הטקסט יהיה מוסתר מאחורי האובייקט.

גלישת טקסט – אם האובייקט ממוקם מעל תיבת טקסט או צורה אוטומטית, ובחרת באפשרות ריבוע, מתוחאו דרך תחת סגנון גלישה, באפשרותך לבחור כיצד ברצונך למקם את הטקסט.

 • לשני הצדדים – מיקום טקסט משני צדי האובייקט.

 • לשמאל בלבד – מיקום טקסט בצד השמאלי של האובייקט.

 • לימין בלבד – מיקום טקסט בצד הימני של האובייקט.

 • בשטח הגדול ביותר שפנוי – מיקום טקסט בצד של האובייקט עם השטח הרב ביותר.

מרחק מהטקסט – אם האובייקט ממוקם מעל תיבת טקסט או צורה אוטומטית, ומדובר באובייקט בשורה או שבחרת ריבוע תחת סגנון גלישה, תוכל לקבוע את המרחק בין מרובע הבחירה של האובייקט לבין הטקסט הגולש מסביבו.

 • אוטומטי – בעת בחירת תיבת סימון זו, Publisher ממקם טקסט באופן אוטומטי במרחק ברירת המחדל (0.04 אינץ') מהאובייקט. כדי לשנות את ההגדרות, נקה את תיבת הסימון אוטומטי ולאחר מכן הזן את המידות הרצויות בתיבות קצה עליון, קצה תחתון, צד שמאל וצד ימין.

יישור אופקי – אם מיקום האובייקט הוא בשורה, באפשרותך לבחור אם ברצונך להשאיר אותו מצד אחד של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית, או להעביר אותו מצד אחד לצד השני בעת הוספה או מחיקה של טקסט.

 • לשמאל – לחץ על אפשרות זו כדי לשמור את האובייקט בשורה קרוב לצד השמאלי של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית בעת הוספה או מחיקה של טקסט.

 • לימין – לחץ על אפשרות זו כדי לשמור את האובייקט בשורה קרוב לצד הימני של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית בעת הוספה או מחיקה של טקסט.

 • הזז אובייקט עם הטקסט – לחץ על אפשרות זו כדי לשמור על האובייקט בשורה במקום ספציפי בשורת טקסט, כך שהוא יזוז מצד אחד של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית לצד השני בעת הוספה או מחיקה של טקסט.

לראש הדף

הכרטיסיה 'תיבת טקסט'

אם ברצונך לבחור אפשרויות עבור מיקום והתאמה של טקסט בתוך תיבת טקסט או צורה אוטומטית שמכילה טקסט, באפשרותך להשתמש בכרטיסיה תיבת טקסט.

הערה: הכרטיסיה 'תיבת טקסט' זמינה רק כאשר האובייקט שנבחר הוא תיבת טקסט או צורה אוטומטית המכילה טקסט.

יישור אנכי

בחר אם ברצונך ליישר את הטקסט בחלק העליון, במרכז או בחלק התחתון של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית.

שולי תיבת טקסט

שמאלה  הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה הימני של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שבתוכה.

ימינה  הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה השמאלי של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שבתוכה.

לראש  הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה העליון של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שבתוכה.

Bottom  הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה התחתון של תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שבתוכה.

התאמה אוטומטית של טקסט

אל תבצע התאמה אוטומטית  אפשרות זו שומרת על גודל הטקסט בדיוק כפי שהגדרת אותו עבור תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית.

כווץ טקסט בעת גלישה אפשרות זו מקטינה את גודל הנקודות של הטקסט בתיבת הטקסט או הצורה האוטומטית עד שלא מופיע טקסט בגלישה.

התאמה מיטבית  אפשרות זו מתכווצת או מרחיבה את הטקסט כך שיתאים לתיבת הטקסט או לצורה האוטומטית בעת שינוי הגודל שלו.

הגדלת תיבת הטקסט להתאמה אפשרות זו מרחיבה את תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית כאשר הטקסט גולש. 

הערה: ייתכן שתיבת הטקסט או הצורה האוטומטית יתרחבו מעבר לעמוד או לתוך אובייקטים אחרים בעת בחירה באפשרות זו.

סיבוב טקסט בתוך צורה אוטומטית ב-90 º  תיבת סימון זו הופכת את הטקסט בתוך תיבת הטקסט או הצורה האוטומטית רבע סיבוב (90 מעלות) משמאל.

כלול את ההודעה "המשך בעמוד..."  תיבת סימון זו כוללת את ההודעה המשך בעמוד [מספר עמוד] בתיבת הטקסט או בצורה האוטומטית.

כלול את ההודעה "המשך מעמוד..."  תיבת סימון זו כוללת את ההודעה המשך מעמוד [מספר עמוד] בתיבת הטקסט או בצורה האוטומטית.

עמודות  לחצן זה מציג את תיבת הדו טורים , שבה באפשרותך לבחור את מספר העמודות והרווח ביניהן.

הערה: אפשרות זו אינה זמינה עבור צורות אוטומטיות, למעט מלבנים, או אם בחרת את האפשרות כווץ טקסט בעת גלישה או התאמה מיטבית.

לראש הדף

הכרטיסיה 'תמונה'

אם ברצונך לדחוס תמונות בפרסום, לשחזר את הצבעים המקוריים של תמונה, או להגדיר אפשרויות לחיתוך ולשליטה בצבע, בבהירות ובניגודיות של תמונה, באפשרותך להשתמש בכרטיסיה תמונה של תיבת הדו-שיח עיצוב תמונה.

הערה: הכרטיסיה תמונה זמינה כאשר האובייקט שנבחר הוא תמונה או צורה עם מילוי תמונה. אם האובייקט הוא צורה, כלי החיתוך הופכים ללא זמינים, אך פקד תמונה ו'דחיסה' יהיו זמינים.

חתוך מ

בתיבות שמאל, ימין, למעלה ו- למטה, הזן את כמות החיתוך הרצויה עבור התמונה. אם תזין ערך חיתוך שלילי, Publisher יבצע חיתוך חיצוני של התמונה, פעולה המרחיבה את המסגרת מחוץ לגבולות התמונה. אם החלת מילוי על התמונה, המילוי יוצג באזור החיתוך החיצוני של המסגרת. במקרים אחרים, אזור החיתוך החיצוני יהיה שקוף.

שקיפות

שקיפות – הזן אחוז שקיפות בתיבה 'שקיפות', או השתמש במחוון כדי לקבוע את מידת השקיפות של המילוי. 

בהירות וחדות

 • בהירות הזן אחוזים בתיבה בהירות , או השתמש במחוון כדי להגדיר את מידת הבהירות של התמונה. רמת ברירת המחדל היא בהירות של 50 אחוזים. הגדלת הבהירות הופכת את התמונה למצית. הקטנת הבהירות גורמת לתמונה להיות כהה יותר.

 • חדות הזן אחוזים בתיבה חדות , או השתמש במחוון כדי להגדיר את כמות הניגודיות עבור התמונה. הקטנת החדות מפחיתה את ההבדל בין צללים וסימונים, המשטוף תמונה. הגדלת הניגודיות מדגישה את ההבדל בין צללים וסימונים, המעניק תמונה לחדות גבוהה.

צביעה מחדש

 • צבע – בחר את צבע המילוי הרצוי מהלוח, או בחר אחת מהאפשרויות ברשימה:

  • צבעי ערכה – בחר בצבעים מערכת הצבעים המוחלת על הפרסום שלך.

  • צבעים רגילים – בחר מתוך קבוצת צבעים רגילה בטווח מאדום עד כחול.

  • ללא מילוי – אפשרות זו מספקת תאים נבחרים או טבלה ללא מילוי מסוג כלשהו. תאים ללא מילוי הם בעלי רקע שקוף.

  • צבעים נוספים - אפשרות זו פותחת את תיבת הדו-שיח צבעים. באפשרותך לבחור צבע חדש מלוח הצבעים הרגילים, או לבחור צבע מותאם אישית באמצעות מודל הצבע RGB, ‏HSL או CMYK. ניתן גם לבחור בצבע PANTONE®‎ ‎.

  • גוונים - אפשרות זו פותחת את תיבת הדו-שיח אפקטי מילוי, שבה ניתן להחיל גוונים של הצבע הנוכחי שנבחר.

 • דחיסה - אפשרות זו מציגה את תיבת הדו-שיח דחיסת תמונות ושולטת באופן דחיסת התמונות.

 • איפוס צבע- אפשרות זו משחזרת את הצבעים המקוריים. 

 • אפס הכל - אפשרות זו מאפסת את החיתוך ואת פקדי התמונה שהחלת על התמונה. האיפוס משפיע על שינויי העיצוב שהחלת על התמונה שנבחרה באמצעות הכרטיסיה תמונה של תיבת הדו-שיח עיצוב תמונה

 • אפקטי צורה -פעולה זו פותחת את תיבת הדו עיצוב צורה, מעניקה לך גישה למילוי, צל, השתקפות, זוהר, קצוות רכים, תבנית תלת-ממדואפקטי סיבוב תלת- ממדי. 

לראש הדף

הכרטיסיה 'מאפייני תא'

השתמש בכרטיסיה 'מאפייני תא' כדי לבחור באפשרויות של מיקום נתונים בתוך תא של טבלה.

הערה: הכרטיסיה 'מאפייני תא' זמינה רק כשהאובייקט הנבחר הוא טבלה.

יישור אנכי

בחר אם ברצונך ליישר את הטקסט בחלק העליון, האמצעי או התחתון של התא בטבלה.

שולי תיבת טקסט

באפשרותך להשתמש בהגדרות אלה כדי לקבוע את המרווח בין השורות והעמודות בטבלה.

שמאליים – הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה השמאלי של תא הטבלה או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שהם מכילים.

ימניים – הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה הימני של תא הטבלה או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שהם מכילים.

עליונים – הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה העליון של תא הטבלה או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שהם מכילים.

תחתונים – הזן את גודל הרווח הרצוי בין הקצה התחתון של תא הטבלה או הצורה האוטומטית לבין הטקסט שהם מכילים.

סובב טקסט בתוך צורה אוטומטית ב- 90º‏ – בחר תיבת סימון זו כדי לסובב את הטקסט בתוך תא הטבלה או הצורה האוטומטית רבע סיבוב (90 מעלות) לימין.

לראש הדף

הכרטיסיה 'טקסט חלופי'

השתמש בכרטיסיה זו כדי להזין טקסט חלופי עבור האובייקט, כך שאנשים בעלי ליקויי ראייה או לקויות קוגניטיביות יוכלו להבין את האובייקט.

החלת השינויים

לאחר התאמת ההגדרות בכל הכרטיסיות, לחץ על אישור כדי להחיל את השינויים על האובייקט שלך.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×