We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

ניתן לאפס את אפשרויות 'העברת שיחות' בכל עת על-ידי לחיצה על תפריט העברת השיחות בפינה הימנית התחתונה של החלון הראשי של Lync. אפשרויות העברת שיחות זמינות רק אם הארגון שלך מוגדר לתמוך בהן. אם אינך בטוח אילו אפשרויות של Microsoft Lync 2010 זמינות, פנה לצוות התמיכה בארגון שלך. במקרה של ביצוע שיחה לשירותי חירום, כללי העברת שיחות מתבטלים למשך 120 דקות כדי שצוותי שירותי החירום יוכלו ליצור איתך קשר בחזרה.

חשוב:  אם אתה מגדיר העברת שיחות ב- Lync 2010, כאשר שיחה מתחברת, המספר שאליו קבעת שהשיחות שלך יועברו יוצג לאדם שהתקשר אליך. מצב זה מתרחש רק עם שיחות Lync ל- Lync.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

פתיחת אפשרויות העברת שיחות

כדי לפתוח את אפשרויות העברת השיחות, בצע את הפעולות הבאות:

 • פתח את Lync 2010, ובחלון הראשי של Lync, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על לחצן אפשרויות לחצן 'אפשרויות Lync'ולאחר מכן לחץ על העברת שיחות.

  • בפינה הימנית התחתונה, לחץ על תפריט העברת השיחות ולאחר מכן לחץ על העברת הגדרות.

לראש הדף

בקש מהשיחות לצלצל לטלפון שלך בעבודה בלבד

כדי שהשיחות יצלצלו בטלפון שלך בעבודה בלבד, בצע את הפעולות הבאות:

 • פתח את אפשרויות העברת השיחות ולאחר מכן בחר בטל העברת שיחות כעת.

לראש הדף

העברת שיחות

כדי להעביר שיחות, בצע את הפעולות הבאות:

 • הצג אפשרויות העברת שיחות ולאחר מכן לחץ על העבר את השיחות שלי אל (ברירת מחדל) ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על דואר קולי.

  • לחץ על מספר או איש קשר חדש ולאחר מכן חפש איש קשר או לחץ עליו. כדי לראות כיצד מספרי טלפון מוגדרים, ראה הגדרת אפשרויות ומספרים של טלפונים.

  • לחץ על הנציגים שלי ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח נציגים, הוסף את אנשי הקשר שברצונך לענות לשיחות שלך. באפשרותך גם לציין שהם יופעלו רק לאחר תקופה מסוימת. Lync יוצר קבוצת נציגים , ברשימת אנשי הקשר שלך, המכילה את הנציגים שלך.

כדי לשנות את שעות העבודה בלקוח העברת Outlook Microsoft, ראה שעות העבודה Outlook.

לראש הדף

בקש מהשיחות לצלצל ליותר מטלפון אחד בכל פעם

כדי שהשיחות יצלצלו יותר מטלפון אחד בכל פעם, בצע את הפעולות הבאות:

 • הצג אפשרויות העברת שיחות ולאחר מכן לחץ על צלצל בו-זמנית.

  • הצג אפשרויות טלפונים ולאחר מכן הזן את מספר הטלפון הרצוי בתיבה אחר. מספר זה אמור להופיע ברשימה הנפתחת עבור צלצל בו-זמנית.

  • לחץ על החץ למטה, לחץ על קבוצת Team-Call שלי ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח קבוצת שיחת צוות, הוסף את אנשי הקשר שברצונך לקבל את השיחות שלך בו-זמנית. באפשרותך גם לציין שהם יופעלו רק לאחר תקופה מסוימת. Lync יוצר קבוצת שיחת צוות , ברשימת אנשי הקשר שלך, המכילה אנשי קשר אלה של שיחת צוות.

  • לחץ על החץ למטה, לחץ על הנציגים שלי ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח נציגים, הוסף את האדם שברצונך לקבל את השיחות שלך. באפשרותך לבחור את האדם מרשימת אנשי הקשר שברצונך להקצות לו מענה לטלפון שלך, ובאפשרותך גם להסיר אדם זה ולהוסיף אדם אחר בכל עת. ראה עריכת נציגים בהמשך נושא זה.

לראש הדף

ציין את משך הזמן לפני העברת השיחות

כדי לציין את השעה לפני העברת השיחות, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הצג אפשרויות העברת שיחות ולאחר מכן לחץ על שיחות שלא נענו יעברו אל באזור שנקרא הגדרות העברת השיחות הנוכחיות שלך.

 2. בתיבת הדו-שיח שיחות שלא נענו, בחר מיקום שאליו השיחה צריכה לעבור, לדוגמה , דואר קולי והשהיה (בשניות) לפני שהשיחה מנותבת מחדש.

לראש הדף

עריכת חברים של שיחת צוות

קבוצת שיחת צוות היא קבוצה של אנשים שיכולים לענות לשיחות שלך בעבודה, כל עוד צוות התמיכה שלך מאפשר למשתמשים אלה תקשורת מאוחדת (UC). לאחר הגדרת קבוצת שיחת צוות (ראה כדי שהשיחות יצלצלו יותר מטלפון אחד בכל פעם, מוקדם יותר בנושא זה), באפשרותך להוסיף ולהסיר חברים, וכן לבחור אילו חברים יכולים לקבל שיחות בשמך.

 • הצג אפשרויות העברת שיחות, לחץ על ערוך את החברים בקבוצת שיחת הצוות שלי ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף חבר אחר, לחץ על הוסף, לחץ פעמיים על ערך איש הקשר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי למחוק חבר, בחר את איש הקשר ולאחר מכן לחץ על הסר.

  • כדי לציין את ההשהיה לפני שהטלפונים של הקבוצה יצלצלו, לחץ על ערך ברשימה הנפתחת.

לראש הדף

עריכת נציגים

לאחר הגדרת נציגים (ראה הגדרת שיחות יצלצלו ביותר מטלפון אחד בכל פעם, מוקדם יותר בנושא זה), באפשרותך להוסיף ולהסיר אנשים בודדים ולבחור אילו נציגים יכולים לקבל שיחות בשמך. Lync יוצר קבוצת נציגים ברשימת אנשי הקשר שלך.

כדי לערוך או להסיר נציגים, יש להפעיל את העברת השיחות. כדי להבטיח ש- Lync או טלפון של נציג יצלצלו לנציג בשני תרחישי העברת השיחות (בחר צלצל בו-זמנית או העבר את השיחות שלי אל), יש לבחור בתיבת הסימון קבל שיחות בתיבת הדו-שיח נציגים.

 • הצג אפשרויות העברת שיחות ולאחר מכן לחץ על ערוך את החברים הנציגים שלי.

  • כדי להוסיף חבר אחר, לחץ על הוסף, לחץ פעמיים על ערך איש הקשר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי למחוק אחד ממספר נציגים, בחר את איש הקשר מרשימת אנשי הקשר, לחץ על הסר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי למחוק את הנציג היחיד, בחר את איש הקשר, לחץ על הסר ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי לציין את ההשהיה לפני שהטלפונים של הקבוצה יצלצלו, לחץ על ערך ברשימה הנפתחת.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×